Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 23, 2015

προκήρυξη του Δήμου Θήρας : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου μπορείτε να δείτε εδώ :


Ο συνολικός προυπολογισμός και η μελέτη υπηρεσιών του έργου είναι 275.381 ευρώ, η δαπάνη του εργολάβου 172.381, τα γενικά έξοδα / ‘οφελος εργολάβου (κ. Γ.Ε. / Ο.Ε. ) 31.438, τα απρόβλεπτα (15% επι των Γ.Ε. . Ο.Ε.) 30.914 και ο ΦΠΑ 37.935