Πέμπτη, Ιουλίου 07, 2011

Ευρωπαική προοπτική των νησιών των Κυκλάδων - η τοποθέτηση του κ. Μαργάρα

Ένα ενδιαφέρον κείμενο με θέμα την "Ευρωπαική προοπτική των νησιών των Κυκλάδων", συνένταξε ο κ.Βασίλης Μαργάρας, Ερευνητής Ευρωπαϊκών Επιστημών και Περιφερειακός Σύμβουλος Μυκόνου με τον συνδυασμό του Γιάννη Μαχαιρίδη, με αφορμή το πρόσφατο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Τήνο με θέμα "Σχεδιάζοντας το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές".


Και, όλ'αυτά, στο νέο, σημερινό περιβάλλον, όπως νομίζω οτι αξίζει να σημειώσουμε, παρουσιάζοντας σήμερα το κείμενο του κ. Μαργάρα, χαρακτηριστικό σημείο του οποίου αναφέρει οτι "η νησιωτικότητα πρέπει να γίνει λέξη καθημερινή στο λεξιλόγιο των Βρυξελλών", πλήν όμως πρωτίτερα και αμεσότερα θα πρέπει η λέξη αυτη να γίνει δικό μας κτήμα και συνείδηση. Η νησιωτικότητα της οποίας τα πλεονεκτήμτα ζούμε, πλήν όμως σε κάποιες περιπτώσεις, παραγνωρίζουμε. Με την ερμηνεία της λέξης να μας λέει οτι παραγνωρίζω σημαίνει πως σχηματίζω λανθασμένη αντίληψη για κάτι, ή δεν αναγνωρίζω την πραγματική του αξία ή σημασία..

Σύμφωνα με το κείμενο,

Η Ευρωπαϊκή διάσταση της νησιωτικότητας αποτέλεσε αντικείμενο εργασίας του Συνέδριο: "Σχεδιάζοντας το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές" που οργανώθηκε από το Υπουργέιο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην Τήνο στις 10 Ιουνίου. Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση και διαβούλευση των εμπλεκομένων φορέων στη διαμόρφωση της Νέας Στρατηγικής για τις Περιφέρειες της Ευρωπαικής Ένωσης και της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2013, σχετικά με το μέλλον των Ευρωπαικών νησιών.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν πιλοτικές πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό "πράσινων" νησιων με ελάχιστους ρύπους τα οποία και πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα νησιά. Αν τέτοιες πρωτοβουλίες πετύχουν τότε τα πράσινα νησιά ποιότητας θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για όλη την Ευρώπη. Επίσης, η ιδέα της "ελκυστικότητας" η οποία παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή κ. Σπιλάνη δίνει έμφαση στα δυνατά σημεία των νησιών μας και μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερη αντιπρόταση αισιοδοξίας στην μιζέρια των ημερών μας.

Επιπλέον, συζητήθηκε η πιθανότητα να συμπεριληφθούν οι νησιωτικές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον προτεινόμενο από την Επιτροπή "ενδιάμεσο στόχο μετάβασης", που θα διασφαλίζει αυξημένους πόρους και τύπους δράσεων προς υλοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των νησιών. Τονίστηκε όμως από όλους τους ομιλητές ότι ένα τέτοια εγχείρημα δεν είναι εύκολο μιας και προσκρούει σε πολλές αντιδράσεις από εκπροσώπους Βορειο-Ευρωπαϊκών χωρών.
Ωστόσο, οποιαδήποτε ευνοϊκή μελλοντική ρύθμιση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την νησιωτικότητα. Πρέπει ως νησιώτες να ζητήσουμε επίμονα την εφαρμογή στην χάραξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών του άρθρου 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο αναγνωρίζει τις υπαρκτές και ποικίλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νησιά.

Η νησιωτικότητα πρέπει να γίνει λέξη καθημερινή στο λεξιλόγιο των Βρυξελλών και οι ιδιαίτερες ανάγκες των νησιών πρέπει να αναφέρονται σε όλες τις πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συμβάλλουν όλες οι ελληνικές δυνάμεις που εδρεύουν στην Ευρω-πρωτεύουσα. Ωστόσο ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι εύκολο και απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια μιας και το συντηρητικό και λαϊκίστικο πολιτικό περιβάλλον που αυτή τη στιγμή επικρατεί στην Ευρώπη δεν είναι φιλικό σε τέτοιες ιδέες. Ωστόσο με υπομονή και επιμονή θα καταφέρουμε να αντιστρέψουμε το αρνητικό αυτό κλίμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη ξεκινήσει μια νέα προσέγγιση στα Ευρωπαϊκά θέματα με συγκεκριμένες της δράσεις (π.χ. συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά συνέδρια και διαβουλεύσεις). Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα δώσει επίσης μεγάλη έμφαση στις πολιτικές της ΕΕ (για παράδειγμα την στρατηγική Ευρώπη 2020). Ωστόσο πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για να εισακουστούν τα προβλήματα των νησιών.
Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020 πρέπει να αποτελέσουν εφαλτήριο διεκδικήσεων. Πρέπει από την πλευρά μας να τονίσουμε ότι δεν μπορούν οι στόχοι της στρατηγικής αυτής για την έρευνα, το περιβάλλον, την καινοτομία και την εκπαίδευση να εκπληρωθούν σε καιρούς σκληρής μνημονιακής λιτότητας. Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε αυξημένους πόρους για την εκπλήρωση τους.
Τελικός μας στόχος πρέπει να είναι η κατοχύρωση ενός ειδικού "προνομιακού καθεστώτος" για το Αιγαίο όπως ακριβώς έχουν και οι Outermost περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας για τα αγροτικά προϊόντα του Αιγαίου (Απρίλιος 2011) αναγνωρίζει το ειδικό πλαίσιο των προϊόντων του Αιγαίου. Είναι μια επιπλέον θετική απόφαση την οποία και πρέπει να εκμεταλλευτούμε για την δημιουργία καθεστώτος προνομιακής μεταχείρισης για τα νησιά μας.

Το «Αρχιπέλαγος» εθνικός φορέας του Ocean 2012

Επίσημη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ με το δίκτυο OCEAN 2012, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη διαμόρφωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στη βάση της αειφόρου αλιείας και την προώθηση οικολογικής «γαλάζιας» ανάπτυξης στα θαλάσσια οικοσυστήματα μας.
Το Δίκτυο OCEAN 2012 δημιουργήθηκε το 2009 με στόχο την προώθηση της αειφόρου αλιείας και την εφαρμογή μέτρων αλιευτικής διαχείρισης μέσα από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ήδη βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης και πλήρους ανάπτυξης. Στο Δίκτυο συμμετέχουν 39 ομάδες μέλη από 13 χώρες της ΕΕ.
Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ως εθνικός φορέας αναλαμβάνει να ενώσει, να συντονίσει και να κάνει έτσι πιο αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δράση δεκάδων αλιευτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, τοπικών κοινωνιών που μέχρι σήμερα δεν είχαν «φωνή». Να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά μέσω του Δικτύου σαν μοχλός πίεσης προς τις ελληνικές αρχές για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη λήψη των αναγκαίων διαχειριστικών μέτρων για την αειφόρο αλιεία και στις θάλασσες μας. Να εντάξει και την Ελλάδα στην ευρεία συμμαχία οργανώσεων που ασχολούνται με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.
Κοινός στόχος είναι να σταματήσει η υπεραλίευση και οι καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές. Η δίκαιη και ισότιμη χρήση των υγιών ιχθυαποθεμάτων. Μια νέα στρατηγική προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας στα ύδατα της ΕΕ και στο στόλο της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Με αυτή τη συνεργασία ενισχύεται κάθε παρέμβαση για τη βελτίωση της ΚΑΠ, εμπλουτίζονται και διαμορφώνονται οι θέσεις και οι δράσεις του Δικτύου. Επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, που η ζωή και η επαγγελματική τους δράση συνδέεται με το ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ελλάδας και πλήττεται από την υποβάθμιση του.
Στο άμεσο μέλλον, εκτός από τα πεδία της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, από τη συνεργασία, θα προκύψουν, πρωτοβουλίες και στη χώρα μας για την αποτελεσματικότερη προώθηση των κοινών στόχων, Αρχιπελάγους και OCEAN 2012.

