Παρασκευή, Νοεμβρίου 25, 2011

τα "έξυπνα δίκτυα" του "δάφνη"

Ένα πρωτοποριακό έργο για την βελτίωση της ποιότητας του ρεύματος, την μείωση των τιμολογίων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την υποδοχή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα λαμβάνει χώρα σε 5 νησιά του Αιγαίου.

Το πρόγραμμα ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ εκτελείται από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) και το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, τη ΡΑΕ και το ΕΜΠ.
Η εφαρμογή του θα γίνει στα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Σαντορίνη, Μήλο και Κύθνο. Η πρώτη φάση του έργου που περιλαμβάνει την τεχνική μελέτη και τα θεσμικά ζητήματα, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ELENA της ΕΕ. Το κυρίως έργο μπορεί να αρχίσει να κατασκευάζεται το 2013 με επενδυτικό κόστος άνω των 40 εκ. €. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση-συνέντευξη τύπου από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Πλούταρχο Σακελλάρη, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Νίκο Χατζηαργυρίου και τον συντονιστή του ΔΑΦΝΗ κ. Ηλία Ευθυμιόπουλο. Την εκδήλωση πλαισίωσε εκ μέρους της κυβέρνησης ο υφυπουργός Eσωτερικών κ. Πάρις Κουκουλόπουλος.

Στα νησιωτικά συστήματα, τα χαρακτηριστικά των δικτύων και η διαχρονική διακύμανση της ζήτησης (λόγω π.χ. του τουρισμού) δεν επιτρέπουν την πλήρη κατάργηση των σταθμών βάσης που λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο) και περιορίζουν τη διείσδυση των ΑΠΕ. Επιπλέον η λειτουργία αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων με πολύ υψηλή διείσδυση ΑΠΕ παρουσιάζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα, για τα οποία υπάρχει πολύ περιορισμένη εμπειρία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς..
Αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν εν μέρει να αναιρεθούν είτε με τη διασύνδεσή των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο – με μεγάλο όμως κόστος – είτε με την επιστράτευση συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας όπως είναι τα υδροαιολικά, το υδρογόνο κτλ. είτε με την δημιουργία έξυπνων ενεργειακών δικτύων (smart energy networks).

Τα έξυπνα δίκτυα, είναι συστήματα στα οποία μικροεπεξεργαστές και αισθητήρες μεταφέρουν πληροφορίες από πραγματικούς ή εικονικούς κατανα­λωτές σε υπολογιστικές μονάδες, οι οποίες μέσω κατάλληλων αλγορίθμων ρυθμίζουν τις διασυνδεδεμένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας . Έτσι, μεγάλες μονά­δες ισχύος, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κυψέλες καυσίμων, εγκατα­στά­σεις αφαλάτωσης, οικιακές συσκευές και εφεδρικές γεννήτριες, θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους , αλλά και με τους καταναλωτές, σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τις απώλειες, αυξάνοντας τις αποδόσεις και προσκομίζοντας σημαντικά κέρδη για το περιβάλλον.

Να σημειώσουμε ακόμη ότι τα έξυπνα δίκτυα μπορούν να υποστηρίξουν ένα μεγάλο στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτίζουν τις μπαταρίες τους όταν το δίκτυο έχει (φτηνή) διαθέσιμη ενέργεια σε ειδικούς κοινόχρηστους σταθμούς, γκαράζ κτλ. ή νοικιάζουν ήδη φορτισμένες μπαταρίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν άμεσα, μπορούν να αποδίδουν και πάλι την ενέργεια στο δίκτυο, όταν υπάρχουν αιχμές και η τιμή του ρεύματος είναι μεγαλύτερη, και έτσι οι ιδιοκτήτες τους να έχουν ένα πρόσθετο έσοδο.
Μια δομή που συνδυάζεται με τα έξυπνα δίκτυα είναι τα μικρο-δίκτυα. Ως μικρο-δίκτυα εννοούνται ενεργειακά συστήματα συνήθως χαμηλής τάσης (κάτω του 1kV), αποτελούμενα από μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής με μια συνολική εγκατεστημένη ισχύ της τάξης των μερικών εκατοντάδων kW έως και 2MW, σε συνδυασμό με μονά­δες αποθήκευσης ενέργειας και συστή­ματα διαχείρισης του φορτίου. Κύριο γνώ­ρι­σμα των μικρο-δικτύων είναι ότι, αν και λειτουργούν συνήθως διασυνδεμένα με το κεντρικό δίκτυο διανομής, μπορούν να μεταβούν σε κατάσταση αυτόνομης λειτουργίας, σε περίπτωση απώλειας της σύνδεσης με το κεντρικό Δίκτυο, διατηρώ­ντας την παροχή ισχύος σε τοπικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, ξεκινά από 5 διαφορετικά μεταξύ τους νησιά ως προς τη γεωγραφική θέση, το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά του φορτίου και τις τελικές ενεργειακές χρήσεις. Η ολοκλήρωσή του θα καλύψει ένα σύνολο 180.000 καταναλωτών εφοδιασμένων με «έξυπνους μετρητές» οι οποίοι όχι μόνο θα δέχονται αλλά και θα στέλνουν πληροφορίες στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, έτσι ώστε να μπορούν μέσω αυτών να επιλέγουν την φθηνότερη και περιβαλλοντικά προτιμότερη λύση για την κάλυψη των αναγκών τους . Στα νησιά αυτά θα εγκατασταθούν ακόμη «συλλογικά φωτοβολταϊκά συστήματα» και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κάτι που συνιστά μια πρώτη υποδειγματική εφαρμογή ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα νέο πεδίο καινοτομίας. Στη αναδυόμενη αυτή εποχή, χάρις στη συνάντηση τεχνολογικών κλάδων όπως η τηλε-πληροφορική, οι ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, η διαχείριση πολλαπλών δεδομένων κ.α, η παραγωγή ενέργειας γίνεται πολύ πιο φιλική προς το χρήστη, ευέλικτη και πράσινη, αλλά κυρίως κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος. Τέλος, το όλο έργο υπογραμμίζει και την αυξανόμενη συμμετοχή των ΟΤΑ του Αιγαίου στα ζητήματα της τοπικής ανάπτυξης και την αξία της συλλογικής δράσης όπως αυτή του δικτύου ΔΑΦΝΗ, και μάλιστα στο πλαίσιο των πιο προωθημένων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

Συντάκτης: Ηλίας Ευθυμιόπουλος
Πληροφορίες ΔΑΦΝΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: Τ: 22823 60211 – 210 8848055
E: info@dafni.net.gr , info@aegean-enegy.gr  W: http://www.dafni.net.gr/ , http://www.aegean-energy.gr/

τιμητική διάκριση Ε.Ε.Δ.Ε. στο Επιμελητήριο Κυκλάδων


Στο πλαίσιο της εορταστικής διοργάνωσης για τα 10 χρόνια του θεσμού της Επιχειρηματικής Αριστείας, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) απένειμε Τιμητική Διάκριση στο Επιμελητήριο Κυκλάδων για τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του, και γενικότερα για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της οικονομίας των Κυκλάδων.

