Σάββατο, Αυγούστου 15, 2015

συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Θήρας (19.8) – θέματα

Την Τετάρτη 19.8 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «The Muse», ΔΑΠΑΝΗΣ #1.000# €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

ΘΕΜΑ 2ο ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (ΦΗΡΑ-ΠΥΡΓΟ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ», ΔΑΠΑΝΗΣ #3.500# €.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

ΘΕΜΑ 3ο ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ-ΒΟΘΩΝΑ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ», ΔΑΠΑΝΗΣ #2.900# €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

ΘΕΜΑ 4ο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ #10.000# €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

ΘΕΜΑ 5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

ΘΕΜΑ 6ο ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ 310 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ #3.250# €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

ΘΕΜΑ 8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΗΡΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΙΜΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

ΘΕΜΑ 10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΜΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

ΘΕΜΑ 11ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 12ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ «ΚΤΕΛ ΑΕ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΘΕΜΑ 13ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD), ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

ΘΕΜΑ 14ο ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 15ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ #9.747,75# € ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ (ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ SEA DIAMOND). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 16ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 17ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE + ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 18ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ #1.800# € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ.

ΘΕΜΑ 19ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #45.100# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 20ο TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 97/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015, ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 21ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ Δ. ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 22ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ»|. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 23ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

ΘΕΜΑ 24ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΗΡΑΣΙΑ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 25ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 26ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

ΘΕΜΑ 28ο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #155,64# € ΣΤΗ ΣΤΟΥΡΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΤΖΑΝΝΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 29ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ #6.240# € ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (48) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 30ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 31ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΟ Κ.Υ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 32ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 33ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΗΡΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

ΘΕΜΑ 34ο ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» ΤΟΥ κ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 35ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΣΙΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΘΕΜΑ 36ο ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VICTUS NETWORKS A.E. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (2) ΚΕΡΑΙΩΝ (Vodafone-wind Hellas) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΑ ΦΗΡΑ.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 37ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 38ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ».  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 39ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 32/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 40ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΦΗΡΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

ΘΕΜΑ 41ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 42ο ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

ΘΕΜΑ 43ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΘΕΜΑ 44ο ΚΟΠΗ (3) ΜΙΚΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΘΑΜΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ – ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΘΕΜΑ 45ο ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .


ΘΕΜΑ 46ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (20.8) – θέματα

Σύμφωνα με την πρόσκληση,

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 244 του Δ.Κ.Κ  (Ν.3463/2006) σας καλούμε την 20η του μήνα Αυγούστου   ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και  ώρα 10:30 σε τακτική   συνεδρίαση , στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

α/α       Θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης.
1.                     Καθορισμός αντιτίμου παροχής ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος στις Λιμενικές Ζώνες του ΔΛΤ Θήρας. 
2.                     Καθορισμός αντιτίμου πρόσδεσης σκαφών ημερήσιων εκδρομών, διερχόμενων σκαφών, χρήσης Ναυδέτων και σημαδούρων στις Λιμενικές Ζώνες του ΔΛΤ Θήρας.
3.                     Καθορισμός αντιτίμου εφαρμογής ελέγχου επιβατών και αποσκευών για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS στις Λιμενικές ζώνες του ΔΛΤ Θήρας.

4.                     Καθορισμός αντιτίμου χρήσης Κοινοχρήστων χώρων με βάση και τις αντικειμενικές αξίες στις Λιμενικές ζώνες του ΔΛΤ Θήρας.
5.                     Καθορισμός αντιτίμου χρήσης WC και Ντουζ στις Λιμενικές Ζώνες.
6.                     Παράταση σύμβασης για την προμήθεια Πίλλαρς .
7.                     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015.
8.                     Επιβολή τέλους για την απόκτηση καρτών ελέγχου πρόσβασης στην ενιαία Λιμενική Εγκατάσταση «Θήρας».
9.                     Ανάκληση απόφασης 6/2015 λόγω μη χωροθέτησης θέσεων σκαφών στη Λιμενική Ζώνη Βλυχάδας.
10.                   Αίτηση για την κάλυψη δικαστικών εξόδων.
11.                   Δοκιμαστική λειτουργία διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση  «Όρμος Φηρών» από 15/9-25/11/2015 σύμφωνα με σχετική συμφωνία με την ΕΕΚΦΝ.
12.                   Τροποποίηση της Απόφασης ΔΣ με αριθμό 66 του Πρακτικού 7/2015 με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης ΣΑΛΕ Όρμου Φηρών» προκειμένου να ενταχθούν όλες οι ζώνες από-επιβίβασης επιβατών Κρουαζιέρας αρμοδιότητας του ΔΛΤ Θήρας σε μια ενιαία Λιμενική Εγκατάσταση «Θήρας».
13.                   Καθορισμός τρόπου Προμήθειας, πέντε (5) συστημάτων ερευνών ασφαλείας (X-Ray και Μαγνητική Πύλη).
14.                   Καθορισμός τρόπου εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του εξ Ανάθεση της εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας ( X-Rays και Μαγνητικές Πύλες).
15.                   Καθορισμός σχεδίου περίφραξης και Προμήθειας-εγκατάστασης περίφραξης ασφαλείας στη Λιμενική Εγκατάστασης «Αθηνιός», που θα αποτελέσει μία από τις Ζώνες περιοδικής λειτουργίας της ενιαίας Λιμενικής Εγκατάστασης «Θήρας».
16.                   Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΑΚΕΑ) τόσο για την ενιαία πλέον Λιμενικής Εγκατάστασης «Θήρας» όσο και για την ευρύτερη περιοχή Λιμένα που θα καλύπτει το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα (ΣΑΛ)
17.                   Εφαρμογή Νομοθεσίας για σύσταση 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου στο ΔΛΤ Θήρας
18.                   «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ για την τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων»

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ


ανοιχτός διαγωνισμός από τον Δήμο Θήρας για την ανάπλαση πλατείας στα Φηρά

Σύμφωνα με την πρόσκληση,

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΗΡΑ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PELICAN)», με προϋπολογισμό 220.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά και μέσω του διαδικτυακού τόπου www.thira.gr  μέχρι 03-09-2015 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22863 60167, fax 22860 28886, κα Βλάχου Σπύρα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-09-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό 3.800,00€ και έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.


Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22863 60164, fax 22860 28886, αρμόδιος υπάλληλος κος Ποιμενίδης Δημήτριος στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας.

την συγχρηματοδότηση του πλοίου «Ελευθέριος Βενιζέλος για τους πρόσφυγες της Κω, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την συγχρηματοδότηση του πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που θα ελλιμενιστεί στην Κω για την εγκατάσταση και την διαδικασία ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την άμεση αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κως το τελευταίο διάστημα, συμφωνήθηκε μετά από επικοινωνία του Υπουργού Επικρατείας κ. Αλέκου Φλαμπουράρη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο, το πρωί της Τετάρτης, όπου αποφασίστηκε η συνεργασία και ο συντονισμός δράσεων των δύο πλευρών, για την ταχύτερη δυνατή αποφόρτιση του νησιού από τις χιλιάδες των προσφύγων και μεταναστών.

Μετά την επικοινωνία και την συνεννόηση του κ. Φλαμπουράρη με τον Περιφερειάρχη, ακολούθησε σύσκεψη με την Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου και υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου οριστικοποιήθηκε η απόφαση για την ναύλωση του πλοίου και η σχετική ανακοίνωση από τον Υπουργό Επικρατείας στα ΜΜΕ.

