Παρασκευή, Απριλίου 17, 2015

παρουσίαση του νέου λευκώματος του Δημήτρη Τσίτουρα, “Nelly’s” 19.4 11.00 στο Μπελλώνιο Πολιτιστικό Κέντρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θήρας,


Η παρουσίαση του νέου λευκώματος του Δημήτρη Τσίτουρα, “Nellys”  θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 19 Απριλίου και ώρα 11 π.μ στο Μπελλώνιο Πολιτιστικό Κέντρο.


παρουσίαση του βιβλίου στην ΕΣΤΙΑ Πύργου «Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας σε παραδοσιακούς οικισμούς της Σαντορίνης - Πρακτικός Οδηγός - το παράδειγμα του Πύργου Καλλίστης» (18.4 19.00)

Ο Δήμος Θήρας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης» σας προσκαλούν το Σάββατο, 18 Απριλίου 2015 και ώρα 19.00, στο εντευκτήριο της Εστίας στην παρουσίαση του βιβλίου «Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας σε παραδοσιακούς οικισμούς της Σαντορίνης - Πρακτικός Οδηγός - το παράδειγμα του Πύργου Καλλίστης» της καθηγήτριας Α.Π.Θ. κας Κλαίρης Παλυβού και της αρχιτέκτονος μηχανικού κας Κατερίνας Ριτζούλη.

Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ν. Ζώρζος και ο δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Πράσσος.

Το βιβλίο με θέμα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και χρήσιμες οδηγίες για το σωστό τρόπο αναπαλαίωσης στους παραδοσιακούς οικισμούς, δημιουργήθηκε με την συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που χρηματοδότησε την έκδοση, του Δήμου και της Εστίας, από την Αρχιτέκτονα Δρ Κλαίρη Παλυβού, την αρχιτέκτονα μηχανικό κα Κατερίνα Ριτζούλη και ομάδες φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Β. ΖΩΡΖΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΥΤΡΟΥ

επίσκεψη στο Δημαρχείο από μαθητές της Σανγκάη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Σήμερα, 17 Απριλίου, ο Δήμος Θήρας υποδέχτηκε μαθητές από το μουσικό σχολείο της Σανγκάη που επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη και θέλησαν να έρθουν σε επαφή με τις Αρχές του νησιού  προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία των αντιδημάρχων κας Ρούλας Μπελλώνια και κ.Γιώργου Κυριαζή εμπλουτίστηκε με την μουσική παράσταση που απέδωσαν οι μαθητές έξω από το Δημαρχείο, ενώ στην συνέχεια έγινε η ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώρων.

Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Θήρας              

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις,
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την : «Προμήθεια Πυλώνων (Pillars) Παροχής Νερού & Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Σκάφη»
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια των παραπάνω υλικών, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.
Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε € 56.034,48 συν ΦΠΑ 16%  € 8.965,52 . Συνολικά  € 65.000,00 και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :
1.         Τις διατάξεις των άρθρων 209, 240-242 και 244 του Ν. 3463/2006.
2.         Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).
3.         Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
4.         Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
5.         Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
Όπως τροποποιημένες ισχύουν έως σήμερα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, την 24 - 04 – 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 13:00 μμ..
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Θήρας www.santoriniports.gr , στο τηλέφωνο 2286028362 και το ε.μαιλ: dltthiras@gmail.com .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την :
“Μίσθωσης Σκάφους για Περιπολίες Ασφαλείας και έλεγχο προσορμίσεων».

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.
Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε € 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :
Α) Τις διατάξεις:
·         του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
·         του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  • του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
  • την υπ’ αριθμόν 1 ΠΥ / 2015 μελέτη της  υπηρεσίας του ΔΛΤ Θήρας.
  • Την εγγεγραμμένη δαπάνης τον Προϋπολογισμό στον ΚΑ 70.6236.002 “Μίσθωση Σκάφους για Περιπολίες Ασφαλείας και έλεγχο προσορμίσεων» ποσού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • την αριθ. 42 / 2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, την 24 - 04 – 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ έως 10.00 πμ. . Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν σχετική δραστηριότητα με το αντικείμενο των υπηρεσιών.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Θήρας www.santoriniports.gr, στο τηλέφωνο 2286028362 και το ε.μαιλ: dltthiras@gmail.com.

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ν. Αιγαίου (25.4) – θέματα

Το Σάββατο 25.4 στις 11.00 στην σίφνο θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή Παραίτησης Γραµµατέα Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου και Εκλογή Νέου.
ΘΕΜΑ 2ο : Αποτύπωση και Ιεράρχηση θεµάτων των νησιών Σίφνου, Σερίφου και Κιµώλου. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 3ο : Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015. Εισηγήτρια: Γενική ∆/ντρια ΠΝΑ κα Αριστείδου Ευµορφία
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σερίφου για τη Μελέτη οδού Λιβάδι – Άγιος Ιωάννης και οριοθέτηση ρέµατος Αυλόµωνα. Εισηγήτρια: Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων κα. Αδαµαντία Συµεοπούλου
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 4ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2015. Εισηγητής : Αν. Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  Εισηγητής: Προϊστάµενος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής κ. Αντώνιος Βουτσίνος
ΘΕΜΑ 7ο : Άµεσες ∆ράσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ∆ωδεκανήσου. Εισηγητής : Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μπάρδος Χρήστος
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑ∆ΕΣ για το έργο "Έρευνα αποτύπωσης συνθηκών διαβίωσης και αναγκών ατόµων µε αναπηρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριµνας, κ. Ηλίας Ζωγραφίδης
ΘΕΜΑ 9ο : Κατ’ εξαίρεση χορήγηση αδειών Ε∆Χ (ταξί) σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα οποία δεν υφίστανται Ε∆Χ (ταξί).  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Τήνου για το έργο : «Εργασίες καθαρισµού επαρχιακού & αγροτικού οδικού δικτύου νήσου Τήνου». Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε το Επιµελητήριο Κυκλάδων για δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό. Εισηγητής: Φιλήµονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάχρης Περιφερειακής Πολιτικής και Πρωτογενούς Τοµέα
ΘΕΜΑ 12ο : Αλλαγή µελών οµάδας έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, ∆ιαπεριφερειακό και ∆ιασυνοριακό Επίπεδο µε ακρωνύµιο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» Εισηγήτρια : Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κα. Γιασιράνη Χαρίκλεια
ΘΕΜΑ 13ο : Αλλαγή µελών οµάδας έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωµένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονοµικού τουρισµού µέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και την προώθηση της τοπικής κουζίνας της ∆ωδεκανήσου και της Κύπρου.» µε ακρωνύµιο «Gastronomy Net » Εισηγήτρια : Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κα. Γιασιράνη Χαρίκλεια
ΘΕΜΑ 14ο : Επικύρωση πρακτικών της 3ης /31-3-2015 και 4ης/1-4-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου 

συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» στη Σύρο

Στις  16 Απριλίου 2015 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης στη Σύρο.  Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ο οικονομικός και επιστημονικός απολογισμός του 2014, η ασφαλής και προσοδοφόρα διαχείριση του αποθεματικού του Κέντρου Πρόληψης, οι νομοθετικές αλλαγές στα μισθολογικά των εργαζομένων, η νέα πενταετής προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΟΚΑΝΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και θέματα που αφορούν την ενίσχυση του επιστημονικού έργου  και την επιμόρφωση των στελεχών.


