Τετάρτη, Νοεμβρίου 04, 2015

υπενθύμιση του Δήμου Θήρας για την απαγόρευση κατάληψης με οικοδομικά υλικά δημοσίων χώρων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Θήρας,

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Θήρας, απαγορεύεται η κατάληψη και η χρήση δημόσιου η δημοτικού χώρου εάν πρώτα δεν έχει εκδοθεί από τον Δήμο η αντίστοιχη άδεια που προβλέπεται.
            Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά σε όλους τους εμπλεκόμενους σε οικοδομικές εργασίες, ιδιοκτήτες, εργολάβους, εμπόρους και μεταφορείς, η εναπόθεση οικοδομικών υλικών και αποβλήτων, σε όλους τους δημόσιους και δημοτικούς χώρους, εάν πρώτα ο εργοδότης (ιδιοκτήτης) δεν έχει εκδώσει την προβλεπόμενη άδεια από τον Δήμο και ο κάθε εμπλεκόμενος εργολάβος, έμπορος η μεταφορέας δεν έχει εφοδιαστεί με αντίγραφο της συγκεκριμένης άδειας.
            Σε περίπτωση εκτέλεσης παραγγελίας, πώλησης, μεταφοράς και εναπόθεσης οικοδομικών υλικών σε δημόσιο χώρο χωρίς να έχουν τηρηθεί τα παραπάνω, οι κυρώσεις που προβλέπονται θα επιβάλλοντα πρώτα στον εμπλεκόμενο εργολάβο, μεταφορέα, πωλητή και στη συνέχεια στον εργοδότη (ιδιοκτήτη).


Ο  αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Κυριαζής