Τρίτη, Οκτωβρίου 06, 2015

διεξαγωγή προγράμματος εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στην Σαντορίνη από το Επιμελητήριο Κυκλάδων (22.10 - 11.11)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στην Σαντορίνη θα πραγματοποιήσει το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών στη Σαντορίνη και θα πραγματοποιηθεί από 22 Οκτωβρίου έως 11 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 ώρες και θα διεξαχθεί σε 3 τμήματα στο γραφείο Σαντορίνης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ως εξής:

Τμήμα 1
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 16:00 - 21:00 & Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 16:00 - 21:00
Διάρκεια: 10 ώρες
Τμήμα 2
Τρίτη 03 Νοεμβρίου 16:00 - 21:00 & Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 16:00 - 21:00
Διάρκεια: 10 ώρες
Τμήμα 3
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 16:00 -21:00 & Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 16:00 - 21:00
Διάρκεια: 10 ώρες

Υπενθυμίζεται, ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, υποχρεωτική για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα.

Διενεργείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Η αξία συμμετοχής διαμορφώνεται σε 70€ κατ' άτομο με επιπλέον 30€ για το παράβολο υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Νεκτάριο Ρούσσο (τηλέφωνο 22860 25788) ή να υποβάλλουν απευθείας την αίτησή τους στον σύνδεσμο: http://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1002&articleid=31969