Πέμπτη, Δεκεμβρίου 03, 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ από τον Δήμο Θήρας

Ο Δήμαρχος Θήρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειαςειδών ατομικής παροχής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Θήρας και την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ομάδα (Ομάδα 1: Υποδήματα, Ομάδα 2: Ενδυμασία, Ομάδα 3: Πέδιλα Αναρρίχησης, Ομάδα 4: Ολόσωμη Εξάρτηση, Ομάδα 5: Διάφορα Μέσα Ατομικής Προστασίας) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 27.678,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και θα καλυφθεί από τους κωδικούς 15.6061 (1.991,99€), 20.6061 (15.953,10€), 30.6061 (4.482,12€), 30.7135.005 (3.851,13€), 35.6061 (984,00€) και 45.6061 (415,74€) του προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας οικονομικού έτους 2015.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών τις 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στο τηλέφωνο 2286360187/191 (αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης).

Η μελέτη, η διακήρυξη καθώς και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».

http://www.thira.gr/prokhryxeis-diagwnismoi/339-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83.html