Σάββατο, Οκτωβρίου 03, 2015

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α. (8.10 11.00)

Σύμφωνα με την πρόσκληση,

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας  στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Υποδομές Ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισμού στη Ρόδο».
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Ρόδου – Λίνδου και Ανατολικές ακτές – Αεροδρόμιο».
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση μονάδας Σφαγείων Ν. Κάσου».
4. Έγκριση κόστους παραλλαγής – μετατόπισης δικτύου ΜΤ της ΔΕΔΔΗΕ λόγω κατασκευής του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από Ανάληψη έως Βαθύ Δήμου Αστυπάλαιας».
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κέας (2013)».
6. Έγκριση Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού καθαριότητας των υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ν. Δωδεκανήσου) έτους 2016 και πρακτικών κλήρωσης των μελών των επιτροπών α) παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών,  β)εξέτασης ενστάσεων.
7. Έγκριση πρακτικού παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και κατεψυγμένων πουλερικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου έτους 2015.
8. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και λοιπών υλικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καρπάθου».
9. Αποστολή πρακτικού επιτροπής για την καταγραφή, χαρακτηρισμού άχρηστου υλικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) και έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου καταστροφής.
10. Έγκριση Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα "Μεταφράσεις Κειμένων για την τουριστική προβολή των Νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. "
11. Καθαριότητα γραφείων και χώρων καθαριότητας των ΠΕ Σύρου – Άνδρου – Θήρας – Κέας/ Κύθνου – Μήλου - Μυκόνου- Νάξου – Πάρου και Τήνου» - Εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της αρχικής εταιρείας σε θυγατρική εταιρεία.
12. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 428/2015 (ΑΔΑ:Ω29Ζ7ΛΞ-ΒΣΙ)  ως προς το θέμα: από το εσφαλμένο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα όρασης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ομάδα 1: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα – Διαδικασία Διαπραγμάτευσης» στο ορθό: «Προμήθεια ανελκυστήρα σκάλας αμαξιδίου ΑΜΕΑ – Ομάδα 1: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης».  
13. Προμήθεια μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή Δήμου Σικίνου – 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού.
14. Προμήθεια μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή Δήμου Ανάφης – 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού.
15. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων σύμφωνα με τις νέες ανάγκες σε δρομολόγια.
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό από 16% σε 23% Φ.Π.Α. σε δαπάνες, έργα και μεταφορά μαθητών, Ν. Δωδεκανήσου.
17. Τροποποίηση του Φ.Π.Α. στα νησιά και άμεση τροποποίηση των αποφάσεων δέσμευσης και απ ευθείας ανάθεσης που αφορούν τις δαπάνες που δεν έχουν τιμολογηθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή.  Ν. Κυκλάδων.
18. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων.
19. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.
20. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
21. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
22. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
23. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

24. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.