Αποφασίστηκε η αναστολή των δράσεων στα νησιά των οποίων ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Κ.Π. παρά τις αλλεπάλληλες σχετικές υπενθυμίσεις, η συμμετοχή του προέδρου του Κ.Π. κ. Λεονταρίτη στην πρώτη συνάντηση Προέδρων και Μελών διοικητικών συμβουλίων  στις 7-9/05/2015 στη Χαλκιδική –στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ- όπου θα συζητηθούν τα χρόνια θεσμικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης, καθώς και στην 10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης τον Οκτώβριο στα Γιάννενα. 

συνάντηση Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών για το μεταναστευτικό - σκληρή γλώσσα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την στάση του ελληνικού δημοσίου

Με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση συναντώνται αύριο Σάββατο οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας, με αντικείμενο συζήτησης τις μεταναστευτικές ροές που έχουν αυξηθεί δραματικά το τελευταίο διάστημα.

Στην συνάντηση αυτή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος πρόκειται να καταθέσει δέσμη συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων, με στόχο το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με βάση τις αρχές του ανθρωπισμού, του πολιτισμού και του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή,  σε συνάρτηση με την επιτακτική ανάγκη να προστατευθούν τα νησιά από το ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό κύμα.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας την κρισιμότητα του προβλήματος, δεδομένου ότι, αυτή την ώρα, στην Κω βρίσκονται 700 άνθρωποι, στην Λέρο 400 άτομα και 300 άτομα  στην Σύμη.

Οι άξονες της πρότασης που θα καταθέσει ο κ. Χατζημάρκος στην αυριανή σύσκεψη είναι οι εξής:

         Ανθρώπινο δυναμικό για την ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας
         Υλικοτεχνική Υποδομή
         Συμβολή του Πολεμικού ναυτικού στην φύλαξη των συνόρων
         Μετακίνηση στα νησιά του Αιγαίου των συνοριοφυλάκων του Έβρου, ο ρόλος των οποίων υποβαθμίστηκε μετά την κατασκευή του φράχτη.
         Κρατική χρηματοδότηση για τις δομές και τις διαδικασίες  πρώτης υποδοχής.
         Το ελληνικό δημόσιο, ως ιδιοκτήτης του 1/3 της ακίνητης περιουσίας της Δωδεκανήσου,  να παράσχει τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας

Αναφερόμενος στο βάρος που καλούνται να σηκώσουν τα νησιά, ο κ. Χατζημάρκος, στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε:

«Κινούμαστε σε όρια που υπερβαίνουν κατά πολύ τις αντοχές μας και δημιουργούνται καταστάσεις που έχουν επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από την πρώτη στιγμή επεδίωξε να είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, ποτέ δεν μπήκαμε στον πειρασμό να το αξιοποιήσουμε πολιτικά, δεν έχουμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, είμαστε ρεαλιστές, καταλαβαίνουμε την οικονομική  κατάσταση της χώρας, από εκεί και πέρα όμως, έχοντας πάντοτε ως πρώτη προτεραιότητα τον ανθρωπισμό, τον πολιτισμό και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, οφείλουμε να προφυλάξουμε και να στηρίξουμε τον τόπο μας, ο οποίος σήμερα βυθίζεται σε προβλήματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του. Οφείλουμε να απαιτήσουμε από την κεντρική πολιτεία να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, στις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί ούτε κατ’ ελάχιστον».

Όσον αφορά την σύσκεψη που έγινε προσφάτως στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, ο κ. Χατζημάρκος σχολίασε ότι οι τέσσερις άξονες στους οποίους κατέληξε, κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση, από εκεί και πέρα όμως είναι πολλά ακόμη αυτά που πρέπει να γίνουν. «Ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε την ανταπόκριση που πρέπει να έχουμε, ώστε να αισθανθούμε και εμείς δικαιωμένοι, για τον υπεύθυνο τρόπο που έχουμε κινηθεί μέχρι σήμερα. Εμείς, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουμε τον τόπο μας αλλά και να είμαστε αξιοπρεπείς, στον τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων όπως αυτές που βιώνουμε».

Συνάντηση με τον Δ. Αβραμόπουλο

Ο Περιφερειάρχης, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη για το πρόβλημα το τελευταίο διάστημα, είπε ότι «η κινητικότητα που υπάρχει είναι θετική, στον βαθμό βεβαίως που θα καταλήξει σε υλοποιήσιμες αποφάσεις», ενώ για την συνάντησή του με τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο είπε ότι ο χρόνος που θα γίνει, θα οριστεί την προσεχή εβδομάδα.

Σκληρή γλώσσα για το ελληνικό δημόσιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χατζημάρκος στην στάση του ελληνικού δημοσίου, που ενώ είναι ο ιδιοκτήτης μεγάλου μέρους της ακίνητης περιουσίας στα Δωδεκάνησα, εν τούτοις επιμένει να ζητά από την αυτοδιοίκηση χώρους για την προσωρινή  φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων.

Με σκληρή γλώσσα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ζήτησε να σταματήσει η συζήτηση για την ανεύρεση ακινήτων για τους χώρους φιλοξενίας, όταν είναι γνωστό ότι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στην Δωδεκάνησο, είναι το ελληνικό δημόσιο:

«Το ελληνικό δημόσιο πρέπει να σταματήσει να ζητάει την δική μας συνδρομή για την διάθεση ακινήτων, με ένα τρόπο που μοιάζει με ζητιανιά και μετάθεση ευθυνών, όταν είναι ο ιδιοκτήτης του 1/3 της επιφάνειας της Δωδεκανήσου. Διότι, είμαστε υποχρεωμένοι να ανοίξουμε την συζήτηση για το πώς βρέθηκε αυτό το κράτος να έχει στην κατοχή του το 1/3 της Δωδεκανήσου. Είναι περιουσία που την βρήκε από τον Ιταλό κατακτητή ο οποίος την δήμευσε. Εάν θέλει το ελληνικό κράτος σήμερα να λέει ότι είναι ένα πολιτισμένο κράτος και διαφέρει από τον Ιταλό κατακτητή, οφείλει να έχει και διαφορετικές συμπεριφορές στο συγκεκριμένο ζήτημα. Καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η δημόσια περιουσία σε αυτόν τον τόπο να είναι μόνο αντικείμενο τροφοδοσίας με χρήματα των κρατικών ταμείων. Η δημόσια περιουσία οφείλει πρώτα από όλα να υπηρετεί τον τρόπο αυτόν και τις ανάγκες του» ανέφερε. 


Το θέμα των μεταναστευτικών ροών θα συζητηθεί σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα γίνει σε  νησί της Δωδεκανήσου, καθώς η Δωδεκάνησος είναι εκείνη που υφίσταται κατά κύριο λόγω το πρόβλημα.  

