Δευτέρα, Νοεμβρίου 16, 2015

συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου Δήμου Θήρας (17.11 16.00 – 19.00)

Την Τρίτη 17.11 θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θήρας με τα εξής θέματα :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/17-11-2015 (16:00) ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 156/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 170/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 163/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΙΟΥ ΠΟΣΟΥ #49.647,83 # € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 41/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  209/2015 ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ 7o ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΡΑΣ.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/17-11-2015 (19:00) ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.  EIΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ, κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