Σάββατο, Ιουνίου 04, 2011

Γ. Πουσαίος - μήνυμα για την Ημέρα Περιβάλλοντος

Ουσιαστικό και συγκεκριμένο το μηνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Πουσσαίου για την παγκόσμια Ημέρα περιβάλλοντος αναφέρει οτι,

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μία ευκαιρία για τον καθένα από εμάς για να αναλογιστούμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον με την ίδια ακριβώς λογική με την οποία ενεργούμε απέναντι σε κάτι ζωντανό που μας φροντίζει μας περιβάλλει και μας προστατεύει. Είναι ταυτόχρονα μία μέρα, που με βάση τα στοιχεία για την κατάσταση του περιβάλλοντος που παρουσιάζονται δίνονται τα ερεθίσματα για αλλαγή της συμπεριφοράς μας απέναντι σ’ αυτό.

Όλες οι επιστημονικές μελέτες και εκθέσεις με πιο πρόσφατη αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη χώρα μας, που παρουσιάσθηκε πρόσφατα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις στους τομείς της γεωργίας, των δασών, της αλιείας, του τουρισμού, των μεταφορών, στις δραστηριότητες σε παράκτιες περιοχές και στο δομημένο περιβάλλον των αστικών κέντρων θα οφείλονται στην αύξηση της θερμοκρασίας, στην ξηρασία, σε ακραία καιρικά φαινόμενα και στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
Αρνητικές συνέπειες θα υπάρξουν όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα της Ελλάδος και την υγεία των κατοίκων ενώ σύμφωνα με την Έκθεση, οι επιπτώσεις αυτές θα οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγικότητας, σε απώλεια κεφαλαίου και σε επιπλέον δαπάνες για την αποκατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με την έκθεση αν η κλιματική αλλαγή εξελιχθεί με την ένταση που αναμένεται έως το 2050 και το 2100 χωρίς παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η σωρευτική ζημία για την ελληνική οικονομία μέχρι και το 2100 φθάνει τα 701 δις ευρώ, δηλ. ισοδυναμεί με το τριπλάσιο του σημερινού ετήσιου ΑΕΠ της χώρας.

Το σημερινό οικονομικό μοντέλο που έχει ως στόχο την οικονομική μεγέθυνση, το κέρδος, την εμπορευματοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων άμεση ή έμμεση και την εκμετάλλευση του ίδιου του ανθρώπου οδηγώντας στην σημερινή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση πρέπει ν’ αλλάξει και μάλιστα άμεσα.
Η αλλαγή αυτή προϋποθέτει όμως αλλαγή στάσης και σε ατομικό επίπεδο. Η ανάγκη για αποδοτική χρήση των πόρων και για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Και η ανάγκη αυτή αποτελεί προτεραιότητα και αντικείμενο κυρίως των νησιωτικών πολιτικών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Μιλάμε για μία νησιωτική αναπτυξιακή πολιτική που βασίζεται στη προστασία των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων (π.χ. υγρότοποι, αμμοθίνες), στην αποδοτική χρήση των περιορισμένων νησιωτικών πόρων (π.χ. νερό), στον σεβασμό των πολιτιστικών στοιχείων τους και στη αναγνώριση των μειονεκτημάτων τους που περιορίζουν και επιδρούν αρνητικά στην νησιωτική ανάπτυξη και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διατήρηση της νησιωτικής βιοποικιλότητας, η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, η ένταξη στο σχεδιασμό των επιμέρους πολιτικών, των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, η διατήρηση και ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, με έμφαση στις τοπικές ποικιλίες και στη βιολογική γεωργία, η εστίαση στην ανάπτυξη ενός αειφόρο τουρισμού, η εξοικονόμηση ενέργειας και η με σεβασμό στο περιβάλλον εγκατάσταση ΑΠΕ, η προώθηση ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στην Περιφέρεια, η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, η γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ευαίσθητα θέματα όπως π.χ. της ανακύκλωσης, είναι μερικές από τις πολιτικές στις οποίες θα στηριχθεί η αναπτυξιακή προοπτική της τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα φορείς και κινήσεις πολιτών, απαντώντας παράλληλα και στις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις των καιρών και στην μελλοντική επιβίωση των επόμενων γενιών.