Πρόκειται για το πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της ΑΝΕΚ που ναυλώθηκε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με την συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Κω αύριο, Παρασκευή. Στο πλοίο, χωρητικότητας 2.500 ατόμων, θα εγκατασταθούν πρόσφυγες και μετανάστες, στους οποίους θα παρέχεται πλήρης σίτιση, ενώ θα γίνεται και η διαδικασία ταυτοποίησης.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, δήλωσε, σχετικά με την ναύλωση του πλοίου:

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος. Μέχρι σήμερα έχουμε συμβάλει αποφασιστικά και εποικοδομητικά, τόσο με προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα που μας λύνουν τα χέρια στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε, όσο και οικονομικά, με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε. Εκτός από την σημαντική συνδρομή μας για την συγχρηματοδότηση του πλοίου (υπενθυμίζω ότι από τον περασμένο Απρίλιο είχαμε ζητήσει εγγράφως από τους αρμόδιους υπουργούς την διάθεση ειδικού πλοίου, αποκλειστικά για τους πρόσφυγες και μετανάστες), η Περιφέρεια, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της, διαθέτει το σύνολο των πόρων που βρίσκονται στον κωδικό των εκτάκτων αναγκών, ποσό 100.000 ευρώ, για την κάλυψη των άμεσων και επειγουσών αναγκών των ανθρώπων αυτών, με την δέσμευση να ενισχύσουμε αυτόν τον κωδικό με επιπλέον πόρους. Ως Περιφέρεια, είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε και στην συνέχεια, στην επίλυση του προβλήματος, όπως κάναμε από την πρώτη μέρα, υπερβαίνοντας αρμοδιότητες, οικονομικές αντοχές και πολιτικό κόστος».


οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη των άμεσων και επειγουσών αναγκών προσφύγων και μεταναστών, σε συνεννόηση και συντονισμό ενεργειών ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος με τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη

Την διάθεση ποσού 100.000 ευρώ για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, λόγω της αλματώδους αύξησης των μεταναστευτικών ροών, ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνήλθε  εκτάκτως σήμερα. Τετάρτη, λόγω του κατεπείγοντος του ζητήματος, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη.

Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί κυρίως στα νησιά της Κω, της Καλύμνου, της Λέρου και της Τήλου, αλλά και όπου αλλού παραστεί ανάγκη,  για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, σίτισης, άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξασφάλισης ειδών πρώτης ανάγκης και μεταφοράς από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας και μετά από αίτημα των Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών. Επίσης, μέρος του ποσού αυτού θα διατεθεί για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής Αστυνομίας και Λιμενικού.

Η διάθεση του ποσού των 100.000 ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10, του άρθρου 14, του νόμου 4332/15 της 9ης Ιουλίου 2015, ο οποίος ψηφίστηκε μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην Περιφέρεια να εκτελέσει δαπάνες, στην κατεύθυνση της ανακούφισης των νησιών από τις ασφυκτικές καταστάσεις που έχει δημιουργήσει η έξαρση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης και των προσφύγων.

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει  τα εξής: «Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και φορείς αυτών δύνανται, για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να συνάπτουν συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, σίτισης, άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξασφάλισης ειδών πρώτης ανάγκης και μεταφοράς από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων τους, νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων τους ύστερα από απόφαση του οικείου οργάνου κατόπιν σχετικής γνώμης της οικείας Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής κατά περίπτωση, η οποία στοιχειοθετεί τον έκτακτο επείγοντα χαρακτήρα των σχετικών συμβάσεων. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 30 του Ν. 4251/2014».

Η απόφαση που ελήφθη σήμερα, αφορά στο σύνολο του ποσού που υπάρχει στον κωδικό των εκτάκτων αναγκών, με την δέσμευση της περιφερειακής αρχής για ενίσχυση των σχετικών κωδικών, μετά από επικοινωνία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου με τον υπουργό Επικρατείας κ. Αλέκο Φλαμπουράρη, όπου αποφασίστηκε η από κοινού χρηματοδότηση των λύσεων που προωθεί η κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

την παραίτηση του Χαρ. Κόκκινου ζητούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε. Δωδεκανήσου

Την παραίτηση του Χαράλαμπου Κόκκινου από την θέση του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, ζητούν με κοινή επιστολή – δήλωση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, προκειμένου να τεθεί τέλος σε καταστάσεις που εσκεμμένα διαμορφώνουν μια εικόνα εσωστρέφειας της περιφερειακής αρχής, η οποία με κανένα τρόπο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από το έργο που παράγεται καθημερινά .

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αναφέρουν ότι εμπιστεύθηκαν στον Χαρ. Κόκκινο την θέση του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη, αλλά εκείνος, όλο αυτό το διάστημα, δημιούργησε προβλήματα που δοκίμασαν την υπομονή και την εμπιστοσύνη τους. Ζητούν από τον Χαρ. Κόκκινο να εγκαταλείψει την συστηματική τακτική της διαρκούς παρακώλυσης του έργου τους και τον καλούν σε παραίτηση από τη θέση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου.

Στην επιστολή – δήλωση αναφέρονται τα εξής :

Είμαστε εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι από το Δωδεκανησιακό λαό, με σκοπό να δουλέψουμε συστηματικά και εντατικά για λύσεις στα τοπικά προβλήματα. Εμπιστευθήκαμε τη θέση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου στο Χαράλαμπο Κόκκινο για συνεργασία με την παράταξη και τον Περιφερειάρχη. Δυστυχώς δεν ενήργησε ως αντι-περιφερειάρχης αλλά εναντίον του Περιφερειάρχη απρόκλητα και αδικαιολόγητα. Συνεπώς βρέθηκε με επιλογή του απέναντι σε όλους μας.

Δε θέλουμε να διαιωνίζεται η εικόνα της έκρυθμης κατάστασης και λειτουργίας στην παράταξη επειδή από πλευράς Χαράλαμπου Κόκκινου υπάρχει συστηματικό κυνήγι ανούσιας δημοσιότητας. Ο κ. Κόκκινος, με την εμμονή του για αυτοπροβολή, προκαλεί αποσυντονισμό και αποσπά επιτηδευμένα την προσοχή των πολιτών από το σημαντικό έργο που έχει παραχθεί ως τώρα από την Περιφερειακή Αρχή.

 Δώσαμε αρκετό χρόνο και δείξαμε καλή θέληση στα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν σε αυτό το διάστημα και δοκιμάσθηκε η υπομονή και η εμπιστοσύνη μας. Παίρνουμε μετά από συνεννόηση μεταξύ μας την απόφαση να ζητήσουμε άμεσα από το Χαράλαμπο Κόκκινο να εγκαταλείψει αυτή την  τακτική της διαρκούς παρακώλυσης του έργου μας. Αν δεν έχει διάθεση να διευκολύνει την παραγωγή έργου, τον καλούμε σε παραίτηση από τη θέση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, 12.08.2015

Οι συνυπογράφοντες:
Θωμάς Σωτρίλλης, Ηλίας Ζωγραφίδης, Ιωάννης Φλεβάρης, Φιλήμονας Ζαννετίδης, Μαριέττα Παπαβασιλείου, Γεώργιος Χαλκιδιός, Ιωάννης Θεμέλαρος, Νικόλαος Καραμαρίτης, Άγγελος Ανανίας, Παναγιώτης Κουνάκης, Χαρούλα Γιασιράνη, Μιχάλης Μπαριανάκης, Δημήτρης Τσοπανάκης, Χρήστος Ευστρατίου, Χρήστος Μπάρδος, Νικόλαος Νικολής, Κάλλιστος Διακογεωργίου, Ευριδίκη Νάκη, Νικόλαος Τσακίρης .


PLAY από το S.A.F. (19.8 21.30)

Σύμφωνα με την πρόσκληση,

Οι πρώτες τους εμφανίσεις τον Μάρτιο, έγιναν αθόρυβα sold out. Η συνάντηση της Ελλης Πασπαλά και του Vassilikos ήταν μια οφειλή χρόνων, που φέτος πραγματοποιήθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο, στο «Play». Φέτος το καλοκαίρι, το "Play" θα παρουσιαστεί σε ανοιχτούς χώρους σε μια σειρά εμφανίσεων γεμάτες κομψή ελαφρότητα, λεπτό χιούμορ, αυθορμητισμό και απρόσμενους αυτοσχεδιασμούς, φέρνοντας μια σπάνια μαγεία στις καλοκαιρινές νύχτες.