στρογγυλό τραπέζι «Πρόσφυγες-μετανάστες: Πώς θα προετοιμαστούμε ως κοινωνία, διοίκηση, ΕΕ, διεθνείς οργανισμοί;»-20/04/2015 19:00

Εκδήλωση – στρογγυλό τραπέζι για το επίκαιρο θέμα: «πρόσφυγες-μετανάστες: δομές και πολιτικές για μια σύγχρονη πολιτική ασύλου και μετανάστευσης», διοργανώνουν οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, την Δευτέρα 20 Απριλίου, ώρα 19.00, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, οδός Κότσικα 4  (στο ύψος Πατησίων απέναντι από το κτίριο ΟΤΕ, Πλ. Βικτωρίας http://www.pedattikis.gr/home/?page_id=35)

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αναπληρώτριας υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, του Δήμου Αθηναίων,  νησιωτικών Δήμων καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων δικαιωμάτων και μεταναστευτικές κοινότητες. Έχουμε επίσης, ζητήσει να στείλει μήνυμα ο ευρωπαίος Επίτροπος κ Δημ. Αβραμόπουλος ή εφόσον είναι εφικτό να συμμετάσχει στη συζήτηση εκπρόσωπός του.

Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τις αυξανόμενες μεικτές ροές μεταναστών – προσφύγων, την απουσία κατάλληλων δομών και πολιτικών τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και στις πόλεις για υποδοχή, προστασία όσων δικαιούνται αλλά και κοινωνική ένταξη των εισερχομένων, καθώς και της συζήτησης που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αλλαγές που απαιτούνται στην ατζέντα για το μεταναστευτικό- άσυλο αλλά και των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης.  Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της ΕΕ, των διεθνών οργανισμών, της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στη σημερινή συγκυρία.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ προτείνουμε τη δημιουργία ενός μόνιμου φόρουμ διαλόγου, όπου θα συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικά κόμματα, εκπρόσωποι υπουργείων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης  και οι μεταναστευτικές κοινότητες, με στόχο να διαμορφωθεί αλλά και να παρακολουθείται η πορεία εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτική για το μεταναστευτικό και τα θέματα ασύλου, για να λειτουργεί η μετανάστευση προς όφελος και της ελληνικής κοινωνίας και των μεταναστών αλλά και να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της χώρας για τους πρόσφυγες και το άσυλο.

Ενημερωτικό υλικό

Θάνατοι στη Μεσόγειο
Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 20.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να διασχίσουν την Μεσόγειο και να φτάσουν στην ΕΕ για να σώσουν τη ζωή τους ή να βρουν μια καλύτερη ζωή. Η χειρότερη χρονιά μέχρι τώρα ήταν το 2014, όταν έχασαν τη ζωή τους 3500 άτομα, ενώ η δεύτερη χειρότερη ήταν το 2011 με 1500 απώλειες. Ήδη το πρώτο 4μηνο του 2015 φαίνεται να έχουν χάσει τη ζωή τους 870 άτομα. Το 2014 μέσω της Μεσογείου θάλασσας έφτασαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 170.000 στην Ιταλία, 43.000 στην Ελλάδα, 4250 στην Ισπανία, 568 στην Μάλτα και 339 στην Κύπρο.

Πολλοί διεθνείς, κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς υποστηρίζουμε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Δύναμης Διάσωσης που θα αναλάβει τις επιχειρήσεις διάσωσης όσων κινδυνεύουν στην Μεσόγειο, ώστε να μην θρηνούμε εκ των υστέρων χιλιάδες θύματα.

Αύξηση αιτούντων άσυλο κατά 40% το 2014
626,000 άνθρωποι έκαναν αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf/b7786ec9-1ad6-4720-8a1d-430fcfc55018
Ένας στους πέντε αιτούντες άσυλο, δηλαδή 122.790, ήταν Σύριοι (20% στο σύνολο αιτούντων στην ΕΕ), ενώ οι Αφγανοί ήταν 41.300, οι Κοσοβάροι 37.900 και από Ερυθραία  37.000. Το 2014 υπήρξε αύξηση των αιτούντων άσυλο κατά 191.000 άτομα, περίπου 40%, σε σχέση με το 2013. Οι Σύριοι αυξήθηκαν από 50.000 το 2013 σε 122.790 το 2014 (αύξηση κατά 72.7900).

Το 95% των Σύριων στους οποίους δόθηκε καθεστώς ασύλου στην ΕΕ το 2014 έτυχαν διεθνούς προστασίας, το 63% αντιστοίχως των Αφγανών, το 7% των Κοσοβάρων και το 89% αυτών από την Ερυθραία.
  
Το 2014, οι περισσότεροι έκαναν αίτηση για άσυλο στη Γερμανία (203.000), στη Σουηδία (81,000), στην Ιταλία (65,000), στη Γαλλία (63,000) και στην Ουγγαρία (43,000). Στην Ελλάδα έκαναν αίτηση για άσυλο 9430 άτομα το 2014 σε σύγκριση με 8225 το 2013, ποσοστό δηλαδή 1,5% σε σύνολο αιτούντων στην ΕΕ http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρότεινε ένα πιλοτικό σχέδιο για την επανεγκατάσταση σε διαφορετικές χώρες σε όλη την Ευρώπη, σε εθελοντική βάση, των Συρίων προσφύγων που διασώθηκαν στη θάλασσα και αποβιβάστηκαν στην Ελλάδα και την Ιταλία
http://www.refworld.org/docid/55016ba14.html
Το σχέδιο αποβλέπει στο να ενθαρρύνει τους Σύριους πρόσφυγες να κάνουν αϊτηση ασύλου  στην Ελλάδα και στην Ιταλία και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φόβου που  έχουν διάφορα κράτη μέλη να δεχθούν άτομα των οποίων η ταυτότητα δεν έχει διευκρινηστεί αλλά και να εξαλειφθεί η εκμετάλλευση ανθρώπων που μετακινούνται χωρίς νόμιμες διαδικασίες στην ΕΕ. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υποστηρίζει ότι αν και το 32% των ανθρώπων που έφτασαν στην ΕΕ από τη θάλασσα προέρχονται από την Συρια (69.000), δεν έκαναν παρά ελάχιστοι αίτηση ασύλου στην Ελλάδα ή την Ιταλία .

Προτάσεις των ΠΡΑΣΙΝΩΝ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε την κατάργηση των κέντρων κράτησης αλλά σε συνδυασμό με την αναζήτηση πρακτικών λύσεων για τη στέγαση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων που ελευθερώνονται. Υποστηρίζουμε, επίσης, τις προσπάθειες για δημιουργία ανοικτών δομών υποδοχής - αν είναι δυνατόν σε συνδυασμό με εκπροσώπους κι άλλων χωρών - και περιστασιακής φιλοξενίας, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στο νησιωτικό χώρο, ώστε να καταγράφεται όποιος μπαίνει στη χώρα, να είναι σαφές ποιοι  δικαιούνται προστασίας και παροχής ασύλου και ποιοι είναι μετανάστες, να γίνονται ιατρικές εξετάσεις σε όλους, να παρέχονται ταχύρυθμα μαθήματα γλώσσας για τα βασικά, να καταγράφονται γνώσεις και δεξιότητες.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είμαστε υπέρ της αναδιανομής των υπαρχόντων ευρωπαϊκών πόρων ώστε να ενισχυθούν η κοινωνική ένταξη, η λειτουργία δομών υποδοχής, η παροχή ιατρικών εξετάσεων, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας  και η περιστασιακή φιλοξενία. Πρότειναν στην αν. υπουργό να ενισχυθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα των ίδιων των μεταναστών αλλά και διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου (με φορολογικά, οικονομικά και άλλα κίνητρα) ώστε να επιλυθούν θέματα στέγασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - τόσο Ελλήνων πολιτών όσο και μεταναστών - μέσω της αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης εγκαταλειμμένων κτιρίων ή κλειστών σήμερα ξενοδοχείων και μικρών κλινικών.


