Τετάρτη, Ιουνίου 26, 2013

δημοτικό συμβούλιο Δημου Θηρας 29.6 – θέματα

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θήρας με 65 θέματα η πλειονότητα των οποίων αφορά ιδιώτες και αιτήματα σχετικά με την γνωμοδότηση άδειας και λειτουργίας επιχειρήσεων καθώς και διαγραφές χρεών ιδιωτών.
Απο τα ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος ξεχωρίζουν τα εξής :


19.ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ.

20.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

21.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

22.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #49.983,60#-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

23.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».

24.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ :
•ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝτΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.         

27.ΕΓKΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  #15.000,49# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

28.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ).

29.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ».

30.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

31.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ ΘΗΡΑΣ».

32.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:
•«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ».
•«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Δ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ».
33.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΣΑΡΙΑΣ & ΠΥΡΓΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΗΝΙΟΥ».

34.ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ».

35.ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012-2013».

36.ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΥ & ΦΑΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Ν. ΘΗΡΑΣ».

37.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  #9.609,09 # €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

38.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ».

39.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΑΣ ΠΑΠΙΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (EUROBANK) ΣΤΑ ΦΗΡΑ.

40.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2012-2013».

41.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ».

42.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012-2013».

43.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ».

44.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ».

45.ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ».

46.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΤΤ ΜΟΣΧΑ.

47.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

48.ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΔΕΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ.

49.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ    ΣΤΗΝ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ» ΑΠΟ ΤΟ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ».

50.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ DSP 2013, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ #500# €.

51.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ #3.000# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ   (2) ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ : ΙΩΑΝΝΑΣ  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ (ΘΗΡΑΙΑΣ ΣΟΠΡΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (ΘΗΡΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ) .

52.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ  ΣΕ (2) ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ  «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ».

53.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ».

54.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ  ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ».

55.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΔΑΠΠΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ.

56.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

57.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

58.ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ #500# € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012.

59.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

60.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

61.ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΘΗΡΑΣ.

62.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

63.ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.

64.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.

65.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».