Τετάρτη, Νοεμβρίου 04, 2015

την υποχρεωτική σύνδεση με το δίκτυό της υπενθυμίζει η Δ.Ε.Υ.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της,

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική η σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης και η επιβολή των σχετικών τελών όταν στα όρια του ακινήτου διέρχεται δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης για περιβαλλοντικούς λόγους.

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας θα ξεκινήσει άμεσα την επιβολή τελών αποχέτευσης, σύμφωνα με την τιμολογιακής της πολιτική, σε ακίνητα στα όρια των οποίων διέρχεται δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης και έως σήμερα δεν έχουν συνδεθεί.

Επίσης ενημερώνουμε ότι για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας η παραλαβή προς επεξεργασία βοθρολυμάτων, κατά την θερινή περίοδο, θα γίνεται περιορισμένα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις δυνατότητες κάθε βιολογικού καθαρισμού.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε τους κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου Θήρας όπως προβούν σε προληπτική εκκένωση των βόθρων τους έως τις 30/04/2016 προς αποφυγή προβλημάτων κατά την επερχόμενη θερινή περίοδο.

Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας δεν θα παραλαμβάνει προς επεξεργασία βοθρολύματα από ακίνητα στα όρια των οποίων διέρχεται δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ,  ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