Επισημαίνουμε την ανάγκη επανασχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής με στόχο την σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή, που θα περιλαμβάνει στρατηγικές και σχέδια δράσης τόσο για το μεταναστευτικό, όσο και για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και της στέρησης του δικαιώματος στέγης που μαστίζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθούν η εμπειρία και τα καλά παραδείγματα και άλλων χωρών. Είναι απαραίτητο ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας που θα βασίζεται όχι απλώς στην ανακούφιση αλλά στην κοινωνική καινοτομία και σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και θα αξιοποιεί με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο ευρωπαϊκούς αλλά και κρατικούς και ιδιωτικούς πόρους.  Η συνέχεια  και η συνέπεια θα στηρίξουν και θα αποδείξουν την αποτελεσματικότητά του.

εύσημα του Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου σε συμπολίτες μας για το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

Τον κ. Ανδρέα Χαλκιόπουλο, εκπρόσωπο της εταιρείας υγρών καυσίμων Silk Oil και την κα Ελένη Πάππου, εκπρόσωπο της εταιρείας Πάππου ΑΕ, δέχθηκε την Παρασκευή στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για την κοινή πρωτοβουλία στήριξης της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, παρόντος και του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας κ. Ηλία Ζωγραφίδη.

Νωρίτερα, ο κ. Χαλκιόπουλος και η κα Πάππου παρέδωσαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τρόφιμα συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Μέσα από την δράση της Silk Oil «Η κίνηση μετράει», που υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 15/12/2014 έως 31/03/2015, στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης της εταιρείας, συγκεντρώθηκαν 3.000 ευρώ  με τα οποία αγοράστηκαν τρόφιμα  σε τιμές κόστους  από την εταιρεία Πάππου ΑΕ., η οποία προσέφερε επιπλέον άλλα 1.000. Ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, εξήρε την κοινωνική ευαισθησία των δύο επιχειρήσεων, που με ανεπτυγμένο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, σπεύδουν να στηρίξουν μια κοινωνία που έχει λυγίσει υπό το βάρος της κρίσης.

«Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας να υποδεχόμαστε τον κ. Ανδρέα Χαλκιόπουλο, εκπρόσωπο μιας μεγάλης τοπικής επιχείρησης, για την οποία είμαστε υπερήφανοι, την Silk Oil, που σχεδίασε μια ειδική δράση μέσα από την οποία συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσό, που διέθεσε για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την κα Ελένη Πάππου, εκπρόσωπο της εταιρείας Πάππου ΑΕ, η οποία σταθερά, χρόνια τώρα στηρίζει την λειτουργία αυτής της δομής» ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος και πρόσθεσε: «Διανύουμε μια περίοδο έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει από το  να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε τις συμπεριφορές αυτές, που έρχονται να στηρίξουν μια κοινωνία γονατισμένη, και αυτό γίνεται συστηματικά στον τόπο μας από ανθρώπους που έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης. Το “ευχαριστώ” μας σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να ακούγεται τυπικό, όμως είναι εξαιρετικά ουσιαστικό, διότι χωρίς την δική τους ευαισθησία, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το εύρος της δραστηριότητας που οι κοινωνικές ανάγκες επιβάλλουν, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Οι ανάγκες είναι δυστυχώς πολύ μεγάλες Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη των συμπατριωτών μας, που βοηθούν με ένα τρόπο που είναι πραγματικά εντυπωσιακός».

Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης  ευχήθηκε να υπάρξει σύντομα ανατροπή αυτής της ζοφερής πραγματικότητας: «Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν σύντομα οι καλύτερες μέρες που όλοι περιμένουμε και στιγμές σαν την σημερινή θα τις θυμόμαστε απλά και μόνο για να κρατάμε ζωντανό στην μνήμη μας το πώς λειτουργεί μια κοινωνία αλληλεγγύης και συνεργασίας, όπου ο ατομικισμός υποβαθμίζεται και προέχει το συνολικό καλό. Είναι βαθιά η υποχρέωσή μας απέναντι στους συμπατριώτες μας, τον κ. Χαλκιόπουλο και την κα Πάππου. Ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” εκ μέρους όλων των ωφελουμένων από την δική τους ευαισθησία».

Ο κ. Ανδρέας Χαλκιόπουλος είπε ότι ανάλογες πρωτοβουλίες με αυτή που υλοποιήθηκε για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ρόδου θα αναληφθούν σύντομα και σε άλλα νησιά όπου δραστηριοποιείται η Silk Oil. «Σκοπός μας είναι να παρακινήσουμε και άλλες εταιρείες να προσφέρουν για το κοινό καλό» ανέφερε.

Από την πλευρά της η κα Πάππου ανέφερε: «Η εταιρεία Πάππου ΑΕ είναι όλα αυτά τα χρόνια κοντά στον συνάνθρωπο και συμπολίτη. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε, στις δύσκολες μέρες που περνάμε και πολύ περισσότερο σε μέρες αγάπης»


Τις ευχαριστίες του προς τον κ. Χαλκιόπουλο και την κα Πάππου για την προσφορά τους στο κοινωνικό παντοπωλείο εξέφρασε και ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Ηλίας Ζωγραφίδης, ο οποίος τόνισε ότι ο αριθμός των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπωλείο διαρκώς αυξάνεται, συνεπώς είναι επιβεβλημένα χρήσιμο να υπάρχουν τέτοιου είδους χορηγίες. Σημείωσε σε ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται από προσφορές σχολείων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Μ. Κύρκος - προτάσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό

Τις προτάσεις του για τον πολιτιστικό τουρισμό παρουσίασε σε 40 εκπροσώπους του δικτύου Europa Nostra ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού και μέλος της Ομάδας Δράσης για τον Τουρισμό (Tourism Task Force) του ΕΚ, Μ Κύρκος, ως εισηγητής της γνωμοδότησης «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης», η οποία διερευνά τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα διακυβεύματα που δημιουργούνται από τις συνέργιες μεταξύ του πολιτισμού και του τουρισμού.  Η Europa Nostra  αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που καλύπτει σχεδόν 50 χώρες, αποτελείται από πάνω από 250 οργανισμούς-μέλη (ενώσεις και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, με συνολικό αριθμό μελών πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους), 150 συνδεδεμένους οργανισμούς (κυβερνητικούς φορείς, τοπικές αρχές και επιχειρήσεις) καθώς επίσης και 1500 μεμονωμένα μέλη που υποστηρίζουν άμεσα την αποστολή του.

Η Ευρώπη είναι ο σημαντικότερος πολιτιστικός τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του ευρωπαϊκού τουρισμού. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης (που περιλαμβάνει μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικές πόλεις, βιομηχανικές περιοχές, μουσική και γαστρονομία) μέσα από την αυθεντικότητα και την πολυμορφία της αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της στον τομέα του τουρισμού και αναπόσπαστο μέρος της ανταγωνιστικότητάς της, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί, ούτως ώστε να παραμείνει η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.


