Πέμπτη, Οκτωβρίου 15, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δημάρχου Θήρας (14.10) για το θέμα που έχει προκύψει με το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που διαχειρίζεται η S.A.W.A., αναφέρονται τα εξής :

Αγαπητοί Δημότες, Κάτοικοι και Φίλοι της Σαντορίνης,

Θέλοντας να αποκαταστήσω την αλήθεια αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το καταφύγιο ζώων στο νησί μας, θα ήθελα να σας πληροφορήσω υπεύθυνα, δίνοντας τα στοιχεία που αποδεικνύουν το πραγματικό πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αδέσποτα ζώα.

Ο Δήμος Θήρας - και εγώ προσωπικά - από ετών επιλέξαμε να εκφράσουμε μέσα από τις ενέργειές μας μια φιλόζωη προσέγγιση σχετικά με τα αδέσποτα ζώα στην καθημερινή ζωή του νησιού, και είμαστε περήφανοι ως ένας από τους ελάχιστους Δήμους πανελλαδικά που υλοποιεί τέτοια δράση.

Ο Δήμος μας κάθε χρόνο καλύπτει από ιδίους οικονομικούς πόρους το σύνολο των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων, όπως το κόστος της τροφής, του νερού και της ιατρικής τους παρακολούθησης. Στα αδέσποτα σκυλιά που περισυλλέγονται στο νησί μας, γίνεται άμεσα εξέταση από κτηνίατρο, στείρωση, αποπαρασίτωση και τοποθέτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ετησίως το ποσό που αναλογεί σε όλα αυτά υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Μετά από καταγγελίες ιδιωτών, και έλεγχο που διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρείται η κείμενη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους σχετικά με τα αδέσποτα ζώα και ότι ο χώρος στον οποίο το φιλοζωικό σωματείο του νησιού μας περιέθαλπε τα ζώα δεν πληροί τις νόμιμες προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχουν ασκηθεί και ποινικές διώξεις. Όπως και κάθε πολίτης και κάθε φορέας δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων, που υπάγεται στην έννομη τάξη της χώρας μας, έτσι και ο Δήμος μας είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους νόμους του κράτους και να εφαρμόζει τις εντολές των αρμοδίων αρχών. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα προβλέπει αποκλειστικά μετά την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, την καταγραφή τους, τον ιατρικό έλεγχο και την στείρωση τους, και μετά την αποθεραπεία τους την επιστροφή τους στο σημείο που βρέθηκαν.

Με λυπεί ιδιαίτερα ο διασυρμός που υφίσταται το νησί μας και ο Δήμος Θήρας παγκοσμίως μέσω ψευδών ανακοινώσεων για ένα θέμα, στο οποίο εγώ προσωπικά έχω επιδείξει την μέγιστη ευαισθησία. Η Δημοτική Αρχή έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια για να βρεθεί χώρος, ο οποίος θα τηρεί τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος. Μέχρι σήμερα δυστυχώς όλες οι απόπειρες που κάναμε – μερικές εκ των οποίων έφτασαν πολύ κοντά στην απόκτηση του χώρου- δεν ήταν επιτυχείς. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για να βρεθεί κατάλληλος χώρος ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να μεριμνούμε για τα αδέσποτα ζώα του νησιού μας.
Τέλος ας μην ξεχνάμε πως κάθε αδέσποτο που βρέθηκε στο δρόμο είναι αποτέλεσμα ενός ανεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου, πράξη που εκτός από παράνομη είναι και ανήθικη.

Dear residents and friends of Santorini,

Over the last few days, a very serious issue has arisen regarding the islands animal shelter and I would like to restore the truth and inform you responsibly, about the true character and approach of the Municipality towards stray animals.
The Municipality of Thera, as well as I on a personal level, for several years have chosen through our actions to have an animal friendly approach regarding stray animals in the everyday life of the island, and are proud to be one of the few municipalities nationwide that implement such action.
Our Municipality each year covers all the necessary expenses required for the care of stray animals, such as the cost of food, water and their health care using its own financial resources (locally based and not state funded). The stray dogs collected on our island are immediately examined by a vet, neutered, deworming of intestinal parasites takes place and the installation of an electronic identity (microchip) is implanted. The amount covered by the Municipality and corresponding to the actions listed above is over 80,000 euro.
Following complaints from area residents, and an audit by the department of the South Aegean Region, the shelter was found not to comply with the legislation of the Greek State on stray animals and that the space in which our animal welfare association of the island take care of the animals does not meet the legal requirements. For this reason, criminal prosecutions have been set in motion towards the Municipality. Like any citizen and any institution, we have obligations and responsibilities, which fall within the legal system of our country, so our Municipality is obliged to comply with state laws and implement the instructions of the authorities. The current legislative framework in Greece allows only: the collection of animals, sterilization and their registration, thereafter and in reasonable time, (unless they are adopted) to return the animals to their natural environment.
I am particularly saddened by the vilification that is being inflicted on our island and the Municipality of Thera worldwide through false announcements and posts on a matter that I, despite the huge difficulties have personally demonstrated the greatest sensitivity. Over the past two years, the Municipality has gone to great lengths over the past two years to find the appropriate space which will meet the requirements of the legislation for the shelter. Unfortunately, to date, all attempts we made - some of which came very close to acquiring the appropriate premises; were not successful. Nevertheless, we continue our efforts to find a suitable space so that we can continue to care for the stray animals of our island.
I urge you to share this message in order to help us in this effort. Finally let's not forget that every stray found on the street is the result of an irresponsible animal owner, an act that is both illegal and above all is immoral.