Πέμπτη, Νοεμβρίου 17, 2011

θέματα συνεδρίασης Δ.Σ. 23.11.2011

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαντορίνης με τα εξής θέματα:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΓΩΝΗ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Δ. ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ».
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ-Α΄ΦΑΣΗ».
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ –Α΄ΦΑΣΗ¨.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΕΗ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #1.863,89# €.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #8.222,66# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #9.179,37# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #1.565,56# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #5.965,50# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 107/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΗΡΑΣ.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΣΑΝΗΣ» ΣΤΗΝ ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΣΤΗΝ κ. ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΤΘΙΑ.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 44/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΝ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚΠΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500μ3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ.
ΑΓΟΡΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΙΑ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “D.FURLANIS-D.TREVISOL O.E.” ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ.
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

έλεγχος των υπαίθριων διαφημίσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αρχίζει η καταγραφή- απομάκρυνση αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Φώτη Χατζημιχάλη, ξεκίνησε η συγκρότηση επιτροπών καταγραφής των αυθαιρέτων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών που υπάρχουν στα οδικά δίκτυα της χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Ήδη συγκροτήθηκαν οι αρμόδιες επιτροπές σε 12 Δήμους και αρχίζουν τους ελέγχους. Οι επιτροπές αυτές καλούνται να μεριμνήσουν για το συστηματικό έλεγχο και τη συνεχή καταγραφή, κατόπιν αυτοψίας και με φωτογράφηση, της θέσης όλων των διαφημιστικών πλαισίων που έχουν τοποθετηθεί εντός της περιοχής ευθύνης τους, ανεξαρτήτως νομιμότητας (με ή άνευ άδειας εγκατάστασης) αυτών και του είδους του χώρου που βρίσκονται (σε κοινόχρηστους, δημοτικούς χώρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς κλπ).
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για καθεμία διαφημιστική κατασκευή θα πρέπει:
α) να ελεγχθεί και να καταγραφεί στην έκθεση αυτοψίας η «συμβατότητα» της θέσης σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας
β) να γίνει ειδική μνεία για την επικινδυνότητα στις περιπτώσεις των πλαισίων που:
Περιορίζουν την ορατότητα της οδού ή των στοιχείων ρύθμισης της κυκλοφορίας (φωτεινοί σηματοδότες, πινακίδες σήμανσης)- προκαλούν θάμβωση στους οδηγούς και εν γένει μπορεί να συντελέσουν αρνητικά στην οδική συμπεριφορά
γ) να διερευνηθεί και να καταγραφεί ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος καθώς και ο ιδιοκτήτης ή εκμισθωτής του χώρου που βρίσκεται τοποθετημένη η διαφήμιση. Οι διοικητικά αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ καθώς και οι οικείες αρμόδιες δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν, παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφόρηση στη δημοτική αστυνομία και τις αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο εντοπισμού των προσώπων που είναι υπαίτια για την παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης σε επιφάνειες τεχνικών φορέων του δημοσίου τομέα, όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. Όπως επίσης και σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.

το νέο τευχος του περιοδικού του Επιμελητηρίου

Κυκλοφόρησε το νέο τευχος του περιοδικού του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και μπορείτε να το διαβάσετε εδω:
http://www.e-kyklades.gr/articles/vcategory.jsp?context=102&categoryid=1005&articleid=19750

παρουσίαση του προγράμματος "έξυπνα δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου"

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος «Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου» (μεταξύ των οποίων και η Σαντορίνη) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στις 10:00 σε αίθουσα της ΚΕΔΚΕ, Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, στην Αθήνα.


Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Πλούταρχου Σακελλάρη και διοργανώνεται από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ.
Το πρόγραμμα Έξυπνα Δίκτυα αφορά στα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Μήλο, Κύθνο και Σαντορίνη και η πρώτη φάση (τεχνικές μελέτες) θα διαρκέσει 3 χρόνια. Ο προϋπολογισμός είναι 810.200€ και χρηματοδοτείται κατά 85% από το χρηματοδοτικό μέσο ELENA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, θα ακολουθήσει η υλοποίηση της επένδυσης ύψους άνω των 40 εκ.€, την οποία στο μεγαλύτερο μέρος θα αναλάβει η ΔΕΗ, ενώ επιμέρους συνιστώσες (π.χ. συλλογικά φωτοβολταϊκά) θα υλοποιηθούν από τοπικούς επενδυτές. Το σχεδιαζόμενο έργο, που στην ουσία συνιστά μια τελείως νέα αρχιτεκτονική στη δομή του ηλεκτρικού δικτύου των νησιών, θα επιτρέπει την ταυτόχρονη διαχείριση της παραγωγής και της ζήτησης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία και το περιβάλλον. Η νέα αυτή δομή που θα βασίζεται στην αμφίδρομη ροή πληροφοριών από την παραγωγή προς τη ζήτηση και αντιστρόφως με τη μεσολάβηση των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας αλλά και των Έξυπνων Μετρητών στο επίπεδο του καταναλωτή, θα επιτρέπει μεταξύ άλλων την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιωτικά δίκτυα, την εξοικονόμηση ενέργειας, την βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή πράσινης και φθηνής ενέργειας σε μελλοντικό στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το εν λόγω έργο ανήκει στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και προβλέπεται να αποτελέσει μία από τις πρωτοπόρες εφαρμογές στην Ευρώπη χάρις στην ενίσχυση του μηχανισμού ELENA που ενεργοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από πρωτοβουλία του δικτύου ΔΑΦΝΗ.
Στην Συνέντευξη Τύπου θα παραστούν επίσης με σύντομες παρεμβάσεις οι: Γιάννης Μανιάτης, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Αρθούρος Ζερβός, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ / Νίκος Χατζηαργυρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ
Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος.
Για πληροφορίες 210-8848055

στους Δήμους έχουν περάσει τα επιμορφωτικά προγράμματα

Ανακοίνωση με την ιδιότητά του ως Γραμματέα της ΝΕΛΕ Κυκλάδων κατά το χρονικό διάστημα 1993-2010 μας έστειλε ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυκλάδων κ. Αναστασίου.
Στην επιστολή του αναφέρει πως με δεδομένη την από 31.12.2010 κατάργησης της υπηρεσίας, ως φυσικού επακόλουθου της αντικατάστασης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις Περιφέρειες, από μέρους της πρώην Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης:
αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στις επιμορφωτικές μας δραστηριότητες κατά το μακρό αυτό διάστημα, και συγκεκριμένα τους επιμορφωτές και επιμορφωνόμενους στα ποικίλου αντικειμένου προγράμματα που οργανώθηκαν από την υπηρεσία μας, ενώ προτίθεμαι να παρέχω την απαιτούμενη πληροφόρηση προς τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων των Κυκλάδων, στους οποίους έχει στο εξής εκχωρηθεί η αρμοδιότητα διεξαγωγής των παραπάνω δράσεων.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε οτι στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυκλάδων έχει παραμείνει η αρμοδιότητα στην υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων που αφορούν τα νησιά των Κυκλάδων και κατ επέκταση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

σχετικά με τα προβλήματα της ΠΝΑ

Με την αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών, Φώφη Γεννηματά, θα συναντηθεί την Παρασκευή 19.11 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιάννης Μαχαιρίδης.
Αντικείμενο της συνάντησης είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορούν στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, το μέλλον των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Επαρχεία), το ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο, καθώς επίσης και την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των αιρετών και των υπαλλήλων της Περιφέρειας για τις ανάγκες των υπηρεσιών.

ημερίδα με θέμα τον διαβήτη

Ο Πανκυκλαδικός Σύλλογος ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη μας καλεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 5:30 μ.μ. στην αίθουσα Χριστιανικής Εστίας Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας-Αμοργού και Νήσων στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ που συνδιοργανώνει με τον Δήμο Θήρας και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με θέμα: «Σακχαρώδης Διαβήτης: μία ύπουλη μάστιγα και μια επερχόμενη πανδημία. Σύγχρονες αντιλήψεις για την θεραπεία και την πρόληψη των επιπλοκών».