Πέμπτη, Απριλίου 16, 2015

παραχωρούνται οι παραλίες, αλλά χωρίς τραπεζάκια – στο 30% το ποσοστό του κράτους – 2ετής οι συμβάσεις

Σύμφωνα με κείμενο του Γιώργου Λιάλιου για την εφημερίδα «Καθημερινή», http://www.kathimerini.gr/811439/article/epikairothta/ellada/paraxwroyntai-oi-paralies-alla-xwris-trapezakia

Τέλος τα τραπεζάκια και οι ξύλινες πλατφόρμες «επάνω στο κύμα». Οι δε ενοικιαζόμενες ξαπλώστρες θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το κύμα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όλους τους λουόμενους. Η νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών για τον τρόπο παραχώρησης των παραλιών έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ αυξάνει από 20% σε 30% το ποσοστό των μισθωμάτων που θα καταλήγει στο Δημόσιο. Ωστόσο, παραμένει στην ίδια φιλοσοφία της «μαζικής» παραχώρησης των παραλιών στους δήμους, αντίθετα με τις υποδείξεις πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ.

Η πολυαναμενόμενη απόφαση υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα και, αντίθετα με τις προηγούμενες, θα έχει διάρκεια ζωής 2 ετών, δίνοντας για πρώτη φορά στους δήμους το δικαίωμα να συνάψουν διετείς συμβάσεις μίσθωσης παραλιών. Η απόφαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να μισθωθούν τμήματα παραλιών σε δήμους ή ιδιώτες για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων (λ.χ. ξαπλώστρες με ομπρέλες), θαλάσσιες δραστηριότητες και καντίνες. Η νέα απόφαση περιέχει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις, που είναι καλό να γνωρίζει το κοινό:

• Για πρώτη φορά απαγορεύεται ρητώς η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις παραλίες. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων, με την εξαίρεση των ξύλινων διαδρόμων.

• Αυξάνεται από 3 μέτρα σε 5 μέτρα η απόσταση που πρέπει να διατηρείται ελεύθερη ανάμεσα στην όποια χρήση (λ.χ. ξαπλώστρες) και το κύμα.

• Οι τροχήλατες καντίνες μπορούν να μισθώσουν τον μισό χώρο από πέρυσι (έως 15 τ.μ., έναντι 30 τ.μ. που ίσχυε μέχρι και το 2014). Οι καντίνες απαγορεύεται να έχουν ηχητικές εγκαταστάσεις.

• Απαγορεύονται οι «αφαιρούμενες σκιάδες» (τέντες ή κατασκευές σκίασης) στις παραλίες (πέρυσι επιτρεπόταν να καταλαμβάνουν έως 20 τ.μ. εκάστη).

• Απαγορεύεται η μίσθωση ακτών με αυθαίρετες κατασκευές (πέρυσι αρκούσε να έχει υποβληθεί αίτημα νομιμοποίησης, ανεξαρτήτως της τύχης του).

Εκτός από τις υπέρ των λουομένων (και κατά του χάους) τροποποιήσεις, η απόφαση περιλαμβάνει και μερικές οικονομικού ή διοικητικού τύπου βελτιώσεις. Η πιο σημαντική είναι ότι αυξάνει το ποσοστό του μισθώματος που αποδίδεται στο Δημόσιο από 20% σε 30%. Επίσης, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα υπογραφής διετούς σύμβασης, καθώς η ΚΥΑ έχει διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο του 2017. Τέλος, δίνει μια μικρή ανάσα στις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες (που πρέπει διά νόμου να ελέγξουν τις συμβάσεις), αυξάνοντας την προθεσμία ελέγχου από 7 σε 12 εργάσιμες.


Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις της, όμως, η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών διατηρεί τη φιλοσοφία της άνευ εξαιρέσεων παραχώρησης όλων των παραλιών (η εξαίρεση κάποιων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δήμων), κάτι που είναι αντίθετο με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, η απόφαση δεν υπογράφεται και από τον υπουργό Περιβάλλοντος.

δηλώσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου για το μεταναστευτικό

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές στην ΝΕΡΙΤ, στην εκπομπή του Φάνη Παπαθανασίου, την Πέμπτη 16.4, και στην εκπομπή LiveU του Star και την Πόπη Τσαπανίδου 15/04/2015 πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου με θέμα το μεταναστευτικό.

Τα βίντεο με τις δηλώσεις μπορείτε να τα δείτε εδώ :

η νέα συντονιστική επιτροπή της οργάνωσης μελών ΣΥΡΙΖΑ Θήρας

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της,

Η νέα συντονιστική επιτροπή της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Θήρας που εκλέχθηκε στις εκλογές της 4/4/2015 συστήθηκε σε σώμα και αποτελείται από τους:

Συντονιστής: Γιώργος Παπαλέξης
Αναπληρωτής συντονιστής: Αντώνης Κωνσταντινίδης
Μέλη: Χρήστος Καντζέλης, Γιούλα Μπίρμπα, Νίκος Μιναρατζής, Δημήτρης Παγκαλίδης και Ανθή Πατραμάνη.

επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Θήρας στον Δήμο Θήρας με θέμα την λειτουργία του Νοσοκομείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Αντιπροσωπεία της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Θήρας επισκέφτηκε σήμερα το Δήμαρχο Θήρας και τον ενημέρωσε σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει  το τελευταίο διάστημα για την άμεση λειτουργία του Νοσοκομείου με δημόσιο χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, μέλη της ΟΜ Θήρας και οι 3 βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός, Αντώνης Συρίγος και Νίκος Συρμαλένιος πραγματοποίησαν αναγνωριστική συνάντηση εργασίας με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας στις αρχές Μάρτη. Ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο αναπληρωτής υπουργός Ανδρέας Ξανθός και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Γιάννης Μπασκόζος, εξέφρασαν την πολιτική βούληση να λειτουργήσει το νοσοκομείο Θήρας το συντομότερο δυνατό.

H Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Θήρας στηρίζει-πρωτοστατεί και συμμετέχει ενεργά ώστε να γίνει πράξη το αίτημα του Θηραϊκού λαού στο δικαίωμα πρόσβασης όλων σε δημόσια δωρεάν υγεία.


Σαντορίνη 16 Απριλίου 2015

οι προτάσεις των Επιμελητηρίων για την αύξηση της απασχόλησης σε συνδυασμό με τις μειώσεις των εισφορών – υπουργική απόφαση η πρότασή τους για άρση της αλληλέγγυας ευθύνης των μελών των Δ.Σ. των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις προτάσεις που κατέθεσαν στο σύνολό τους τα Επιμελητήρια της Ελλάδας με στόχο την αύξηση της απασχόλησης,

Πρόταση των Επιμελητηρίων είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%, με στόχο την ενθάρρυνση νέων προσλήψεων, σε όλες τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν ανελλιπώς τις ασφαλιστικές εισφορές τους και ένταξη επίσης σε καθεστώς μείωσης όσων επιχειρήσεων υπαχθούν στον διακανονισμό παλαιών οφειλών και για ένα δωδεκάμηνο τηρούν τους όρους του διακανονισμού.

