Σάββατο, Δεκεμβρίου 19, 2015

η σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Κ.Υ. και των διαδικασιών για την λειτουργία του Νοσοκομείου, αποφασίστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας (15.12)

Την σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Κ.Υ. για όσο αυτό λειτουργεί και των διαδικασιών για την λειτουργία του Νοσοκομείου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας σε συνεδρίασή (15.12) του ειδικά για το θέμα αυτό που είχαν συγκαλέσει ο Δήμαρχος Θήρας και ο δημοτικός σύμβουλος Χ. Δαρζέντας.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και μεταξύ τους συζήτηση για τις εξελίξεις στο θέμα της λειτουργίας του Νοσοκομείου της Σαντορίνης μετά και την ψήφιση από την Βουλή (14.12) του καταστατικού ίδρυσής του αλλά και του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των επαφών εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. Υγείας, τον αναπληρωτή Υπ. Υγείας κ. Πολλάκη, ον πρόεδρο της ΑΕΜΥ και του ΕΚΑΒ, το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα.
Στην συνάντηση από πλευράς Υπ. Υγείας είχε υπάρξει η δέσμευση για την λειτουργία του Νοσοκομείου το συντομότερο δυνατό με την ένταξή του στην ΑΕΜΥ και την χρηματοδότησή του προϋπολογισμού του με 5 εκ. ευρώ από το Υπ. Υγείας  για την κάλυψη των αναγκών του σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης του Κ.Υ. και του Νοσοκομείου πάρθηκε με γνώμονα τις ελλείψεις και τα προβλήματα στο Κ.Υ. και την μετάβαση στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, τηρουμένων των δεσμεύσεων που έχουν υπάρξει από πλευράς Υπουργείου Υγείας.

Από πλευράς δημοτικών συμβούλων και ιδιαίτερα της κ. Αργυρού αλλά και των κ. Α. Σιγάλα και Χ. Δαρζέντα, εκφράστηκε το αίτημα της στελέχωσης του Νοσοκομείου με επαρκές επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που υπηρετεί στο Κ.Υ. καθώς της συγκρότησης επιτροπής από πλευράς Δήμου για την παρακολούθηση των θεμάτων και αντιμετώπισης των προβλημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας στην Σαντορίνη.

Χαρακτηριστικό της συζήτησης στην οποία συμμετείχε το σύνολο των εκπροσώπων των υγειονομικών φορέων για την δημόσια υγεία του νησιού, ήταν οι αναφορές τους στα υφιστάμενα και άμεσα προβλήματα του Κ.Υ. και η ανάγκη το Νοσοκομείο να λειτουργήσει με επαρκείς για την ταυτότητά του ειδικότητες γιατρών και κλινικών.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης και από πλευράς γιατρών έγινε αναφορά στις ανάγκες του Κ.Υ. σε γιατρούς με δεδομένες τις αρκετές κενές θέσεις του βάση του οργανογράμματός του και στις επιπλέον εφημερίες του υφιστάμενου προσωπικού που δεν έχουν καταβληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας προβλέπει την συγκρότηση επιτροπής που θα αποτελείται από τον επικεφαλής της κάθε παράταξης του σώματος.