Τρίτη, Δεκεμβρίου 08, 2015

προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την στελέχωση εργαστηρίου Πληροφορικής Ε.Π.Α.Λ. Θήρας – ανακοίνωση διαγωνισμού του Δήμου Θήρας

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια 4 (τεσσάρων) Η/Υ, 3 (τριών)  φορητών βιντεοπροβολέων (projector) και 1 (ενός) πολυμηχανήματος οικονομικής εκτύπωσης με σφραγισμένες – κλειστές  προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικού  Εξοπλισμού για την στελέχωση εργαστηρίου Πληροφορικής Ε.Π.Α.Λ. Θήρας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :        2.520,33 €
Φ.Π.Α. 23%    : 579,67 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  :     3.100,00 €   

Τους όρους διεξαγωγής του  πρόχειρου διαγωνισμού  για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την στελέχωση εργαστηρίου Πληροφορικής Ε.Π.Α.Λ. Θήρας» μπορείτε να δείτε εδώ : www.thira.gr