Προτείνουν επίσης την επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών στο παλαιό ύψος (+10%) για όσες επιχειρήσεις είναι ασυνεπείς στην καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων. Ειδικά για την ενθάρρυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, τα επιμελητήρια προτείνουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρης Στρατούλης, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ ότι σε συμφωνία με την πρότασή τους, απέσυρε το επίμαχο άρθρο που προέβλεπε την αλληλέγγυα ευθύνη, καθώς εκτίμησε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα δυσχέραινε τη συμμετοχή μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων.

Ο κ. Στρατούλης αναφέρθηκε ακόμη στην αποποινικοποίηση των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που άλλωστε αποτελούσε πάγιο αίτημα της επιμελητηριακής κοινότητας, καθώς και στη διεύρυνση των κριτηρίων για την ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Για την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών τόσο ο κ. Στρατούλης όσο και ο κ. Ρωμανιάς ανέφεραν ότι σε αυτή την περίοδο των μεγάλων ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων ένα τέτοιο αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.


Τέλος, ο κ. Στρατούλης δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο οι επιχειρηματίες να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής στην ασφαλιστική κλάση στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί αναλογιστική μελέτη για να διαπιστωθεί αν δημιουργείται πρόβλημα εσόδων στο Ταμείο.

θετικά και ουσιαστικά τα αποτελέσματα της συνάντησης για τον συνεδριακό τουρισμό που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων

Συνάντηση με θέμα τον συνεδριακό τουρισμό διοργανώθηκε το διήμερο 12 και 13 Μαρτίου στην Αθήνα με διοργανωτή τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) και προσκεκλημένους επαγγελματίες του χώρου από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στην αντικειμενικά ουσιαστικού περιεχομένου συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επαγγελματίες του χώρου και πρόεδροι τουριστικών φορέων, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στον χώρο καθώς και τα προβλήματά και οι προβληματισμοί των επαγγελματιών του, ενώ παρουσιάστηκαν παραδείγματα – μοντέλα επιτυχημένων διοργανώσεων με στόχο την βελτίωση και ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού.

Παράλληλα, κατά την διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε έρευνα μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις αντιλήψεις και τους προβληματισμούς στο θέμα του συνεδριακού τουρισμού, από τα αποτελέσματα της οποίας προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία επεξεργάστηκαν, στατιστικοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης.

Επίσης, στην συνάντηση ανακοινώθηκε από πλευράς Σ.Ε.Τ.Ε. η ίδρυση φορέα με την  συνεργασία της Marketing Greece και του HAPCΟ με στόχο την προώθηση του «ελληνικού MICE» (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions/Events) όπως αυτό κωδικοποιήθηκε από τα αρχικά των αντικειμένων που ενδιαφέρουν.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της διήμερης εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και οι Γενικές Συνελεύσεις Μελών των δύο φορέων HAPCO και EFAPCO.

Τα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων είναι τα εξής :

 Το 90% θεωρεί προτεραιότητα την προβολή του συνεδριακού τουρισμού και την επικράτηση της Ελλάδας στη λίστα κορυφαίων συνεδριακών προορισμών.
• Το 73,33% κρίνει απαραίτητη τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου φορέα για την επίτευξη του παραπάνω.
• Το 50% χαρακτηρίζει την υπάρχουσα συνεδριακή / ξενοδοχειακή υποδομή της Ελλάδας μέτρια.
• Το 61,1% θεωρεί μέτρια την κατάσταση του προιόντος MICE στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Το 75% πιστεύει ότι η πολιτική κατάσταση επηρεάζει πάρα πολύ τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη.
• Το 60% χαρακτηρίζει μέτριο το brand Ελλάδα ως συνεδριακό προορισμό στο εξωτερικό. • Το 66,6% θεωρεί την ενεργή δράση και ύπαρξη των Convention Bureaus σε ένα προορισμό πάρα πολύ απαραίτητη. Ιατρικά συνέδρια:
• Η ελληνική συνεδριακή αγορά έχει επηρρεαστεί πολύ κατά 53,3% από την Εγκύκλιο ΕΟΦ και τον Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ.
• Η απασχόληση των γραφείων συνεδρίων για την υποβολή αιτήσεων προς τον ΕΟΦ έχει αυξηθεί αρκετά κατά 47%, πολύ κατά 23,5%, λίγο κατά 17,6% και πάρα πολύ κατά 11,7%.
• Το 82,35% θεωρεί σημαντική την εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ για την έγκριση των ιατρικών συνεδρίων.
• Ποσοστό 61,9% θεωρεί ότι λόγω ΕΟΦ-ΣΦΕΕ έχουν αποκλειστεί περιοχές της Ελλάδας που διαθέτουν συνεδριακές υποδομές από την προσέλκυση ιατρικών συνεδρίων. Νέες τεχνολογίες και οργάνωση συνεδρίων/εκδηλώσεων:
• Το 33,3% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις νέες τεχνολογίες για την οργάνωση εκδηλώσεων, το 33,3% δηλώνει πολύ και μέτρια το υπόλοιπο 33,3%.
• Το 44,4% κρίνει πάρα πολύ αναγκαία τη χρήση των social media τόσο για την προώθηση και εικόνα όσο και για την πραγματοποίηση των event/συνεδρίων, το 44,4% πολύ και το 11,1 μέτρια.

• Το 66,6% χαρακτηρίζει μέτρια την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς MICE σε νέες τεχνολογίες, συγκριτικά με άλλες χώρες. 

σεμινάριο από την Περιφέρεια Αττικής για την τουριστική προβολή

Σεμινάριο με αντικείμενο την τουριστική υπόσταση και προβολή της διοργάνωσε το διήμερο 26-27.3 η Περιφέρεια Αττικής με τίτλο «Σχεδιασμός της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο».

Το σεμινάριο απευθυνόταν στους αιρετούς και στα εξειδικευμένα στελέχη των Διευθύνσεων Τουρισμού όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και σε εκπροσώπους συλλογικών φορέων, ενώσεων, οργανισμών, αναπτυξιακών εταιριών και επιμελητηρίων που ασχολούνται με θέματα τουρισμού.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τον τουρισμό και η κατάληξη σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότερη συμβολή του κάθε εμπλεκόμενου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής ενώ κύριος εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Δημήτρης Κούτουλας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και επαγγελματίας του τουριστικού μάρκετινγκ με δράση σε πολλές χώρες.  


Η συμμετοχή στο Σεμινάριο ήταν δωρεάν, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Τετάρτη, Απριλίου 15, 2015

στην Σαντορίνη το νεότευκτο VIKING STAR

Με πρώτο προορισμό την Σαντορίνη απέπλευσε από τον Πειραιά στις 14.4 το νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο VIKING STAR, το οποίο αγκυροβόλησε την Τετάρτη 15.4 09.00 – 18.00 στον όρμο των Φηρών.

Εκατοντάδες επιβάτες του όμορφου και μεγάλου σε χωρητικότητα κρουαζιερόπλοιου έκαναν τις εκδρομές τους σε περιοχές του νησιού και τις βόλτες τους στα Φηρά.