ο οικολογικός άνεμος για την Κω

Με επιστολή του στον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου (υπάρχει όμως και αρμόδιος υπουργός, εκτός κι αν οι .. φυλακές έχουνε περάσει στην Αυτοδιοίκηση, ή τις ... ιδιωτικοποίησε ο "Γιώργος" -όπως Αμερική..-!) η παράταξη "οικολογικός άνεμος" αναφέρεται στις κακές κτηριακές συνθήκες και στις ελλείψεις σε υποδομές που διαπίστωσε στις φυλακές της Κω, στην πρόσφατη επίσκεψή του στο όμορφο αυτό νησί, με αφορμή την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Στην επιστολή αναφέρεται -κι είναι ευκαιρία που μαθαίνουμε- οτι οι κρατούμενοι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 120 ενώ οι δυνατότητες της φυλακής είναι να φιλοξενεί 90 άτομα. Επίσης διαπιστώθηκε το οτι δεν υπάρχει υγειονομικό προσωπικό όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, δηλαδή ούτε γιατρός, ούτε ψυχίατρος, ούτε ψυχολόγος ούτε καν νοσηλευτής. Σύμφωνα με τις προτάσεις της παράταξης, μπορεί να οργανωθεί μια ομάδα εθελοντών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, ενω θα μπορούσε να διατεθεί το ποσό των €3-5.000 για την αγορά υλικών ώστε να διαμορφωθεί παρακείμενος χώρος σε αίθουσα δημιουργικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων επανένταξης.

η ΤΕΔΚ για τους ανταποκτιτές του ΟΓΑ

Επιστολή προς τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), έστειλε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων σχετικά με τον "ορισμό ανταποκριτών Ο.Γ.Α." στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει οτι,

Κατανοώντας την προσαρμογή της υπηρεσίας στο πρόγραμμα "Καλλικράτης" είναι δύσκολο να καταλάβουμε πως ζητάτε από την μια πλευρά να εξακολουθήσει απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης προς τους ασφαλισμένους, αλλά ταυτόχρονα να μειωθεί και ο αριθμός των απασχολουμένων υπαλλήλων.
Σε αρκετά από τα νησιά μας είτε λόγω της απόστασης, είτε λόγω έλλειψης επαρκούς συγκοινωνίας ο δημοτικός υπάλληλος-ανταποκριτής ΟΓΑ, θα απαιτηθεί να απουσιάζει ημέρες για να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους. Λάβετε υπόψη σας ότι σε πολλούς Δήμους η έλλειψη προσωπικού μαζί με την προσθήκη των νέων αρμοδιοτήτων οι οποίες μεταβιβάσθηκαν στους ΟΤΑ, δεν αφήνει την πολυτέλεια για απουσία προσωπικού προκειμένου να απασχοληθεί παράλληλα με άλλα καθήκοντα. Το αίτημα λοιπόν των αιρετών του Νομού μας είναι όπως γεωγραφικά παραμείνουν οι αρμοδιότητες των ανταποκριτών ΟΓΑ / Δημοτικών Υπαλλήλων στα σημερινά όρια.

αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΔΟΕ ο Χ. Κόκκινος

Συγκροτήθηκε σε σώμα το 11μελές Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που προέκυψε από τις εκλογικές διαδικασίες της 80ης Γενικής του Συνέλευσης. Κατα την διάρκειά της, εκλέχτηκε αντιπρόεδρος και υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ο Χαράλαμπος Κόκκινος, επικεφαλής της μειοψηφίας του Π.Σ. Ν. Αιγαίου.

φραστική επίθεση κατά στελεχών του Πασοκ στην Ρόδο

Ομάδα ατόμων, κυρίως εκπρόσωποι του κλάδου αυτοκινητιστών, εισέβαλε την Τετάρτη σε αίθουσα στη Ρόδο, όπου ήταν προγραμματισμένη εκδήλωση της νομαρχιακής επιτροπής του Πασοκ. Οι περίπου 50 εισβολείς επιτέθηκαν φραστικά εναντίον στελεχών του κόμματος και κυρίως στον γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής, Γιώργο Πόκκια, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια. Στην αίθουσα ήταν παρών και ο γενικός γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, Δημήτρης Χαλκιώτης.
Λίγο μετά, οι εισβολείς αποχώρησαν από την αίθουσα και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά, με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας.
Αντιπροσωπεία των εκπροσώπων των αυτοκινητιστών συναντήθηκε στη συνέχεια με τον κ. Χαλκιώτη και του εξέφρασε τις αντιρρήσεις του κλάδου για την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

Βρούτσης για την ναυτιλία

Για ανεκδιήγητη επίθεση στην Ναυτιλία και τους ναυτικούς απο την κυβέρνηση του Πασοκ κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής της ΝΔ για τις Κυκλάδες Γιάννης Βρούτσης με αφορμή πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών. Ο κ. Βρούτσης αναφέρει οτι κατέβαλε κάθε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εμποδίσει την συμπερίληψη των συγκεκριμένων διατάξεων που αποκάλυπταν τους επαχθείς κυβερνητικούς σχεδιασμούς και προθέσεις για το ΝΑΤ.

Γ. Παπαμανώλης - ερωτήσεις

Ο Βουλευτής Κυκλάδων Γιώργος Παπαμανώλης το τελευταίο διάστημα κατέθεσε 5 ερωτήσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς για θέματα ευθύνης τους. Συγκεκριμένα, κατατέθηκε ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας για την αδικία εις βάρος των τριτέκνων και πολυτέκνων υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων του νομού μας, ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. για την Στελέχωση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θήρας, στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Ακτοπλοϊκή σύνδεση Κυκλάδων με Ανατολικό – Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, στον Υπουργό Οικονομικών για την συνέχιση παραγωγής και προμήθειας ελαφρύ πετρελαίου Marine Diesel 1 για σκάφη των Κυκλάδων, καθώς και για την Στελέχωση Τελωνείου Μυκόνου.
Σύμφωνα με τις δύο πρώτες,
Ερωτάτε το Υπουργείο Παιδείας εαν δύναται να λάβει σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς των τριτέκνων και πολυτέκνων, με αποτέλεσμα άμεσα και πριν την λήξη της ημερομηνίας συμπλήρωσης των μηχανογραφικών να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά των νησιώτικων περιοχών και ιδιαίτερα του Νοτίου Αιγαίου που προέρχονται από τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες να δηλώσουν και σχολές εκτός της Περιφέρειας που ανήκουν.
Αν αυτό δεν μπορεί να γενικευτεί τουλάχιστον να μπορούν να δηλώσουν σχολές εκτός της περιφέρειας διαμονής τους, ακόμα μιας όμορης Περιφέρειας π.χ. οι μαθητές του Νοτίου Αιγαίου της συγκεκριμένης κατηγορίας να μπορούν να δηλώσουν σχολές είτε στην Κρήτη, είτε του Βορείου Αιγαίου, είτε της Αττικής.
Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας είναι στελεχωμένο με (4) οδηγούς αντί για (6) που προβλέπεται και απαιτείται, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι βάρδιες κατά την περίοδο αδειών, ενώ κατά τις τρέχουσες τακτικές μεταθέσεις δεν καλύφθηκε η θέση του Προϊσταμένου από Αξιωματικό Υπηρεσίας.
Ερωτάστε, εαν είναι δυνατό να προβείτε στην Πρόσληψη - Απόσπαση - Μετάθεση μονίμων υπαλλήλων στις κενές θέσεις του συγκεκριμένου Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θήρας καθώς και στην Άμεση Προκήρυξη πρόσληψης Μονίμων Υπαλλήλων σε όλες τις κενές θέσεις που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα Κυκλάδων.