Η εκδήλωση διοργανώνεται υπο την Υπό την Αιγίδα: Ιατρικού Συλλόγου Νομού Κυκλάδων, της ΔΥΠΕ Β΄ Πειραιά & Νήσων, το Κέντρο Υγείας Θήρας και την Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Σύρου. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Θήρας, η Ιερά Μητρόπολη Θήρας-Αμοργού και Νήσων, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και η Κλινική Ψυχικού, το Ιατρικό Πολυιατρείο Σαντορίνης και το Menarini Diagnostics.

τα νέα live της "απανεμιάς"

Ο Κωνσταντίνος Πελεκάνος και ο Χριστόφορος Γαβαλάς θα εμφανιστούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στην "Απανεμιά" (Θόλου 4 και Μνησικλέους, Πλάκα) σε μια μουσική παράσταση με δικά τους τραγούδια και επιλογές από Θ. Παπακωνσταντίνου, Σ. Μάλαμα, Ορφ. Περίδη, Χρ. Θηβαίο, Δ. Ζερβουδάκη, Τρύπες, Ν. Άσιμο, Π. Σιδηρόπουλο, Tim Buckley, κ.α.

Το συγκρότημα αποτελείται απο τους: Κωνσταντίνο Πελεκάνο - κιθάρα/τραγούδι, Χριστόφορο Γαβαλά - κιθάρα, Νίκο Σουλιώτη - κρουστά, Λουκά Κερκύρα - κοντραμπάσο. Μαζί τους: Τάκης Τζουνάκος - πιάνο/τραγούδι και Βασίλης Παναγιωτίδης - κιθάρα, φυσαρμόνικα/τραγούδι.
Συμμετέχουν οι Λάκης Γαβαλάς - μπουζούκι/τραγούδι και Ξενοφών Μάσβουλας - μπουζούκι/ευφώνιο/τραγούδι. Ώρα έναρξης: 21:30 Είσοδος με ποτό: € 9.00
Βίντεο απο προηγούμενη παράσταση μπορείτε να δείτε εδω.

χαρίζονται κουταβάκια..

Ο Γιάννης Πρέκας που μένει στα Φηρά βρήκε 2 κουταβάκια στην παραλία Κάθαρος της Οίας (τέτοια εποχή;!) και τα χαρίζει. Αρκεί να μεγαλώσουν λιγάκι και να μπορούν να τρώνε μονα τους το φαγητό τους. Για πληροφορίες για τα κουταβάκια, 6989 490080

για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Θα βάλουμε, μια απο τα "δεξιά" και μια απο τον "μεσαίο χώρο" και συγκεκριμένα την νεολαία, του χώρου, που είχαμε καιρό να ακούσουμε.
Έτσι, κάνουμε αντικειμενικά την εργασία μας. Κρίμα που δεν έχουμε, ακόμη τουλάχιστο, και μια απο τα αριστερά...

Για την επέτειο του Πολυτεχνείου ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Π.Σ. αναφέρει -μτξ άλλων- οτι, (.. για όλα φταίει το Πασοκ...)

Συμπληρώνονται τριάντα οχτώ (38) χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973. Η ελληνική νεολαία με μπροστάρηδες τους φοιτητές και τους μαθητές αγωνίστηκε και συγκρούστηκε με το δικτατορικό καθεστώς και πάλεψε για "Δημοκρατία - Ελευθερία - Εθνική Ανεξαρτησία"
Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» στα χείλη των διαδηλωτών δήλωνε την πίστη τους σε ιδανικά και τη θέλησή τους για ένα καλύτερο αύριο. Ο ελληνικός λαός ενωμένος πολέμησε και νίκησε την τυραννία.
Έστειλε το μήνυμα: «ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ».
Ακολούθησε ο «Αττίλας», η κυπριακή τραγωδία το καλοκαίρι του 1974 και αμέσως μετά η επαναφορά της Δημοκρατίας στον τόπο με τον αείμνηστο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή που έβαλε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και σφυρηλάτησε την εθνική ενότητα και ομοψυχία. Σήμερα, τριάντα οχτώ (38) χρόνια μετά, το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο. Ο ελληνικός λαός αγωνίζεται να διαφυλάξει την ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και παλεύει για ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου, με την επικίνδυνη για τον τόπο πολιτική του, δημιούργησε τα δύο (2) τελευταία χρόνια τραγικά αδιέξοδα. Μετέτρεψε σε οικονομική κρίση το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας. «Υποδούλωσε» τη χώρα στην Τρόικα. Βρισκόμαστε σε μια ιδιότυπη «οικονομική» κατοχή. Τα διαδοχικά, ταπεινωτικά «Μνημόνια» υποθηκεύουν το μέλλον του τόπου. Η Ελλάδα χλευάζεται και υποτιμάται διεθνώς. Η κοινωνίας μας βρίσκεται σε απόγνωση. Ο τόπος ζει πρωτοφανές πισωγύρισμα.
Η ακρίβεια, η ανεργία, η ύφεση και η άγρια φορολογία καλπάζουν. Οι εργαζόμενοι χάνουν κατακτήσεις ετών. Η άδικη και ανάλγητη πολιτική των περικοπών σε Παιδεία, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι «ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ = ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ».
Τα είκοσι ένα (21) από τα τριάντα εφτά (37) χρόνια της μεταπολίτευσης οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ διόγκωσαν το χρέος, τα ελλείμματα και επέβαλαν το κόμμα στο κράτος. Έθαψαν έννοιες όπως αυτή της αξιοκρατίας.
Οι Έλληνες διαχρονικά απέδειξαν ότι είναι ένας περήφανος λαός και δεν δέχονται ζυγό, ταπείνωση και προσβολή. Το ένδοξο ιστορικό μας παρελθόν φωτίζει και χαράζει δρόμους για το μέλλον.
Δε λυγίζουμε, δε σκλαβωνόμαστε… Δυνατοί ξανά… γιατί: «Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει, ούτε αλυσίδες στου Ρωμιού και στ’ αγεριού το πόδι» ( Μ. Θεοδωράκη «ΤΑ ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»)


Για την επέτειο του Πολυτεχνείου η νεολαία Πασόκ των Κυκλάδων αναφέρει -μτξ άλλων- οτι, (...για όλα φταίει το μνημόνιο -και ο Αντώνης Σαμαράς-...)

«Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του Λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλιου» (Γιώργος Σεφέρης)
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ Νομού Κυκλάδων, τιμά τους αγωνιστές του αιματηρού Πολυτεχνείου του 1973. Γνωρίζουμε, για αυτό και σεβόμαστε, εκείνους τους θαρραλέους νέους της εποχής εκείνης, οι οποίοι με υψηλό το δημοκρατικό φρόνημα, με το ρομαντισμό και τον αυθορμητισμό που διέπει πάντα τη νεολαία, ύψωσαν το ανάστημα τους, στη χούντα των Συνταγματαρχών. Η κοινωνική έκρηξη της νεολαίας, ήταν η σπίθα που προκάλεσε τη παλλαϊκή εξέγερση και την ανατροπή της Δικτατορίας.
Η μέχρι πρότινος εκλεγμένη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ σήκωνε μόνη της το Σταυρό, έπαιρνε τα απαραίτητα, σκληρά και άδικα πολλές φορές μέτρα που επέβαλλαν οι πιστωτές της πατρίδας μας για να αποφύγουμε τη πτώχευση. Για 2 σχεδόν χρόνια, η Αξιωματική Αντιπολίτευση πρωταγωνιστούσε στο πολιτικό θεατρινισμό ως πολιτική δύναμη κατά του Μνημονίου, δηλαδή της δανειακής σύμβασης. Τον Ιούνιο του 2011 στη γενναία πράξη παραίτησης του Γιώργου Παπανδρέου η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν δέχτηκε να βοηθήσει. Συνέχισε τη πολιτική του «τζάμπα μάγκα» αφού άλλοι ανέβαιναν το Γολγοθά, μια Κοινοβουλευτική ομάδα σήκωνε το Σταυρό με τις θυσίες πάντα του Ελληνικού Λαού. Η πατρίδα μας, έπρεπε να φτάσει στα πρόθυρα της εξόδου από τη ζώνη του euro για να αντιληφθεί η αντιπολίτευση τη κρισιμότητα της κατάστασης και να συμβάλλει σε μια κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας έστω με μεταβατικό χαρακτήρα και κυρίως να πάψει να ψεύδεται με αντί-μνημονιακές κορώνες αφού όπως είπε και ο κ. Αντώνης Σαμαράς «οι Μάσκες έπεσαν».

