Κυριακή, Νοεμβρίου 08, 2015

συνάντηση Δραγασάκη ΣΕΤΕ (5.11) με θέμα δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού

Συνάντηση με το προεδρείο του ΣΕΤΕ είχε στις 5.11 ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Δραγασάκης με θέμα τις δράσεις και τον προγραμματισμό για την υποστήριξη και ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση με στόχο την επαναφορά ή ρύθμιση των συντελεστών του ΦΠΑ του τουρισμού σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
Στη συνάντηση τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης των τουριστικών επενδύσεων μέσω νέου επενδυτικού νόμου, της διαμόρφωσης σταθερού φορολογικού πλαισίου, της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, αλλά και της επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, μετά την συνάντηση δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η κατάσταση αναμένεται σταδιακά να βελτιωθεί.
Στην συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας νέου χωροταξικού σχέδιο για τον τουρισμό, μετά και την πρόσφατη απόρριψη του υφιστάμενου από το ΣτΕ για τυπικούς λόγους.