Ενα παιχνίδι φωνών, ρόλων, μουσικών επιλογών, εκπλήξεων από αυτά που σπάνια τολμούν πια οι τραγουδιστές. Το "Play" είναι ο λόγος που οι δύο ερμηνευτές ήρθαν ξανά κοντά, δέκα χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση / συνεργασία στα Reflections του Μάνου Χατζιδάκι, όπως τα διασκεύασαν οι Raining Pleasure.

Το παιχνίδι χώρεσε άλλους δύο παίχτες, δύο σπουδαίους σολίστες, τον David Lynch στα πνευστά (και όχι μόνο...) και τον Τάκη Φαραζή στα πλήκτρα, που δέχτηκαν να «παίξουν» μαζί τους με την ευρύτερη έννοια του πρωτότυπου μουσικού παιχνιδιού, που στήθηκε για να χωρέσει τραγούδια από Χατζιδάκι και Beatles, Αττίκ και Tσιτσάνη αλλά και Joni Mitchell.

Η Πασπαλά υπήρξε άλλωστε από τα αγαπημένα παιδιά του Μάνου Χατζιδάκι, αφού η δισκογραφική τους συνάντηση ξεκίνησε παλιότερα και από την εποχή του Σείριου και συνεχίστηκε και αργότερα με τη συμμετοχή της στην ηχογράφηση σπουδαίων έργων του. Ο Vassilikos μπορεί να μην πρόλαβε μια τέτοια συνεργασία, τον «συνάντησε» όμως αργότερα, όταν διασκεύασε εξαιρετικά τα Reflections, μαζί με τους Raining Pleasure.

Η νέα τους συνάντηση τους βρίσκει πιο ώριμους και γεμάτους έμπνευση για ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από απρόβλεπτες μουσικές στάσεις, σε τραγούδια του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Οι ζωές τους άλλωστε μοιράζονται στο «εδώ» και στο «εκεί».

Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ αλλά επέλεξε να ζει στην Ελλάδα, ενώ ο Vassilikos γεννήθηκε εδώ αλλά επέλεξε να ζει και να δημιουργεί στην Ευρώπη, με τελευταίο, σημερινό σταθμό το Λονδίνο. Οι δύο σημαντικοί Έλληνες μουσικοί που παίζουν μαζί τους, ο σαξοφωνίστας και συνθέτης David Lynch και ο πιανίστας και συνθέτης Τάκης Φαραζής είναι μάλιστα παλιοί συνεργάτες της Πασπαλά, οι οποίοι έχουν στιγματίσει τη μουσική της πορεία και εξέλιξη.

Μια απρόοπτη συνάντηση με διαδραστικό χαρακτήρα, όπου βρίσκουμε την Έλλη, εκτός από το τραγούδι, στο πιάνο και τα κρουστά και τον Vassilikos στο τραγούδι, την κιθάρα, το μπάσο, αλλά και τα τύμπανα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ: 15 ευρώ ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 12 ευρώ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
Ώρα Έναρξης: 21:30

SANTORINI ARTS FACTORY | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ


οι PLURAL στο S.A.F. (23.8 21.00)

Απόψε 23.8 στις 21.00 η συναυλία των PLURAL στο S.A.F.

Το συγκρότημα αποτελείται από τους : Κιθάρα, Φωνή: Λευτέρης Ιωάννου , Μπάσο: Μάνος Αναγνωστόπουλος , Τύμπανα: Θάνος Χατζηαναγνώστου

Οι Plural, ένα trio με τέσσερα όργανα και δυνατή χημεία, μαςταξιδεύουν στο χώρο της Blues με την νοοτροπία της Jazz. Από τη Βοστόνη με live περάσματα από το House of Blues, Emilys, All Asia,Wallys συνεχίζουν τις μουσικές διαδρομές τους στην Αθήνα. Έχοντας πάντα βάση το Blues/Rock αναμιγνύουν Funk και Jazz στοιχείαμε έντονο αυτοσχεδιασμό δημιουργώντας μια διαφορετική εμπειρίασε κάθε live.

Εισιτήρια 12€ / 10€

Προπώληση εισιτηρίων 10€ στο Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης καθημερινά 10.00-20.00 τηλ. 22860 85141 ή στο Εμπορικό Κέντρο Φάμπρικα - Φηρά 10.00-14.00 τηλ. 22860 23048
Την πρόσκληση και πληροφορίες για το συγκρότημα μπορείτε να δείτε στα παρακάτω λίνκ :
http://www.artplay.gr/mousiki/i-plural-pou-entiposiazoun/

η «ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ» στο S.A.F. (28-29.8 21.30)

Η ξεκαρδιστική όπερα-έκπληξη που κέρδισε κοινό και κριτικούς, μετά από... 43 παραστάσεις! (αριθμός-ρεκόρ για όπερα) στο θέατρο OLVIO της Αθήνας έρχεται για 2 μόνο παραστάσεις στη Σαντορίνη, στις 28 και 29 Αυγούστου 2015!

Η ομάδα του OLVIO, παρουσιάζει τη γνωστότερη φάρσα του Offenbach, μια σάτιρα που δεν χαρίζεται σε κανέναν, ένα έργο με μελωδίες που δημιούργησαν σχολή - μια μουσική κωμωδία που, από τις πρώτες νότες ως το φινάλε, συνδυάζει ευρηματικά υπέροχες μουσικές ερμηνείες με σκηνές αυθεντικής αίσθησης του χιούμορ.

Μέσα από μια ανανεωμένη και σύγχρονη ματιά -σκηνοθετικά, κινησιολογικά και ερμηνευτικά - η Ωραία Ελένη σκιαγραφεί ανάλαφρα αλλά χωρίς περιστροφές, μια κοινωνία που κάνει ό,τι μπορεί για να μη βρεθεί αντιμέτωπη με την πικρή αλήθεια της καθημερινότητας. 4 μουσικοί, 7 λυρικοί ερμηνευτές και 2 χορευτές υψηλού επιπέδου, προσεγγίζουν την κωμική όπερα αναδεικνύοντας παράλληλα και τα δύο συστατικά στοιχεία. Έτσι, οι φίλοι του θεάτρου και οι φίλοι της όπερας, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μουσική μεγαλoφυία του Offenbach και τις μελωδίες που γέννησαν λίγα χρόνια αργότερα το can can.