Για την επέτειο του Πολυτεχνείου ένας φίλος-συνάδελφος αναφέρει -μτξ άλλων- οτι, "μη διαβάζετε και πολύ, γιατί μπορεί να χάσετε επεισόδια...."

οικολόγοι πράσινοι για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Οργάνωσης Ν. Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων
για την επέτειο του Πολυτεχνείου,

38 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, εξέγερση που οδήγησε στην πτώση της χούντας και στη Μεταπολίτευση, και ενώ ο ιστορικός αυτός κύκλος έκλεισε, η χώρα μας εξακολουθεί να ψάχνει το δρόμο της για ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και βιωσιμότητα.
Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου είναι σα να ακούστηκαν μόλις χθες, αφού οι πολίτες υποφέρουν από ένα μοντέλο που χρεοκόπησε και καταρρέει αλλά δεν εννοεί να εγκαταλείψει την πολιτική σκηνή. Ένα μοντέλο φαυλότητας, κομματισμού, αναξιοκρατίας και λανθασμένων επιλογών.
Μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας έχουν οδηγηθεί σε εξαθλίωση και ακόμη και η απλή επιβίωση φαντάζει σήμερα δύσκολη. Το όποιο κοινωνικό κράτος υπήρχε και τα δημόσια αγαθά εξαφανίζονται καθημερινά και η εκπαίδευση βρίσκεται σε μια πιο από τις άσχημες καταστάσεις από τη μεταπολίτευση και εδώ. Ελευθερία έχουν μόνοι όσοι μπορούν να αυθαιρετούν ενάντια στους πολίτες. Το περιβάλλον βρίσκεται σε διαρκή απειλή.
Μα το πιο άσχημο απ’ όλα είναι ότι στερείται η ελπίδα από το λαό και τη νέα γενιά. Μια γενιά που ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, ακόμα και μέσα στην καρδιά της επταετίας μπορούσε να κάνει όνειρα και να ελπίζει για ένα καλύτερο μέλλον. Μια γενιά που περιθωριοποιείται αντί να βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων. Είναι συνεπώς ελάχιστο χρέος όλων μας να εξασφαλίσουμε στη νέα γενιά ένα βιώσιμο μέλλον.

οχι στο "χαράτσι" απο τους "πολίτες κόντρα στον καιρό"

"'Οχι στο χαράτσι που επιβάλλουν με τον λογαριασμό της ΔΕΗ" δηλώνει ο Νίκος Συρμαλένιος, επικεφαλής της παράταξης "πολίτες κόντρα στον καιρό", "κοντράροντας" εν προκειμένω το .. περιβόητο χαράτσι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδυασμού,

Συμμετέχοντας στο κίνημα πολλών δημοτικών αρχών, εργατικών κέντρων, κοινωνικών φορέων, επιτροπών γειτονιάς και απλών πολιτών ενάντια στο καταχρηστικό, παράνομο και αντισυνταγματικό χαράτσι (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) που επιβάλλει η κυβέρνηση του μνημονίου στον ελληνικό λαό, κατέθεσα στο Δήμο Μήλου αντίγραφο απόδειξης πληρωμής της ΔΕΗ (μαζί με ΕΡΤ και Δημοτικά Τέλη) για το κατά 50% ιδιοκτησίας μου σπίτι στον Αδάμαντα Μήλου, υλοποιώντας την απόφαση του Δήμου για συλλογή των σχετικών αποδεικτικών και την ομαδική προσφυγή των πολιτών.
Το χαράτσι αυτό, εκτός από άδικο, είναι και κατάφωρα αντισυνταγματικο, διότι όπως ισχυρίζεται και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας στην προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις της ακίνητης περιουσίας, που δημιουργούν σε αυτή υπέρμετρη φορολογική πίεση, αφού έχει ήδη φορολογηθεί με άλλους προϋπάρχοντες φόρους ακίνητης περιουσίας, ΕΤΑΚ, κλπ. Και πολύ περισσότερο, από τη στιγμή που η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας δεν πραγματοποιείται αποκλειστικά στην περίπτωση, που αυτή παράγει εισόδημα, ώστε και η αναλογούσα φορολογική επιβάρυνση να καταβάλλεται ακριβώς από ένα μέρος αυτού του εισοδήματος, όταν μάλιστα η περίοδος που διανύουμε, είναι περίοδος οξύτατης οικονομικής ύφεσης και τεράστιας έλλειψης ρευστότητας.
Επιπλέον η υποχρέωση καταβολής του με τον εκβιασμό διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, παίρνει διαστάσεις βαρβαρότητας, όταν απευθύνεται σε πρόσωπα οικονομικά εξαθλιωμένα που αδυνατούν να πληρώσουν, προσβάλλοντας στοιχειωδώς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και οδηγώντας τους πολίτες στη στέρηση τους από το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι απαραίτητο για τη διαβίωση τους, θέτοντας τους πολίτες ακόμα και σε κίνδυνο της ζωής τους.
Για τους παραπάνω λόγους ως επικεφαλής της Παράταξης “ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ”, δηλώνω ότι αρνούμαι να καταβάλλω το παραπάνω χαράτσι, ενώνοντας τη φωνή μας, μαζί με τους χιλιάδες πολίτες που αρνούνται να γίνουν συμμέτοχοι στο έγκλημα της χρεωκοπίας του ελληνικού λαού.Στο ίδιο θέμα και σε οτι αφορά την αντιμετώπιση του ζητήματος απο τους Δήμους, αξίζει να δούμε την τοποθέτηση του δήμαρχου της Αθήνας κ. Καμίνη, σύμφωναμε την οποία,

Ενστάσεις αναφορικά με την καταβολή του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ διατυπώνει με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, χαρακτηρίζοντας «πολιτικά εσφαλμένη» τη σύνδεση της είσπραξης φόρων της κεντρικής κυβέρνησης με την είσπραξη λογαριασμών κοινής ωφέλειας».
Συντασσόμενος με την επίσημη θέση του προεδρείου της ΚΕΔΕ, ο δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι «η καθυστέρηση ή μη εξόφληση των λογαριασμών, λόγω της πρόσθετης δαπάνης του φόρου, εκτός από τη ΔΕΗ, δημιουργεί προβλήματα και στην ομαλή λειτουργία των δήμων», για τους οποίους τα συνεισπραττόμενα με τη ΔΕΗ δημοτικά τέλη «αποτελούν στοιχειώδεις πόρους λειτουργίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους».
Ο Δήμος επισημαίνει ότι «η εμμονή στη διαρκή αύξηση των φόρων και μείωση των εισοδημάτων για την κάλυψη των ελλειμμάτων, δεν μπορεί να συνεχιστεί».
Αντίθετα, όπως υπογραμμίζει, η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί «στη ρίζα του προβλήματος», που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, η κατάργηση των επιλεκτικών φοροαπαλλαγών, ο εξορθολογισμός της πολιτικής μισθών και γενικότερα το νοικοκύρεμα της διαχείρισης για μείωση των κρατικών δαπανών και η λήψη μέτρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη.
Ο δήμος Αθηναίων δηλώνει ότι «θα ενισχύσει τις υπηρεσίες του, προς διευκόλυνση των δημοτών στην αντιμετώπιση των θεμάτων που συνδέονται με το συγκεκριμένο νόμο, ως προς τη χορήγηση των στοιχείων και πιστοποιητικών για τη διόρθωση λαθών, την οικογενειακή κατάσταση, καθώς και τις παροχές συμβουλών κ.λπ.».

Σε οτι αφορά τον Δήμο Σαντορίνης και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση και δεν έχουν γίνει διευκρινήσεις για το θέμα, παρόλο που στο νησί έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα με λάθη σε στα τετραγωνικά των σπιτιών καθώς και τις "ζώνες" στις οποίες ανήκουν.

οικονομική επιτροπή της ΠΝΑ

Το σύνολο των θεμάτων που κατατέθηκαν, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συνεδρίασε στις 16.11 με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μακρυωνίτη.
Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η δαπάνη για την προμήθεια ψηφιακών δεδομένων Κτηματογράφισης για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας – Εποικισμού – Αναδασμού της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων, καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε και σημαντικές δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως επίσης και τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων.

αναγκαιότητα η μείωση των τελών αεροδρομίων..

"Αναγκαιότητα η μείωση των τελών χρήσης των αεροδρομίων" το συμπέρασμα της συνάντησης Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου με τον αντιπρόεδρο της Aegean Airlines.

Τη συνδρομή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ώστε να προωθηθεί το αίτημα για τη δραστική μείωση των τελών χρήσης των διεθνών αεροδρομίων ζήτησε από τον κ. Γιάννη Μαχαιρίδη ο αντιπρόεδρος της Aegean Airlines Ευτύχιος Βασιλάκης. Στη συνάντηση που είχαν στις 16.11 στα γραφεία της Περιφέρειας στη Ρόδο, ο κ. Βασιλάκης ζήτησε να υπάρξει σχετική παρέμβαση από όλους τους Περιφερειάρχες, ώστε τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας να καταστούν ελκυστικότερα και ανταγωνιστικά, ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί και η βιωσιμότητα των αεροπορικών εταιρειών.

λεζάντα.
Μια "γυμνή", δυό προτομές "αρχαίων" -οι οποίοι δεν γνωρίζουμε ποιοί είναι, κρίμα, θα το σχολιάζαμε...- και τα προφίλ δυό ανδρών που συζητούν με θέμα τα αεροδρόμια. Ο δε εμφανής προβληματισμός στις εκφράσεις τους καθώς και η χειρονομία, η αποκαλούμενη, "να, τόσο δα" του πολιτικού προισταμένου της ΠΝΑ, μαρτυρούν την σοβαρότητα του θέματος...

όλοι κυνηγάνε τον πρωτογενή τομέα.... ή, look at the basement...

Εν αναμονή των εδώ, (δεν μπορεί, θα γίνουν..) στην Σαντορίνη, επισκέψεων με αντικείμενο την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα του νησιού, αξίζει να δούμε τι αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Πάρο στην συνάντηση φορέων του νησιού με τον αντιπεριφερειάρχη Σωτήρης Παμπάκα με αντικείμενο θέματα της αρμοδιότητάς του.
Ο τίτλος βέβαια είναι εμπνευσμένος απο τις ανάλογες προσπάθειες της κυβέρνησης για την αύξηση των -καθαρών και άμεσων..- κρατικών εσόδων..
Στη συνάντηση με τον δήμαρχο Χρήστο Βλαχογιάννη και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παναγιώτη Κατσουράκη, παρουσία του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργου Γκούφα, του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου Παντελή Τζανακόπουλου και του προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου Νίκου Τσικώνια, συζητήθηκαν οι τρόποι και τα μέσα επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα του νησιού.
Προς την κατεύθυνση αυτή και την ενθάρρυνση δράσεων ώστε ο πρωτογενής τομέας να έχει καθοριστικό ρόλο και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αποφασίστηκε σαν πρώτο βήμα η πραγματοποίηση ημερίδας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων της Πάρου. Κατα την διάρκεια των συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου, σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ιδιωτικά οινοποιεία του νησιού.
Στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς του νησιού, ο αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Μελισσοκόμων Παντελή Ανουσάκη, με τον οποίο συμφώνησαν στην ανάγκη για την οργάνωση του κλάδου με σκοπό την συσκευασία και τυποποίηση του προϊόντος μέσα από το Εργαστήριο Μελιού που βρίσκεται στη Ρόδο, ενω μετά την συνάντησή του με τα μέλη του Συλλόγου Αλιέων της Πάρου που του εξέθεσαν τα προβλήματά τους, τόνισε ότι πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη στήριξη της Περιφέρειας, όπως και τη σημασία που έχει για τον κλάδο και το ίδιο το νησί η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.

Δευτέρα, Νοεμβρίου 14, 2011

απο το ρολόι στο -i-pod..

Ένα κείμενο με τίτλο "το πρόσφατο πολιτικό μας χρονικό, απο το ρολόι στο i-pod"  μπορείτε να διαβάσετε εδω: http://www.exoumekaileme.com/p/best-of.html

που πας καραβάκι με τέτοιον καιρό; αναρωτιέται ο κ. Ρήγας...

(το κακό είναι οτι βάζει κι εμάς να αναρωτιόμαστε...)

Επιστολή με θέμα τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις μας έστειλε ο βουλευτής των Κυκλάδων του πασοκ κ. Ρήγας.
Σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Ο κ. Ρήγας τον τελευταίο καιρό
α) διαβάζει πολύ ποίηση
β) κάνει παρέα με συνάδελφους του που ρέπουν στον ποιητικό ρόλο και την λυρική γραφή στους οποίους εκμυστηρεύθηκε "κι εγω πάντοτε ποιητής ήθελα να γίνω...."
γ) έπεσε σε μεγάλη στεναχώρια που έφυγε (απο το προσκήνιο, μην τρελαινόμαστε κιόλας...) ο μεταρρυθμιστής "Γιώργος", τον οποίον ο κ. Ρήγας συμπαθούσε, κι ας τον είχε στην απέξω,
δ) το χει απο φυσικού του, όποτε μένει μοναχός του να γράφει κείμενα με έντονα λυρικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν συναισθηματικές εξάρσεις...
ε) του αρέσει η ρακή,
ζ) κάνει παρέα με τον Βύρωνα Πολύδωρα. (συμπληρωματικό. ε, αφού βρήκαμε και το λίνκ, κρίμα είναι να μην το βάλουμε..)
η) δεν πληρώνει εναν αξιόλογο λογογράφο
στ) πάει να σκάσει απο τη στεναχώρια του που η ΝΔ αποτελεί "φιλική συμμετοχή" στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας (χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς μίλησε για συμβολική συμμετοχή) ενω ο κ. Ρήγας είχε πιστέψει σε υψηλότερα ιδανικά και είχε επενδύσει σοβαρές προσδοκίες στο εθνικό αυτό στοίχημα..
θ) είναι αυτό που λένε "σκέπτομαι και γράφω"....

Το δε τελευταίο, αυτό περί του κ. ...something... (ούτε να ασχολούμαι με τέτοια "μπανάλ" επώνυμα...) τι το θέλατε; δεν το "κόβατε" καλύτερα στο ..."μέλλον της χώρας..";
Και κάτι ακόμη. Εγω πάλι, εχω την εντύπωση, οτι πριν απο την κρίση, όλοι το "παίζαμε" "μεγάλοι". "....Είμασταν -δηλαδή- μεγαλόκαρδοι, μεγαλουπολογίζαμε, υφιστάμεθα μεγαλοπολιτικές, μεγαλοσυμφέροντα κλπ που με τρόπο εμφανή και απροκάλυπτο υπονόμευαν το πρωτόγνωρο εγχείρημα της εθνικής συνεννόησης..." (σείς είπατε...)
Υ.Γ. Κι επειδή καμμιά φορά με ρωτάτε "αν όντως ..." σας απαντώ, "ναι, όντως, ο κ. Ρήγας τα γράφει αυτά..." Το δε κακό είναι οτι μας τα στέλνει κιόλας..

Σύμφωνα με το κείμενο,
Ο πρώτος στίχος από το ποιηματάκι των παιδικών μας χρόνων «που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό» ήρθε πολλές φορές στη σκέψη μου τις τελευταίες μέρες. Η πατρίδα μας, σαν ένα μικρό καρυδότσουφλο στο κέντρο ενός τεράστιου κυκλώνα έδινε την μάχη της ύπαρξής της με μοναδικό της όπλο την ελπίδα, ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα επικρατήσει η λογική, η σωφροσύνη και η σύνεση.
Η σύγχρονη ιστορία μας δυστυχώς δεν ήταν σύμμαχός μας. Στο σύνολό τους σχεδόν οι προηγούμενες εθνικές κρίσεις (1897,1920,1932,1945,1967) είχαν καταλήξει σε εθνικές τραγωδίες. Το εθνικό σύνδρομο της αυτοκαταστροφής έμοιαζε να επιβάλλεται και η «λογική της παράνοιας» να κυριαρχεί παντού.
Το κουτί της Πανδώρας είχε ανοίξει και οι συλλογικές μας αδυναμίες και «κακίες» είχαν διαχυθεί παντού καταλαμβάνοντας όλο το εύρος της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου.

Ο επιθετικός προσδιορισμός «μικρός» χαρακτήριζε όλες τις κυρίαρχες συμπεριφορές. Μικροψυχία, μικροϋπολογισμοί ,μικροπολιτικές ,μικροσυμφέροντα με τρόπο εμφανή και απροκάλυπτο υπονόμευαν το πρωτόγνωρο -για τα ελληνικά δεδομένα- εγχείρημα της εθνικής συνεννόησης.

Ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης αλλά και πριν από αυτή, όπου το πολιτικό σύστημα δομήθηκε στη βάση της ακραίας κομματικής αντιδικίας και σύγκρουσης, της «ιδεολογικής» περιχαράκωσης, των κομματικών στεγανών και του άκρατου λαϊκισμού, της λογικής του «άσπρου-μαύρου», των αρχηγικών κομμάτων, των εθνικών ψευδαισθήσεων και των ζωτικών μύθων.
Εγχείρημα πρωτόγνωρο για ένα πολιτικό σύστημα αλλά και για μια κοινωνία που οι λέξεις «συνεννόηση», «συνεργασία», «συναίνεση» εννοιολογικά ισοδυναμούσαν με βρισιά και κατάρα.

Εγχείρημα καινοφανές για ένα σύστημα, μια χώρα και ένα λαό που -όσο και αν ξενίζει- δεν έχουν απαντήσει σε βασικά και θεμελιώδη ερωτήματα «ποιοι είμαστε», «τι θέλουμε», «προς τα πού πορευόμαστε»;

Η οικονομική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα βάθυνε ακόμα περισσότερο την πολιτική κρίση και τελικά λειτούργησε ως εμβρυουλκό της νέας πραγματικότητας και ως επιταχυντής των πολιτικών εξελίξεων.
Το πολιτικό σύστημα βρέθηκε αντιμέτωπο με την ανάγκη να υπερβεί τον εαυτό του. Δυστυχώς αυτή η υπέρβαση δεν έγινε με γνήσιο, τολμηρό και ειλικρινή τρόπο.
Οι πάντες επιδόθηκαν σε παιχνίδια τακτικής και σε ασκήσεις εγωισμού, ιδιοτέλειας και διάσωσης κεκτημένων.
Ελπιδοφόρο στοιχείο αυτής της απαξιωτικής για το πολιτικό μας σύστημα εικόνας υπήρξε η δυναμική παρέμβαση πολιτικών παραγόντων -κυρίως βουλευτών- που κυριολεκτικά απαίτησαν και ουσιαστικά επέβαλαν την πλέον ενδεδειγμένη διέξοδο από το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η χώρα.
Η κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και συνεννόησης που δημιουργήθηκε υπό τον κ. Λουκά Παπαδήμο είναι κυρίως αποτέλεσμα συμφωνίας σε «ανομολόγητες» παραδοχές και ρήξεων με εικονικές πραγματικότητες που διάφοροι προσπαθούσαν να διαμορφώσουν στη χώρα.

Παραδοχή πρώτη: Τόσο η βαθειά πολύμορφη κρίση όσο και οι τεράστιες προκλήσεις και δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας ως χώρα, καθιστούν αδύνατη τη διαχείρισή τους από το ισχύον μέχρι σήμερα μοντέλο της εναλλαγής μονοκομματικών κυβερνήσεων στην εξουσία.
Παραδοχή δεύτερη: Η εθνική συνεννόηση δεν πρέπει να προκύπτει ως αποτέλεσμα αδιεξόδου ή ως αναγκαίο κακό, οφείλει να αποτελεί μόνιμη σταθερά της εθνικής μας πορείας με την μορφή αδιατάρακτης συμφωνίας σε εθνικούς στόχους και επιδιώξεις.
Παραδοχή Τρίτη: Το πολιτικό σύστημα υπό την ευρεία του έννοια, οφείλει να ανασχεδιαστεί ώστε να ανακτήσει την χαμένη του αξιοπιστία και να οικοδομήσει νέες στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους πολίτες.

Είναι φανερό ότι απαιτείται ριζική αναμόρφωση του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας των κομμάτων, εγκαθίδρυση νέων σύγχρονων θεσμών πολιτικής αντιπροσώπευσης, ισχυροποίηση και νομιμοποίηση στη συνείδηση των πολιτών, όλων των συνταγματικά προβλεπόμενων θεσμών οι οποίοι αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας σύγχρονης και ευνομούμενης δημοκρατίας (Κράτος, Βουλή, Δικαιοσύνη).
Η νέα κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και συνεννόησης υπό τον Λουκά Παπαδήμο δεν πρέπει να αποτελέσει ένα σύντομο διάλλειμα της εθνικής μας πορείας αλλά την απαρχή μιας νέας διαδρομής που θα την διανύσουμε με αυτογνωσία, ειλικρινή διάθεση για αλληλοκατανόηση και με πυξίδα το εθνικό μας συμφέρον.
Το έργο αυτής της κυβέρνησης είναι τυπικά οριοθετημένο από τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου, την οποία καλείται να εφαρμόσει με τον καλύτερο και επωφελέστερο για την Ελλάδα τρόπο.
Έργο εξαιρετικά δύσκολο αλλά και εξαιρετικά κρίσιμο για την μελλοντική πορεία της χώρας στα πλαίσια της ευρωζώνης.

Έτσι και αλλιώς ένα είναι βέβαιο: ότι αυτή η κυβέρνηση σε 4 ή 5 μήνες θα ολοκληρώσει την αποστολή της και η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές, όπως επιβάλλει η δημοκρατική τάξη.
Η κυβέρνηση Παπαδήμου ήρθε για να φύγει. Το πνεύμα της όμως και η λογική που τη δημιούργησε ήρθαν για να μείνουν.

Αν δεν είναι έτσι, τότε και μετά τις εκλογές, που υποχρεωτικά αργά ή γρήγορα θα γίνουν, τα «μικρά» μεγέθη θα έρθουν και πάλι για να διαχειριστούν τα τεράστια σύνθετα προβλήματα που άπτονται της ύπαρξης και του μέλλοντος της χώρας.

Και τότε μαζί με το ποιηματάκι των παιδικών μας χρόνων «που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό» θα έρθει αυθόρμητα στη σκέψη μας το επιτυχημένο «μότο» μιας σύγχρονης διαφήμισης «που πας ρε Καραμήτρο».

Χ. Κόκκινος για τον προυπολογισμό της ΠΝΑ και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου και του συνδιασμού "νέα εποχή" για τα νησιά μας κ. Χαράλαμπος Κόκκινος σχετικά με την 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας στην οποία συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του 2012, σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

Οι εκπρόσωποι του συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για τα νησιά μας» στην Οικονομική Επιτροπή κ. Χαράλαμπος Κόκκινος και κ. Γιώργος Παπαμανώλης τοποθετήθηκαν υπογραμμίζοντας τη διαφωνία τους στην πολιτική της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον προϋπολογισμό.
Η περιφερειακή αρχή στάθηκε ανίκανη να τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού:
Η διαδικασία σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2011.
Ενώ η Οικονομική Επιτροπή έχει ουσιαστική αρμοδιότητα την κατάρτιση του προϋπολογισμού, η περιφερειακή αρχή επέλεξε να φέρει το θέμα στην επιτροπή αφού είχε ήδη συντάξει τον προϋπολογισμό. Δεν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη διαβούλευση με τους περιφερειακούς παραγωγικούς, κοινωνικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
Τα στοιχεία του προϋπολογισμού μας δόθηκαν μόλις την Παρασκευή 4-11-2011, κατά παράβαση των προθεσμιών που θέτει ο νόμος.
Δεν προηγήθηκε ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Είναι πρακτικά αδύνατη η σύνταξη ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού για το 2012 αν δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2011.
Συζητάμε το δεύτερο προϋπολογισμό της περιφέρειας και ακόμα οι δύο πρώην νομαρχίες συντάσσουν δικούς τους προϋπολογισμούς, με διαφορετική κωδικοποίηση εσόδων και εξόδων.

Πέρα από τις παρατυπίες στην τήρηση των διαδικασιών που διαπιστώσαμε, καταθέσαμε τις διαφωνίες μας στα παρακάτω ουσιώδη ζητήματα:
Από σύγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2012 με το αντίστοιχο του 2011, προκύπτει ότι το απογοητευτικό συμπέρασμα ότι η απορρόφηση των πιστώσεων για επενδύσεις κατά το τρέχον έτος είναι κατώτερη των προσδοκιών.
Το μέγεθος του προϋπολογισμού είναι παραπλανητικό καθώς σε αυτό περιλαμβάνεται σειρά μεταφερόμενων έργων από το 2011.
Σε μια περίοδο ύφεσης που η αγορά και η κοινωνία διψά για επενδύσεις, αντί η περιφέρεια να επιταχύνει την απορρόφηση των πιστώσεων καθυστερεί αδικαιολόγητα. Το ταμειακό υπόλοιπο της περιφέρειας αυξάνεται καθώς τα χρήματα συσσωρεύονται αντί να απορροφούνται στα προϋπολογισθέντα έργα.
Η αύξηση των πιστώσεων για Κοινωνική Πρόνοια αποτελεί μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής την οποία στηρίζουμε.
Όμως, η αύξηση των πιστώσεων, όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη απορρόφηση αποτελεί επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Κατά το 2011 η απορρόφηση των πιστώσεων για Κοινωνική Πρόνοια έχει ανέλθει μόλις στο 20% των προϋπολογισθέντων.
Από το πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιφέρειας, προκύπτει ότι το σύνολο του προϋπολογισθέντος ποσού 1 εκ. ευρώ για Κοινωνική Πρόνοια στα Δωδεκάνησα, θα το διαχειριστεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της ΓΑΛΗΝΟΣ. Αυτό το γεγονός αποτελεί εκχώρηση αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής και του περιφερειακού συμβουλίου και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Ενω, σχετικά με το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Π.Σ. απο πλευράς συνδιασμού ανακοινώθηκε οτι,

Η παράταξή μας υποστηρίζει την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Θεωρούμε ότι ο ήλιος και ο άνεμος είναι τμήμα του φυσικού πλούτου της χώρας μας το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε όφελος του ελληνικού λαού με την ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων εργασίας και αναπτυξιακών δράσεων.
Την ίδια στιγμή, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το περιβάλλον των νησιών μας και να σεβαστούμε τις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας προϋποθέσεις.
Δυστυχώς, κατά τη συζήτηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δέκα (10) αιολικών πάρκων, δεν προέκυψε η τήρηση των όρων καθώς:
Και τα τέσσερα (4) δημοτικά συμβούλια των αντίστοιχων νησιών γνωμοδότησαν αρνητικά εκφράζοντας τη άποψη των τοπικών κοινωνιών.
Το τμήμα περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου κατέθεσε αρνητική εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, επισημαίνοντας συγκεκριμένα προβλήματα επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τα ερωτήματα των περιφερειακών συμβούλων αναφορικά με τα προβλήματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έμειναν αναπάντητα.
Δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός για αξιοποίηση των ΑΠΕ στα νησιά μας αλλά επιλεκτικός και αποσπασματικός, σε τέσσερα (4) νησιά των Κυκλάδων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω:
Καταψηφίσαμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση δέκα (10) αιολικών πάρκων στην Άνδρο, Πάρο, Νάξο και Τήνο, 154 ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύος 322 MW, θυμίζοντας ότι τα μέλη μας στην Οικονομική Επιτροπή (Χ. Κόκκινος και Γ. Παπαμανώλης) είχαν ζητήσει και πετύχει την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω της σοβαρότητάς του.
Υπερψηφίσαμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αυτονομίας της νήσου Σίφνου με την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, που θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και του Δήμο Σίφνου.
Στηρίζουμε την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Νότιο Αιγαίο με όρους διαφάνειας, νομιμότητας και κοινωνικής συναίνεσης.
Οι προτάσεις μας μετουσιώθηκαν σε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

"λαική συσπείρωση" για την 12η συνεδρίαση του Π.Σ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδιασμού "Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου" σχετικά με την τελευταία συνεδρίαση του Π.Σ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου χαιρετίζει τους αγώνες των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης αλλά και σε άλλους δήμους της Περιφέρειας, όσο και στις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου Λ. Καφαντάρη, χαιρετίζοντας τους εργαζόμενους που παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν με τους εκπροσώπους τους στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Λαϊκή Συσπείρωση πριν τις τελευταίες εκλογές για την τοπική διοίκηση, είχε εκφράσει χωρίς μισόλογα όλη την αλήθεια στους εργαζόμενους για τους πραγματικούς στόχους του «Καλλικράτη» αλλά και της πολιτικής της κυβέρνησης. Είχε έγκαιρα προειδοποιήσει ότι, με πρόσχημα το δημόσιο χρέος, αλλά ουσιαστικά εξαιτίας της καπιταλιστικής κρίσης υπερκερδών, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλο κεφάλαιο, θα επιτεθούν στους εργαζόμενους με αποκλειστικό στόχο να εξασφαλίσουν τα κέρδη του κεφαλαίου, των τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ομίλων. Η Λ. Καφαντάρη έκανε απολύτως σαφές ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτε ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο που λειτουργεί ως μεταφορέας της κυβερνητικής πολιτικής. Μόνο ο οργανωμένος αγώνας μέσα στους χώρους δουλειάς, στα Σωματεία και στις λαϊκές επιτροπές, απέναντι στην εξουσία των μονοπωλίων και των κομμάτων που τη στηρίζουν, μπορεί πραγματικά να δώσει διέξοδο υπέρ του λαού. Η διέξοδος αυτή βρίσκεται στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για Λαϊκή Οικονομία – Λαϊκή Εξουσία, με κοινωνικοποιημένα τα βασικά και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, κεντρικό σχεδιασμό με βάση τις λαϊκές ανάγκες. Η Λαϊκή Συσπείρωση στήριξε πλήρως το ψήφισμα που κατατέθηκε από τους εργαζόμενους και καταδίκασε την ενέργεια του περιφερειάρχη να λογοκρίνει κατά βούληση το ψήφισμα των εργαζομένων προκειμένου να εξαφανίσει τα «ενοχλητικά» για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συμπεράσματα των εργαζομένων.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την 12η συνεδρίαση του Π.Σ. οι τοποθετήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης επικεντρώθηκαν :

1. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( Α.Π.Ε.) : η Λαϊκή Συσπείρωση έκανε απολύτως σαφές ότι η χρήση των Α.Π.Ε. μπορεί να είναι θετική μόνο εφόσον εντάσσεται στα πλαίσια του αποκλειστικά δημόσιου φορέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργεί με αποκλειστικό κριτήριο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Σήμερα οι παρατάξεις του ευρω μονόδρομου, με προεξάρχοντες του όσους ταλαιπωρούν την οικολογία επιχειρηματικά, υποκριτικά διαφημίζουν την χρήση Α.Π.Ε. για περιβαλλοντικούς λόγους, αποκρύπτοντας το καθεστώς των προκλητικών παροχών κινήτρων στους επιχειρηματίες της ενέργειας, παροχών που χρυσοπληρώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. Για την Λαϊκή Συσπείρωση η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα στα χέρια ιδιωτών. Όπως προειδοποίησε η επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπείρωσης Λ. Καφαντάρη, η επικείμενη απελευθέρωση της τιμής του ρεύματος για τα νησιά που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση, θα καταστήσει το ηλεκτρικό ρεύμα πανάκριβο εμπόρευμα.

Σε αυτά τα πλαίσια η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε ως τερατώδη και καταστροφική για τα νησιά την επένδυση των 322 MW σε τέσσερα νησιά ( Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο) δηλαδή την τοποθέτηση περισσότερων από 300 ανεμογεννητριών ! Με το ίδιο σκεπτικό η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε την πρόταση για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σίφνου με την περιφέρεια και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, καθώς οι σκόπιμες ασάφειες για την χρηματοδότηση ανοίγουν το παράθυρο στους ιδιώτες με «βιτρίνα» τον Δήμο. Ερωτηματικά προκαλεί και η ανάθεση στο Επιμελητήριο της ετοιμασίας του σχετικού φακέλου, παρακάμπτοντας τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

2. Η Λαϊκή Συσπείρωση καταδίκασε με τον πιο απερίφραστο τρόπο την εμμονή της πλειοψηφίας να καταθέτει προτάσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο σκόρπισμα δημόσιου χρήματος. Μετά την σκανδαλώδη «διαδικτυακή πύλη» των 750.000 € της 2ης Συνεδρίασης του Π.Σ., σήμερα ήρθαν να προστεθούν τρία ακόμη «έργα» «ψηφιακών υπηρεσιών» συνολικού ύψους 1.770.000 € ( !!!) αντίστοιχης ωφελιμότητας (!)…. Για την Λαϊκή Συσπείρωση αυτού του είδους η «αναπτυξιακή» προοπτική, ειδικά σήμερα σε μια εποχή οικονομικής εξαθλίωσης του λαού μας, αποτελεί ένδειξη προκλητικού θράσους.