Π. Ρήγας - μήνυμα για την Ημέρα Περιβάλλοντος

Στο μηνυμά του ο βουλευτής κυκλάδων και υφυπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Ρήγας για την, αυριανή 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αναφέρει οτι,


Η καθιέρωση Ημέρας Περιβάλλοντος δεν έχει ως κύριο στόχο να τιμήσουμε τη Φύση ως πηγή και δύναμη ζωής -όπως θα οφείλαμε- αλλά λειτουργεί ως επείγουσα υπενθύμιση προς τον εαυτό μας και προς κάθε κατεύθυνση των άμεσων και εφιαλτικών κινδύνων που διατρέχει το περιβάλλον και το μέλλον της ανθρωπότητας από την ανθρώπινη λεηλασία. Κύριος στόχος αυτής της ημέρας είναι η αφύπνιση και η ευαισθητοποίηση Πολιτείας και πολιτών, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη ζωτική σημασία του σεβασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η εξάντληση των φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή δεν είναι θεωρητικοί κίνδυνοι, ένα πιθανό σενάριο. Είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς βιώνουμε και καλούμαστε να ανατρέψουμε άμεσα και αποτελεσματικά, ξεπερνώντας τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης και δράσης μας και ενεργώντας συντονισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έχει γίνει πια κατανοητό ότι η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής των κρατών.
Αν και οι βιώσιμοι περιβαλλοντικοί στόχοι έχουν ενσωματωθεί στις κυβερνητικές αποφάσεις για επενδύσεις και υπάρχει ανταπόκριση στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, μένουν ακόμα να γίνουν πολλά και προπαντός να μην επαναληφθούν τα τραγικά λάθη του παρελθόντος.

πολίτες κόντρα στον καιρό - μηνυμα για την Ημέρα Περιβάλλοντος

Η 5η Ιουνίου, η φετινή παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, καθότι μας βρίσκει με τις πλατείες γεμάτες και ειρηνικά εξεγερμένες ενάντια στο μνημόνιο της φτώχειας, της κοινωνικής ισοπέδωσης, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Οι μέρες που περνάμε στη χώρα μας είναι ιστορικές, καθώς ο λαός με τη μαζική συμμετοχή του σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, βάζει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, εξελίξεις ανατρεπτικές ενός καταρρεόντος πλέον πολιτικού συστήματος. Και μέσα σ' αυτό δεν καταρρέει μόνο το κομματικό κατεστημένο, αλλά και συνήθειες, νοοτροπίες, παραγωγικά μοντέλα που σφράγισαν την κοινωνία από την περίοδο της μεταπολίτευσης.
Το Νότιο Αιγαίο, που θα έπρεπε να έχει χαρακτηριστεί από χρόνια στο σύνολο του ως χώρος εξαιρετικού κάλλους και απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, εξακολουθεί να υφίσταται τις επιπτώσεις μιας άναρχης ανεξέλεγκτης χωρίς όρια ανάπτυξης, όπου ο χωροταξικός σχεδιασμός -πλην εξαιρέσεων- παραμένει ουσιαστικά στα αζήτητα χωρίς ειδικές χωροταξικές μελέτες ανά νησί, όπου για τη μεγάλη πλειοψηφία των νησιών η απουσία ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, μας οδηγεί κατευθείαν στην επιβολή δυσβάστακτων προστίμων, όπου η λειψυδρία αντιμετωπίζεται είτε από ενεργοβόρες αφαλατώσεις, είτε από πανάκριβες μεταφορές των υδροφόρων πλοίων, όπου η οικιστική αυθαιρεσία μετατρέπει με ραγδαίους ρυθμούς την αγροτική γη σε οικόπεδα, όπου τα αλιευτικά αποθέματα κινδυνεύουν με αφανισμό, όπου ο μαζικός τουρισμός στο όνομα του γρήγορου και εύκολου κέρδους οδήγησε σε σοβαρές περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, όπου η αξιοποίηση των ΑΠΕ μεθοδεύεται με όρους εξυπηρέτησης των μεγαλοεπιχειρηματιών και έξω από πλαίσια σεβασμού του τοπίου και του περιβάλλοντος.

αγώνας παλαιμάχων

Ενδιαφέρον για τους παίκτες και όσους τον παρακολουθήσουν αναμένεται να έχει ο ποδοσφαιρικός αγώνας που θα πραγματοποιηθεί απόψε Σάββατο 4 Ιουνίου στις 19.30 στο γήπεδο του Καμαρίου μεταξύ των ομάδων "παλαίμαχοι Σαντορίνης" και "παλαίμαχοι Πανιωνίου, Νέας Σμύρνης". Μεταξύ των διοργανωτών της ευχάριστης αυτης αθλητικής εκδήλωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σαντορίνης Ηλίας Μάινας.