Ενορχήστρωση - διασκευή: Μιχάλης Παπαπέτρου, Μουσική διεύθυνση: Θοδωρής Ιωσηφίδης, Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ, Μετάφραση: Ζιλ  Γκουρντιέ, Σκηνικά - κοστούμια: Βάλια Συριοπούλου, Επιμέλεια κίνησης: Νατάσα Παπαμιχαήλ, Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα, Φωτογραφία - Video: Νίκος Βούλγαρης, Διασκευή - προσαρμογή διαλόγων: Παναγιώτης Αδάμ

Ερμηνεύουν
Ελένη Λιώνα = Ελένη, Νίκος Στεφάνου = Πάρης, Τίμος Σιρλαντζής = Κάλχας, Αντώνης Σιγάλας = Μενέλαος, Παναγιώτης Τερζάκης = Αγαμέμνονας, Μιχάλης Αγγελιδάκης = Ορέστης, Στέλιος Κέλερης = Αχιλλέας, Νατάσα Παπαμιχαήλ = Αφροδίτη, Λουκάς Θεοδοσόπουλος = Έρωτας

Ορχήστρα
Γιούλα Ντούσικου: φλάουτο, Ελένη Λίγγρη: βιολί, Κώστας Σερελέας: τσέλο, Θοδωρής Ιωσηφίδης: πιάνο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  : ΚΑΝΟΝΙΚΟ: 15 ευρώ , ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 12 ευρώ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8
Ώρα Έναρξης: 21:30


SANTORINI ARTS FACTORY | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – παράσταση μοντέρνου χορού στο S.A.F (25.8 21.00)

Την παράσταση μοντέρνου χορού «το σωματίδιο του Θεού» της ομάδας «Κι όμΩς Κινείται» που αποτελείται από τους : Χαΐνη Δ. Αποστολάκη, Κλέωνα Αντωνίου, Τάκη Κανέλλου και Θοδωρή Ρέλλου (mode plagal) φιλοξενεί αποψε το Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης S.A.F. στις 21.00

Η ομάδα χορού και ακροβασίας «κι ομΩς κινείται» μαζί με τον Χαΐνη Δ. Αποστολάκη παρουσιάζουν την παράσταση το Σωματίδιο του Θεού. Πρόκειται για ενα ταξίδι στο σύμπαν της σύγχρονης φυσικής. Χορός, ακροβασία, μουσική και λόγος μπλέκονται με χιούμορ και ευαισθησία. Μια παράσταση αφιερωμένη στην ακούραστη γενναιότητα του ανθρώπινου είδους, στην ασταμάτητη έρευνά του, προκειμένου να καταλάβει ποιοί είμαστε, πώς φτιάχτηκε όλο αυτό και τί τελικά θα απογίνουμε.
Ο Χαΐνης Δ. Αποστολάκης, έχει υπάρξει στο CERN ως ερευνητής, υπότροφος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Κι όμΩς κινείται με αφορμή την ιδέα των Χαΐνη Δ.Αποστολάκη & Σουγιουλτζή Χριστίνα | Σκηνογραφία: Bentancor Camilo | Μουσική (σύνθεση, ερμηνεία): Χαΐνης Δ.Αποστολάκης, Κλέων Αντωνίου, Τάκης Κανέλλου, Θοδωρής Ρέλλου (mode plagal)
Φωτισμός, Βίντεο: Μαρία Αθανασοπούλου | Κοστούμια: Αγγελική Μάνεση, Φανή Μουζάκη
Ερμηνεία, Συνδημιουργία: Αποστολάκης Δημήτρης, Bentancor Camilo, Μαλκότσης Ερμής, Παρασκευοπούλου Ιωάννα, Σουγιουλτζή Χριστίνα, Χαμηλοθώρη Λία

Eισιτήριο 15€ / 12€ Προπώληση 12€ στο Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης καθημερινά 10.00-20.00 τηλ. 22860 85141 στο Εμπορικό Κέντρο Φάμπρικα - Φηρά 10.00-14.00 τηλ. 22860 23048

«ο Καραγκιόζης στους παγετώνες» - παιδική θεατρική παράσταση σην Κάναβα Ρούσσου (28.8 20.30)

Την παράσταση «ο Καραγκιόζης στους παγετώνες» του θεάτρου σκιών Αθανασίου θα φιλοξενήσει την Παρασκευή 28.8 στις 20.30 η Κάναβα Ρούσσου στην Μέσα Γωνιά – Επισκοπή Σαντορίνης.

Τιμή εισόδου 5 ευρώ με δωράκι στο κάθε παιδί.


Για πληροφορίες: 6972 717187 - https://www.facebook.com/canava.roussos?fref=photo

«μ’ένα ψάθινο καπέλο» - συναυλία με την Τέτη Κασιώνη, τον Κωσταντίνο Πελεκάνο και τον Χριστόφορο Γαβαλά (20.8 22.30 Ποταμός, Οία)

Την Πέμπτη 20/8 στις μαζί με την Τέτη Κασιώνη στον Ποταμό, στη Φοινικιά της Οίας θα συναντηθούν μουσικά ο Κωσταντίνος Πελεκάνος και τον Χριστόφορος Γαβαλάς, σε μια συναλία έντεχνου ελληνικού τραγουδιού με τίτλο «μ’ένα ψάθινο καπέλο».


«ο Μπακαλόγατος» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μεσαριάς (21.8 21.30)

Την παράσταση «Ο Μπακαλόγατος» που βασίζεται στην γνωστή ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «της κακομοίρας» του Αλέκου Σακελάριου, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαριάς «Ο Άγιος Δημήτριος» την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 21:30 στην Κεντρική Πλατεία Μεσαριάς.


Είσοδος ελεύθερη.


Παρασκευή, Αυγούστου 14, 2015

πολιτιστικό διήμερο 14 και 15/8/2015 στη Κοίμηση της Θεοτόκου στο Ακρωτήρι

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Συλλόγου Ακρωτηριανών Σαντορίνης,

Ένα από τα παλαιότερα πανηγύρια της Σαντορίνης θα πραγματοποιηθεί και φέτος.
Ο Σύλλογος Ακρωτηριανών Θήρας ,πιστός στο ραντεβού του με την παράδοση του τόπου μας, θα τιμήσει πανηγυρικά τη Kοίμηση της Θεοτόκου στις 14 Αυγούστου 2015 μετά το τέλος του Εσπερινού & στις 15 Αυγούστου 2015 μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στον προαύλιο χώρο της Κοίμησης της Παναγίας στο Ακρωτήρι Θήρας.

Σας προσκαλούμε σε ένα αυθεντικό νησιώτικο πανηγύρι βγαλμένο από την παλιά Σαντορίνη με παραδοσιακή πανήγυρη ,άφθονο κρασί και νησιώτικο χορό πάνω στους ήχους του βιολιού του Αντώνη Πρέκα ,του λαούτου του Κυριάκου Πρέκα (Φαρισαίοι) και της Γιάννας Μαυρομμάτη στο τραγούδι .Το πολιτιστικό διήμερο ,όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ,θα ανοίξουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας!

«Άρχισε γλώσσα μου ,άρχισε τραγούδια να αραδιάζεις
και την καλή παρέα μας να την διασκεδάζεις!»
Σας περιμένουμε!

Πηγή: http://sathiras.gr/?p=1260                                                                                                                                 

σύλλογος Μεσαγωνιατών Θήρας «Παναγία η Επισκοπή» - οι εκδηλώσεις για τον Δεκαπενταυγουστο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος τον Αύγουστο, με κεντρική εκδήλωση το καθιερωμένο πανηγύρι του Δεκαπενταυγουστου στην Παναγία την Επισκοπή, είναι οι εξής :

Στις 11,12 και 13 Αυγούστου στο γήπεδο Καμαρίου οργανώνεται μουσικοκινητική δραστηριότητα για παιδιά και εφήβους στις 19.30-21.30 μ.μ.

Στις 14 Αυγούστου το αρχαιότερο πανηγύρι της Σαντορίνης, στην εκκλησία της Παναγίας της Επισκοπής, με την παραδοσιακή πανήγυρη (φάβα και μαυρομάτικα φασόλια), όπως γίνεται εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Οι μεγαλύτεροι άνδρες και γυναίκες μαζί με τους νεώτερους στον χώρο της Επισκοπής θα ανάψουν και εφέτος την φωτιά και θα μαγειρέψουν στα καζάνια, όπως τους έμαθαν οι προηγούμενες γενιές, ενώ η «πανήγυρη» θα ευλογηθεί από τον Μητροπολίτη μας κ. Επιφάνειο και θα προσφερθεί σε όλους τους προσκυνητές.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου στο γήπεδο Καμαρίου, 19.00μ.μ. ο αγώνας των Παλαιμάχων, οι οποίοι κάθε χρόνο επιβεβαιώνουν ότι η δύναμη της ψυχής και της θέλησης είναι ισχυρότερη της σωματικής.