Την Τιμητική Διάκριση παρέλαβε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννης Ρούσσος, ο οποίος εκπροσώπησε τον φορέα στη λαμπρή αυτή τελετή, στην οποία παρευρέθησαν 500 περίπου προσκεκλημένοι από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Στην ίδια τελετή απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά του Εθνικού Προγράμματος Πιστοποίησης Ε.Ε.Δ.Ε. «Αιέν Αριστεύειν», τα πιστοποιητικά του προγράμματος των Επιπέδων Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία (Committed to Excellence in Europe) και Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία (Recognised for Excellence in Europe) του European Foundation for Quality Management (EFQM).

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Ε.Ε.Δ.Ε. ο μεγαλύτερος και πλέον έγκριτος φορέας της χώρας στον κλάδο της επαγγελματικής κι επιχειρηματικής κατάρτισης έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, καρπός του οποίου είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους επιχειρηματίες των νησιών σε δύο κύριους άξονες:

Το σχεδιασμό και τη διοργάνωση στοχευμένων σεμιναρίων σε ενδιαφέρουσες και επίκαιρες θεματικές ενότητες, που αφορούν στην «καθημερινότητα» της επιχειρηματικότητας, σε όσα δηλαδή οι επιχειρηματίες έχουν να αντιμετωπίσουν σε «τακτικό» επίπεδο κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια, που διεξάγονται από έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές, έχουν προσεκτικά επιλεγεί αλλά και ανασχεδιαστεί ώστε να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες που η ιδιαιτερότητα του Κυκλαδικού Αρχιπελάγους επιβάλλει. Έτσι, κατά το τελευταίο έτος, έχουν πραγματοποιηθεί 20 περίπου σεμινάρια σε 8 νησιά, στα οποία έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες.

Τη διεξαγωγή του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Δ.Ε., ενός από τα πλέον καταξιωμένα και γνωστά στην Ελλάδα προγράμματα του είδους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών, διεξάγεται για πρώτη φορά στο νομό Κυκλάδων και ξεκίνησε το 2010 με συμμετέχοντες από 5 νησιά.

Τα «κλειδιά» της επιτυχημένης αυτής συνεργασίας είναι τόσο η διάθεση των δύο φορέων και η προσήλωσή τους στον κοινό αυτό στόχο, όσο και η τεχνολογική υποδομή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, μέσω της οποίας «γεφυρώνεται» το χάσμα μεταξύ των οκτώ (8) νησιών (όπου λειτουργούν γραφεία του Επιμελητηρίου) και γίνεται δυνατή η παροχή της εκπαίδευσης αυτής!

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος: «… η κοινή μας πρωτοβουλία, που ξεκίνησε πριν από χρόνια και συνεχίζεται με σημαντική επιτυχία, και η δημιουργία ενός Δικτύου υγειών δυνάμεων με κοινό στόχο και σκοπό, μπορεί να δημιουργήσει σε τοπικό επίπεδο πετυχημένα μοντέλα, τα οποία θα βοηθήσουν αθροιστικά τον κοινό μας σκοπό, που είναι αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις και αποτελεσματικότερη οικονομία».

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννης Ρούσσος, ευχαρίστησε τον κ. Λαμπρινόπουλο και την Ε.Ε.Δ.Ε. για την τιμητική αυτή διάκριση και τόνισε ότι: «…τα τελευταία χρόνια η πάγια αντίληψη που κυριαρχεί μεταξύ μας στο Επιμελητήριο είναι η μετατροπή των μειονεκτημάτων σε πλεονεκτήματα. Ιδίως όταν μιλάμε για προβλήματα όπως αυτά που ανακύπτουν από τη νησιωτικότητα, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και η συνεχής επιμόρφωση αποδεικνύονται σημαντικότατα “όπλα” στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε τον Κυκλαδίτη επιχειρηματία και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που κάνει στον επιχειρηματικό στίβο».

πολίτες κόντρα στον καιρό για SB Μήλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης "πολίτες κόντρα στον καιρό" ( http://www.politesna.blogspot.com/  )
η S&B οφείλει άμεσα να πάρει όλα τα μέτρα εφαρμογής απόφασης του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
Με την απόφαση του δικαστηρίου της Σύρου που καταδίκασε τους υπεύθυνους της S&B για περιβαλλονική υποβάθμιση της Μήλου, επιβεβαιώνεται αυτό που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους αλλά και η κοινωνία του νησιού έχει διαπιστώσει εδώ και χρόνια ότι, η εξορυκτική δραστηριότητα με τον ανεξέλεγκτο τρόπο που μέχρι σήμερα ασκείται, δημιουργεί ανεπίστρεπτες επιπτώσεις στο φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά μακροπρόθεσμα και κινδύνους στην υγεία των κατοίκων. Αυτό εξάλλου είχαν επισημάνει και με πρόσφατη Ερώτηση τους στη Βουλή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης και Θ. Δρίτσας.

Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα δεν είναι το σταμάτημα των βιομηχανικών-εξορυκτικών δραστηριοτήτων, που αναμφισβήτητα έδωσε για πολλά χρόνια και εξακολουθεί και δίνει ανάπτυξη και απασχόληση στο νησί, αλλά ο εξορθολογισμός τους, ο σεβασμός της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η αποδοχή ενός χωροταξικού σχεδίου που θα έχει σαν γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη με πυλώνες την εξόρυξη και τον τουρισμό.
Οφείλουν όμως όλες οι εταιρείες εξόρυξης και ειδικότερα η κυρίαρχη S&B να κατανοήσουν ότι η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, δεν μπορεί να γίνεται ασύδοτα, χωρίς πρόληψη και πρόβλεψη των επιπτώσεων στην υγεία, αλλά και στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιβάλλον του νησιού.
Προς την κατεύθυνση αυτή και ανεξάρτητα από την καταδικαστική απόφαση η S&B, οφείλει να πάρει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της πρόσφατης Απόφασης του Υπουργείου Υγείας που υποχρεώνει την εταιρεία στο θάψιμο των στερεών βιομηχανικών της αποβλήτων και στην απαγόρευση διάθεσης τους στη θάλασσα.

Πέμπτη, Νοεμβρίου 24, 2011

ημερίδα με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Θήρας

Ο Δήμος Θήρας μας προσκαλεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο σε ημερίδα με θέμα την Διαχείριση των Απορριμμάτων στο Δήμο Θήρας στα πλαίσια της οποίας θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της «Μελέτης Σκοπιμότητας για την Επεξεργασία και Αξιοποίηση των Απορριμμάτων στη Σαντορίνη». Για πληροφορίες (και .. κρατήσεις θέσεων -αστειευόμαστε!-) μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22863 60108

πρόσληψη 60 συμβασιούχων απο την ΠΝΑ

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται η πρόσληψη εξήντα συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου θα κοινοποιηθεί μέσω του τοπικού Τύπου και της ανάρτησης στους δήμους και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας http://www.pnai.gov.gr/  η προκήρυξη για την κάλυψη με οκτάμηνη σύμβαση 39 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 20 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και μιας θέσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι θέσεις κατανέμονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Σύρο, Ρόδο, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω και Πάρο.

