Τετάρτη, Νοεμβρίου 11, 2015

«όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας» - ανακοίνωση του δικτύου υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το δίκτυο υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ συνεχίζει την λειτουργία του, με την αποστολή πληροφοριακών κειμένων της θεματικής ενότητας «Εργασιακές Σχέσεις ».

Το κείμενο αποτελεί έναν οδηγό πληροφόρησης ο οποίος λειτουργεί σε δυο επίπεδα:
Μια σύντομη κωδικοποιημένη πληροφόρηση σε μορφή πίνακα.
Μια βασική ανάλυση των περιεχομένων του πίνακα.

Αναλυτικά οι λειτουργίες του Δικτύου βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.ergasiaine.gr/Default.aspx
Το αρχείο με θέμα «όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας» μπορείτε να δείτε εδώ : https://drive.google.com/file/d/0B6cFUP9k5xATMmVMQXVtdFd6Y3lmWVlhRWZma0RQMjhOYVFZ/view?usp=sharing