Το VIKING STAR έχει μήκος 220 μ. και μπορεί να φιλοξενήσει στις 465 άνετες καμπίνες του 930 άτομα. Το VIKING STAR με 472 άτομα πλήρωμα  ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι διάρκειας 13 ημερών από το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης με προορισμό τον Πειραιά, νησιά του Αιγαίου και την Βενετία.

Το VIKING STAR είναι το πρώτο από τα τρία νέα πλοία της Σκανδιναβικής εταιρίας Viking που δραστηριοποιείται χρόνια στις κρουαζιέρες.

Στην άφιξή του στον Πειραιά το πλοίο υποδέχθηκε η Διοίκηση του ΟΛΠ κι έδωσε από πλευράς της στον κυβερνήτη του ctp. Gulleik Skagasto αναμνηστικά δώρα. 

στα νησιά της Περιφέρειας ο Γ. Χατζημάρκος για τις ημέρες του Πάσχα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του, την Μεγάλη Εβδομάδα, σε Λέρο και Πάτμο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μετέβη στην Κω, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, όπου είχε συνεργασία με τον Έπαρχο Κω κ. Γιώργο Χαλκιδιό και τον βουλευτή κ. Ηλία Καματερό, για το θέμα των παράτυπων μεταναστών.

Ο κ. Χατζημάρκος επισκέφθηκε την εγκαταλελειμμένη ξενοδοχειακή μονάδα που επελέγη από την αναπληρώτρια  υπουργό  Μετανάστευσης κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου, ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας  παράτυπων μεταναστών και προσφύγων.

Από την Κω, ο Περιφερειάρχης μετέβη στην Νάξο, όπου το  βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου παρακολούθησε την Αναστάσιμη ακολουθία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ.κ. Καλλινίκου.

Την Κυριακή του Πάσχα, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Λεονταρίτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού και Έπαρχο Νάξου κ. Γιάννη Μαργαρίτη και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κ. Στέλιο Μπρίγγο, περιόδευσε σε χωριά της ορεινής Νάξου.

Ο κ. Χατζημάρκος συνέχισε την περιοδεία του στα μικρά νησιά των Κυκλάδων, Ηρακλειά, Σχοινούσα και Κουφονήσια, όπου είχε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, επισκέφθηκε τα εκτελούμενα έργα και συζήτησε για όλα τα θέματα που κάθε νησί ιεραρχεί στις προτεραιότητές του.


Ειδικότερα, στην Ηρακλειά είχε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Γαβαλά και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Πέτρο Γαβαλά,  στην  Σχοινούσα, με την Αντιδήμαρχο κ. Νικολέτα Σίμου και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Σιγάλα και στα Κουφονήσια, με τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Φωστιέρη και τον  Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Αντώνη Κωβαίο. 

το νέο Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με απόφαση της αναπληρώτριας Υπ. Τουρισμού, Ναυτιλίας και Οικονομίας το νέο ΔΣ του Ε.Ο.Τ. που έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Ελισσάβετ Χατζηνικολάου, ειδική σε θέματα τουρισμού, Αντιπρόεδρος : Αγγελική Χονδροματίδου ειδική σε θέματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας, μέλη : Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης, δικηγόρος, Μιχαήλ Νικολακάκης, σύμβουλος σε θέματα τουρισμού του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Σταύρος Χατζάκος, πρόεδρος Κρουαζιέρας Ευρώπης και Ελλάδος, Πρόεδρος Λιμένων Ελλάδος, Ιωάννης Παράσχης, διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Αντώνιος Καμπουράκης, ξενοδόχος, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Δωδεκανήσου, Πολυχρόνης Γριβέας, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ" ΑΞΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και του αναπληρωτή προϊσταμένου της κ. Μουρσελά, σχετικά με την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών αντικατάστασης των επαγγελματικών αδειών για τους επαγγελματίες, αναφέρονται τα εξής :

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ)  ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ,  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
( ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-  ΨΥΚΤΙΚΩΝ –ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ– ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α   )    »

Σε συνέχεια του από 02-04-2013 σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου Τύπου που είχε αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς και ΜΜΕ  και έχει δημοσιευτεί και στο site της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (βλ. http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3512 ) γνωρίζομε στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες    ότι   κατ ‘ εφαρμογή  του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014  άρθρο 112) ,  έχει δοθεί νέα  παράταση στις  προθεσμίες αντιστοίχισης ,παλαιών επαγγελματικών αδειών ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης , όλων των βαθμίδων (βοηθών και μη) που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Διευθύνσεων Ανάπτυξης  των νυν Αιρετών Περιφερειών  και των Παλαιών Νομαρχιών- Διευθύνσεων Ανάπτυξης – Τμημάτων Επαγγελμάτων και Ανελκυστήρων 
(Το παραπάνω αφορά επαγγελματικές άδειες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ -  ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΚ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α  εκτός των επαγγελματικών αδειών που χορηγούνται κατόπιν πτυχίων σχολών  κατεύθυνσης αυτοκινήτων   )   

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Μετά το πέρας αυτών των προθεσμιών οι άδειες  των ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ , των   ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  που δεν θα έχουν  αντιστοιχηθεί  καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν  και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τους ειδάλλως σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις ,  τίθενται στις κυρώσεις (τόσο οι επαγγελματίες  όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν)  που προβλέπονται  από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013  ΦΕΚ 2540 Β  2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η άδεια δεν θα  έχει αντιστοιχηθεί  εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να αποκτήσει την νέα άδεια θα πρέπει να μπει στην διαδικασία των εξετάσεων,  προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παράβολα  όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα  β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950, του β.δ. 8-3-1935 του β.δ. 30 Ιανουαρίου 1937 και  του β.δ. 11 Μαρτίου /4 Απριλίου 1955   ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
Άδεια Βοηθού θερμαστή, εγγρα­φή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου, δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Α' τάξεως του β.δ. 8-3-1935,   δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Β' και Γ' τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 8-3-1935,  πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Α' τάξεως του β.δ. 30-01-1937, πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Β' και Γ' τάξε­ως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του β.δ. 30-01-1937, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α' τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου των ειδικο­τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού Συντηρητή Α' τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου της Ι' ειδικό­τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β' Γ' Τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού των ειδικο­τήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β', Γ' τάξεως και του σχεδιαστή μηχανουργού της Ι’ ειδικό­τητας του β.δ. 16 Μαρτίου 1950, άδεια του αρχιθερμαστή, άδεια του θερμαστή.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το  β.δ 16 Μαρτίου 1950  ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
Άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α'  και Β Τάξης του β.δ 16 Μαρτίου 1950


