Πέμπτη, Δεκεμβρίου 17, 2015

ανακοίνωση διαβούλευσης και φόρμα επί του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό - πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Π.Ν.Α.,

Αγαπητοί,

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει σε διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο Marketing 2015-2020 του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, Insete & Marketing Greece.  To Στρατηγικό Σχέδιο θα to βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=6751

Στο παρόν παρουσιάζονται η ανάλυση του Τουριστικού Προϊόντος, η σύνθεση του τοπικού χαρτοφυλακίου εμπειριών και η διαμόρφωση των τουριστικών προϊόντων με επικέντρωση στις κύριες κατηγορίες προϊόντων «Ήλιος & Θάλασσα», «City Break», «Πολιτιστικός» και «Θρησκευτικός» Τουρισμός  σε συνδυασμό με υποστηρικτικές κατηγορίες όπως  Γαστρονομία, Ευεξία, Φύση και δραστηριότητες, καθώς και με εξειδικευμένα τμήματα αγοράς και με ειδικά ενδιαφέροντα.

Τα τουριστικά προϊόντα έχουν αντιστοιχηθεί με ενδεικτικούς προορισμούς, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους που τίθενται.

Στο παρόν εγχειρίδιο δεν εξετάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες που αφορούν τον Ιατρικό Τουρισμό, το Συνεδριακό Τουρισμό (MICE, Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) και το Ναυτικό Τουρισμό, καθώς αποτελούν αντικείμενα ξεχωριστών μελετών, κατά περίπτωση.

Στην επισυναπτόμενη φόρμα, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ μαζί με το Στρατηγικό σχέδιο, μπορείτε να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία και να αποστείλετε τις προτάσεις και τα σχόλιά σας, μέχρι 31/12/2015 στο email aegeanislands@pnai.gov.gr

Με εκτίμηση

Μαριέτα Παπαβασιλείου Βακιάνη
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΠΝΑΙ
Τηλ: +30-2241360532
Fax: +30-2241360613


Το έντυπο της διαβούλευσης που αφορά φορείς και ιδιώτες μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να συμπληρώστε εδώ : https://drive.google.com/file/d/0B6cFUP9k5xATa09PNDVxZlZBS25oRkF2STBkX192WXNybnlJ/view?usp=sharing