Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2015

επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ. – ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας,σε επιχειρηματίες και υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων, Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 και Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2718/8-10-2012).

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων καλεί τους επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με τηνεπιλογή του εκπαιδευτικού φορέα, καθώς έχουν διαπιστωθεί κρούσματα εταιρειών που διοργανώνουν παρόμοια σεμινάρια χωρίς τη σχετική έγκριση από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (άρα και χωρίς τη δυνατότητα παροχής επίσημου και έγκυρου πιστοποιητικού εκπαίδευσης).

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση διενεργείται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ. και περιλαμβάνει 10 ώρες διδασκαλίας και γραπτή αξιολόγησηγια την έκδοση του πιστοποιητικού. Η διαδικασία των εξετάσεωνορίζεται και διεξάγεταισε μεταγενέστερο χρόνο από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Γραπτή Αξιολόγηση
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις αξιολόγησης των καταρτιζομένωνθα διεξαχθούν από τον ΕΦΕΤ στα νησιά της Σύρου, Σερίφου, Πάρου, Αντιπάρου, Νάξου και Άνδρου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις εξετάσεις στα νησιά της Τήνου, Μυκόνου, Κέας και Μήλου.

Ποιους αφορά
Επιχειρηματίες καιπροσωπικό που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν ή εμπορεύονται τρόφιμα/ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, σουπερ μάρκετ, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.α.

Εξαιρείται
Το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Διάρκεια- Ισχύς
Όσοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση μέχρι το 2007 η ισχύς του πιστοποιητικού ήταν 5ετής οπότε και θα πρέπει να το επαναλάβουν. Από το 2008 κι έπειτα η ισχύς του πιστοποιητικού είναι επ’ αόριστον.

Κόστος
•           Το κόστος της κατάρτισης είναι 70€ ανά συμμετέχοντα
•           Επιπλέον30€ το χρηματικό ποσό που ορίζεται ως παράβολο από τον Ε.Φ.Ε.Τ(απόφαση Δ.Σ 379/16-5-2013)
Εκπαιδευτικό υλικόκαι προσωρινή βεβαίωση παρακολούθησης παρέχονται στους συμμετέχοντες

Υποβολή Αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:http://www.e-kyklades.gr/articles/asfaleia_trofimon

Χρόνος Υλοποίησης
Τα σεμινάρια υλοποιούνται όλο το χρόνο από το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκτός θερινής σεζόν και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε νησιού. Ενδεικτικά τους τελευταίουςδεκαοκτώ μήνες έχουν πραγματοποιηθεί 152προγράμματαστα19 από τα 24 νησιά των Κυκλάδων και οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 4.150. Ο σχεδιασμός υλοποίησης νέων προγραμμάτων για το Βεξάμηνο του 2015περιλαμβάνει έως αυτή τη στιγμή τα νησιά: Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, Πάρο, Μήλο,Σαντορίνη, τα οποία έχουν συμπληρώσει ήδη τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων.


Η υποβολή Αιτήσεων συνεχίζεται και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας υποβολής της κάθε Αίτησης