ΠΕΔ Ν. Αιγαίου για απεργίες και (υπο) χρηματοδοτήσεις δήμων ..

Σε επιστολή της ΠΕΔ (πρώην ΤΕΔΚ, για να μην ξεχνιόμαστε..) προς την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους φορείς του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με το θέμα των απεργιών στα πλοία, αναφέρεται ότι,

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι εργαζόμενοι στο χώρο της ακτοπλοΐας προχωρούν σε πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των νησιωτών μας να μένει χωρίς καμία δυνατότητα μετακίνησης.
Αναγνωρίζουμε το ιερό δικαίωμα των εργαζομένων στο να απεργούν, διεκδικώντας την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων. Η στέρηση όμως της συγκοινωνιακής σύνδεσης στα νησιά μας έχει μεγάλο και σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο. Ειδικότερα πολλοί συνδημότες μας έχουν ανάγκη μετακίνησης είτε στην Αθήνα, είτε σε μεγαλύτερα νησιά για να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης ο πολυήμερος αποκλεισμός των νησιών οδηγεί σε βασικές ελλείψεις αναγκαίων αγαθών όπως είναι τα φάρματα, τρόφιμα, κλπ. Οι κάτοικοί μας βιώνουν ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας με σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω, προτείνουμε προς την πολιτική ηγεσία να προβεί σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία , στη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εκτέλεσης ενός δρομολογίου από το κέντρο σε κάθε νησί και αντίστροφα, ανά 48 ώρες απεργίας.
Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι δεν καταργείται το δικαίωμα της απεργίας και παράλληλα αντιμετωπίζονται επείγουσες περιπτώσεις μετακίνησης των νησιωτών.
Θεωρούμε ότι το αίτημά μας είναι και εύλογο και δίκαιο και προσδοκάμε ότι θα ικανοποιηθεί, τόσο από εσάς, όσο και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ναυσιπλοΐα.


Σε επιστολή της ΠΕΔ (πρώην ΤΕΔΚ, για να μην ξεχνιόμαστε..) προς την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους φορείς του Υπ. Εσωτερικών σχετικά με την μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων προς του δήμους, αναφέρεται ότι,

Διανύουμε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας και οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πλέον ορατές στη λειτουργία των δήμων μας, λόγω των μειωμένων οικονομικών επιχορηγήσεων.
Ειδικότερα θα θέλαμε να αναφερθούμε στη σημαντική μείωση της χρηματοδότησής μας μέσω της ΣΑΤΑ, αλλά και της καθυστέρησης καταβολής των δόσεων. Όπως γνωρίζετε η ΣΑΤΑ αποτελεί ένα από τα βασικότερα αναπτυξιακά εργαλεία για τους ΟΤΑ.
Αν πραγματικά επιθυμούμε στο ξεπέρασμα της κρίσης, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε όλα εκείνα τα προγράμματα τα οποία κατευθύνουν τους πόρους για την κατασκευή έργων και την παροχή υπηρεσιών αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό και την απασχόληση. Περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ θα οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος των δήμων, τόσο για το 2011 όσο και για το 2012.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η μη χρηματοδότηση των έργων τα οποία είχαν οριστικά ενταχθεί με αποφάσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
Παρακαλούμε πολύ, όπως φροντίσετε για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων αυτών, διότι έχουν δημιουργηθεί πολλά και σημαντικά οικονομικά προβλήματα στους δήμους.
Προσδοκώντας ότι θα φροντίσετε για την ικανοποίηση των προαναφερόμενων αιτημάτων μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Βρούτσης για τα.. πρόσημά μας τα αρνητικά..

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος του τομέα πολιτικής ευθύνης οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Κυκλάδων κ. Βρούτσης, με αφορμή την δημοσιοποίηση των οριστικών στοιχείων για την πορεία των εσόδων του 10μηνου 2011, καθώς και για τα όσα υποστήριξε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Αν. Υπ. Οικ. κ. Παντελής Οικονόμου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δυστυχώς, η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το 10μηνο του 2011, αποτελεί τον πιο αδιάψευστο μάρτυρα της κακής πορείας των εσόδων του προϋπολογισμού. Αποτέλεσμα, μιας πρόχειρης, αποσπασματικής και λανθασμένης φορολογικής πολιτικής.
Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα του έτους 2011 παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση σε σχέση με αυτά του 2010, παρά την υπερφορολόγηση, τις έκτακτες εισφορές και τα χαράτσια.
Δηλαδή, παρά τη συνεχή και αλματώδη αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α., η πορεία στα έσοδα από ΦΠΑ βαίνει συνεχώς μειούμενη και τελικά κλείνει στο 10μηνο για τρίτη συνεχόμενη φορά αρνητικά!

Χ. Κόκκινος για 17η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΝΑ

Σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ Κόκκινος σχετικά με την 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρει ότι,

Τα μέλη του συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» κ.κ. Χαράλαμπος Κόκκινος και Γιώργος Παπαμανώλης, κατά τη συνεδρίαση:
Υπερψήφισαν την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση Ηγουμενείου και Τράπεζας Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κεχροβουνίου Τήνου», προϋπολογισμού 780 χιλ. ευρώ.
Το έργο είχε ενταχθεί κατά τη θητεία του κ. Χαράλαμπου Κόκκινου στη Γενική Γραμματεία της (κρατικής) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το Σεπτέμβριο 2009, επί κυβέρνησης Ν.Δ. Η δαπάνη χρηματοδότησης του έργου καλύπτεται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και ικανοποιεί τις ανάγκες αποκατάστασης του Ηγουμενείου και της Τράπεζας.
Η καθυστέρηση του έργου κατά 1 ½ χρόνο οφείλεται στην απραξία του κ. Μπρακουμάτσου, Γ.Γ. της Π.Ν.Α. επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (Δεκέμβριος 2009 – 2010).
Ένα ακόμα έργο του Ε.Ο.Χ. είχε ενταχθεί τον Σεπτέμβριο του 2009 με προϋπολογισμό 3,4 δις ευρώ και αφορούσε «Αφαλατώσεις στα νησιά Τήνο, Αντίπαρο, Κύθνο και Λέρο» αλλά λόγω της πολιτικής ανικανότητας του εκπροσώπου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κ. Μπρακουμάτσου δεν υλοποιήθηκε και πολύτιμοι πόροι χάθηκαν.
Πρότειναν την άμεση και πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων που θα προμηθευτεί το τμήμα τοπογραφίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων, από όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις της Περιφέρειας.
Ζήτησαν τον περιορισμό των δαπανών καθαριότητας κατά την κατάρτιση της προσεχούς διακήρυξης καθαριότητας των γραφείων της Περιφέρειας στο Ν. Κυκλάδων.
Συμφώνησαν στην προτεινόμενη τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής, τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης δράσεων που προωθούν παράλληλα τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με στόχο την ορθολογική και πλήρη αξιοποίηση και του τελευταίου διαθέσιμου ευρώ για την προώθηση του τουρισμού, της «βαριάς βιομηχανίας» της Περιφέρειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επί Γενικού Γραμματέα της Π.Ν.Α. κ. Χαράλαμπου Κόκκινου είχαν εξασφαλιστεί 3,5 εκ. ευρώ για την τουριστική προβολή των νησιών μας. Το μεγαλύτερο μέρος των ανωτέρω οικονομικών πόρων παραμένει αναξιοποίητο.