πρόσκληση για τον υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό της Καλντέρας

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2011, αρκετοί κάτοικοι της Σαντορίνης μας καλούν να συμμετέχουμε στις εθελοντικές ομάδες υποβρύχιου και παράκτιου καθαρισμού της Καλντέρας που θα γίνουν την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 10.30 πμ στην Ακτή Ρεμέτζο, στο Ακρωτήρι.

αίτημα ΤΕΔΚ για την αναγνώριση της Θηρασίας ως δημοτικής ενότητας

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση, έστειλε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων και Δήμαρχος Σύρου Γιάννης Δεκαβάλλας σχετικά με την "Αναγνώριση της δημοτικής κοινότητας Θηρασίας ως δημοτικής ενότητας του Δήμου Θήρας" στην οποία αναφέρει οτι,
Το νησί της Θηρασίας αποτελεί σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" δημοτική κοινότητα, υπαγόμενη στην δημοτική ενότητα Οίας – Θηρασιάς, η οποία αποτελεί και εκλογική περιφέρεια. Αποτέλεσμα της ένταξής της αυτής, είναι η αδυναμία ορισμού χωρικού αντιδημάρχου. Σήμερα ο χωρικός αντιδήμαρχος έχει οριστεί για τη δημοτική ενότητα Οίας – Θηρασιάς.
Θεωρούμε ότι και η Θηρασιά ως ξεχωριστό νησί το οποίο υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Θήρας, θα πρέπει να τύχει των ευεργετικών διατάξεων που ισχύουν και για τα άλλα μικρά νησιά του νομού μας, (Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσια) και να αποτελέσει ξεχωριστή δημοτική ενότητα, δίνοντας το δικαίωμα στους κατοίκους του νησιού να εκλέγουν οπωσδήποτε εκπρόσωπο στο δημοτικό συμβούλιο Θήρας και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα ορισμού χωρικού αντιδημάρχου αποκλειστικά για το νησί τους.

Δήμος Σαντορίνης - ανακοινώσεις για μισθώσεις παραλιών

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει οτι στις 6 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για ενοικίαση θέσεων των Παραλιών των Τοπικών Κοινοτήτων Μεγαλοχωρίου και Οίας Θήρας για την εκμετάλλευση ομπρελών και κρεβατιών, καθώς και οτι στις 8 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 θα γίνει η ανάλογη διαδικασία για τις παραλίες του Ακρωτηρίου.

Π. Ρήγας - δραστηριότητες υπ. Ανάπτυξης

Στα Καλάβρυτα βρέθηκε την κυριακή 29 Μαίου ο βουλευτής Κυκλάδων και υφυπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Ρήγας συνοδευοντας τον πρωθυπουργό.
Κατα την διάρκεια της επίσκεψής του ενημέρωσε τους φορείς της Αχαίας οτι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απλοποιεί περαιτέρω τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και δράσεων των ΠΕΠ και στηρίζει μέσω της τεχνικής βοήθειας τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων (Δήμους και Περιφέρειες) προκειμένου να υπάρξει ταχύτερη και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έναρξη λειτουργιάς του Νέου Επενδυτικού Νόμου, του νέου ταμείου ΕΤΕΑΝ, στην ενεργοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς και στην έναρξη λειτουργίας -από το μεθεπόμενο μήνα- του ειδικού καθεστώτος του Επενδυτικού Νόμου για τη στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με το ποσό των 150 εκατ. ευρώ, για το 2011.

Χ. Κόκκινος - τοποθετήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο (30.5)

