Παρασκευή, Νοεμβρίου 27, 2015

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ από το Ίδρυμα Λούλας και Ευάγγελου Νομικού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κοινωφελούς Ιδρύματος, 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Λούλας και Ευαγγέλου Νοµικού συγχαίρει θερµά τους µαθητές του τόπου µας που εισήχθηκαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας.
Τιµώντας την προσπάθεια και την απόδοσή τους, η ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος έχει καθιερώσει την απονοµή Βραβείου ή Επαίνου.

Η απονοµή χρηµατικών σπουδαστικών βραβείων έχει συµβολικό χαρακτήρα και υπογραµµίζει την προσπάθεια του Ιδρύµατος για ποιοτική άνοδο της ζωής του τόπου µας.

Σύµφωνα µε τη συστατική πράξη του Ιδρύµατος και την από 09/03/2015 απόφαση του ∆.Σ. του Ιδρύµατος, για το έτος 2015 θα χορηγηθεί συνολικά το ποσό των 10.000,00 €, ως χρηµατικό βραβείο ισόποσα στους εισαχθέντες στα ΑΕΙ - ΑΤΕΙ, µε κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόµενοι σπουδαστές για να λάβουν το χρηµατικό βραβείο πρέπει:
1. Να κατάγονται από τη νήσο Θήρα ή Θηρασιά.
2. Να ευρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία (*).
3. Να µην έχουν λάβει κατά το παρελθόν ανάλογη χορηγία από το Ίδρυµα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέλθουν και να καταθέσουν στα γραφεία του Ιδρύµατος, µέχρι την 16-12-2015, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου ΑΕΙ.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας από το ∆ήµο Θήρας.
3. Πιστοποιητικό Οικονοµικής Αδυναµίας από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας ή Πιστοποιητικό οικονοµικής εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ιδίου και της οικογενείας του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τελεφερίκ Σαντορίνης, τηλέφωνο 22860 22978, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

 (*) Σηµείωση:
Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο ενδιαφερόµενος ότι ευρίσκεται σε οικονοµική αδυναµία είναι:
1. Να διαθέτει ο ίδιος ή η οικογένειά του Πιστοποιητικό Οικονοµικής Αδυναµίας,
Ή
2. Να τηρούνται τα εξής εισοδηµατικά κριτήρια:
Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι προστατευόµενο µέλος των γονέων του, το εισόδηµα της οικογενείας του να µην υπερβαίνει το ποσό των 20.000,0 €, προσαυξανόµενο µε 3.000,00 € για κάθε πρόσθετο προστατευόµενο µέλος.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι προστατευόµενο µέλος, το ατοµικό του εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 €.


Θήρα 24-11-2015 Ίδρυµα Λ. & Ε. Νοµικού