Περιφέρεια - ενημέρωση σχετικά με την οργάνωση των υπηρεσιών της

Συνάντηση εργασίας με τους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είχε την Δευτέρα 5.7 ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης. Στη σύσκεψη συζητήθηκε η οργάνωση των υπηρεσιών και κυρίως το πώς θα συγκεντρωθούν σε ένα κτήριο οι υπηρεσίες, οι οποίες έως τώρα βρίσκονται διάσπαρτες σε έξι διαφορετικά κτήρια.
Ενω, συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Δριβελέγκα είχε την Τετάρτη 6.7 ο Γιάννης Μαχαιρίδης με αντικείμενο τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τετάρτη, Ιουλίου 06, 2011

8 και 9 Ιουλίου το 3ο Συνέδριο για τη Μικρόκαρπη Ντομάτα

Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτηση,

Την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη συνεδριακή αίθουσα της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων το 3ο Συνέδριο για τη Μικρόκαρπη Ντομάτα.
Το συνέδριο, όπως και τα προηγούμενα, οργανώνεται με πρωτοβουλία της «Ηλιότοπος» και με συνδιοργανωτή την «Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων».
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο «τοματάκι Σαντορίνης», στα προϊόντα μεταποίησής του και στις χρήσεις τους. Η γαστρονομία της Σαντορίνης και η άρρηκτη σχέση της με το «τοματάκι Σαντορίνης» αλλά και η συνολική σύνδεσή τους με τον τουρισμό θα έχουν ξεχωριστή, βαρύνουσα θέση στις εργασίες του συνεδρίου και στις παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν.
Το φετινό συνέδριο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και θα έχει εορταστικό χαρακτήρα ενόψει της αναμενόμενης αναγνώρισης του «τοματάκι Σαντορίνης» ως προϊόν ΠΟΠ, εξέλιξη στην οποία είναι βέβαιο ότι έχουν συμβάλει τα δύο προηγούμενα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία το 2002 και το 2005.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα καλύψει ενότητες που αφορούν τόσο σε θέματα καλλιέργειας όσο και σε θέματα αξιοποίησης του προϊόντος είτε ως νωπού είτε ως μεταποιημένου. Επιστήμονες του αγροτικού τομέα, ειδικοί σε θέματα marketing και προβολής, επιχειρηματίες και στελέχη του τουριστικού τομέα και της εστίασης, ειδικοί σε θέματα λαογραφίας και τοπικής παράδοσης, συγγραφείς-ερευνητές γαστρονομίας θα συμμετέχουν ως ομιλητές.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υπάρξει ανοικτή εκδήλωση με ευρεία συμμετοχή κοινού η οποία θα περιλαμβάνει εκλαϊκευμένη ομιλία σχετική με τη διατροφή, συζήτηση σε στρογγυλή τράπεζα σχετική με τη γαστρονομική προοπτική της Σαντορίνης και της σύνδεσής της με τον τουρισμό καθώς και διαγωνισμό τηγανίσματος τοματοκεφτέδων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου,
Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011
09.30– 10.00 Έναρξη – Χαιρετισμοί επισήμων, 10.00 – 12.00 Ενότητα Πρώτη Συντονίστρια Βίκυ Βαμιεδάκη, Δημοσιογράφος
Προϊόντα “SANTO”: "Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον" - Καφούρος Μάρκος, Πρόεδρος Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων
Διαχρονική επιλογή εντός της εγχώριας ποικιλίας μικρόκαρπης τομάτας «Τοματάκι Σαντορίνης» Τράκα Αικατερίνη, Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
Η άρδευση της τομάτας σε ξηροθερμικές συνθήκες Χαρτζουλάκης Κων/νος, Ερευνητής, Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς, ΕΘΙΑΓΕ
Ορθές πρακτικές λίπανσης της μικρόκαρπης τομάτας και επιπτώσεις της στην ποιότητα των καρπών, Σάββας Δημήτρης, Αν. Καθηγητής, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
12.00 – 12. 30 Διάλειμμα Καφέ
12.30 – 14.00 Ενότητα Δευτερη, Συντονιστής Μιχαηλίδης Δημήτρης, Δημοσιογράφος
«Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)», ένας νέος εχθρός της τομάτας στην Ελλάδα και η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του
Παπαδούλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας και συστήματα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων, Γιαννοπολίτης Ν. Κωνσταντίνος, Διευθυντής Σύνταξης ΑγροΤύπος Α.Ε. (Τέως Διευθυντής Τμήματος Ζιζανιολογίας του Μ.Φ.Ι.)
Μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι με βάση το DNA και η σημασία τους για την παραγωγή, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων
Τσαυτάρης Αθανάσιος, Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑ
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή των νησιών, Ευθυμιάτου Χριστίνα, Χημικός Mηχανικός

14.00 – 15.00 Γεύμα
Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011
15.00 – 16.30 Ενότητα 3, Στρογγυλό Τραπέζι, Το “τοματάκι Σαντορίνης” γίνεται ΠΟΠ, Συντονιστής Σέρκο Χαρουτουνιάν, Καθηγητής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχουν:
- Σκοπελίτης Γιώργος, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Θήρας
- Δημόπουλος Ματθαίος, Διευθυντής Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων
- Τράκα Αικατερίνη, Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
- Οικονόμου Πέτρος, Παραγωγός – Επιχειρηματίας

20.30 – 22.30 Ανοικτή Εκδήλωση Ομιλία:
Ο Συνεργατικός Σχηματισμός (Cluster) ΒΙΟ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με στόχο την παραγωγή προϊόντων για μεγάλες ομάδες καταναλωτών
Τσαυτάρης Αθανάσιος, Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑ
Στρογγυλό τραπέζι, Γαστρονομία και Τουρισμός: Η εμπειρία του φαγητού
Συμμετέχουν:
- Νίκος Ζώρζος, Δήμαρχος Θήρας
- Κώστας Κωνσταντινίδης, Ξενοδόχος
- Ηλίας Μαμαλάκης, Δημοσιογράφος
- Δημήτρης Ρουσουνέλος, Ερευνητής γαστρονομίας
- Γιώργος Χατζηγιαννάκης, Εστιάτορας

Βράβευση Ηλία Μαμαλάκη
Διαγωνισμός ”τηγανίζουμε τοματοκεφτέδες”

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011
09.30 – 11.30 Ενότητα 4, Συντονιστής Κωνσταντινίδης Κώστας, Ηλιότοπος
Η Τομάτα στη Σαντορίνη, Λιγνός Μανώλης, Εκδότης Εφημερίδας «Θηραϊκά Νέα», Ιδρυτής Λαογραφικού Μουσείου Σαντορίνης Εμ. Λιγνού
Ίχνη ντομάτας στην κουζίνα των Κυκλάδων, Ρουσουνέλος Δημήτρης, Ερευνητής Γαστρονομίας Φρέσκια και μεταποιημένη μικρόκαρπη τομάτα: Προϊόντα, χρήσεις, προοπτικές
Νομικού Μαρία, Διευθύντρια Πωλήσεων, Δ. Νομικός/COPAIS ΑΕ
Η αγροτική παραγωγή ως μέσο ισόρροπης αντάπτυξης για τη Σαντορίνη, Γεωργαντοπούλου Αγγελική, Οινολόγος