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί βάση  , του π.δ. 22/1976 ή του π.δ. 31/1990 ΕΙΝΑΙ  Η   06-09-2015.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;
1.ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ ) ΚΑΙ   ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990
2.  ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ  ΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Α,Β,Γ,Δ) ΤΟΥ Π.Δ 31/1990
3. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ((Α , Β, Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ( Α , Β ) ΤΟΥ Π.Δ 22/1976
Ειδικά, για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, κατ ‘ εφαρμογή  του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014  άρθρο 112) για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η) /5.3.2013 (Β΄ 519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα εκ δοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3982/2011 για την κατάταξη των μηχανημάτων έργου, το χρονικό διάστημα των δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική αντιστοίχιση με αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας αρχίζει από τη δημοσίευση της κάθε φορά εκδιδόμενης απόφασης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσον αφορά τις επαγγελματικές   άδειες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , ΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ   ,  ενημερώνουμε ότι αν δεν γίνουν οι αντιστοιχίσεις έως το τέλος των προβλεπόμενων προθεσμιών (ή όπως προβλέπεται για τους Ηλεκτρολόγους) οι άδειές τους καθίστανται ανενεργές και οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν  και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τους ειδάλλως σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις τίθενται στις κυρώσεις (τόσο αυτοί όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν)  που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές , κ.α) . σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β  2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
Σε αυτές τις περιπτώσεις  των αντιστοιχίσεων , οι επαγγελματίες (πλην του βοηθητικού προσωπικού των οποίων οι αντιστοιχίσεις δεν απαιτούν κατάθεση παραβόλου) ,   θα κληθούν να προσκομίσουν  παράβολα της τάξεως των 10,100, 200 ή 400 ευρώ ανάλογα με την καθυστέρηση θεώρησης  και επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση  στα σχετικά Π.Δ .
Σε περίπτωση δε που είχε  παρέλθει η 5 ετία από την ημερομηνία λήξης της αδείας κατά την δημοσίευση των σχετικών Προεδρικών διαταγμάτων   ή σε περίπτωση που δε προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι άδειες ανακαλούνται  με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα .
 Στην περίπτωση δε της  ανάκλησης αδείας και προκειμένου ο κάθε  ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελ­ματικής δραστηριότητας  θα  οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.


Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω για αυτές τις αντιστοιχίσεις  :

Α) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ 38/91 ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015

ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ;

ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1. ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ του Π.Δ 38/91
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1ης, 2ης και 3ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  Α και Β ΤΑΞΗΣ του  Π.Δ 38/91
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ   1 ης  2  ης  και 3ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  (Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ)του  Π.Δ 38/91

Β)  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ 362/2001  ΕΙΝΑΙ  Η 11-07-2015
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;

1.ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001
2.ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του  π.δ 362/2001
3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του π.δ 362/2001


ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Οι άδειες των Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίμων  οι οποίες είχαν  εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 511/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίες ήταν  σε ισχύ κατά την έκδοση του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012 , εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012  . Οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών του παρόντος διατάγματος, που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιμα.
Επομένως οι  άδειες των συντηρητών καυστήρων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο δεν αντιστοιχίζονται αλλά θεωρούνται όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο  και  οι αδειούχοι αυτοί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ στ) του Π.Δ 114 ΦΕΚ Α 199/17-10-2012  με προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων  μπορούν  να αποκτήσουν   την άδεια του Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης, μετά από εξετάσεις.Γ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ  87/1996  ΕΙΝΑΙ  Η   17-01-2016
ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ    ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ;

1.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ  Π.Δ  87/1996 
2.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Δ  87/1996 
3.Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Δ  87/1996 
4. Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Π.Δ  87/1996 


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ειδικά για  Ηλεκτρολόγους  ισχύουν οι παρακάτω 2 περιπτώσεις
1.Για τους αδειούχους των οποίων οι άδειες τους ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση του Π.Δ 108/ 12-06-2013 οι άδειες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μετά την έκδοση του Π.Δ 108 χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς υποχρέωση περαιτέρω περιοδικής θεώρησης , δηλαδή οι κάτοχοί τους εξακολουθούν να ασκούν τις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές .Εφόσον όμως  αυτοί το επιθυμούν οι εν λόγω άδειες αντικαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 1 και 4  του Π.Δ 108/2013.
2. Για όσους Ηλεκτρολόγους  η λήξη της ημερομηνίας θεώρησης των αδειών τους  είχε παρέλθει κατά την έκδοση του Π.Δ 108/2013 (12-06-2013)   αντικαθίστανται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις παρ 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.Δ 108/2013 . Αν και δεν τίθεται  καταληκτική ημερομηνία αντιστοίχισης ωστόσο οι επαγγελματίες (πλην του βοηθητικού προσωπικού των οποίων οι αντιστοιχίσεις δεν απαιτούν κατάθεση παραβόλου) ,   θα κληθούν να προσκομίσουν  παράβολα της τάξεως των 10,100, 200 ή 400 ευρώ ανάλογα με την καθυστέρηση θεώρησης  και επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση  στο σχετικό Π.Δ .
Σε περίπτωση δε που είχε  παρέλθει η 5 ετία από την ημερομηνία λήξης της αδείας κατά την δημοσίευση του Π.Δ 108/2013 (12-06-2013)    ή σε περίπτωση που δε προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι άδειες ανακαλούνται  με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα .
 Στην περίπτωση δε της  ανάκλησης αδείας και προκειμένου ο κάθε  ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελ­ματικής δραστηριότητας  θα  οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίστοιχη αίτηση.


ΠΟΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  δύνανται ή πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχηθούν προκειμένου να  είναι σε ισχύ ,  σε συμφωνία  με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 ;

Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 «Περί συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α' 98), όπως τροπο­ποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ' Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασί­ων και συνεργείων) (Α' 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ­ει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατα­σκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητος «παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α' 113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειρι­στών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου» (Α' 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολο­γικών εγκαταστάσεων Δ' Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μετα­φοράς» (Α' 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προφανές είναι βέβαια ότι  οι επαγγελματίες των προαναφερόμενων ειδικοτήτων ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης ( πλην των ηλεκτρολόγων των οποίων οι άδειες ήταν σε ισχύ κατά την ‘έκδοση του Π.Δ 108/2013 ΔΗΛ στις 12-06-2013 )   των οποίων οι άδειες δεν είναι σε ισχύ λόγω λήξης της ημερομηνίας  ισχύος τους  και πραγματοποιούν εργασίες,  σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις υπόκεινται σε κυρώσεις(τόσο αυτοί όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν )  που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές ,  κ.α) σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β  2011 ( Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυ­ρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011 )  , του Α.Ν 501/1937  και δυνητικά  της  ΚΥΑ  Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα) .
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση που οι επαγγελματίες που προαναφέραμε  απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση τους καταθέτουν  τις νέες  επαγγελματικές άδειες στην αρμό­δια αρχή της οικείας Περιφέρειας,(δηλαδή στην υπηρεσία μας για τους επαγγελματίες των  Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ πλην των επαγγελματιών  της Π.Ε ΘΗΡΑΣ που καταθέτουν την αίτηση στο Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε ΘΗΡΑΣ) η οποία τους χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης των  αντίστοιχων  αδειών.
ΤΕΛΟΣ

Ενημερώνουμε ότι όλη η   νέα   Νομοθεσία και σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  που αφορά τα παραπάνω Τεχνικά επαγγέλματα έχει  αναρτηθεί  στο link της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3509


Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που δεν το έχουν πράξει , να προχωρήσουν εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών  στις αντιστοιχίσεις των αδειών τους  και ταυτόχρονα να μελετήσουν την σχετική Νομοθεσία  προκειμένου να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις  και  τα δικαιώματά τους που απορρέουν από αυτήν   καθώς και την διαδικασία απόκτησης νέων επαγγελματικών αδειών  και χορήγησης Βεβαιώσεων αναγγελίας των δραστηριοτήτων τους.