Στις 20 Αυγούστου η καθιερωμένη λειτουργία στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία και στις 22 Αυγούστου στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου .

Στις 23 Αυγούστου, η καθιερωμένη εκδήλωση του Συλλόγου η «πετσέτα στου Παντελή» στο «παλιό χωριό». Μία ακόμη αξέχαστη βραδιά για όλους για την συνέχεια της παράδοσης αλλά και το ξύπνημα της ψυχής και της μνήμης.


το Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης (SAF) υποδέχεται στις 17 & 18 Αυγούστου την παράσταση «ΚΑΤΕΡΙΝΑ»

Το Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης (SAF) υποδέχεται στις 17 & 18 Αυγούστου την παράσταση «ΚΑΤΕΡΙΝΑ» του Αύγουστου Κορτώ για δύο πολύ ξεχωριστές βραδιές θεάτρου.   

Ο Γιώργος Νανούρης διασκευάζει για το θέατρο και σκηνοθετεί «Το βιβλίο της Κατερίνας» του Αύγουστου Κορτώ, με τη Λένα Παπαληγούρα στον ομώνυμο ρόλο και τον Λόλεκ να τη συνοδεύει μουσικά live επί σκηνής, ενώ στην παράσταση συμμετέχει και ο Γιώργος Νανούρης.

«Ο γιος μου με βρήκε. Χαράματα Παρασκευής, πέντε μέρες πριν κλείσει τα εικοσιτέσσερα. Κατάλαβε πως είχα πεθάνει κι ας μην είχε αλλάξει τίποτα στον χώρο».

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία της διπολικής μητέρας του συγγραφέα. Η Κατερίνα έχει μόλις αυτοκτονήσει και αρχίζει να αφηγείται την καταραμένη ζωή της. Φάρμακα, χάπια, σύζυγος και γιος, αγάπη και μίσος, ομοφυλοφιλία, αυτοσαρκασμός, χιούμορ ανακατεμένο με πόνο, στοργή μέσα από στριγγλιές, και απόπειρες αυτοκτονίας αποτελούν τη χαοτική πραγματικότητα της ηρωίδας που παλεύει με τη διπολική διαταραχή και γραπώνεται από όποιον μπορεί, με αποτέλεσμα να παρασύρει μια ολόκληρη οικογένεια στη δίνη της αρρώστιας της.

Η «Κατερίνα» παίχτηκε στο Θησείον – Ένα θέατρο για τις τέχνες από τις 28 Νοεμβρίου 2014 έως τις 7 Απριλίου 2015 και όλες οι παραστάσεις ήταν sold out. Την παρακολούθησαν πάνω από 8000 θεατές.

Συγγραφέας: Αύγουστος Κορτώ | Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης
Ερμηνεία: Λένα Παπαληγούρα | Μουσική επί σκηνής: Λόλεκ, Γιώργος Νανούρης
Παραγωγή: Λυκόφως, Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

17-18/8  |  21:30 |   12€ - 10€

Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης
Παραλία Βλυχάδας, Σαντορίνη
Τηλ: 22860 85141, 210 68 58 820

Προπώληση: Εμπορικό κέντρο ‘Φάμπρικα’ Φηρά, Σαντορίνης

γιορτή από τον Σύλλογο Εξωγωνιατών (18.8 21.00)

Παραδοσιακή γιορτή διοργανώνει ο Σύλλογος Θηραίων Εξωγωνιατών «Ο Άγιος Χαράλαμπος» ανήμερα της γιορτής του Αγίου Τιμοθέου στις 18 Αυγούστου στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Χαράλαμπου στην Έξω Γωνιά.


Στην γιορτή θα διανεμηθεί φαγητό και κρασί. Μουσική θα παίξει ο  Μανώλης Φύτρος και το συγκρότημά του. 

μήνυμα του Δήμαρχου Θήρας για τις μέρες της αυξημένης τουριστικής κίνησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,


Η υψηλή επισκεψιμότητα του νησιού μας , ιδιαίτερα αυτές τις μέρες με τη μεγάλη προσέλευση τουριστών για το Σαββατοκύριακο της γιορτής του 15Αυγούστου , εφιστά τη προσοχή των πολιτών μας ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα και να προσφερθούν οι καλύτερες υπηρεσίες γα την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Θα ήταν καλό οι όποιες μετακινήσεις να αποφεύγονται σε ώρες αιχμής, όπου αυτό είναι εφικτό και να γίνει μια συνολική προσπάθεια περιορισμού των υπεράριθμων οχημάτων προκειμένου να αμβλυνθεί το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σημαντική είναι και η αξιοποίηση των χώρων στάθμευσης ώστε να κατανέμονται ισομερώς τα μέσα μεταφοράς χωρίς να επιβαρύνουν τα πεζοδρόμια ή άλλους χώρους παράνομης στάθμευσης.

Αναγκαία είναι επίσης η υιοθέτηση μιας υπεύθυνης στάσης τόσο απέναντι στο νησί μας όσο και στους επισκέπτες του, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας και φροντίζοντας όλα τα απορρίμματα να καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης και όχι έξω, δίπλα ή απέναντι από αυτούς. Σε περίπτωση διαπίστωσης εγκατάλειψης αποβλήτων σε οποιοδήποτε άλλο χώρο πέρα από τους κάδους θα επιβάλλονται πρόστιμα ως έσχατη και αναγκαία λύση περιορισμού του φαινομένου.


Λόγω ακριβώς του μεγάλου αριθμού επισκεπτών πρέπει πρώτοι εμείς να χαράξουμε το δρόμο που θα εξασφαλίσει στο νησί μας την εικόνα που το αρμόζει. Εμείς θα το σεβαστούμε πρώτοι, εμείς θα το προφυλάξουμε πρώτοι, εμείς πρώτοι θα το διατηρήσουμε όμορφο, καθαρό και λειτουργικό. 

με παρέμβαση του Δήμου Θήρας, καθαρίστηκε σήμερα ο χώρος του Αερολιμένα Θήρας

Σύμφωνα με ανάρτηση στην σελίδα του Δήμαρχου Θήρας : https://www.facebook.com/zorzosnik?fref=ts

Με παρέμβαση του Δήμου Θήρας, καθαρίστηκε σήμερα ο χώρος του Αερολιμένα Θήρας.
Έχω θέσει επανειλημμένως το ζήτημα των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στον Αερολιμένα Θήρας, ως πύλη του δημοφιλέστερου τουριστικού προορισμού της χώρας, και για το θέμα αυτό θα συναντήσω στο άμεσο προσεχές διάστημα τον Διοικητή της Υ.Π.Α.

Ο καθαρισμός του χώρου πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία που έχει αναλάβει την καθαριότητα του Δήμου, χωρίς να είναι υποχρέωση της.


Τρίτη, Αυγούστου 11, 2015

ξεκίνησε η καμπάνια “Happening Now in South Aegean #greeksummer# από την Π.Ν.Α. σε συνεργασία με τον ΕΟΤ

Την έναρξη της καμπάνιας “Happening Now in South Aegean #greeksummer”, που  αποσκοπεί στην ενίσχυση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής και απευθύνεται σε κυρίες αγορές εισερχόμενου τουρισμού, όπως Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Σκανδιναβικές χώρες, καθώς και την ελληνική αγορά, .ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου (10.8) η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Μαριέτα Παπαβασιλείου.

Στοχεύοντας στην αναθέρμανση του τουριστικού ρεύματος και την επέκταση των κρατήσεων από τέλη Αυγούστου και μετά, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Marketing Greece, εφαρμόζει και εξειδικεύει την Εθνική Καμπάνια, “Happening Now in Dodecanese #greeksummer” και “Happening Now in Cyclades #greeksummer” με κύριες και πιο σημαντικές αγορές στόχους τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία.