12.00 – 13.30 Ενότητα 5, Συντονιστής Πράσσος Δημήτρης, Δημοσιογράφος
Τοπικές συμμαχίες επιχειρηματιών, Μιχαηλίδης Δημήτρης, Δημοσιογράφος
Τα Σαντορινιά προϊόντα στην εστίαση της Αθήνας, Μαούνης Νίκος, Δημοσιογράφος Γεύσης/Εστιάτορας
Το μέλλον του “τοματάκι Σαντορίνης” και του πελτέ, Χατζηγιαννάκης Γιώργος, Εστιάτορας
13.30 – 15.30 Εργαστήριο τοματοπελτέ - Γεύμα
15.30 – 16.30 Ξενάγηση στους χώρους του οινοποιείου της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων
Πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα http://cherrytomato2011.conferences.gr

η παράσταση "45" στο Καμάρι

Απόψε Τετάρτη 6 Ιουλίου στο Ethnic Bar στο Καμάρι, η μουσική παράσταση "45" συνεχίζει την πολύ επιτυχημένη πορεία της στη Σαντορίνη!
Η πρώτη παρουσίαση της παράστασης θα γίνει στο Ethnic Bar, στην παραλία Καμάρι την Τετάρτη, 6 Ιουλίου στις 22:00. Στην παράσταση "45" συμμετέχουν οι : Κωνσταντίνος Πελεκάνος - κιθάρα/φωνή, Χριστόφορος Γαβαλάς - κιθάρα, Λουκάς Κερκύρας - κοντραμπάσο, Νίκος Σουλιώτης - κρουστά. Συμμετέχει ο Γιάννης Βαρβαρήγος στο λαούτο.
Στην παράσταση "45" θα ακουστούν τραγούδια μουσικών που συμμετέχουν καθώς και επιλογές απο τους Θ. Παπακωνσταντίνου, Σ. Μάλαμα, Ορφ. Περίδη, Χρ. Θηβαίο, Δ. Ζερβουδάκη, Τρύπες, Δ. Σαββόπουλο, Ν. Άσιμο, Π. Σιδηρόπουλο, Tim Buckley, Bob Dylan κ.α.

σεμινάρια στην Περιφέρεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται το διάστημα 4-2.7.2011 πρόγραμμα εκπαίδευσης υπαλλήλων της Περιφέρειας απο το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 35 ωρών και υλοποιείται στη Ρόδο, ενω ανάλογη ενημέρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στην Σύρο.

νέες επιτυχίες του Πανιωνίου συλλόγου TKD

Στο 16ο Ανοιχτό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα TKD που έλαβε χώρα στην Χαλκίδα 2 και 3 Ιουλίου 2011, στο στάδιο "Τάσος Καμπούρης", ο Αθλητικός Σύλλογος "Πανιώνιος Tae Kwon Do" συμμετείχε με δώδεκα αθλητές. Η δωδεκαμελής αποστολή, κατάφερε και απέσπασε ισάριθμα μετάλλια, αφήνοντας άφωνους και τους πιο δύσπιστους φίλους του αθλήματος με την μεγάλη αυτή επιτυχία της. Τα μέλη της αποστολής που κατέκτησαν διακρίσεις ήταν οι:
1) Κώστογλου Χ. Μιχάλης, χρυσό μετάλλιο, 2) Κώστογλου Σ. Μιχάλης, χρυσό μετάλλιο, 3) Ζαφειρίου Χρίστος, χρυσό μετάλλιο, 4) Κατσίπης Φραντζέσκος, χρυσό μετάλλιο, 5) Δρόσου Ζωή, χρυσό μετάλλιο, 6) Φωκάς Δημήτρης, χρυσό μετάλλιο, 7) Φωκάς Κωνσταντίνος, χρυσό μετάλλιο, 8) Δρόσος Αλέξανδρος, χρυσό μετάλλιο, 9) Κατσίπη Κούλα, χάλκινο μετάλλιο, 10) Καραμολέγκος Γιώργος, χάλκινο μετάλλιο, 11) Ζωχιός Γιώργος, χάλκινο μετάλλιο, 12) Κωστογλου Βαγγέλης, χάλκινο μετάλλιο.
Την αποστολή συνόδευαν γονείς των αθλητών που για άλλη μια φορά, η παρουσία τους έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καλή εμφάνιση των αθλητών μας.

ορατός ο κίνδυνος διακοπής των αεροπορικών δρομολογίων για Σύρο

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ραγκούση, έστειλε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων και Δήμαρχος Σύρου κ. Δεκαβάλλας σχετικά με την "διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης της Σύρου με την Αθήνα" στην οποία αναφέρει οτι,
Από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, μας έγινε γνωστή η πρόθεση της εταιρείας ΟLYMPIC AIR για τη διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης της Σύρου με την Αθήνα, γραμμή την οποία χαρακτηρίζει ως μη βιώσιμη.
Πρότασή της ΟLYMPIC AIR προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι να γίνουν προσπάθειες για να ενταχθεί η συγκεκριμένη γραμμή στις χαρακτηριζόμενες ως επιδοτούμενες, προκειμένου να μην διακοπούν τα δρομολόγια από και προς το νησί της Σύρου.
Σας ενημερώνω ότι και παλαιότερα είχαν γίνει παραστάσεις προς τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να ενταχθεί η γραμμή της Σύρου στις επιδοτούμενες, αλλά αυτές δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Για το Ελληνικό Δημόσιο η επιδότηση γραμμών για τα δυο επόμενα έτη θα κοστίσει περίπου στα 44.000.000€ και χαρακτηρίζονται, ως γραμμές παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αυτές που και τουριστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αλλά και γραμμές οι οποίες βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην Σύρο, όπως οι γραμμές της Πάρου και της Νάξου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που σας επισυνάπτουμε, η νομοθετική δυνατότητα υπάρχει. Αναμένουμε από εσάς να υπάρξει και η πολιτική βούληση προκειμένου να μην αποκοπεί αεροπορικά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Νομού των Κυκλάδων από το Κέντρο και ο κρατικός αερολιμένας Σύρου καταστεί ένα αεροδρόμιο μιας αεροπορικής λέσχης.

ανακοίνωση συλλόγου για το περιβάλλον και τον πολιτισμό της Σαντορίνης

Ο σύλλογος "ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ" καλεί τα μέλη του αλλά και όσους άλλους Σαντορινιούς επιθυμούν να συμμετέχουν, να παρευρεθούν στο κλειστό Γυμναστήριο, στην αίθουσα συνεδρίων, την Τετάρτη 13-7-2011 και ώρα 19:00 - 21:00, προκειμένου να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.
Το εν λόγω σωματείο έχει την έγκριση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου. Υποψηφιότητες θα υποβληθούν στις 13-7-2011 και έως ώρα 19:30.
Προϋποθέσεις: Μόνιμη κατοικία στην Σαντορίνη και καταβολή της ετήσιας συνδρομής.
Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος Ιωάννης Ρήγος.

