Παρασκευή, Νοεμβρίου 20, 2015

e-Learning Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο τον τουρισμό

e-Learning Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο τον τουρισμό.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012  νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής. 


Η υλοποίηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και προγραμμάτων μας γίνεται από επώνυμους και διεθνώς αναγνωρισμένους Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίων και κατά περίπτωση καταξιωμένους στο χώρο τους επαγγελματίες, με τη χρήση πρότυπων μορφών e-Learning, και αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 
 

Για να δείτε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://e-epimorfosi.aegean.gr  


Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε ενημερωτική επιστολή για το e-Learning Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Σταυρινούδη Θεόδωρο.
Το συνολικό κόστος του Προγράμματος είναι 390 ευρώ. Αξιοποιώντας συνδυαστικά τις προσφερόμενες μας εκπτώσεις μπορείτε να επιτύχετε μείωση επί των διδάκτρων σας, έως και 25%.

e-epimorfosi.aegean.gr
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δράση 2 - Έργο "ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ"
Τ.: 22410 99424-6  Μ.: e-epimorfosi@aegean.gr