Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 14, 2015

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α. (17.9) – θέματα

Την Πέμπτη 17.9 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Π.Ν.Α. με τα εξής θέματα :

1. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών: «Επισκευή – συντήρηση θυρών και κατασκευή νέων ερμαρίων στα γραφεία του Διοικητηρίου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας & Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Αμοργού (2015)».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας & Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Σήμανση – Ασφάλεια οδικού δικτύου Ν. Κέας, Κύθνου, Σύρου, Πάρου, Τήνου, Μυκόνου».
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π. Ε. Σύρου - Μυκόνου- Πάρου»για τη ν. Μύκονο.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Διαγραμμίσεις-στηθαία ασφαλείας, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ, για τα νησιά της Π.Ε. Κυκλάδων (Μήλου-Κιμώλου-Σίφνου-Σερίφου)».
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποκαταστάσεις από πλημμύρες ν. Κιμώλου».
7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας  Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2015-2016.
8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, εξαρτημάτων δικτύου και ανταλλακτικών  2015 για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για το έτος 2015.
9. Έγκριση παράτασης υπάρχουσας σύμβασης καθαριότητας και έγκριση αντίστοιχης δαπάνης έως τη λήξη του έτους 2015, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
10. Έγκριση όρων Δημοπράτησης: ‘’Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Μονάδας Αφαλάτωσης ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ εφεδρικής ισχύος 350 KVA’’.
11. Έγκριση Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και πρακτικό κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού : ‘’Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σχολείου ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ’’ – Ομάδα 1 – Έπιπλα.
12. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ‘’ Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης έτους 2015 για τις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ’’
13. Πρόσκληση υποβολής προσφορών : ‘’Προμήθεια ειδών – τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο’’ Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
14. Έγκριση επιδομάτων γονικής μέριμνας για το σχολικό έτος 2014 – 2015, Μεταφοράς Μαθητών, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
15. Ένταξη σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας του Εκτελεστικού Γραμματέα στο εταιρικό πακέτο της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
16. Έγκριση δαπάνης πίστωσης ποσού για μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαρισμού πρανών από φερτές ύλες και ξερών υπολείμματα βλάστησης ν. Σύρου.
17. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
18. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
19. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων.
20. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.
21. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
22. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

23. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.