Τρίτη, Ιουλίου 05, 2011

συνεδρίαση ΤΕΔΚ - τοποθετήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Νομού Κυκλάδων συνεδρίασε στην Κω το Σάββατο 2 Ιουλίου 2011 παράλληλα με την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνονταν και εκείνα τα οποία αφορούσαν Δήμους του Νομού Κυκλάδων και βασικά η ενημέρωση από την Διαχειριστική αρχή για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Μεταξύ των θεμάτων τα οποία απασχόλησαν το Δ.Σ. ήταν και αυτό των δυσλειτουργιών οι οποίες έχουν ανακύψει με την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Στο πλαίσιο αυτού του θέματος αποφασίσθηκε όπως επανυποβληθεί το αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας ως ιδιαίτερης εκλογικής περιφέρειας προκειμένου να καταστεί δυνατόν να έχει εφαρμογή και στο νησί αυτό η διάταξη του άρθρου 44 παρ.1 για την αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων όσον αφορά τις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες, οι οποίες εκτείνονται στην επιφάνεια ολόκληρου νησιού.
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ ενημερώθηκαν, για την απάντηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε έγγραφο διαμαρτυρίας της ΤΕΔΚ Κυκλάδων για την στελέχωση των μονάδων Υγείας του Νομού μας και εκφράστηκε η επιθυμία όπως εντός του πλαισίου προσαρμογής της εθνικής μας οικονομίας, εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για την κάλυψη των θέσεων με μόνιμο και .όχι εποχικό προσωπικό σε ένα τόσο σημαντικό τομέα της δημόσιας ζωής.
Τέλος, ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Κυκλάδων υιοθέτησαν την εισήγηση – πρόταση του προέδρου του Συμβουλίου και Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης Γιάννη Δεκαβάλλα, να ζητηθεί από τον Υπουργό Υποδομών Γιάννη Ραγκούση, να συμπεριληφθεί η Σύρος στις επιδοτούμενες αεροπορικές γραμμές, προκειμένου να αποφευχθεί η απομόνωση του νησιού.

πολίτες κόντρα στον καιρό - τοποθετήσεις στο τελευταίο Π.Σ.

Τον άμεσο κίνδυνο να μείνει χωρίς πόρους το Ν. Αιγαίο, επεσήμαναν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στις 2/7/2011, οι εκπρόσωποι της παράταξης “πολίτες κόντρα στον καιρό” κύριοι Νίκος Συρμαλένιος και Παύλος Χρυσαφίδης, οι οποίοι έθεσαν για μια ακόμα φορά το θέμα της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και της απαξίωσης της μειοψηφίας, αφού μέχρι σήμερα η περιφερειακή αρχή δεν έχει απαντήσει είτε προφορικά, είτε γραπτά ούτε σε μιά Ερώτηση ή Επερώτηση από όσες έχουν επανειλημμένα κατατεθεί.
Επίσης και με αφορμή έγγραφο της δημοτικής κίνησης της Κώ “Συμπαράταξη Ελπίδας” ζήτησαν να συζητηθούν θέματα που αφορούν το νησί της Κώ, ορισμένα εκ των οποίων (διαχείριση απορριμμάτων, διαφαινόμενη κατάργηση των Δ.Ο.Υ.), είχαν τεθεί και από την παράταξη μας εδώ και αρκετό καιρό.
Τέλος, αναφερόμενοι στις πολιτικές εξελίξεις, χαιρέτισαν τους αγώνες του ελληνικού λαού στην πλατεία Συντάγματος και στις πλατείες όλης της χώρας και καταδίκασαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την κυβερνητική πολιτική.

Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν στα παρακάτω θέματα:
Στο θέμα της ενημέρωσης για την πορεία του ΕΣΠΑ 2007-2013, μεταξύ των άλλων τόνισαν: “...είχαμε επισημάνει έγκαιρα και πριν οριστικοποιηθεί το ΕΣΠΑ ότι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγνοήθηκε συστηματικά, αφού η συγκέντρωση των ΠΕΠ σε πέντε (5) προγράμματα (σε μας το Ε.Π. Κρήτης/Νήσων Αιγαίου), είχε ακυρώσει την όποια διαδικασία του Δημοκρατικού Προγραμματισμού....Τώρα παραλαμβάνουμε ένα πρόγραμμα ήδη προκαθορισμένο με δεδομένα πλαίσια, κατανομές κονδυλίων, έργων κλπ....Η Περιφέρεια μας, το Ν. Αιγαίο ανήκει πλέον στο Στόχο II, και αυτό σημαίνει λιγότερη χρηματοδότηση και λιγότερα έργα υποδομής....Οι ευθύνες όλων (κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση) όσων διαχειρίστηκαν τα προηγούμενα ΚΠΣ είναι τεράστιες, διότι καταδίκασαν 43 νησιά σε υστέρηση...Τουλάχιστον ας φρόντιζαν να έχει ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος του ΑΕΠ στο σύνολο του Αιγαίου, αφού έτσι κι' αλλιώς το τωρινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όλο το Αιγαίο συν την Κρήτη.....Σήμερα από το Πρόγραμμα αυτό, αντιστοιχούν για το Ν. Αιγαίο 280 εκ € έναντι 514 εκ του ΠΕΠ 2000-2006, ενώ συνολικά μαζί με τα άλλα Επιχειρησιακά Τομεακά Προγράμματα (ΕΚΤ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας) φθάνουν τα 780 εκ €....Δηλαδή το ποσό αυτό σε σχέση με το συνολικό κονδύλι για όλη την Ελλάδα (31,9 δις) ανέρχεται μόλις σε ποσοστό 2,4 %, κάτω από το ποσοστό του πληθυσμού του Ν. Αιγαίου στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας (3 %), όταν οι πάντες γνωρίζουν ότι η επιβίωση της πολυνησιακής μας περιοχής απαιτεί πολλαπλάσιες δαπάνες από την ηπειρωτική Ελλάδα...Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία η απορρόφηση του Ε.Π. Κρήτης/Αιγαίου φθάνει στο 37 %, όμως αυτό συμβαίνει χάριν της πολύ μεγάλης απορρόφησης τους Αξονα “Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα”, ενώ ο κίνδυνος της υπερδέσμευσης κονδυλίων σ' αυτόν τον άξονα, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία υλοποίησης δημοσίων επενδύσεων, αφού εκεί οι απορροφήσεις είναι πολύ χαμηλές... Όσο για το “Ειδικό Πρόγραμμα των 250 εκ, που υποτίθεται ότι θα αντικαθιστούσε τις απώλειες χρηματοδότησης της Περιφέρειας μας, λόγω της ένταξης της στο Στόχο II, αυτό μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε, αφού η απορρόφηση του κινείται μόλις στο 3,7 % και οι νομικές δεσμεύσεις του μόλις στα 22,1 εκ €, ενώ η χρηματοδότηση του προέρχεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), που γνωρίζουμε ότι έχει περιοριστεί δραματικά.....Μέγας κίνδυνος για το ΕΣΠΑ Ν. Αιγαίου, που επισημάνθηκε και από τον υπεύθυνο εισηγητή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Βουτσίνο, όσο και από τον παριστάμενο πρώην υφυπουργό κ. Ρήγα (ομολογήθηκε), είναι η αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της μη καταβολής της εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για το Ν. Αιγαίο αυτό θα σημαίνει αυτόματα ότι, αντί των 280 εκ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης/Αιγαίου, θα έχουμε διαθέσιμο μόνο το 50 %, δηλαδή μόνο 140 εκ, που σημαίνει ότι με βάση τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις, το ΕΣΠΑ τελείωσε....
Καταψήφισαν το Σχέδιο του Κανονισμού για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας 2011-2015, αφού κρίθηκαν ανεπαρκείς οι απαντήσεις στα εξής τέσσερα ερωτήματά τους.
Καταψήφισαν την περαιτέρω ανάθεση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή, με το σκεπτικό ότι ηδη τις έχουν μεταβιβαστεί σοβαρές αρμοδιότητες σε αντίθεση και με τον ισχύοντα νόμο.

οικολογικός άνεμος, πνέει 1 χρόνο στο Ν. Αιγαίο - τοποθετήσεις στο τελευταίο Π.Σ.