Δευτέρα, Νοεμβρίου 21, 2011

ολοκαίνουργιες ιδέες στον εθελοντισμό στην Σαντορίνη

Η νεοσύστατη (απ όσο τουλάχιστο γνωρίζουμε) ομάδα πολιτών «Θηραίων Δράσεις» με σκοπό την πραγματοποίηση διαφόρων αφιλοκερδών δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα με βασική πηγή ενέργειας τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, μας ενημέρωσε για την πρώτη, ιδιαιτέρως φιλόδοξη και δημιουργικότατη, πρωτοβουλία της.

Σχετικά με την πρωτοβουλία και την ανακοίνωση που λάβαμε διοργανώνεται «Λαϊκό Χαριστικό – Ανταλλακτικό Παζάρι Ανθρωπιστικής Αλληλεγγύης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
Ύστερα από την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα εδώ και ενάμιση χρόνο αλλά και στον κόσμο γενικότερα αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε ένα πρωτόγνωρο λαϊκό παζάρι για τους Θηραίους πολίτες με πολλούς σκοπούς, ένας από τους οποίους είναι και η κοινωνική αλληλεγγύη.
Σ’ αυτό το παζάρι θα έχετε την ευκαιρία :
Να ανακυκλώσετε ρούχα (παρακαλούμε να είναι καθαρά) ή αντικείμενα τα οποία δεν σας είναι χρήσιμα πια, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αντί να αχρηστευθούν.
Να αποκτήσετε κάτι έναντι συμβολικού ποσού ( ότι επιθυμεί ο καθένας), το οποίο ύστερα από καταμέτρηση θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της μη κυβερνητικής ανεξάρτητης ανθρωπιστικής οργάνωσης "Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία" οι οποίοι αυτό το διάστημα κάνουν έκκληση για βοήθεια και υποστήριξη καθώς πλέον οι ανάγκες τους αυξάνονται καθημερινά.
Στον ίδιο χώρο θα υπάρχει ένας πάγκος περισυλλογής ρουχισμού, τροφίμων και φαρμάκων, τα οποία θα αποσταλούν και αυτά στους Γιατρούς του Κόσμου για τη στήριξη της νέας τους καμπάνιας.
-Επιθυμητά ρούχα: Παιδικά και για Ενήλικες.
-Επιθυμητά τρόφιμα: Όσπρια, μακαρόνια, ρύζι, παιδικές τροφές, γάλα και γάλα σε σκόνη.
-Επιθυμητά φάρμακα: Αντιπυρετικά, αντιβηχικά, κολλύρια, δερματολογικές αλοιφές.
-Επιθυμητά αναλώσιμα: Επίδεσμοι, γάζες, βαμβάκι, οινόπνευμα.
Ανάλογοι πάγκοι Δωρεάς – Ανταλλαγής θα στηθούν από το ΙWOS (Διεθνής Σύλλογος Γυναικών Σαντορίνης) με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού σκοπού μας και από το SAWA ( Σύλλογος Ζωόφιλων Σαντορίνης) για την ενίσχυση της φροντίδας των αδέσποτων του νησιού μας.
Ένας διαφορετικός πάγκος θα στηθεί από την Συντονιστική Επιτροπή Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Sea Diamond με σκοπό την ενημέρωση της εξέλιξης και πορείας της υπόθεσης του μαύρου διαμαντιού που σαπίζει στα ύδατα μας.
Για τα μεγάλα αντικείμενα(έπιπλα, οικιακές συσκευές κτλ) θα υπάρχει ένας ‘’ανταλλακτικός’’ πίνακας ανακοινώσεων στον οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καρφιτσώσει μια φωτογραφία του αντικειμένου που θέλει να ανταλλάξει μαζί με το τηλέφωνο επικοινωνίας του έτσι ώστε να γίνουν εύκολα οι ανταλλαγές μεταξύ των ενδιαφερόντων.
Το παζάρι θα πραγματοποιηθεί στο ΔΑΠΠΟΣ ( Κλειστό Γυμναστήριο Θήρας) στις 04/12/11 και ώρα 11:00 έως 17:00.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων : Το ΔΑΠΠΟΣ για την παραχώρηση του χώρου, εξοπλισμού και συμμετοχής του, το IWOS, το SAWA, την Συντονιστική Επιτροπή Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Sea Diamond, την Θηραϊκή Express Μεταφορική και την εταιρία MarouCreations για την συνεργασία, υποστήριξη και συμμέτοχη τους.
Αναμένουμε να σας δούμε όλους εκεί. Ας είναι μια μέρα προσφοράς, ανταλλαγής, αγάπης και αλληλεγγύης!

Swap Bazaar
Due to the difficult situation in Greece for the past year and a half, in which many people are struggling to survive, we have decided to organise a swap bazaar for local citizens, and at the same time make a collection for ‘Doctors of the World’.
In this bazaar you will have the opportunity to:
Recycle clothes (clean please) or items that you no longer need, so others can use them instead of them going to waste.
Make a donation ( whatever anyone wants to donate), which will be deposited into the bank account of the independent non-governmental humanitarian organization ‘Doctors of the World', which at this time is calling for help and support, now that their needs are increasing daily due to the widespread poverty in Greece.
There will also be a collection of clothes, food and medicines, which will be shipped to ‘Doctors of the World’. They have specified that they need:
Clothes: Children and adult clothes. Food: Lentils, beans, pasta, rice, baby food, oil, milk and milk powder.
Drugs: antipyretics, cough syrups, eye drops, dermatological creams.
Medical supplies: bandages, gauze, cotton wool.
Exchange tables will also be set up by IWOS (International Women's Organization of Santorini) and SAWA (Society for Stray Animals in Santorini) where donations can be made to enhance the care of strays on the island. Another bench will be set up by the Action Committee for the Sea Diamond to inform people about their actions and the situation surrounding this ship which is rotting on the seabed of the caldera.
There will be a notice board where people wishing to swap large items eg furniture can put photos and telephone numbers to facilitate the easy exchange of large items.
The bazaar will be held at DAPPOS (Indoor Gym) on 04/12/11 at 11:00 to 16:00.
We would like to thank in advance:
The DAPPOS for allocation of space and equipment, IWOS and SAWA, Thiraiki Express Transport and MarouCreations company for their cooperation, support and participation.
We expect to see you all there. Let it be a day of exchange, love and solidarity!
Thira Action Group is a group of ordinary people – friends, who want to take social action in various ways, mainly through volunteerism and solidarity.

τα video και οι φωτογραφίες απο το φεστιβάλ 2011 του μεγάρου Γκύζη

Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ με βίντεο και φωτογραφίες απο τις μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2011 στο πλαίσιο του "φεστιβάλ 2011 του Μεγάρου Γκύζη" δημιούργησε και μας παρουσίασε ο διευθυντής του Φεστιβάλ κ. Παπακωνσταντίνου.

