Πέμπτη, Οκτωβρίου 08, 2015

μειοδοτικός διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που μπορείτε να δείτε εδώ :


Ο Δήμαρχος Θήρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 50.184,00€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α23%και θα καλυφθεί από τον κωδικό 15.7135.015 του προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας οικονομικού έτους 2015.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στο τηλέφωνο 2286360187/191 (αρμόδιος υπάλληλος Βαμβακούσης Ευάγγελος) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».