Ο Οικολογικός Άνεμος έκλεισε ένα χρόνο ζωής και συνεχίζει να φυσά στο Νότιο Αιγαίο…
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης,
Ένας χρόνος πέρασε από την ιδρυτική συνάντηση του Οικολογικού Ανέμου στη Σύρο, στις 3 Ιουλίου 2010. Μια συνάντηση στην οποία τα πρώτα ιδρυτικά μέλη ανταλλάξαμε τις ανησυχίες μας, επιβεβαιώσαμε το σκοπό και τη διάθεσή μας για δράση, επικυρώσαμε τις αρχές της περιφερειακής κίνησης και τις εκφράσαμε με την ιδρυτική μας διακήρυξη, αλλά και ξεκινήσαμε έναν μακρύ και κοπιαστικό αγώνα για τη διάδοση του μηνύματός μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας νησιώτες.
Η πρόσκλησή μας απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες των νησιών που αντιλαμβάνονταν τις αποτυχημένες συνταγές πολιτικής, που έφεραν την κρίση στα νησιά προτού τη φέρει το μνημόνιο. Και σε όλους τους πολίτες που οραματίζονταν, όπως κι εμείς, νησιά ζωντανά, βιώσιμα, ελκυστικά όλους τους μήνες του χρόνου.
Σύντομα, πολλοί νησιώτες δυνάμωσαν με τη συμμετοχή τους τον Οικολογικό Άνεμο, συνειδητοποιώντας ότι το ζητούμενο στην περιφέρειά μας είναι η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής και του μέλλοντός μας. Και ήταν αυτή η συμμετοχή, η πίστη σε αυτή την αρχή και η διαφορετικότητα των προτάσεών μας, που αποτυπώθηκαν από πολύ νωρίς στο πρόγραμμά μας για τα νησιά, που έπεισαν τους συμπολίτες μας να ψηφίσουν εναλλακτικά και να στηρίξουν τον Οικολογικό Άνεμο, δίνοντάς του μια θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στους έξι μήνες της θητείας του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Οικολογικός Άνεμος, μέσω του επικεφαλής του Νίκου Χρυσόγελου, δεν έπαψε ποτέ να θέτει θέματα προς συζήτηση με πολιτικό περιεχόμενο και σοβαρό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες του Νοτίου Αιγαίου. Με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις του σε κρίσιμα ζητήματα, με εκδηλώσεις και ημερίδες που συνδιοργανώνει με τους Οικολόγους Πράσινους ή με τη συμμετοχή του Νίκου Χρυσόγελου σε σχετικές πρωτοβουλίες που διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οικολογικός Άνεμος δεν λέει… λόγια του ανέμου: οι θέσεις του διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτή συζήτηση όλων των θεμάτων και προτάσεων, με ανθρώπους που είτε σε μόνιμη συμμετοχή είτε όσο αυθόρμητα μπορεί ο καθένας να ανταποκριθεί, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την εμπειρία του, συνεργαζόμαστε προς συναινετικές λύσεις για όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Όσοι αποτελούμε τον Οικολογικό Άνεμο επιθυμούμε να πετύχουμε βαθύτερες αλλαγές στις κοινωνίες των νησιών μας, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο συνείδησης, αξιών, τρόπου ζωής, πολιτισμού. Η κρίση που βιώνει η περιφέρειά μας, αλλά και η εθνική κρίση, που όμοιά της δεν έχει περάσει η χώρα, απαιτούν βαθιά συνειδητοποίηση από όλους μας των ατομικών και συλλογικών λαθών, των απαιτούμενων αλλαγών σε συνήθειες και αξίες και της ανάγκης για αλληλεγγύη και συνεργασία για το κοινό «καλό».
Απευθύνουμε, λοιπόν, το περσινό μας κάλεσμα ως πιο επίκαιρο από ποτέ:
Ελάτε να αλλάξουμε την πολιτική στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και να αλλάξουμε και εμείς μέσα από τη συνεργασία, την κοινή δράση, τη συμμετοχή μας στην καθημερινή ζωή των νησιών, τη συμμετοχή μας στους θεσμούς.
Ελάτε να οργανωθούμε σε κάθε νησί, μικρό και μεγάλο, να προτείνουμε λύσεις και να δουλέψουμε για αυτές, να βοηθήσουμε να φυσήξει «οικολογικός άνεμος» αλλαγής στο Νότιο Αιγαίο.

Ενώ, όπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος με τον “οικολογικό άνεμο” σχετικά με το ΕΣΠΑ Ν. Αιγαίου, τιε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και το Ειδικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας για το Ν Αιγαίο,
«Από την ενημέρωση που έκανε ο εισηγητής της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Βουτσίνος, αλλά και την παρέμβαση του παριστάμενου πρώην υφυπουργού και κυβερνητικού βουλευτή κ. Ρήγα, διαφαίνεται ότι εφόσον δεν υπάρξουν πόροι από την εθνική συμμετοχή, όλοι οι άξονες του ΕΣΠΑ για το Νότιο Αιγαίο θα πέσουν από τα 280 εκατομμύρια Ευρώ σήμερα (50% ευρωπαϊκή και 50% εθνική συμμετοχή) σε περίπου 160 εκατομμύρια Ευρώ (αν υιοθετηθεί το μοντέλο 85% ευρωπαϊκή, 15% εθνική συμμετοχή), ή στα 140 εκατομμύρια Ευρώ (αν η ευρωπαϊκή συμμετοχή αυξηθεί στο 100% για τα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκές πηγές προγράμματα).
Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο σοβαρό αν σκεφτεί κανείς ότι για να απορροφηθεί όλο το ποσό στο ΕΣΠΑ για το Ν. Αιγαίο θα έπρεπε στα 140.000.000 Ευρώ της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης να προστεθούν όχι μόνο τα 140.000.000 ευρώ (για να καλυφθεί το 50% της εθνικής χρηματοδότησης) αλλά και επιπλέον 70.000.000 ευρώ για δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες με βάση τους όρους που θέτει η ΕΕ για την υλοποίηση των έργων. Για παράδειγμα, λόγω της απουσίας χρήσεων γης και των υψηλών αξιών της γης στα νησιά, το κόστος για αποζημιώσεις έχει εκτοξευθεί σε δυσθεόρατα ύψη και ξεπερνάει το 10% το οποίο δέχεται η ΕΕ ως επιλέξιμη δαπάνη και άρα πρέπει να εξευρεθούν εθνικοί πόροι για να καλυφθεί η διαφορά, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο πια. Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος αυτό φτάνει και το 30-40%. Για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις φτάνουν το 40% για το λιμάνι Μυκόνου αλλά επιλέξιμο κόστος είναι μόνο το 10% για έργα συν-χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.
Αναλυτικά τις τοποθετήσεις της παράταξης στο τελευταίο (8ο) Περιφερειακό Συμβούλιο μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ : http://ecoanemos.wordpress.com

αίτημα για την δημιουργία νυχτερινού λυκείου στη Σαντορίνη

Το αίτημά τους για την δημιουργία νυχτερινού Λυκείου ή νυχτερινού τεχνικού Λυκείου εξέφρασαν στο Υπουργείο Παιδείας απόφοιτοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Σαντορίνης αλλά και απόφοιτοι του Γυμνασίου παλαιότερων ετών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην επιστολή τους, "είμαστε όλοι ενήλικοι εργαζόμενοι με έντονη την επιθυμία να συνεχίσουμε τις σπουδές μας και προερχόμαστε απο το Σχολείο Δευτερης Ευκαιρίας, απο το οποίο στα 2 χρόνια λειτουργίας του αποφοίτησαν 40 άτομα."
Το αίτημα των ενδιαφερομένων κοινοποιήθηκε στους βουλευτές των Κυκλάδων και στο γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενω την δεσμευσή του οτι θα στηρίξει και θα προωθήσει το αίτημα τους εξέφρασε ο βουλευτής Κυκλάδων Παναγιώτης Ρήγας.

