Σάββατο, Σεπτεμβρίου 12, 2015

αλλαγή προγραμματισμένων συναντήσεων ανά κοινότητα με θέμα την «Διερεύνηση και αποκατάσταση των προσβάσεων στον νέο οδικό άξονα Αεροδρομίου-Οίας» - αναβάλλονται οι μέχρι σήμερα προγραμματισμένες συναντήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επαρχείου Θήρας,

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για το θέμα της διερεύνησης και αποκατάστασης των προσβάσεων στον νέο οδικό άξονα Αεροδρομίου-Οίας ότι μετά από νέα επικοινωνία με τους αρμόδιους για την επίβλεψη του έργου της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε, αποφασίστηκε να υπάρξει μετάθεση των ήδη προγραμματισμένων συναντήσεων σχετικά με το πιο πάνω αναφερόμενο θέμα, προκειμένου να υπάρξει ακόμα πιο λεπτομερής αποτύπωση εκ μέρους της Εγνατίας στις περιοχές εκατέρωθεν του ανερχόμενου περιφερειακού, οδικού δικτύου.


Μετά την ολοκλήρωση της αποτύπωσης θα υπάρξει εκ νέου σχετική ανακοίνωση του Επαρχείου Θήρας για τις νέες ημερομηνίες συνάντησης με τους εμπλεκόμενους ανά Κοινότητα.