Κατά την 7η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στη Σύρο, στις 30.5.2011 και κατά τη συζήτηση του θέματος «Υποβολή Φακέλου στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για την επικαιροποίηση του εγγράφου Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ο επικεφαλής του συνδυασμού "Νέα Εποχή" για τα νησιά μας κ. Κόκκινος δήλωσε μεταξύ άλλων οτι,
Με δεδομένο ότι έχουν πιστοποιηθεί - από το 2008 - οι δύο νομαρχίες (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) καθώς και οι υπηρεσίες της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι αυτονόητη και εύκολη η πιστοποίηση της νέας περιφερειακής δομής. Σας επισημαίνουμε ότι το πλέον σημαντικό αναπτυξιακό ζήτημα είναι η πλήρης αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Δυστυχώς, βρισκόμαστε στο 2011, δύο χρόνια πριν την εκπνοή του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ακόμα πιστοποιούνται φορείς αντί να ολοκληρώνονται έργα. Η καθυστέρηση στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ και την πιστοποίηση των φορέων κατά την τελευταία διετία είναι τραγική.
Ενω, σχετικά με την πορεία λειτουργίας του "Ναυπηγείου Νεωρείου Σύρου» κατέθεσε προς έγκριση το παρακάτω ψήφισμα:
"Καλούμε την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, να αξιοποιήσει τους πόρους του ΕΣΠΑ, να ενεργοποιήσει τον αναπτυξιακό νόμο, να κρατήσει ίσες αποστάσεις στην πολιτική στήριξης του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα και να προχωρήσει σε μειώσεις των εργοδοτικών εισφορών και των φόρων της βαριάς βιομηχανίας του Νότιου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη της την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας. Θεωρούμε «εχθρική πολιτική» το πρόστιμο των 800.000 € που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση που, πρωταγωνιστώντας στο κίνημα «δεν πληρώνω», δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της προς το ναυπηγείο αλλά και τη στάση της διοίκησης της ΔΕΗ που δεν δέχεται έναν στοιχειώδη διακανονισμό των οφειλών του ναυπηγείου. Με πολιτικές «μαυρογιαλούρου», ακατάσχετη υποσχεσιολογία και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας δεν δίνονται λύσεις, δεν υπάρχουν προοπτικές."

Παρασκευή, Ιουνίου 03, 2011

το χρήμα πολλοί εμίσησαν, την δόξα ουδείς (καλά, μην λέτε και μεγάλα λόγια..)

Τον έντονο προβληματισμό τους για την καθυστέρηση έγκρισης και καταβολής των δαπανών μετακίνησής τους, τις οποίες καταβάλλουν εκ των προτέρων οι ίδιοι, εξέφρασαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που έγινε με τηλεδιάσκεψη.
Το ζήτημα αφορά στο σύνολο των περιφερειακών συμβούλων του Νοτίου Αιγαίου, και όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά «είναι θέμα αξιοπρέπειας» ενω έγινε λόγος για «γραφειοκρατικές διαδικασίες που κινούνται στα όρια του παραλογισμού».
Τους προβληματισμούς των συναδέλφων του συμμερίστηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης Τζώρτζης Μακριωνίτης.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, σχολιάζοντας το θέμα, θύμισε τις αλλεπάλληλες προφορικές και έγγραφες παρεμβάσεις του προς το Υπουργείο Εσωτερικών. «Σε λίγο δεν θα είναι δυνατή ούτε και η απαρτία στις συνεδριάσεις του οργάνου» συμπλήρωσε ο κ. Μαχαιρίδης, προσθέτοντας πως «δεν είναι δυνατόν, οι περιφερειακοί σύμβουλοι να χρηματοδοτούν, ουσιαστικά από τη τσέπη τους, τις συνεδριάσεις του σώματος».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Πουσσαίος, που αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα της νησιωτικής Περιφέρειας που καθιστά το πρόβλημα οξύτερο.

θέματα συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου 6.6

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαντορίνης που περιλαμβάνει 29 θέματα με κυριότερα τα εξής,


ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011», ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #11.838,00#€, EΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ PARKING ΣΤΟ ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #80.000# € ΜΕ ΦΠΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ #5.000# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΜΕΝΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 6/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 11μηνης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012», ΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

Πέμπτη, Ιουνίου 02, 2011

με αφορμή το sea diamond - μια πρόταση, μια συμφωνία και μια διαφωνία

Σημαντικά θέματα περιλάμβανε η 7η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, που έγινε στη Σύρο στις 30 Μαΐου, που αφορούσαν μεταξύ άλλων και στο θέμα του ναυαγίου του SEA DIAMOND.


