Παρασκευή, Νοεμβρίου 27, 2015

ενημέρωση σχετικά με την στελέχωση του Ε.Κ.Α.Β. στη Σαντορίνη

Στην ανακοίνωση του Συριζα Κυκλάδων και του ΕΚΑΒ αναφέρονται τα εξής :

Δεδομένου ότι πολλά κυκλαδικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν την με αρ. 1308/24-11-2015 επιστολή του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Θήρας, κ. Λειβαδάρου, στην οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην μη στελέχωση του ΕΚΑΒ στη Σαντορίνη, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για την ύπαρξη προγενέστερης (13/11/2015) ανακοίνωσης του ΕΚΑΒ, η οποία απαντώντας σε ανάλογο δημοσίευμα του zougla.gr, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να δημοσιευθεί το ΦΕΚ πρόσληψης των νέων Διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. (ολοκλήρωση του διαγωνισμού πρόσληψης 186 Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων σε όλη την Ελλάδα), βάσει του οποίου θα καλυφθεί ένα ποσοστό θέσεων και στη Θήρα. Δεδομένου όμως ότι οι ανάγκες για την παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής φροντίδας στο νησί απαιτεί επιπλέον προσωπικό, σε πρώτο στάδιο τους διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. θα συνεπικουρούν και οι οδηγοί του Κέντρου Υγείας του νησιού. Συμπληρωματικά δε, η Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. ήδη βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού της επιχειρησιακής κατανομής για την πρόσληψη 100 ακόμη Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρου, έτσι ώστε να καλυφθούν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό οι ανάγκες κάλυψης των Παραρτημάτων και των Τομέων του Ε.Κ.Α.Β. ανά την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Θήρας».

Ακολουθεί συνημμένη η σχετική ανακοίνωση, την οποία, για λόγους δεοντολογίας και ενημέρωσης του κοινού της Σαντορίνης αλλά και των λοιπών Κυκλαδιτών, θα σας παρακαλούσαμε να δημοσιοποιήσετε.

Αθήνα 13 Νοεµβρίου 2015

E.K.A.B.: σε συνεργασία µε τις δοµές του Υπουργείου Υγείας, έχουµε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή παροχή επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας.
Κατόπιν δηµοσιεύµατος (http://www.zougla.gr/greece/article/h-santorini-touristikos-polos-elksisxoris-as8enoforo ) όπου, βάσει εγγράφου του Κέντρου Υγείας Θήρας σχετικά µε τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναµικού του Παραστήµατος του Ε.Κ.Α.Β. στη Θήρα, γίνεται αναφορά περί «επιδεικτικής αγνόησης» και «αδιαφορίας» επί του θέµατος εκ µέρους της ∆ιοίκησης του Ε.Κ.Α.Β., θα θέλαµε να γνωρίζετε πως τόσο η ∆ιοίκηση όσο και η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, γνωρίζουν πλήρως τις ελλείψεις προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. σε όλη τη χώρα και ήδη, σε απόλυτη συνεργασία, υλοποιούν (ακολουθώντας όλες τις νόµιµες και πιο σύντοµες διαδικασίες) συγκεκριµένο σχέδιο κάλυψης των αναγκών για την παροχή της Επείγουσας Προνοσοκοµειακής φροντίδας σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.

Έτσι, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, πρόκειται να δηµοσιευτεί το ΦΕΚ πρόσληψης των νέων ∆ιασωστών του Ε.Κ.Α.Β. (ολοκλήρωση του διαγωνισµού πρόσληψης 186 ∆ιασωστών- Πληρωµάτων ασθενοφόρων σε όλη την Ελλάδα), βάσει του οποίου θα καλυφθεί ένα ποσοστό θέσεων και στη Θήρα.

∆εδοµένου όµως ότι οι ανάγκες για την παροχή Επείγουσας Προνοσοκοµειακής φροντίδας στο νησί απαιτεί επιπλέον προσωπικό, σε πρώτο στάδιο τους διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. θα συνεπικουρούν και οι οδηγοί του Κέντρου Υγείας του νησιού.

Συµπληρωµατικά δε, η ∆ιοίκηση του Ε.Κ.Α.Β., ήδη βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασµού της επιχειρησιακής κατανοµής για την πρόσληψη 100 ακόµη ∆ιασωστών–Πληρωµάτων ασθενοφόρου, έτσι ώστε για να καλυφθούν σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό οι ανάγκες κάλυψης των Παραστηµάτων και των Τοµέων του Ε.Κ.Α.Β. ανά την Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης και της Θήρας.

Είναι προφανές πως η ∆ιοίκηση του Ε.Κ.Α.Β., βρισκόµενη σε συνεχή συνεργασία µε όλες τις δοµές του Υπουργείου Υγείας, δεν αδιαφορεί, πόσο µάλλον όταν ήδη έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες µε στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας - όχι µόνο στη Θήρα αλλά σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά για την κάλυψη αυτών των αναγκών, όλα τα Παραρτήµατα και οι Τοµείς του Ε.Κ.Α.Β., ως οφείλουν και προβλέπεται, βρίσκονται πάντα σε συνεννόηση και σε επιχειρησιακή συνεργασία µε όλους τους Υγειονοµικούς Φορείς (Νοσοκοµεία, Κ.Υ. κ.λπ.) έτσι ώστε - µε την ορθολογιστική χρήση των τεχνικών και άλλων µέσων που διαθέτουν αυτοί οι φορείς (π.χ. ασθενοφόρα, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.) ανά περιοχή - να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
T.: 213 214 3000 E.: ekab@ekab.gr  url:www.ekab.gr