Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 23, 2015

διαγωνισμός από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για την μίσθωση μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο Θήρας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρών, καταπτώσεων κλπ στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 πμ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το έργο, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, μέχρι την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00, στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr ), στους πίνακες ανακοινώσεων της Περιφέρειας και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.  Πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 22813-62702, -705.

Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης των υπηρεσιών μίσθωσης των μηχανημάτων είναι δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.


Η μίσθωση των μηχανημάτων χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία ΠΕ Κυκλάδων».