Η καμπάνια που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2015 και θα διαρκέσει για 4 εβδομάδες, μιλάει, μέσα από χαρακτηριστικές εικόνες που παρουσιάζουν το τουριστικό στοιχείο του Νοτίου Αιγαίου, για τις στιγμές που μπορεί να ζήσει το κοινό, τις μοναδικές εκείνες στιγμές που προσφέρουν τα νησιά μας, το ελληνικό καλοκαίρι και η Ελλάδα εν γένει. Η καμπάνια Happening Now In Cyclades : #GreekSummer  και Happening Now In Dodecanese : #GreekSummer   υπόσχεται ότι οι διακοπές στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου  πραγματοποιούν το όνειρο κάθε επισκέπτη.  

Η Καμπάνια “Happening Now in Greece #greeksummer”, πάνω στην οποία και εξειδικεύθηκε η καμπάνια για το Νότιο Αιγαίο,  αποτελεί την καλοκαιρινή καμπάνια της Ελλάδας και ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ με την υποστήριξη του ΣΕΤΕ και της Marketing Greece. Στόχος της καμπάνιας είναι η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για διακοπές στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας ότι το μοναδικό ελληνικό καλοκαίρι «συμβαίνει τώρα» ενώ αποσκοπεί στην ενίσχυση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής και απευθύνεται σε κυρίες αγορές εισερχόμενου τουρισμού, όπως Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Σκανδιναβικές χώρες, καθώς και την ελληνική αγορά.


Με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου ψηφιακής επικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει προώθηση της καμπάνιας  μέσω του discovergreece homepage, (http://www.discovergreece.com/el ) , όπου θα αποτελέσει το Top Story για τέσσερεις εβδομάδες, προώθηση μέσω social media εφαρμογών, digital banners, διαφημιστικών ταινιών  και digital campaign προσκαλεί τους επισκέπτες, να διαδώσουν μέσα από τα προσωπικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης την καμπάνια και να μοιραστούν τις στιγμές και τις εμπειρίες τους από το ελληνικό καλοκαίρι.

Στα παρακάτω links υπάρχουν ενδεικτικά  μερικά από τα posts στα Social Media του Discover Greece που αφορούν στην καμπάνια:


Στις δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, με βάση την απήχηση της καμπάνιας κατά τις πρώτες ημέρες από την έναρξή της, καθώς  και τα μηνύματα από τις ξένες αγορές, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι οι μήνες που ακολουθούν θα καλύψουν τις απώλειες του τριμήνου Μαΐου – Ιουλίου για τα νησιά του Αιγαίου.
Σημείωσε δε ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η πρώτη περιφέρεια για την οποία εξειδικεύεται η καμπάνια “Happening Now in Greece #greeksummer”, με το κόστος της εξειδίκευσης να καλύπτεται από τον ΕΟΤ.

Στα παρακάτω links θα βρείτε τα video της καμπάνιας,  για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, στο youtube.

παρατείνεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου η υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη της γαστρονομίας και της αιγιακής κουζίνας (Aegean Cuisine) στις Κυκλάδες»

Την απόφαση προέγκρισης τροποποίησης της σύμβασης του έργου «Ανάδειξη της γαστρονομίας και της αιγιακής κουζίνας (Aegean Cuisine) στις Κυκλάδες», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Με βάση τη απόφαση, παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης του έργου κατά τρεις μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015. Η παράταση κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα όλων των δράσεων που αφορούν την προβολή της αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας, με δεδομένη την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τα τελευταία χρόνια.

Η συγκεκριμένη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ, την οποία υλοποιεί το Επιμελητήριο Κυκλάδων, αποτελεί υποέργο της πράξης «Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και η εμπορική αξιοποίηση των μοναδικών σε ποικιλία και ποιότητα προϊόντων των νησιών του Αιγαίου καθώς η προβολή της πλούσιας αιγαιοπελαγίτικης οινο-γαστρονομίας. Ταυτόχρονα, στόχος είναι και η προώθηση του θεματικού τουρισμού στους επισκέπτες των νησιών του Αιγαίου, οι οποίοι αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία στις διακοπές τους.

Στην πρώτη γραμμή της Agean Cuisine βρίσκονται οι επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία κ.λπ.), αφού λειτουργούν ως «βιτρίνα» για την προβολή των τοπικών προϊόντων, των κρασιών και της γαστρονομίας του Αιγαίου στους ξένους και Έλληνες επισκέπτες.

Τα κριτήρια για να ενταχθεί μια επιχείρηση εστίασης στο δίκτυο της Aegean Cuisine περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την προσφορά εδεσμάτων που βασίζονται σε τοπικές συνταγές και ντόπια προϊόντα, την ποικιλία των παραδοσιακών συνταγών, τις πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας ή σπανιότητας καθώς και την ανάδειξη των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των εδεσμάτων. Επίσης, την προσφορά εμφιαλωμένου τοπικού κρασιού από αιγαιοπελαγίτικες ποικιλίες και οινοποιούς.

Σκοπός είναι οι επιχειρήσεις – μέλη του δικτύου να λειτουργήσουν ουσιαστικά σαν πρεσβευτές της προσπάθειας ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου ως γαστρονομικοί προορισμοί.


μηνιαίος απολογισμός στα θέματα Οδικής Ασφάλειας - μείωση καταγράφεται το μήνα Ιούλιο του 2015 στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και των παθόντων σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα

Μείωση καταγράφεται το μήνα Ιούλιο του 2015 στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και των παθόντων σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από -26.000- τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -562- παραβάσεις

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουλίου του 2015, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, το μήνα Ιούλιο 2015 σημειώθηκαν 56 τροχαία δυστυχήματα έναντι 68 τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου το μήνα Ιούλιο 2015 καταγράφηκαν 70 παθόντες έναντι 78 τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Επισημαίνεται ότι, οι κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και οι παράγοντες που επιτείνουν τις συνέπειές τους είναι:
Η υπερβολική ταχύτητα Η απόσπαση της προσοχής του οδηγούβΗ παραβίαση της προτεραιότητας Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλβΗ κίνηση στο αντίθετο ρεύμαβΗ οδήγηση χωρίς χρήση κράνους και προστατευτικής ζώνης

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, το μήνα Ιούλιο του 2015 πραγματοποιήθηκαν (26.301) απλοί και σύνθετοι τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν (562) παραβάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι σοβαρότερες - επικίνδυνες τροχονομικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:

•       208 για οδήγηση δικύκλου χωρίς χρήση προστατευτικού κράνους
•       34 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού
•       36 για οδήγηση αυτοκίνητου χωρίς χρήση ζώνης ασφαλείας
•       42 για υπερβολική ταχύτητα
•       18 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
•       21 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

Ειδικότερα, για τις παραβάσεις που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σημειώνεται ότι, το μήνα Ιούλιο του 2015 συγκροτήθηκαν (76) κλιμάκια τροχονομικών ελέγχων, ελέγχθησαν (1.328) οδηγοί και βεβαιώθηκαν (75) παραβάσεις.

Επίσης, από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν, (815) αφορούσαν επαγγελματικά αυτοκίνητα στα οποία διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν (68) παραβάσεις.


Δευτέρα, Αυγούστου 10, 2015

με επιτυχία και πλήθος κόσμου τα εγκαίνια του νέου σκάφους «Σαντορίνη» της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης

Με επιτυχία και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου τα εγκαίνια του νέου σκάφους της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης που ονομάστηκε «Σαντορίνη».
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης κ. Κανακάρης αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πορεία της Ε.Λ.Θ. και στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των σκαφών της, προαναγγέλλοντας την δημιουργία ενός ακόμη σύγχρονου σκάφους στα πρότυπα του «Γαρμπή» και του «Σαντορίνη» πρίν την έναρξη των διαδικασιών για την παράδοση της ηγεσίας της δραστήριας και ιστορικής Ένωσης σε νέο πρόεδρο.