Σύμφωνα με το υλικό που έθεσε στην διαθεσή μας,
Στο web site του Μεγάρου Γκύζη http://www.megarogyzi.gr/  υπάρχουν φωτογραφίες και videos από κάθε εκδήλωση του Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη 2011.

Τα videos μπορεί επίσης να τα δει κάποιος και στο You Tube κάνοντας κλικ στα παρακάτω web links:

Zoe Papadopoulou´s concert
http://www.youtube.com/watch?v=HIiZ6rt58oU  αχ και να σ΄είχα εδώ
http://www.youtube.com/watch?v=6ouib18e0rg  κραγιόν
http://www.youtube.com/watch?v=s2ToAYz1Lg0  το δίχτυ
http://www.youtube.com/watch?v=v3B1u8ghX68  απόψε φίλα με
http://www.youtube.com/watch?v=VbYTFC7jckY  αυτή η νύχτα μένει
http://www.youtube.com/watch?v=I9R86_AP0bM  ταμπακιέρα - summertime

Sassa Papalamprou
http://www.youtube.com/watch?v=ucj0pZyfFOA  autumn leaves
http://www.youtube.com/watch?v=g7hMz2LON9o  my baby just cares for me

Anders Lonne Gronseth & David Skinner´s jazz concert
http://www.youtube.com/watch?v=twaBrqNu6Q8  Chelsea bridge by Billy Strayhorn
http://www.youtube.com/watch?v=nOkBiiVS314  four in one by Thelonious Monk
http://www.youtube.com/watch?v=lE_hn8IBlEc  Ruby, my dear by Thel. Monk

”Another … Frida (Kahlo)” music performance
http://www.youtube.com/watch?v=XTqtQazp9xU  milonga de dos hermanos
http://www.youtube.com/watch?v=QdQfqf6p-6A  l΄ amour est un oiseau rebelled
http://www.youtube.com/watch?v=ti_yNjvQb6o  la rosa y el sauce" & "el sampedrino
http://www.youtube.com/watch?v=zFQyOLIGKOQ  mi vina de Chapanay

Human Touch´s concert
http://www.youtube.com/watch?v=UpiF2BboDnA  growing apart
http://www.youtube.com/watch?v=T8BSZXUXSXA  weather change
http://www.youtube.com/watch?v=bjnn56v5F50  hispanic” – bass solo
http://www.youtube.com/watch?v=b9n_i1bcRsc  still something  
http://www.youtube.com/watch?v=Jd0ph1nzc98   to be

Penny & the Swingin΄ Cats concert
http://www.youtube.com/watch?v=VSM9TfZ4SlM Μ. Pinstripe suit
http://www.youtube.com/watch?v=Yx7eVmVmR-Y  lounge act
http://www.youtube.com/watch?v=DWYIhXWKAQA  it don΄t mean a thing
http://www.youtube.com/watch?v=AAzw6BS-p_A  καραμέλα
http://www.youtube.com/watch?v=xIOGuhikwRs  τύχη


Παράλληλα στο http://www.eikastikon.gr/sylloges/papaconstantinou_erga.html  μπορείτε να βρείτε τρία κείμενα για τη Συλλογή Χαρακτικής του Γιάννη Παπακωνσταντίνου από τους Ιστορικούς Τέχνης Νίκο Γρηγοράκη και Ευγενία Αλεξάκη και τον Καθηγητή Χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Ξενή Σαχίνη. Επίσης, μπορείτε να δείτε μια μικρή επιλογή 30 χαρακτικών έργων (ξυλογραφίες και χαλκογραφίες) της Συλλογής Χαρακτικής Γιάννη Παπακωνσταντίνου από 23 σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, δάσκαλους και πρωτοπόρους της ελληνικής χαρακτικής.
Οι 23 Έλληνες καλλιτέχνες, γεννημένοι όλοι την τελευταία 25ετία του 19ου αιώνα και την πρώτη 25ετία του 20ου αιώνα, είναι (ηλικιακά) οι εξής: Δημήτρης Γαλάνης, Άγγελος Θεοδωρόπουλος, Μάρκος Ζαβιτζιάνος, Λυκούργος Κογεβίνας, Γιώργος Οικονομίδης, Γιάννης Κεφαλληνός, Ευθύμης Παπαδημητρίου, Γεράσιμος Στέρης, Δημήτρης Γιαννουκάκης, Νικόλαος Βεντούρας, Πολύκλειτος Ρέγκος, Αλέξανδρος Κορογιαννάκης, Γιώργος Μόσχος, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νίκος Εγγονόπουλος, Γιώργος Βελισσαρίδης, Τάσσος [Αλεβίζος Αν.], Βάσω Κατράκη, Γιώργος Μανουσάκης, Γιάννης Μόραλης, Λάμπρος Ορφανός, Κώστας Γραμματόπουλος, Παναγιώτης Τέτσης.
Ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου είναι από τους μεγαλύτερους συλλέκτες χαρακτικών έργων τέχνης στην Ελλάδα. Η Συλλογή Χαρακτικής του εμπλουτίζεται εδώ και 19 χρόνια με βασικό στόχο να καλύψει χρονολογικά και ιστορικά τη διαδρομή των τελευταίων δύο αιώνων της νεοελληνικής χαρακτικής. Σήμερα αριθμεί περί τα 940 έργα ελληνικής χαρακτικής (ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες και λινόλαια) από 235 Έλληνες καλλιτέχνες και είναι μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές στην χώρα μας.

σε Σαντορίνη και Θηρασιά ο Παναγιώτης Ρήγας

Τη Θήρα και τη Θηρασία επισκέφτηκε διαδοχικά ο Βουλευτής Κυκλάδων Παναγιώτης Ρήγας, από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ο Βουλευτής συναντήθηκε με εκπροσώπους του Δήμου Σαντορίνης (Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, Συμβούλους και Τοπικούς Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς) στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει καθιερώσει με τους φορείς των νησιών με στόχο την προώθηση βέλτιστων λύσεων στα προβλήματα τους.
Ήδη, για το νησί της Σαντορίνης, τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια, επισπεύδουν την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής που αφορούν στην οδοποιία, στην διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στην δημιουργία λιμενικών έργων κλπ.
Πιο συγκεκριμένα επισπεύδεται, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η τροποποίηση της ΖΟΕ Θήρας, έτσι ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα χωροθέτησης στο νησί της Σαντορίνης, έργων υποδομής και προστασίας περιβάλλοντος, που το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα απαγορεύει (π.χ Αφαλατώσεις, ΧΥΤΥ, Βιολογικοί Καθαρισμοί κλπ). Το νέο Προεδρικό Διάταγμα θα υπογραφεί εντός του Δεκεμβρίου.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη εγκρίνει την ένταξη στο Επιχειρησιακό του πρόγραμμα ( ΕΠΠΕΡΑΑ) και θα χρηματοδοτήσει τα έργα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Φηρών και Ημεροβιγλίου καθώς και την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης του Εμπορείου. Επίσης το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέκρινε και έπεται η δημοπράτηση, μονάδας αφαλάτωσης 200 κυβικών μέτρων για το νησί της Θηρασιάς.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρεί στην τελική φάση για την δημοπράτηση του έργου οδοποιίας Αεροδρόμιο–Οία και περιφερειακού Φηρών, με την κοινοποίηση ατομικών προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων ακινήτων από τα οποία θα διέλθει ο νέος δρόμος.
Ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες για την μελέτη και δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης των πρανών της Καλντέρας.
Οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας κατά την συνάντηση τους με τον Βουλευτή επέμειναν ιδιαίτερα στο θέμα της καλύτερης ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με την Σαντορίνη, με αύξηση κατά δύο την εβδομάδα των επιδοτούμενων δρομολογίων του μικρού οχηματαγωγού πλοίου που εξυπηρετεί την γραμμή.
Τέλος, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του με τους πολίτες των νησιών, ο Βουλευτής Παναγιώτης Ρήγας παραχώρησε συνέντευξη στους δυο τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν στην Σαντορίνη (Σαντορίνη Τηλεόραση και Ζευς) με θέμα τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας.