3. Η Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλλει την επί ένα χρόνο σχεδόν, υπονόμευση του θεσμικού ρόλου των παρατάξεων της μειοψηφίας, αφού δεν έχουν την δυνατότητα που προβλέπει ο νόμος για γραμματειακή υποστήριξη και χώρους γραφείων. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση αποκτά πλέον χαρακτηριστικά μεθόδευσης προκειμένου να εμποδιστούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της μειοψηφίας να ασκήσουν με επάρκεια τα καθήκοντά τους. Αν για το πρόβλημα με την παρεμπόδιση μετακίνησης των συμβούλων, η ευθύνη βαρύνει κυρίως την κυβέρνηση που νομοθετεί , για την γραμματειακή υποστήριξη και τον χώρο γραφείου η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την πλειοψηφία του Π.Σ. και τον περιφερειάρχη. Η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε για άλλη μια φορά να λυθεί άμεσα το ζήτημα.

"πολίτες κόντρα στον καιρό" για την 12η συνεδρίαση του Π.Σ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδιασμού "πολίτες κόντρα στον καιρό" σχετικά με την 12η συνεδρίαση του Π.Σ.
Οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων μας Νίκου Συρμαλένιου και Παύλου Χρυσαφίδη στα δύο κύρια θέματα της συνεδρίασης:
Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που έγινε στη Σύρο, συζητήθηκε καταρχήν και προ ημερήσιας διάταξης, παρουσία πλήθους εργαζομένων της Περιφέρειας, η κατάσταση που έχει προκύψει μετά την ψήφιση του πολυνόμου 4024/2011 και οι επιπτώσεις του τόσο στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Ν. Αιγαίου, όσο και στους εργαζόμενους.
Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά τις σύντομες παρεμβάσεις των εκπροσώπων των συλλόγων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Συλλόγου των Μηχανικών, που επεσήμαναν τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Ν. Αιγαίου, η παράταξη μας, αφού για μια ακόμα φορά χαιρέτισε τους δυναμικούς αγώνες των εργαζομένων και επανέλαβε την αυτονόητη στήριξη μας, έθεσε με οξύτητα την κατάσταση που διαμορφώνεται εξ αιτίας των καταστροφικών πολιτικών της τρόϊκας και της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος διάλυσης της Περιφέρειας είναι πλέον ορατός. Με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων που ανέρχονται στο 65 - 70 % του Οργανισμού, με την κατάργηση των θέσεων όσων για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν, με εξουθενωμένους οικονομικά τους εργαζόμενους, με την υπολειτουργία της πλειοψηφίας των υπηρεσιών στις περιφερειακές ενότητες των νησιών, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, ούτε πολύ περισσότερο να στηριχθεί η υπόσταση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Η πρόταση μας είναι με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών, να μπεί λουκέτο σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και να ζητηθεί η εξαίρεση μας από το νόμο, μέχρι την πλήρη κατάργηση του. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει αντιληπτό το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν την Περιφέρεια μας.
Προς αυτή την κατεύθυνση καλέσαμε τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κόκκινο, τώρα που θα υπάρχει πλέον συγκυβέρνηση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, να στηρίξει έμπρακτα και όχι απλώς διακηρυκτικά τα αιτήματα των εργαζομένων και τη στήριξη του θεσμού της Περιφέρειας.
Μετά τη συζήτηση και αφού το Ψήφισμα με ευθύνη της πλειοψηφίας παραπέμφθηκε στο τέλος της συνεδρίασης, ούτε καν αυτό μπόρεσε τελικά να ψηφιστεί, λόγω πανδαιμονίου και αντεγκλήσεων μεταξύ του Περιφερειάρχη και της Λαϊκής Συσπείρωσης για το περιεχόμενο του.

Β) ΝΑΙ στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ΟΧΙ στα υπερμεγέθη αιολικά πάρκα που μετατρέπουν τα νησιά μας σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισβάλλει στη ζωή μας, εξαιτίας και των κλιματικών αλλαγών αλλά και του υπαρκτού κινδύνου για τον πλανήτη μας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι Κυκλάδες σίγουρα είναι μεταξύ των περιοχών που διαθέτουν πλούσιο αιολικό δυναμικό, αλλά και ήλιο και θάλασσα, συνεπώς έχουν μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη αιολικής, ηλιακής, ακόμα και κυματικής ενέργειας. Ταυτόχρονα η ευρύτερη περιοχή της Μήλου, Κιμώλου και Πολυαίγου και λιγότερο η Σαντορίνη, διαθέτουν πλούσιο γεωθερμικό πεδίο. Από αυτή την άποψη θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι Κυκλάδες είναι ο ιδανικός τόπος για ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που έχει εκδηλωθεί από πλευράς υποψηφίων επενδυτών τεράστιο ενδιαφέρον, με πρωταρχικό βέβαια στόχο το κέρδος, ανεξάρτητα από τα οφέλη ή τις ζημιές που θα έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Τα νησιά μας έχουν μπεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων και οι πιέσεις και το παρασκήνιο για να παρακαμφθούν οι τοπικές κοινωνίες το επόμενο διάστημα θα ενταθούν.
Ήδη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και μέχρι πριν κάποιο διάστημα, είχε εγκρίνει μόνο για τις Κυκλάδες επενδύσεις πάνω από 1600 ΜW.
Εμείς για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συμβολή της χώρας μας στον αγώνα κατά του κινδύνου περιβαλλοντικής καταστροφής του πλανήτη, είμαστε σαφώς υπέρ της μέγιστης αξιοποίησης των ΑΠΕ με δύο προϋποθέσεις:
α) το σεβασμό στην κλίμακα του νησιωτικού χώρου, που σημαίνει κατάθεση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση του κάθε νησιού Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ και β) την αξιοποίηση τους για κοινωνικό όφελος και όχι μόνο για λόγους ιδιωτικού επιχειρηματικού κέρδους.

Δεν συμφωνούμε με τη μετατροπή των νησιών μας σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά δεν αποδεχόμαστε υποχρεωτικά και τη λογική των ορίων της ενεργειακής αυτάρκειας, στο βαθμό που μπορούν να αντιμετωπιστούν ενεργειακές ανάγκες γειτονικών νησιών και ταυτόχρονα αυτό να λειτουργήσει υπέρ της ελάφρυνσης άλλων βεβαρυμένων οικολογικά περιοχών της χώρας.

Το παράδειγμα της Σερίφου, που με την πρόθεση εγκατάστασης 87 ανεμογεννητριών σε μεγαλο μήκος των κορυφογραμμών του νησιού θα αλλοίωνε το φυσικό ανάγλυφο και το περιβάλλον, είναι παράδειγμα προς αποφυγήν και προηγούμενο δεδομένο για το τι δεν πρέπει να γίνει για τις Κυκλάδες.

Από την πλευρά μας είμαστε περήφανοι που είμασταν από τους πρώτους που ανοίξαμε το θέμα στις Κυκλάδες. Με ειδική ημερίδα σε συνεργασία με τον τότε Δήμο Κορθίου Άνδρου (Απρίλιος 2007), ανοίξαμε δρόμους που οδήγησαν στην με μεγάλη πλειοψηφία Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κυκλάδων (7-6-2007), που χάραζε το πλαίσιο και τις γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και ειδικά των αιολικών πάρκων στα νησιά.

Επίσης θέλουμε να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη θητεία μας στο νομαρχιακό συμβούλιο Κυκλάδων, σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους από τις παρατάξεις της πλειοψηφίας όπως και της μείζονος μειοψηφίας που τυχαίνει και σήμερα να είναι από τους ίδιους πολιτικούς χώρους, υπερασπίσαμε με συνέπεια την εγκατάσταση δύο ανεμογεννητριών μικρού μεγέθους και ισχύος, που άλλωστε εντασσόταν πλήρως και στις προδιαγραφές της απόφασης του ν.σ. Και θα θυμίσω επίσης την κωλυσιεργεία τους να παρθεί απόφαση και τις διάφορες προφάσεις για να μην γίνει ψηφοφορία, με αποτέλεσμα η επένδυση στο τέλος να ματαιωθεί, επειδή πλέον είχε περάσει ο προβλεπόμενος από το νόμο χρόνος έγκρισης της.