Στην ομιλία του ο κ. Κανακάρης δεν παρέλειψε να εκφράσει την θλίψη και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του πρόσφατα απολεσθέντος καπετάνιου – μέλους της Ε.Λ.Σ.

Το παρόν τους με σύντομους χαιρετισμούς στην εκδήλωση έδωσαν ο  υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης, ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γιάννης Βρούτσης, ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ. κ. Σιούφας, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Παναγιωτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σκαφών κ. Καλούδης, η Έπαρχος Θήρας κ. Λειβαδάρου και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος, που άπαντες ευχήθηκαν στο «Σαντορίνη» να είναι καλοτάξιδο ενώ μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τις αναπτυξιακές επιλογές της Ε.Λ.Σ. να επενδύει στην δύσκολη σημερινή εποχή και συγκυρία για την χώρα, σε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και στην ανάπτυξη.

Το «Σαντορίνη» με τον νέο του, και ηλικιακά, καπετάνιο –επιλογή που τιμά την Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης που με συνέπεια παραχωρεί καίρια επαγγελματικά πόστα και αρμοδιότητες σε άρτια εκπαιδευμένους εκπροσώπους της νέας γενιάς- θα δρομολογηθεί στην εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων, αντικείμενο στο οποίο η Ένωση Λεμβούχων δραστηριοποιείται και πρωτοπορεί εδώ και δεκαετίες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιεί ναυλωμένα δρομολόγια σε νησιά γύρω από την Σαντορίνη.


Για πληροφορίες σχετικά με τις ναυλώσεις σκαφών και την πραγματοποίηση εκδρομών με τα σκάφη «Γαρμπής» και «Σαντορίνη» της Ένωσης Λεμβούχων οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες αλλά και τουριστικά γραφεία μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22860 25290 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : boatmen@otenet.gr

τα εγκαίνια της έκθεσης γελοιογραφίας από της «Εστία» του Πύργου (10.8 20.30)

Σύμφωνα με την πρόσκληση,

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης», σας προσκαλεί την Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015, ώρα 20.30, στον εκθεσιακό χώρο στην κεντρική πλατεία του Πύργου, στα εγκαίνια της Έκθεσης Γελοιογραφίας με θέμα «Γάμος στην Σαντορίνη!», σε συνεργασία με το τοπικό Διαμέρισμα και τον Δήμο Θήρας. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 20 Αυγούστου.

Στη συνέχεια, στις 21.30  θα ακολουθήσει συναυλία της Στέλλας Μακρή και των μουσικών Γ. Αρσενίδη, Α.Πετρινιώτη, Μ.Λάρο και Α.Κουσσάκη σε ένα μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο με ξένα και ελληνικά τραγούδια. Η συναυλία συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον Δήμο Θήρας.

Είσοδος δωρεάν.
Εκ του Δ.Σ. της Εστίας
Ο Πρόεδρος Μάκης Ζώρζος                                                 


ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ από το Santorini Arts Factory (10.8 21.30)

Σύμφωνα με την πρόσκληση,

«Καταπέλτης ο λόγος του Μακρυγιάννη για τη σύγχρονη διανοουμενίστικη "ελίτ" που ανερυθρίαστα βαφτίζει "παρωχημένες εμμονές" τα όσια και τα ιερά του. Που, μεθυσμένη από τα υποσχόμενα κέρδη του εθνικού ξεπουλήματος, απαξιώνει την αγάπη και την αγωνία του σημερινού Έλληνα για το τι θα απογίνουν όλα αυτά, που "γι' αυτά πολεμήσαμε". Καταπέλτης και για την αδικία που βλέπει να γίνεται σ' όλους τους παλιούς ήρωες, τους επιζήσαντες του Αγώνα -μαζί και στον ίδιο- από το νέο κράτος της βαυαροκρατούμενης, πλέον, Ελλάδας. Με μένος απέναντι στους δουλοπρεπείς Έλληνες πολιτικούς της εποχής του, που ξεπουλάνε όσα κέρδισαν με αίμα οι παλιοί αγωνιστές. Έζησε την άκρα αχαριστία και είχε τέλος πικρό, με τα μόνα παράσημα που θα του απονείμει η αγαπημένη του πατρίδα να είναι μια καταδίκη "εις θάνατον" και μερικές αγιάτρευτες πληγές, που θα τον στείλουν στον τάφο στα 67 του χρόνια. Ο αγράμματος γιος βοσκών της Ρούμελης δίνει ένα συγκλονιστικό μάθημα ιστορίας». "Ο διαχρονικός λόγος ενός μεγάλου Έλληνα ακούγεται  επίκαιρος όσο ποτέ σήμερα".

Τα «Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη» είναι μια παράσταση που πρέπει να δουν όλοι οι Έλληνες!

Σκηνοθεσία-διασκευή-ερμηνεία-φωτισμοί: Θανάσης Σαράντος
Μουσική σύνθεση:Τζιχάν Τούρκογλου
Μουσικός επί σκηνής:Στέλιος Βαρβέρης(πολίτικη λύρα, ούτι, σάζι, μπουζούκι, γιαλί ταμπούρ)
Σκηνική επιμέλεια:Σάββας Σουρμελίδης
Επεξεργασία video με τις εικόνες μαχών του Παναγιώτη Ζωγράφου:Γιώργος Φουκαράκης
Φωτογραφίες: Ορφέας Εμιρζάς

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ: 12 ευρώ ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 10 ευρώ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 10/8
Ώρα Έναρξης: 21:30


SANTORINI ARTS FACTORY | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ


από τις 11.8 η παραλαβή σταφυλιών από την Santo Wines

Την Τρίτη 11.8 ξεκινά να παραλαμβάνει λευκά κρασοστάφυλα από όλες τις περιοχές πλην του Πύργου, η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων.


Σύμφωνα με ανακοίνωσή της οι ώρες παράδοσης είναι 07.30 – 18.30. Τα σταφύλια πρέπει να είναι σε άριστη υγιεινή κατάσταση και να παραδίδονται σε τελάρα ή κοφίνια.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ – ανακοίνωση / πρόσκληση συμμετοχής σε ανοιχτό διαγωνισμό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά  ανά ομάδα Α:ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ή Β:ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ η οποία προκύπτει από το άθροισμα των τιμών της εργατοώρας τεχνίτη, βοηθού τεχνίτη και της τιµής ανταλλακτικών εφαρμόζοντας την αντίστοιχη προσφέρουσα έκπτωση στον ενδεικτικό πίνακα προϋπολογισμού για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων Δήμου Θήρας για χρονικό διάστημα ενός έτους(2015-2016).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21-08-2015 και ώρα: 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-08-2015 και ώρα: 15:00.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις Διακόσιες Χιλιάδες Ευρώ (200.000,00€) πλέον Φ. Π. Α. 16% Τριάντα δύο Χιλιάδες Ευρώ   (32.000,00€) δηλαδή συνολικά Διακόσιες  Τριάντα Δύο Χιλιάδες  Ευρώ (232.000,00€) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου Θήρας  και τον προϋπολογισμό έτους 2016  αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις.
Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου θα υπολογίσει τις  υπολειπόμενες εργασίες με τα αντίστοιχα κόστη και με την διαδικασία της αναμόρφωσης προϋπολογισμού θα πιστώσει συμπληρωματικά ποσά ανά Κ.Α.Ε. που αντιστοιχούν στα χρηματικά ποσά της αύξησης του Φ.Π.Α. από 16% σε 23% στον προϋπολογισμό του 2015 και θα κάνει τις ανάλογες προβλέψεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και ορίζεται στο ποσό των 3.520,00€ για την ομάδα Α και 480,00€ για την ομάδα Β και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Για  περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Διεύθυνση Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 στο τηλέφωνο 2286360187/191, κ. Βαμβακούση Ευάγγελο.
Όλα τα στοιχεία του Διαγωνισμού δηλαδή Μελέτη, Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης  και Τιμολόγιο Προσφοράς, είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr .


«διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί - η περίπτωση της Θηρασίας» - η έρευνα ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο ΚΕ.ΔΕΑ 19-20.6

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις :


Το μικρό και απομονωμένο νησί της Θηρασίας, μέλος του συμπλέγματος νησιών της Σαντορίνης, είναι το αντικείμενο της έρευνας της πολυεπιστημονικής ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης. Συντονίστρια του Ερευνητικού Έργου είναι η Ομ. Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Κλαίρη Παλυβού.

Το ερευνητικό πρόγραμμα, με τίτλο «Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί. Η περίπτωση της Θηρασίας» έχει στόχο τη διαχρονική χαρτογράφηση της ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, ώστε να αναδειχθούν οι επιλογές, οι περιορισμοί, οι αλλαγές, οι συνέχειες και οι ασυνέχειες και να διερευνηθεί ποικιλοτρόπως το φαινόμενο του νησιωτισμού.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2007, με μια πρώτη αναγνώριση του χώρου και της ανθρώπινης παρουσίας, από τα πρώτα ίχνη της έως την πρόσφατη εποχή. Το 2012 η έρευνα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Θαλής, με τον τίτλο «Διαχρονικοί, νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» και διευρύνθηκε με τη συμμετοχή πολλών ερευνητών, ποικίλων ειδικοτήτων (γεωλόγων, αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων, κοινωνικών ανθρωπολόγων κ.α.).Το 2015 η έρευνα ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί. Η περίπτωση της Θηρασίας» την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α. ) του ΑΠΘ.

Παράλληλα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε έκθεση με πλούσιο υλικό από τις έρευνες των επιστημόνων στο νησί.
Σύμφωνα με τους ερευνητές,

«Η Θηρασία είναι ένα εξαιρετικό πεδίο για μία τέτοιου είδους έρευνα γιατί διατηρείται εν πολλοίς αλώβητη από τη σύγχρονη άναρχη ανάπτυξη. Τα πορίσματα της έρευνας, πέραν της ιστορικής και επιστημονικής τους αξίας, θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό μιας ήπιας ανάπτυξης που θα αξιοποιήσει τα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του νησιού» υποστηρίζουν οι συντελεστές του Έργου.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ : http://www.history-archaeology.uoc.gr/files/items/2/2571/programma_therasia_final.pdf


Στο πλαίσιο του προγράμματος την Κυριακή 9.8 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στην Θηρασιά, αναφορικά με την πορεία και τα ευρήματα των ανασκαφών στο νησί.το 5ο ενημερωτικό του newsletter κυκλοφόρησε το ΕΠΑΜ Θήρας και Σύρου

 Tην έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ : https://drive.google.com/file/d/0B6cFUP9k5xATeFFSTEdMeThUSTNyWjNPTjNZZGNTU2ZJY2pR/view?usp=sharing  

Γ. Χατζημάρκος: η Περιφέρεια θα συνδράμει στην ανακούφιση του μεταναστευτικού, αλλά δεν θα δώσει άλλοθι στην κεντρική διοίκηση για τις δικές της ευθύνες

Αδήριτη  ανάγκη  πλέον  να οριστούν και οι Περιφέρειες ως αποδέκτες  ευρωπαϊκών πόρων,   για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών 


Ευρεία σύσκεψη φορέων για την λήψη αποφάσεων που θα ανακουφίσουν το νησί της Κω από το πρόβλημα των χιλιάδων παράτυπων μεταναστών και προσφύγων που καταφθάνουν καθημερινά, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Επαρχείο Κω, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου.

Ενδεικτικό της έντασης του προβλήματος, που κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο στην διαχείριση και αντιμετώπισή του, με την τοπική κοινωνία να έχει φτάσει στα όρια των αντοχών και των δυνατοτήτων της, είναι το γεγονός ότι αυτήν την ώρα στην Κω εκτιμάται ότι βρίσκονται περί τα 5.500 άτομα.

Η σύσκεψη αποφασίστηκε από τον Περιφερειάρχη, αμέσως μετά την ψήφιση από την Βουλή,  νόμου που δίνει την δυνατότητα στην Περιφέρεια να εκτελεί δαπάνες για την ανακούφιση του μεταναστευτικού. Ο νόμος έλυσε πλέον τα χέρια της Περιφέρειας, ώστε να συνδράμει άμεσα στην προσπάθεια ανακούφισης κατά το δυνατόν των νησιών από το πρόβλημα, αφού η επίλυσή του είναι θέμα κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην σύσκεψη στην οποία παρέστη και ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ηλίας Καματερός, έλαβαν μέρος  ο Ταξίαρχος κ. Ευγένιος Κωνσταντίνος, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Γεωργακάκος, ο Διοικητής ΝΑΣ ΚΩ Πλωτάρχης κ. Ιωάννης Καρδαράς, ο Λιμενάρχης κ. Ιωάννης Μισπίνας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής κ. Γιώργος Τσάμης, ο Έπαρχος Κω κ. Γιώργος Χαλκιδιός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Νικόλαος Τσακίρης, Ευριδίκη Νάκη,  Δημήτρης Χαματζόγλου, Γιάννης Καμπανής, Ειρήνη Σβύνου και Σταύρος Φρούντζας. Από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετείχαν οι Στέργος Γιαλίζης, Νικόλαος Νασταχανίδης και Δημήτρης Σαράντης,  από τον Εμπορικό Σύλλογο Κω ο κ. Πασχάλης Βρακίδης,  η Πρόεδρος της  Ένωσης Ξενοδόχων Κω κ. Κωνσταντίνα Σβύνου, και η Πρόεδρος των Τουριστικών Καταλυμάτων κ. Ελένη Παπαδούλη .
Τον δήμαρχο Κω κ. Γιώργο Κυρίτση εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος κ. Δαυίδ Γερασκλής.  Επιπλέον παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και της Ομάδας Αλληλεγγύης.

Οι αποφάσεις

Μετά από διεξοδική συζήτηση του προβλήματος, αποφασίστηκαν τα εξής:
1.         Να ζητηθεί, η διαδικασία ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων να γίνεται στο εξής και εκτός της Κω, ώστε να υπάρχει άμεση αναχώρησή τους από το νησί. Για το ποσοστό που η ταυτοποίηση θα γίνεται στην Κω, να βρεθεί κτήριο εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλεως Κω.
2.         Η Περιφέρεια δεσμεύεται να συνδράμει στην ανακατασκευή και διαμόρφωση του χώρου εκτός πόλεως Κω, όπου θα που διενεργείται η διαδικασία ταυτοποίησης, ο οποίος  θα επιλεγεί από τις Αστυνομικές Αρχές και μόνο.
3.         Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές, που με πενιχρά μέσα σηκώνουν το τεράστιο βάρος των μεταναστευτικών ροών, να δώσουν στην Περιφέρεια λίστα με τις ανάγκες και τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη στήριξη για να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους.
4.         Να δρομολογηθεί επιχείρηση – σκούπα προκειμένου να απομακρυνθούν παράτυποι μετανάστες και πρόσφυγες από κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Κω, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ποδηλατόδρομους, παραλίες κλπ.

Σημειώνεται ότι άπαντες οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη υιοθέτησαν πλήρως τις θέσεις, τις προτάσεις και τα αιτήματα της Περιφέρειας προς την κυβέρνηση, όπως αυτά αποτυπώθηκαν σε επιστολή που απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στους εμπλεκόμενους υπουργούς,  στις 20 Απριλίου 2015, για την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης.