Πέμπτη, Νοεμβρίου 05, 2015

συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Θήρας (4.11) – θέματα

Συνεδρίασε την Τετάρτη 4.11 στις 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.        ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ Legisti Altin ΥΨΟΥΣ #259,67# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν. 1080/80 #35,06# €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
2.        ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ #150,94# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΗΣ  κ. ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
3.        ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #58.870,00# € . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
4.        ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ  ΜΠΛΕΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,  ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΧΗΡΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 5.        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 49/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
6.        ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (άρθρο 63 παρ.γ, του Ν.3852/2010). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7.        ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #215,59# € ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΗ κ. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
8.        ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ #3.839,35# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
 9.        ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΦΗΡΑ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.
10.        ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.  156/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ.
11.        ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.  170/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ.
12.        ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.  173/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ.
13.        ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 158/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ , ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  #50.000# € ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
14.        ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ #38.082,79# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
15.        ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.
16.        ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
17.        ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΡ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
18.        ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ .


19.        ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