Στην σελίδα www.politesna.blogspot.com  μπορείτε να ενημερωθείτε για τα βασικά σημεία της Απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου του 2007 σε σχέση με το χωροταξικό των αιολικών πάρκων, καθώς και για το προτεινόμενο έργο των 10 αιολικών πάρκων στη Νάξο, Πάρο, Ανδρο και Τήνο.

ο "οικολογικός άνεμος" για την 12η συνεδρίαση του Π.Σ.

Σε ανακοίνωσή της σχετικά με την 12η συνεδρίαση του Π.Σ. η παράταξη "οικολογικός άνεμος" αναφέρει οτι,

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου, μετά από μια πραγματικά δημιουργική συζήτηση, πήρε αποφάσεις που μπορεί να ανοίξουν το δρόμο σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στο Ν. Αιγαίο στα θέματα της ανανεώσιμης ενέργειας, σε μια εποχή που χρειάζονται νέες στρατηγικές και πρακτικές για να μπορέσει να επιβιώσει η νησιωτική μας περιφέρεια σε αυτή την περίοδο βαθιάς κρίσης της χώρας. Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ νοιώθει ικανοποίηση που έχει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη νέα στρατηγική τόσο με τις παρεμβάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και μέσα από την συστηματική συνεργασία μας με τις τοπικές κοινωνίες.
Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σπάταλες ενεργειακά χώρες υπολογίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ΑΕΠ
Η οικονομική επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη: Μόνο το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων για την ηλεκτροπαραγωγή στα μη διασυνδεδεμένα νησιά φτάνει σήμερα τα 700.000.000 ευρώ ετησίως.
Αναγνωρίζουμε επίσης ότι το υψηλό αιολικό δυναμικό των νησιών μπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε να παραχθεί ενέργεια για διάθεση σε ελλειμματικές περιοχές της χώρας και κάλυψη των εθνικών στόχων για διείσδυση των ΑΠΕ κατά 20% στη συνολική παραγωγή ενέργειας έως το 2020. Γνωρίζουμε παράλληλα ότι είναι αδύνατη, τεχνολογικά και ποσοτικά, η επίτευξη των στόχων αυτών μόνο με εξοικονόμηση ενέργειας, ή μόνο με μικρά αιολικά ή μόνο με φωτοβολταϊκά. Στα πλαίσια αυτά, η τοποθέτηση ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων στα νησιά με τη διασύνδεσή τους μέσω υποβρύχιου καλωδίου είναι απαραίτητη.
Οι προτάσεις μας στρέφονται, όμως, στην προσπάθεια να αναπτυχθούν τα συστήματα αυτά μετά από ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και με τρόπο και σχήματα που θα εξυπηρετούν ένα οικολογικό μοντέλο παραγωγής ενέργειας, δηλαδή θα σέβονται το νησιωτικό χώρο.
Το όραμά μας λοιπόν περιλαμβάνει αντί για έργα σαν τα προτεινόμενα του «σχεδίου Κοπελούζου» για τα νησιά Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο, ένα διαφορετικό, εναλλακτικό σχέδιο που θα έχει ως πρωταγωνιστές τις τοπικές κοινωνίες. Προτείνουμε τη δημιουργία «Συμμετοχικής/ων Εταιριών Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας» με μετόχους την Περιφέρεια, τους Δήμους, τη ΔΕΗ, επαγγελματικούς φορείς που θα προωθήσουν τις επενδύσεις στις ΑΠΕ στα νησιά, ώστε να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιμα.

Σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην χώρα μας η παράταξη υποστηρίζει οτι,
Κακώς η συζήτηση επικεντρώνεται σήμερα μόνο στα πρόσωπα, στο ποιος θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας, ποια θα είναι η σύνθεσή της καθώς και ο χρόνος ζωής της. Το πιο σημαντικό είναι το πρόγραμμα που θα (πρέπει να) προωθήσει αυτή η κυβέρνηση, όποιος κι αν αποφασιστεί ότι θα είναι ο χρόνος ζωής της. Και αυτή η συζήτηση πρέπει δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στα δυο κόμματα εξουσίας ή έστω και μεταξύ κάποιων άλλων αλλά θα πρέπει να περιλάβει όλα τα κόμματ α, να ανοίξει στην κοινωνία και στους φορείς της. Η ίδια η κοινωνία θα πρέπει να περάσει από τη φάση της οργής και της διαμαρτυρίας, στη φάση της συνειδητής διαμόρφωσης από τα κάτω ενός εναλλακτικού σχεδίου εξόδου από την κρίση.

Παράλληλα, η παράταξη ψήφισε το ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζομένους που υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου στην 12η συνεδρίαση του σώματος στη Σύρο, στις 9/11/2011. Στην τοποθέτηση του, ο επικεφαλής του "οικολογικού ανέμου", Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου τόνισε ότι η περιφερειακή παράταξη Ο.Α είναι στο πλευρό των εργαζομένων όμως ψηφίσματα και διακηρύξεις δεν αρκούν σήμερα όταν η χώρα βυθίζεται στην κρίση. “Χρειάζεται να διαμορφωθεί μια εναλλακτική στρατηγική διεξόδου από την κρίση, με πρωτοβουλία της κοινωνίας, να περάσουμε δηλαδή από την οργή και την απογοήτευση στην αυτο-οργάνωση και την αλληλεγγύη, πολύ περισσότερο τώρα που εξαπλώνεται η αποσύνθεση του παλιού πολιτικού συστήματος.

η απόφαση της ΠΝΑ για τις ΑΠΕ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίο αναλαμβάνει δυο πρωτοβουλίες:


(α) Ειδικό Χωροταξικό Νοτίου Αιγαίου για τις ΑΠΕ.
Η ΠΝΑ με σύμβουλο μελέτης ο οποίος θα κάνει την περισσότερη δουλειά να αναλάβει την εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ στο Ν Αιγαίο ή δυνατόν να ολοκληρωθεί η έγκρισή τους εντός του 1ου τριμήνου του 2012.
Θα αξιοποιηθούν τα υπόβαθρα που έχουν οι περισσότεροι ΟΤΑ από τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ που εκπονήθηκαν πρόσφατα ή εκπονούνται (όπου υπάρχουν θα χρησιμοποιηθούν χάρτες ΓΝΣ 1:5000 και 1:50.000 καθώς και αεροφωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες κλπ) Οι ΟΤΑ θα κληθούν να εκρίνουν στα ΔΣ το Ειδικό Χωροταξικό κάθε νησιού.
Στόχος να αποκτήσουμε ένα συνολικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ για να πορευθούμε με βάση την κοινωνική συνεννόηση και την οφέλεια των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και τον τόπο συνολικά.
Επειδή το Δίκτυο Αειφορίας νήσων Αιγαίου “ΔΑΦΝΗ” έχει ήδη εκπονήσει το στρατηγικό σχεδιασμό ΑΠΕ στα νησιά του Αιγαίου προτείνεται η ανάθεση του ενεργειακού σχεδιασμού στο ΔΑΦΝΗ με ορίζοντα που αναφέρεται συνεκτιμώντας και τις θέσεις των ΟΤΑ.
(α) Δημιουργείται μια ad hoc επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου αποτελούμενη για να φέρει σε διάστημα 2 μηνών το πολύ μηνών, εισήγηση για την εμπειρία “συμμετοχικών εταιριών ευρείας μετοχικής βάσης” και τις δυνατότητες προώθησής τους στο Ν Αιγαίο καθώς και για τις πηγές χρηματορότησης των επενδύσεων που απαιτούνται.
Η επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με την υπό εξέλιξη πρωτοβουλία στη Σίφνο σε συνεργασία και με την υπό εξέλιξη πρωτοβουλία στη Σίφνο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων κι άλλους φορείς.
Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίο αποφάσισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου σε “πρόγραμμα για την ενεργειακή αυτονομία νη διασυνδεδεμένων νησιών – Νήσος Σίφνος. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης” για την κατάθεση αίτησης στη ΡΑΕ για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με τεχνολογία υβριδικού σταθμού στονησί της Σίφνου σε ποσοστό 80% από ΑΠΕ με τη δημιουργία “συμμετοχικής εταιρίας ευρείας μετοχικής βάσης”