εγκρίθηκε η μελέτη για την διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου της Αγ. Ειρήνης στην Περίσα

Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτη για τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου της Αγίας Ειρήνης στη Σαντορίνη, όπου βρίσκονται ένας παλαιοχριστιανικός και ένας μεσοβυζαντινός ναός.
Η έγκριση της μελέτης ανοίγει το δρόμο στην επαρκή προστασία των μνημείων, που βρίσκονται σε πολυσύχναστο σημείο της Περίσσας και απειλούνται, μεταξύ άλλων, από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή.
Ο παλαιοχριστιανικός ναός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία των Κυκλάδων, υποδηλώνοντας μια ανθηρή κοινωνία την εποχή του 2ου αιώνα μ.Χ.. Η ονομασία του ναού (Santa Irene) εκτιμάται ότι έδωσε και το όνομα στο νησί.

εκθέσεις, τουριστικές..

Με θετικό για την Σαντορίνη αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η τουριστική έκθεση «Φιλοξένια 2011» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 18-20.11 στην Θεσσαλονίκη, μιας και το νησί βρέθηκε στην λίστα των 5 δημοφιλέστερων παραθαλάσσιων προορισμών στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημόσιας ανοικτής ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα της HELEXPO των βραβείων κοινού του «Philoxenia Tourism Awards 2011».
Στην ομάδα της Σαντορίνης συμμετείχε ο πεπειραμένος πλέον περί των εκθέσεων αντιδήμαρχος του Δήμου Θήρας Γιάννης Αργυρός ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του απο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.


25-28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η φετινή έκθεση σχετική με τον εξοπλισμό τουριστικών επιχειρήσεων «Ξενία 2011» στον εκθεσιακό χώρο «Metropolitan Expo».
Κατα την διάρκεια της έκθεσης θα υπογραφεί το πλαίσιο της στο εξής συνεργασίας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου με σκοπό την παροχή ακόμη καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πελάτες των ξενοδοχείων καθώς και την ακόμη καλύτερη προβολή των Ελληνικών κρασιών.
Κατα την διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα "Η Ελλάδα μετά την κρίση: ανασυνθέτοντας το εθνικό μας προϊόν" στην οποία θα συμμετάσχουν οι : Γιώργος Χατζημαρκάκης Ευρωβουλευτής, Αλέξανδρος Κουρής Πρόεδρος Altervision, Γιώργος Πίττας Μέλος Δ.Σ. Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Συγγραφέας, Σταύρος Μπένος Πρόεδρος σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ - πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Σπύρος Δανέλλης Ευρωβουλευτής, Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης, Δημήτρης Τσίγκος Πρόεδρος Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών, Μάγια Τσόκλη Δημοσιογράφος, Βουλευτής Επικρατείας και Πρέσβειρα του Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού.

and the show goes on..

Δημιούργησαν μια όμορφη βραδιά και παρουσίασαν μια πολύ όμορφη παράσταση για την οποία φάνηκε οτι είχε απαιτηθεί αρκετή προετοιμασία και προσπάθεια ώστε να δείξουν την δουλειά τους στον κόσμο.
Πρόκειται για την πρεμιέρα της μουσικής παράστασης που παρουσίασαν στην «απανεμιά» ο Κωνσταντίνος Πελεκάνος και ο Χριστόφορος Γαβαλάς χθές Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Μαζί τους οι Νίκος Σουλιώτης στα κρουστά, Λουκάς Κερκύρας στο κοντραμπάσο, Τάκης Τζουνάκος σε πιάνο/τραγούδι και Βασίλης Παναγιωτίδης στην κιθάρα, φυσαρμόνικα/τραγούδι. Συμμετείχαν οι Λάκης Γαβαλάς - μπουζούκι/τραγούδι και Ξενοφών Μάσβουλας - μπουζούκι/ευφώνιο/τραγούδι.
Εμείς, μιας και είναι άλλωστε «δικά μας παιδιά» τους ευχόμαστε καλή και δημιουργική συνέχεια, επιτυχία και ανταπόκριση στην δουλειά τους και ενα .. καλό και μουσικό χειμώνα!
Βιντεάκι απο παλαιότερη παράστασή τους μπορείτε να δείτε εδω.

το τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης Κυκλάδων σε μια προσπάθεια εμψύχωσης και διατήρησης των ιδιαίτερων Κυκλαδίτικων χαρακτηριστικών..

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ξεκινά την έρευνα και καταγραφή ιδιαίτερων από αρχιτεκτονική και ιστορική άποψη στοιχείων στα νησιά των Κυκλάδων, κάνοντας την αρχή από την Άνδρο και την Τήνο. Το υλικό που θα προκύψει θα συγκροτηθεί σε αντίστοιχες εκδόσεις, με κατάλληλα τεκμηριωμένα, λειτουργικά κείμενα και υψηλής ποιότητας εικονογράφηση.

Για την Άνδρο, το ερευνητικό έργο και η έκδοση που θα το συνοδεύει, σκοπό έχει να αναδείξει όψεις της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Άνδρου σε ένα ενδιαφέροντα τομέα που αφορά ειδικού χαρακτήρα ισχυρά κτίρια, κατοικίες που σχηματικά χαρακτηρίζονται ως «πυργόσπιτα» ή «καπετανόσπιτα».
Για την Τήνο, οι αντίστοιχες δράσεις εντοπίζονται στο ιδιαίτερα πυκνό παλαιό δίκτυο λιθόστρωτων οδών και μονοπατιών του νησιού. Το δίκτυο αυτό παρουσιάζει σημαίνοντα στοιχεία τόσο από μορφολογική - αρχιτεκτονική άποψη όσο και από την άποψη της ιστορικότητάς του ως η μόνη δυνατότητα χερσαίας σύνδεσης των οικισμών, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τόπων υπαίθριας λατρείας. Για τους λόγους αυτούς το μεγαλύτερο τμήμα του έχει χαρακτηριστεί και προστατεύεται ως δίκτυο Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος.

