Δευτέρα, Νοεμβρίου 30, 2015

συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (4.12) – θέματα

Την Παρασκευή 4.12 στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με τα εξής θέματα :

1.                     Ενημέρωση του Προέδρου στα μέλη του Δ.Σ. για θέματα του Δ.Λ.Τ. Θήρας.
2.                     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015.
2.         Επέκταση σε όλες τις Λιμενικές ζώνες της τιμής ζώνης κοινοχρήστων χώρων.
3.         Λήψη απόφασης για αυθαίρετη κατάληψη χώρου στις Λιμενικές ζώνες
4.         Έγκριση Μελέτης Αποκατάστασης  Προβλήτας Ρίβας ν. Θηρασίας.
5.         Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Εφαρμογή ISPS Εγκατάσταση Περίφραξης Λιμένος Αθηνιού.  
6.         Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Τροποποίησης ΣΑΛΕ.
7.         Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Σύνταξης ΣΑΚΕΑ.
8.         Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Σύνταξης MASTER PLAN.
9.         Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας Μονολίθου.
10.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Επανακαθορισμός Χερσαίων Ζωνών Λιμένων Θήρας - Τοπογραφικές εργασίες.
11.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Καθορισμός Θαλάσσιων ζωνών Λιμένων Θήρας.
12.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Ανάθεσης υπηρεσιών ΥΑΛΕ.
13.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Ανάθεσης υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμένος Φηρών.
14.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Καθαριότητας Λιμενικών ζωνών ΔΛΤ Θήρας.
15.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Διοικητικής / Οικονομικής υποστήριξης ΔΛΤ Θήρας.
16.       Έγκριση Πολυετής δέσμευση Ασφάλειας Λιμένων ΔΛΤ Θήρας.
17.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Προμήθειας Εξοπλισμού Ασφαλείας με LEASING.
18.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Διαχείριση Λιμένων ΔΛΤ Θήρας.
19.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Ελέγχου Απόδοσης τελών σε ΝΑΤ, ΜΤΝ, κ.λπ..
20.       Έγκριση Πολυετής Προμήθειας Μηχανήματος Εκσκαφών
21.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Υποστήριξη Μελέτης Master Plan.
22.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Διαμόρφωση αιθουσών Αναμονής.
23.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Αποκατάσταση προβλήτας Βλυχάδας.
24.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Κυκλοφοριακές Μελέτες Λιμένων Αθηνιό – Βλυχάδας – Αμμούδι – Μονολίθου.
25.       Έγκριση Πολυετής Δέσμευση Τοπογραφικές εργασίες λιμένων Θήρας.
26.       Πληρωμή κλήσεων οχήματος Δ.Λ.Τ. Θήρας.
27.       Αίτημα Συλλόγου Σαντορίνης «Άτλαντας» για παραχώρηση χώρου στην παραλία Μονολίθου για την δημιουργία εγκαταστάσεων για αθλήματα (Βeach volley, Beach soccer, Beach basket, Beach tennis k.a.)

28.       Εκπροσώπηση Δ.Λ.Τ. Θήρας στο Πλημμελειοδικείο Νάξου για την υπόθεση «Καρακύκλα Κων/να)