Δευτέρα, Δεκεμβρίου 21, 2015

προκήρυξη για την χορήγηση σαράντα θέσεων πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Την προκήρυξη για την χορήγηση σαράντα θέσεων πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μπορείτε να δείτε εδώ https://drive.google.com/file/d/0B6cFUP9k5xATdDh6WmdWcE5Qclk0UWdocHFjcXAzcE12ZXlB/view?usp=sharing
Πληροφορίες: Μ. Ελευθερίου  Τηλέφωνο : 22810-88742                             
daktemk@1730.syzefxis.gov.gr