Την στήριξη της Περιφέρειας στο αίτημα των κατοίκων της Σαντορίνης και την συνδιοργάνωση με το Δήμο Θήρας και το Πολυτεχνείο Κρήτης συνεδρίου με αντικείμενο θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιων ατυχημάτων, ανακοίνωσε ο Περιφεριάρχης κ. Μαχαιρίδης,
ο εκπρόσωπος της παράταξης "πολίτες κόντρα στον καιρό" κ. Χρυσαφίδης συμφώνησε με τη διοργάνωση συνεδρίου για το Sea Diamond, αλλά επεσήμανε την εγκληματική αδράνεια και την ανικανότητα του κράτους που έχει αφήσει κυριολεκτικά το οικοσύστημα της Καλντέρας στα χέρια του Θεού και της τύχης, ενω ο κ. Χυσόγελος επικεφαλής της παράταξης "οικολογικός άνεμος" δεν ψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας για συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης αλλά και συμβολή της Περιφέρειας στην διοργάνωση συνεδρίου για τις επιπτώσεις ναυαγίων όχι γιατί διαφωνούσε με τις εκδηλώσεις αλλά γιατί ο περιφερειάρχης, ενώ ξεκίνησε δηλώντας ότι συμφωνούμε όλοι για την ανέλκυση του ναυαγίου, στην ομιλία του με την οποία έκλεισε το θέμα, δημιούργησε ένα κλίμα αμφιβολίας αν πρέπει και μπορεί να ανελκυθεί το ναυάγιο.

Αναλυτικότερα και σχετικά με το θέμα της περαιτέρω διαχείρησης του ναυαγίου του Sea Diamond,

ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε πως η Περιφέρεια στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων της Σαντορίνης” και έκανε λόγω για παγκόσμιο θέμα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, ενω συζητήθηκε και το θέμα της Συγκρότησης Επιτροπής για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Θήρας και το Πολυτεχνείο Κρήτης συνεδρίου με αντικείμενο θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιων ατυχημάτων (όπως η περίπτωση του Sea Diamond)
Η παράταξη "πολίτες κόντρα στον καιρό" συμφώνησε με τη διοργάνωση συνεδρίου για το Sea Diamond, αλλά επεσήμανε και στηλίτευσε την εγκληματική αδράνεια και την ανικανότητα του κράτους, αλλά και τη διαπλοκή των επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν αφήσει κυριολεκτικά το οικοσύστημα της Καλντέρας στα χέρια του Θεού και της τύχης.
Στην τοποθέτησή της για το θέμα η παράταξη "πολίτες κόντρα στον καιρό" ανέφερε οτι, "η κυβέρνηση αρνούμενη να αναλάβει τις ευθύνες της, δήλωσε ήδη δια του αρμόδιου υπουργού της ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την ανέλκυση. Έτσι μία οικολογική βόμβα επικείμενης καταστροφής αγνώστων διαστάσεων, εξακολουθεί να βρίσκεται στην Καλντέρα της Θήρας. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση του κράτους ( άρθρο 24 του συντάγματος και Ευρωπαϊκή νομοθεσία) να αντιμετωπιστεί άμεσα το ναυάγιο που για 5 χρόνια οι Θηραίοι και άλλοι πολίτες αγωνίζονται να ανελκυστεί. Πέρα λοιπόν από το συνέδριο, η ανέλκυση του Sea Diamond πρέπει να είναι ο μόνος αδιαπραγμάτευτος στόχος που δεν επιδέχεται εκπτώσεις".
Η παράταξη "οικολογικός άνεμος" σχετικά με την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond, δεν ψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας για συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης αλλά και συμβολή της Περιφέρειας στην διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου για τις επιπτώσεις ναυαγίων όχι γιατί διαφωνούσε με τις εκδηλώσεις αλλά γιατί ο Περιφερειάρχης, ενώ ξεκίνησε δηλώντας ότι συμφωνούμε όλοι για την ανέλκυση του ναυαγίου, στην ομιλία του με την οποία έκλεισε το θέμα, δημιούργησε ένα κλίμα αμφιβολίας αν πρέπει και μπορεί να ανελκυθεί το ναυάγιο. Όπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος “Ενώ έχουμε δηλώσει την αμέριστη υποστήριξη στην Επιτροπή Κατοίκων για την Ανέλκυση του Ναυαγίου, δεν είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε και εμείς σε όσα γίνονται αυτά τα πέντε χρόνια, δηλαδή να πετάει τη μπάλα η μια υπηρεσία στην άλλη, το ένα υπουργείο στο άλλο και στο τέλος όλοι μαζί στις εξέδρες, κερδίζοντας χρόνο για να μην γίνεται τίποτα. Αυτό που περιμέναμε είναι η Περιφέρεια να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες στηρίζοντας μεταξύ άλλων με νομική και τεχνική βοήθεια την απαίτηση ανέλκυσης του ναυαγίου, όχι να βλέπει το συνέδριο σαν μια ευκαιρία για άλλη μια συζήτηση. Σε ποια άλλη χώρα θα ήταν τόσο εύκολο να πετάγονται στο καλάθι των αχρήστων οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την νομοθεσία, και να μην εισπράττονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται;”

