Τετάρτη, Οκτωβρίου 21, 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (26.10) – θέματα

Την Δευτέρα 26.10 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του λιμενικού Ταμείου Θήρας με τα εξής θέματα :

1.         Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015

2.         Αίτημα του Μπάρκα Ιωάννη για τις χρεώσεις Νερού & Ρεύματος στο Λιμενικό Καταφύγιο της Βλυχάδας
3.         Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρου στο Αμμούδι Οίας σε Αίθουσα Αναμονής Επιβατών,Κοινόχρηστων Χώρων WC και Αναψυκτηρίου»
4.         Αίτημα για διάλυση Σύμβασης «Κ/Ξ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΕ»


Ο Πρόεδρος Πελέκης  Ηλίας