Κυριακή, Ιουλίου 03, 2011

η "άλλη" Ελλάδα, η παραδοσιακή, στο ευρωπαικό κοινοβούλιο

Την προσπάθεια για την αναβίωση των παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Αιγαίου στηρίζει ο ευρωβουλευτής του Πασοκ Κρίτων Αρσένης, φιλοξενώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ομάδα 20 νέων μουσικών, που θα πλημμυρίσουν το Κοινοβούλιο με τις παραδοσιακές μουσικές τους Αιγαίου και έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Πίττα με θέμα τα «Πανηγύρια του Αιγαίου». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουλίου κατά τη διάρκεια της συνόδου Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τη στήριξη του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Με αφορμή την εκδήλωση ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις εξής δηλώσεις:«Μια ομάδα νέων μουσικών, διάσπαρτων στα νησιά του Αιγαίου ξαναδίνει ζωή στα παραδοσιακά όργανα (τσαμπούνες, σουραύλια, τoυμπάκια), που για χρόνια είχαν σταματήσει να χρησιμοποιούνται.  Μόνο στις Κυκλάδες είναι 120 τα νέα παιδία που αγάπησαν και ανέστησαν τα παραδοσιακά όργανα του νησιού τους. Διοργανώνω μια γιορτή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τα τιμήσουμε, αλλά και να δείξουμε σε όλη την Ευρώπη, την "άλλη" Ελλάδα. Περιτριγυρισμένοι από τις εξαιρετικές φωτογραφίες του Γιώργου Πίττα με θέμα τα «Πανηγύρια του Αιγαίου», 736 ευρωβουλευτές, οι ευρωπαίοι Επίτροποι και  πάνω από 3000 υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χιλιάδες επισκέπτες θα γευτούν τους παραδοσιακούς μεζέδες του Αιγαίου, θα ακούσουν την αυθεντική μουσική από 20 νέους μουσικούς του Αιγαίου και θα χορέψουν στους ρυθμούς του.  Πιστεύω ότι μετά την εμπειρία τους αυτή πολλοί θα επιλέξουν να επισκεφτούν φέτος τη χώρα μας και να συνεχίσουν τη γιορτή.  Η Ελλάδα είναι προικισμένη με πολιτιστική κληρονομία, φυσικό πλούτο και παραδόσεις.  Εκεί βρίσκεται και το κλειδί της εξόδου από την κρίση, όχι στην ανάπτυξη μαζικού τουρισμού χαμηλών εσόδων, αλλά στην ανάπτυξη τουρισμού που αναδεικνύει την μοναδικότητα κάθε τόπου, που λειτουργεί ως αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής στηριζόμενος σε τοπικές προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών, που σέβεται το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και ενσωματώνεται αντί να επιβάλλεται σε αυτά». 

"τα σκιάχτρα της Σαντορίνης" στο Μέγαρο Γκύζη

Με την έκθεση ζωγραφικής της κ. Ρένας Κουρπά «Τα σκιάχτρα της Σαντορίνης» ξεκινούν το Σάββατο 9 Ιουλίου οι 3 εκτός φεστιβάλ εκδηλώσεις του Μεγάρου Γκύζη για το φετινό καλοκαίρι.
Τα εγκαίνεια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 9 Ιουλίου στις 21.00 ενω η έκθεση θα διαρκέσει 9-29 Ιουλίου και θα είναι επισκέψιμη 10:00-16:00 και 19:00-21:00 καθημερινά, πλην Κυριακής. Η είσοδος είναι ελευθερη.
Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει ο κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου, καλλιτεχνικός Διευθυντής Μεγάρου Γκύζη.Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο επιμελητής της έκθεσης,

Τα σκιάχτρα! Γλυπτά αυτοσχέδια δημιουργήματα της λαϊκής φαντασίας, με φόντο την ύπαιθρο, ταπεινά ανθρώπινα ομοιώματα στέκουν εκεί στο χωράφι, παράξενες φιγούρες, φόβητρο κάθε ιπτάμενου «εισβολέα», ακοίμητοι φρουροί, άψυχοι σιωπηλοί αγροφύλακες, συνεργάτες και αγόγγυστοι βοηθοί στη δούλεψη των αγροτών. Ντυμένα με αποφόρια, κουρέλια και άλλα ταπεινά άχρηστα υλικά, τα σκιάχτρα, φορώντας το ψαθάκι ή κάποιο άλλο «σκιάδι», παριστάνουν τους «μπαμπούλες» στα πουλιά. Αβίαστα, με μία εντυπωσιακή αμεσότητα, ο πολυμήχανος γεωργός χειρίζεται τη δομή, τους άξονες, τα υλικά, τα χρώματα, τα ανακυκλώσιμα αντικείμενα, δημιουργώντας σύγχρονες εικαστικές εγκαταστάσεις στο καλλιεργημένο τοπίο. Κάποτε δημιουργούνταν από ασβέστη, ξύλο και σίδερο. Σήμερα είναι παράγωγα μιας δημιουργικής ανακύκλωσης.

Η διαχρονική παρουσία των σκιάχτρων αλλά και ο συμβολισμός τους ενέπνευσαν τη λαϊκή και την καλλιτεχνική φαντασία, αφού τα συναντάμε σε λαϊκά δρώμενα, παραμύθια, σε τραγούδια και θεατρικές παραστάσεις. Τα σκιάχτρα της Σαντορίνης,  πέρα από τη χρηστική τους αξία, παραμένουν σύγχρονα εικαστικά προϊόντα.

Η ζωγράφος Ρένα Κουρπά, με το πινέλο της στραμμένο στη φύση της Σαντορίνης και ειδικά στα σκιάχτρα που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι αγρότες για να προστατέψουν τις καλλιέργειές τους από τα πουλιά, εκθέτει τη δουλειά της των τελευταίων ετών, με τίτλο “Τα σκιάχτρα της Σαντορίνης”, στο Μέγαρο Γκύζη από τις 9 ως τις 29 Ιουλίου, αποδίδοντας εικαστικά αυτό το αυτοσχέδιο φθαρτό ανθρώπινο δημιούργημα της λαϊκής φαντασίας, το σκιάχτρο. 

η "τζι-τζιμιτζιχοτζιριά" στην εστία του Πύργου

Τελικά, τα ιερά, "τεμπέλικα" και .. φαντασιόπληκτα μυρμίγκια είναι που σώζουν την κατάσταση....
Την αντιστροφή, εν μέρη, (ή, την .. αποδόμηση θα έλεγαν κάποιοι άλλοι..!) του μύθου του Αισώπου περί του "τζίτζικα και του μέρμηγκα" επιχείρησε η θεατρική παράσταση "τζι-τζιμιτζιχοτζιριά" που ανέβηκε το 2ήμερο 2 και 3 Ιουλίου στην "εστία του Πύργου" με πρωταγωνιστές τα παιδιά του Πύργου υπο την καθοδήγηση της κ. Στέλας Καραμπεροπούλου.
Σύμφωνα με την παράσταση την ησυχία και τάξη της μυρμιγκοπολιτείας χαλούν δυό "ενοχλητικές" μυρμιγκίνες που δεν λένε να ενταχθούν στην σκληρή και αυστηρή εργασιακή καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, επιμένοντας να μαζεύουν αντί για ψίχουλα, χρωματιστά γυαλάκια και να ονειρεύονται οτι χορευουν μαζί με τις πεταλούδες. Τελικά όμως, οι οχι και τόσο παραγωγικές (βαλτοί είστε αυτην την εποχή;!) πλήν όμως χαρούμενες μυρμιγκίνες, δικαιώνονται απο το περιβάλλον τους, μιας κι εκτός απο τις αρετές της εργασίας υπάρχουν και οι χαρές της ζωής...
Η παράσταση "τζι-τζιμιτζιχοτζιριά" ανέβηκε το διήμερο 2ήμερο 2 και 3 Ιουλίου στην "εστία του Πύργου" σε σκηνοθεσία της Στέλλας Καραμπεροπούλου.

τα Ασύρτικα Σαντορίνης στο «αθηνόραμα Umami»

Στο θέμα "Γευσιγνωσία" του «αθηνόραμα Umami» που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 30/6 μαζί με το περιοδικό "αθηνόραμα" παρουσιάζονται τα "καλύτερα Ασύρτικα της Σαντορίνης". Μαζί με τα θέματα σχετικά με το gastroparty-έκπληξη του αγαπημένου ζαχαροπλάστη Στέλιου Παρλιάρου, τα νέα παγωτά του καλοκαιριού και το Μοσχάτο που κάθεται στο...ντιβάνι της ψυχαναλυσης, το «αθηνόραμα Umami» δοκιμάζει τα καλύτερα Ασύρτικα Σαντορίνης... κρασιά που, όπως αναφέρεται, θα μπορούσαν να κερδίσουν το Champions League ή είναι να τα πιεις στην κούπα του Eurobasket...!

χάθηκε ο Ερμής.. (o Ερμής βρέθηκε!)

Ο Ερμής είναι ένας αρσενικός Γερμανικός Ποιημενικός 8 μηνών με λευκά πόδια. Χάθηκε πριν από λίγες ημέρες και μπορεί να βρίσκεται αοπουδήποτε στο νησί. Εάν έχετε δει τον Ερμή παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την Αλεξάνδρα στο 698 0831231


Hermes is a 8 month old male German Shepher with white legs he was lost a few days ago and can be anywhere on the island. If you have seen Hewmes please contact Alexandra at 0030-698 0831231 Thank you!

Συμπληρωματικό, 5.7.2011, ο Ερμής βρέθηκε, όπως μας ενημερώσατε και σας ευχαριστούμε γι αυτό, στον Αθηνιό.

ανακοίνωση δήμου Σαντορίνης για εύρεση ακινήτου

Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η μίσθωση από το Δήμο ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του Νηπιαγωγείου Μεσαριάς.
Η δημοπρασία θα γίνει στον Δήμο Θήρας ενώπιον αρμόδια επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Δήμαρχο με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής κοινότητας Μεσαριάς, να είναι εύκολα προσβάσιμο σε αυτοκίνητο, να διαθέτει χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, και να έχει εμβαδό επιφανείας στεγασμένου χώρου για νηπιαγωγείο τουλάχιστον 150 τ.μ και προαύλιο χώρο τουλάχιστον 500 τμ. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να διαθέτει χώρους κατάλληλους για τη στέγαση των νηπίων. Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από σήμερα (1.7.2011) έγγραφες προσφορές.

Χαράλαμπος Κόκκινος αλά… Μαρίνα Δίζη... (χωρίς όμως λουλούδια..)

Την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας (αλήθεια, που την βρήκατε; είναι συλλεκτική;..) σήκωσε στην τελευταία, 8η, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (2.7) στην Κω, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κόκκινος, σε μια κίνηση με συμβολικό χαρακτήρα, που όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της παράταξης “αποτελεί σύμβολο ενότητας, αγωνιστικότητας και υπερηφάνειας που παραπέμπει σε εθνική ομοψυχία και συσπείρωση ”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, “το ΠΑΣΟΚ «υποδούλωσε» την Ελλάδα στο Δ.Ν.Τ. Ο λαός μας υποφέρει. Τα ψευτοδιλήμματα, οι διχαστικές «κορώνες», η καλλιέργεια φοβικού συνδρόμου και η βίαιη καταστολή στις λαϊκές κινητοποιήσεις δεν βοηθούν. Απαιτείται ενότητα, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά για να δούμε την Ελλάδα ελεύθερη και δυνατή.”
Παράλληλα, η παράταξη “Νέα Εποχή” επεσήμανε την άρνηση της Περιφερειακής Αρχής να συζητηθούν θέματα υγείας, το Μεσοπρόθεσμο Οικονομικό Πρόγραμμα και η εφαρμογή του στην νησιωτική Ελλάδα, το ότι οι κατακτήσεις των εργαζομένων αφανίζονται και τα προνόμια» της νησιωτικής Ελλάδας χάνονται. Στις τοποθετήσεις της η παράταξη ανέφερε ότι “η περιφερειακή αρχή επιδιώκει το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαδραματίσει απλώς τον ρόλο του «θεατή» στις εξελίξεις και όχι το θεσμικό του ρόλο ως το ανώτερο αποφασιστικό πολιτικό όργανο της Περιφέρειας.” Σημειώνοντας ότι οι εκπρόσωποι της πλειοψηφούσας παράταξης επιμένουν να εθελοτυφλούν στα μεγάλα προβλήματα της Υγείας που καθημερινά διογκώνονται στα νησιά μας, ότι νέα έργα για την υγεία που είχαν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέσω του ΕΣΠΑ (2007-2013) όπως το Νοσοκομείο της Κω, της Καρπάθου και της Πάρου είναι στις καλένδες, καθώς και ότι αποφεύγουν να μιλήσουν για το Μεσοπρόθεσμο Οικονομικό Πρόγραμμα που οδηγεί στην αφαίμαξη εισοδημάτων από μισθωτούς και συνταξιούχους και εκτινάσσει την ακρίβεια και την ανεργία.

Εμείς πάλι λέμε,
οτι κάτι ανάλογο είχαμε να δούμε απο την (άλλη αλήστου μνήμης.. ) εποχή της οικολόγου βουλευτού Μαρίνας Δίζη η οποία κατά την διάρκεια ψηφοφορίας στην Βουλή είχε σηκώσει πανό με το σύνθημα:«Σταματήστε το θέατρο στη Βουλή - Απλή αναλογική». Επίσης, μαζί με το πανό, κάποιοι φίλοι της από τις εξέδρες, συγνώμη, τα ..θεωρεία, την είχαν ράνει με λουλούδια… Την επομένη μέρα από το περιστατικό, είχε παραιτηθεί από την βουλευτική της ιδιότητα η κ. Συνοδινού, η οποία βλέποντας τα όσα συμβαίνουν σήμερα, μπορεί και να αισθάνεται δικαιωμένη…

Περιφερειάρχες - Πρωθυπουργός 1-1... (υποτίθεται οτι κέρδισε η αποκέντρωση..)

Την πάγια θέση και αίτημά του για εκχώρηση στις αιρετές Περιφέρειες όλων των αρμοδιοτήτων που δεν προσκρούουν στο Σύνταγμα, διατύπωσε για μία ακόμα φορά ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης στον Έλληνα Πρωθυπουργό, κατά τη συνάντηση που είχαν την 1η Ιουλίου οι δέκα τρεις περιφερειάρχες με τον κ. Γιώργο Παπανδρέου.
Τα μέλη της ΕΝΠΕ άκουσαν τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στη σημασία της ημέρας, κατά την οποία οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν την ευθύνη διαχείρισης του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, υπογραμμίζοντας ότι πιστεύει στην αποκέντρωση.
Ο κ. Μαχαιρίδης είπε στον Πρωθυπουργό πως «η κυβέρνηση οφείλει να εμπιστευτεί τις Περιφέρειες, και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς από κει θα έλθει η ανάπτυξη». Επικαλέστηκε μάλιστα το παράδειγμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να είναι οι περιοχές όπου καταγράφεται η μεγάλη δυναμική της τουριστικής μας βιομηχανίας.
Τέλος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ζήτησε, όπως και στο παρελθόν, από τον κ. Παπανδρέου να πείσει τους υπουργούς, που δεν έχουν ακόμα συμφιλιωθεί πλήρως με την ιδέα της αποκέντρωσης, να κάνουν την υπέρβασή τους και να εκχωρήσουν ουσιαστικές για την Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες.
Ανάλογες ήταν και οι θέσεις που εξέφρασε ο κ. Μαχαιρίδης στη δίωρη συνάντηση που προηγήθηκε με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.