Τρίτη, Οκτωβρίου 20, 2015

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σας ενημερώνει εκ νέου για το Βοήθημα Ανεργίας προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π., Μ.Μ.Ε.). Δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε..Ε και Ε.Τ.Α.Π. –Μ.Μ.Ε., εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συνδεθείτε μέσω του παρακάτω link, με το portal του Επιμελητηρίου Κυκλάδων: