Τετάρτη, Οκτωβρίου 21, 2015

συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θήρας (23.10) – θέματα

Την Παρασκευή 23.10 θα συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Θήρας με τα εξής θέματα :

1. Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού του έργου Διαπλάτυνση δρόμου Αγ. Τριάδας Πύργου.
2. Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού του έργου Διαμόρφωση πλατείας Εμπορείου.
3. Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας «Συμμετοχή του Δήμου Θήρας σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».
4. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και ψήφιση δαπάνης Ανακατασκευής Δημοτικής Διαδικτυακής πύλης Δήμου Θήρας.
5. Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
6. Καθορισμός όρων διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού.

7. Δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων διαφόρων δαπανών του Δήμου.