Παρασκευή, Νοεμβρίου 06, 2015

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ – ενημέρωση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα,

Από το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 9 του Ν.1483/1984, προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι γονείς, δικαιούνται, για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών το οποίο παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, να απουσιάζουν μετά από άδεια του εργοδότη και χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Οι τέσσερις αυτές ημέρες αφορούν συνολικά και τους 2 γονείς προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. Σημειώνεται, ότι οι ημέρες αυτές χορηγούνται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα απουσίας ορισμένων ωρών.

Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι έξω από το σπίτι, είναι άδεια με αποδοχές  και χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση.
Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. 

Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδες, στα τηλέφωνα 22810-81692 και 22810-85306.