Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 23, 2015

διανομή ροδακίνων σε δικαιούχους της Κοινωνικής Σύμπραξης από την Π.Ν.Α. μέσω του επαρχείου Θήρας - διανομή : 25.9

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως συντονιστής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης με φορείς του Νομού Κυκλάδων, ανακοινώνει τη  δ ι α ν ο μ ή   ρ ο δ ά κ ι ν ω ν στα πλαίσια των «συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΦΕΚ 1701/Β/2015)».

Δικαιούχοι είναι:
1.         οι έχοντες κάρτα σίτισης
2.         τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να προσκομίσουν:
•           δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
•           πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•           κάρτα σίτισης
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/09/2015

Στο Επαρχείο Θηρας από 10.00-13.00
Η ΕΠΑΡΧΟΣ Π.Ε ΘΗΡΑΣ  ΘΕΏΝΗ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