Το εγχείρημα αυτό θα συνεχιστεί, αφού στην ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν δράσεις για επόμενα νησιά, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας του προς έρευνα και παρουσίαση υλικού.
Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκρίνει μία εξαιρετική μορφή ανάδειξης της ιστορικής φυσιογνωμίας του τόπου, διεισδύοντας στους τομείς εκείνους όπου αποτυπώνεται το ιδιαίτερο ιστορικό στίγμα κάθε νησιού και παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης στο ευρύ κοινό σε άγνωστες πτυχές του πολιτισμού του αιγαιακού χώρου.

σχετικά με τα σεμινάρια του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Ολοκληρώθηκε στο πρώτο 10ήμερο του Νοέμβρη ο Εκπαιδευτικός Κύκλος Β’ Εξαμήνου 2011, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κυκλάδων στα 8 νησιά όπου διατηρεί γραφεία σε Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σύρο και Τήνο.

Ο δεύτερος Εκπαιδευτικός Κύκλος περιλάμβανε επτά (7) σεμινάρια, τα θέματα των οποίων επιλέχθηκαν προσεκτικά με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς, όσο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρηματιών των νησιών, όπως αυτές καταγράφονται συνεχώς από το Επιμελητήριο. Οι επτά (7) θεματικές ενότητες ήταν οι εξής: Επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών για εμπορικές επιχειρήσεις, η εικόνα του καταστήματος - Merchandising, Internet Marketing και σύγχρονες τάσεις, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), Προώθηση ιστοσελίδων σε Μηχανές Αναζήτησης (SEO-SEM), Είσπραξη ανεκπλήρωτων οφειλών, Τεχνικές εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών για τουριστικές επιχειρήσεις.
Η συνολική συμμετοχή ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητική με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες και από τα 8 νησιά. Τα τρία (3) σεμινάρια που είχαν ως θέμα το Internet αποδείχτηκαν τα πιο δημοφιλή συγκεντρώνοντας τις περισσότερες συμμετοχές, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) είχαν διεξαχθεί και κατά τον πρώτο Κύκλο (Α’ Εξάμηνο 2011) και επαναλήφθηκαν μετά από το μεγάλο ενδιαφέρον που σημειώθηκε από επιχειρηματίες.
Η άρτια επιστημονική κατάρτιση των εισηγητών και το πολύ καλό επίπεδο οργάνωσης είχαν ως αποτέλεσμα τα θετικά σχόλια του συνόλου των συμμετεχόντων, ενώ για τον επόμενο κύκλο σεμιναρίων, που θα διεξαχθεί την Άνοιξη του 2012 περιλαμβάνοντας και νέες θεματικές ενότητες, έχει ήδη καταγραφεί ζήτηση.
Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.), προσφέρονται σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος από το Επιμελητήριο Κυκλάδων προς τους επιχειρηματίες των νησιών (αλλά και στους υπαλλήλους τους και σε άλλους ενδιαφερόμενους) στο πλαίσιο της προσπάθειας του φορέα να προσφέρει στα Μέλη του αποτελεσματικά «εργαλεία» που θα βοηθήσουν στις καθημερινές τους προσπάθειες ενισχύοντας τις δεξιότητές τους.

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ενημέρωση....

Πόσον καιρό είχα να διαβάσω τέτοια επιστολή!... παλαιοκομματικού τύπου, απο αυτές που είναι σαν τα σταυρόλεξα. Ψάχνεις να βρείς δηλαδή, κι αν σε ενδιαφέρει φυσικά, σε ποιούς και σε τι ακριβώς αναφέρεται. Εν προκειμένω, κι απ’ οτι έχουμε καταλάβει επιστρατεύοντας τις «ερμηνευτικές» μας ικανότητες, ο κ. Μαχαιρίδης «τα βάζει» με κάποιους, μάλλον απο άλλον κομματικό χώρο, οι οποίοι, μάλλον υποστηρίζουν ή θέλουν να «βλέπουν» οτι ο νησιώτικος ΦΠΑ μάλλον θα αυξηθεί... Ο κ. Μαχαιρίδης πάντως σε μια ανακοίνωση τύπου back in time προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στην θέση τους και να μας πείσει οτι ο ΦΠΑ ο νησιώτικος δεν θα αυξηθεί.. Ας το ελπίσουμε...
Εναλλακτικός τίτλος του θέματος, «μήπως έρχονται εκλογές και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα;»

Σύμφωνα με την επιστολή,
«Την ώρα που μια ολόκληρη κοινωνία, οι τοπικές της αρχές και το σύνολο των φορέων έχουμε τεθεί χρόνια τώρα, ως αρραγές μέτωπο, σε πλήρη επιφυλακή προκειμένου να διαψεύσουμε σενάρια και να αποτρέψουμε την ολέθρια για την οικονομία των νησιών μας κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, μια μικρή ομάδα κομματικών παραγόντων εξακολουθεί, όπως φαίνεται, να επενδύει μικροπολιτικά σε μια τυχόν καταστροφική εξέλιξη.
Όσο αυτή δεν έρχεται ή διαψεύδεται αρμοδίως, η συγκεκριμένη ομάδα ενοχλείται και επιδίδεται σε κλεφτοπόλεμο, πετροβολώντας ό, τι και όσους κινούνται.
Ξεκομμένοι από την κοινωνία, είναι τόσο απομονωμένοι και ακινητοποιημένοι στον μικρόκοσμο των κομματικών τους γραφείων που δεν αντιλαμβάνονται ότι με τη στάση τους αυτή δεν εκφράζουν κανέναν, ούτε καν τους πολλούς συμπολίτες μας που εκπροσωπούν ιδεολογικά. Δεν τους ακούει και δεν τους παρακολουθεί κανείς.
Μπορούμε και χωρίς αυτούς, όσο επιλέγουν την αντιπαράθεση και όχι τη συστράτευση. Διαβεβαίωση όμως δική μου και όλων των κοινωνικών φορέων της περιοχής μας, είναι να επιμείνουμε στη δέσμευση και στο στόχο μας, να μην επιτρέψουμε την απώλεια ενός κεκτημένου ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας, στόχο που υπηρετούμε με συνέπεια και χωρίς εκπτώσεις από το 2004 μέχρι σήμερα. Τόσο “όψιμα”…».

Παράλληλα....
Με την αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά συναντήθηκε στις 18.11 ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ο οποίος έθεσε ζητήματα που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του θεσμού, τις αλλαγές και διορθώσεις που απαιτείται να γίνουν, κάνοντας ειδική αναφορά στις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής μας Περιφέρειας.
Ο κ. Μαχαιρίδης ανέλυσε τις θέσεις και τις προτάσεις του στην υπουργό, παραδίδοντάς της ταυτόχρονα σχετικό υπόμνημα στο οποίο συμπυκνώνονται τα αιτήματα και οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν, τονίζοντας ότι:
«Είχαμε επισημάνει έγκαιρα πως η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με 48 κατοικημένα νησιά, με δυσκολία στην πρόσβαση και στην προσέγγιση αλλά και τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των νησιών, με 12 περιφερειακές ενότητες και με υπηρεσιακές δομές σε 16 νησιά, απαιτούσε μια διαφορετική αντιμετώπιση στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της.
Παράλληλα επισημάνθηκε η υποστελέχωση της Περιφέρειας, με τον κ. Μαχαιρίδη να σημειώνει ότι «σήμερα και μετά από ένα χρόνο λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το προσωπικό έχει συρρικνωθεί στους 523 υπαλλήλους και αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου να αποχωρήσουν άλλοι 8. Γίνεται κατανοητό πως η Περιφέρεια με αυτό το ελάχιστο προσωπικό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της».

