Τρίτη, Νοεμβρίου 10, 2015

διαγωνισμός για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 από τον Δήμο Θήρας

Την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε εδώ :  

το συνολικό κόστος των υπηρεσιών είναι 7.920,00 € συν Φ.Π.Α. 23% 1.821,60 €
Γενικό Σύνολο 9.741,60 €
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την από 28/09/2015 μελέτη.
Η οικονομική προσφορά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας  (τηλ. .2286360191/187 εως και την Πέμπτη 12.11