Σάββατο, Σεπτεμβρίου 19, 2015

το πρόγραμμα των χειμερινών δράσεων του Πνευματικού Κέντρου Οίας

Το πρόγραμμα των χειμερινών δράσεων του Πνευματικού Κέντρου Οίας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής έχει ως εξής :