Τετάρτη, Νοεμβρίου 18, 2015

ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 μηνών) 2 ατόμων από τον Δήμο Θήρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θήρας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) για 8 μήνες.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 24.11.2015 και θα διαρκέσει έως και 3.12.2015.