Δευτέρα, Οκτωβρίου 26, 2015

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ : εγγραφές – διαθέσιμα προγράμματα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΔΒΜ  Δήμου Θήρας  συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του κατά την περίοδο 2015-2016 , με σκοπό να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στην ανακοίνωση που ακολουθεί υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τις προσφερόμενες θεματικές ενότητες.

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Θήρας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) έχουν θέσει σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Θήρας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων <<Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου>> ΑΠ9.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2015  στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θήρας  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές  μπορείτε να απευθύνεστε στο Κ.Δ.Β.Μ. Θήρας, Δημαρχείο Θήρας, Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών.
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης K.Δ.Β.Μ. : Κωνσταντίνα Μαλτέζου
Υπεύθυνoς  Δήμου : Δημήτριος Πελεκάνος
Τηλ: 2286360169
 Δευτέρα  έως Παρασκευή : 10:00- 14:00
Αιτήσεις  υποβάλλονται και στα ΚΕΠ Φηρών και ΚΕΠ Οίας καθώς και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : kdvmthiras@gmail.com  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το σύνολο των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο για την ενημέρωσή σας, καθώς και την σχετική αίτηση, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε μέσα από τα εξής λίνκ :