Βρούτσης για πορεία προυπολογισμού '11 καθώς και προγνώσεις γι αυτόν του '12...

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος του τομέα πολιτικής ευθύνης οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Βρούτσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την κατάθεση του Προϋπολογισμού για το 2012:

«Ο Προϋπολογισμός που κατατέθηκε είναι αποτέλεσμα μετεξέλιξης των δύο προηγούμενων προϋπολογισμών -του 2010 και 2011- που είχαν «άδοξη κατάληξη» όχι μόνο λόγω του πλήρους εκτροχιασμού τους, αλλά και γιατί κυρίως οδήγησαν την οικονομία -με τα μέτρα που περιείχαν - σε τέλμα και την κοινωνία σε απόγνωση.Στηρίζεται σε υπεραισιόδοξες παραδοχές, που η ενδεχόμενη αστοχία σε κάποια απ’ αυτές, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αναγκαστική αναθεώρηση του με επώδυνες συνέπειες. Είναι προϋπολογισμός του «αναπόφευκτου», καθώς τα μέτρα που τον συνοδεύουν έχουν ήδη ψηφιστεί και περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο, στον Εφαρμοστικό, στο πολυνομοσχέδιο, καθώς και σε άλλους νόμους.
Θέτει «μη αμφισβητήσιμους» στόχους, καθώς η προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή με πρωτογενές πλεόνασμα, μείωση ελλείμματος και μείωση του δημόσιου χρέους, είναι στόχοι που δεν μπορούν να βρουν κανέναν αντίθετο και συνεπώς πρέπει να επιδιωχθεί η στήριξη τους.
Είναι προϋπολογισμός του «μεγάλου κουρέματος» του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, καθώς η κυβέρνηση Παπανδρέου δημιούργησε μια πρωτοφανή ύφεση να κατατρώει κάθε ζωντανό κύτταρο της οικονομίας, με τις οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, με τις πρωτοφανείς φορολογικές επιθέσεις, αυτό μειώθηκε δραματικά γυρίζοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες δεκαετίες πίσω.

Ενω, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το δεκάμηνο του 2011 μας λέει οτι «επιβεβαιώνει την αποτυχία της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής».
Οι αποκλίσεις από τους στόχους διατηρούνται, παρά τις έκτακτες εισφορές και τις μειώσεις μισθών και συντάξεων που έχουν επιβληθεί τους 2 τελευταίους μήνες. Αποκλίσεις που καθιστούν αδύνατη την επίτευξη του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για μείωση του ελλείμματος στο 7,3% το 2011, πολύ δύσκολη αυτή του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού για μείωση στο 8,5%, και εξαιρετικά επισφαλή ακόμη και την τελευταία, πρόσφατη, πρόβλεψη της Τρόικας για μείωση στο 8,9%.Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει και θα στηρίξει τους στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής, με ρεαλιστικούς όμως όρους, κυρίως μέσω της περιστολής των δαπανών.Στηρίζει και θα στηρίξει την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Την πραγματοποίηση αποκρατικοποιήσεων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, πέραν αυτών που ήδη έχουν ψηφιστεί.

το νέο ΔΣ της Santo Wines

Συγκροτήθηκε και ανακοινώθηκε το νέο ΔΣ της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραικών Προιόντων το οποίο αποτελείται απο τους Μάρκο Καφούρο, πρόεδρο, Αθανάσιο Φουστέρη αντιπρόεδρο, Σταύρο Καβαλάρη γραμματέα, Ανδρέα Ζώρζο ταμία, Αντώνη Σιγάλα μέλος, Θεοδοσία Δανέζη μέλος και Χριστόφορο Χρυσό μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Γεώργιος Αργυρός και Γιάννης Ρούσσος.

σχετικά με το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση"..

Μπορεί το θέμα να μην έχει άμεση σχέση με την τοπική ειδησεογραφία και επικαιρότητα, πλήν όμως δεν παύει να έχει ενδιαφέρον στην υφιστάμενη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αφορά την οικονομική ενίσχυση ανέργων απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (μαθαίνουμε κατα συνέπεια οτι υπάρχει και .. τέτοιο) καθώς και οτι κατα κανόνα καλύπτει -πρώην- εργαζόμενους και στην Ελλάδα, σε -πρώην...- μεγάλες επιχειρήσεις..

Σχετικά με το εν λόγο Ταμείο μαθαίνουμε οτι,
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ), το οποίο διαθέτει έως και 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους να βρουν νέα απασχόληση και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, όταν χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας:
-των αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο, π.χ. αν κλείσει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφερθεί ένα εργοστάσιο σε χώρα εκτός ΕΕ, ή
-της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης: η χρηματοδότηση που διατίθεται από το ΕΤΠ για τον σκοπό αυτό ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2009 και αναμένονταν να λήξει στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Ωστόσο, η Επιτροπή πρότεινε την παράταση της χρηματοδότησης αυτής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 (με την αναθεώρηση ολοκλήρου του κανονισμού ΕΤΠ).

Tο EΤΠ μπορεί να συνχρηματοδοτήσει (από 50% έως 65%) τη λήψη δραστικών μέτρων για την αγορά εργασίας που έχουν μοναδικό σκοπό να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που απολύθηκαν, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:• παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εξειδικευμένη κατάρτιση ή επανειδίκευση, π.χ. για την απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικής και πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, βοήθεια για τοποθέτηση σε νέα θέση και προώθηση της επιχειρηματικότητας ή ενίσχυση για αυτοαπασχόληση· • ειδικά μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, επιδόματα κινητικότητας, ή επιδόματα σε άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης ή κατάρτισης. Το ΕΤΠ δεν χρηματοδοτεί παθητικά μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, όπως συντάξεις ή επιδόματα ανεργίας, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν μπορούν να λάβουν βοήθεια από καθεστώτα που έχουν θεσπίσει οι εθνικές κυβερνήσεις ειδικά για τον σκοπό αυτό. Τα κονδύλια του ΕΤΠ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παραμείνουν σε λειτουργία επιχειρήσεις ή για τον εκσυγχρονισμό ή τη διαθρωτική προσαρμογή τους.
Τις αιτήσεις υποβάλλουν στο Ταμείο τα κράτη μέλη. Οι απολυμένοι, οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν ή οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα απώλειας θέσεων απασχόλησης, μπορούν, εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο, να έλθουν σε επαφή με τις εθνικές τους αρχές. Ο κανονισμός για το ΕΤΠ θέτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για σχετική παρέμβαση και στην τροποποίησή του.