Τρίτη, Δεκεμβρίου 08, 2015

διαγωνισμοί του Δήμου Θήρας

Τους εξής διαγωνισμούς έχει προκηρύξει ο Δήμος Θήρας  πληροφορίες για τους οποίους μπορείτε να δείτε εδώ : http://www.thira.gr/

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (2015)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (2016)
Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», για ετήσια σύμβαση ή έως εξαντλήσεως της αξίας της, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.