Απο τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η βιωσιμότητα του ναυπηγείου Νεώριο, η διαχειριστική επάρκεια της Περιφέρειας και υπηρεσιών της, η προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στη Χάλκη και στην Ανάφη,η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε σχέση με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις ιχθυοκαλλιέργειες και η συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας στον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής Νατούρα Καρπάθου- Σαρίας.

Στα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 30/5/2011 που έγινε στη Σύρο, η παράταξη "πολίτες κόντρα στον καιρό" συμφώνησε με την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Περιφέρειας και ζήτησε να υπάρξει ειδική συζήτηση για το ΕΣΠΑ σε επόμενο περιφερειακό συμβούλιο, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στα νησιά Ανάφη και Χάλκη, τόνισε ότι πράγματι αυτό εμπεριέχει πρωτοποριακές δράσεις, που εφόσον πετύχουν θα πρέπει να αποτελέσουν και πρότυπο για τα υπόλοιπα νησιά και κυρίως για τα μικρά, καταψήφισε τη μελέτη για το χωροταξικό σχεδιασμό για τις υδατοκαλλιέργειες με το σκεπτικό ότι βασίζεται στη λογική η αλιεία να μην επηρεάσει την ιχθυοκαλλιέργεια, ενω στο θέμα του Νεωρείου υποστήριξε κοινό ψήφισμα επισημαίνοντας οτι οι δεσμευσεις εκ μέρους κυβερνητικών ούτε θέσεις εργασίας διασφαλίζουν, ούτε ουσιαστικές πολιτικές ανάπτυξης της ναυπηγικής βιομηχανίας προωθούν.

Στα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 30/5/2011 που έγινε στη Σύρο, η παράταξη "οικολογικός άνεμος" για το θέμα του Νεωρείου πρότεινε να βγει ομόφωνο ψήφισμα με προτάσεις που να δίνουν άμεσα ανάσα ζωής στο ναυπηγείο ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για κινήσεις που θα το ξανακάνουν βιώσιμο μέσα από πράσινες καινοτομίες και κατασκευές, σχετικά με τη διαχειριστική επάρκεια της Περιφέρειας ψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας οτι “το πιο δύσκολο θέμα, που απαιτεί βαθιές αλλαγές, είναι αυτό της ουσιαστικής επάρκειας της Περιφέρειας στο να σχεδιάζει και να υλοποιεί περιφερειακές πολιτικές που θα κάνουν βιώσιμη την οικονομία, συνεκτική την κοινωνία και θα εντάσσουν τη μακροχρόνια διατήρηση του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος στις κυρίαρχες επιλογές της οικονομίας”, ενω σχετικά με την προώθηση πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης και κομποστοποίησης σε Ανάφη και Χάλκη ψήφισε την εισήγηση καταθέτοντας όμως προτάσεις για βελτίωσή του.

Τετάρτη, Ιουνίου 01, 2011

οι διαμαρτυρίες στην Σαντορίνη

Για σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου, 8η συνεχόμενη ημέρα των διαμαρτυριών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των "αγανακτισμένων πολιτών", ορίστηκε το νέο ραντεβού όσων συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες στην Σαντορίνη, προκειμένου μάλιστα να κινηθούν διαδικασίες για ώστε να οριστεί συντονιστική επιτροπή.

Αρχικά το ραντεβού είχε οριστεί για το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαίου πλήν όμως επανοριστικοποιήθηκε για σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στον χώρο μπροστά απο την ΔΟΥ Σαντορίνης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημιουργήθηκε γι αυτόν τον λόγο στο facebook διαβάζουμε οτι,

Σήμερα 1η Ιουνίου (19.00-22.00) θα γίνει συνέλευση στο γνωστό σημείο προκειμένου να οριστεί συντονιστική επιτροπή .
Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσης κάθε πλατείας .Αμέσως μετά θα υπογράψουμε το ''Ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης της Πλατείας Συντάγματος, ενώ θα τοποθετηθεί κουτί αιτημάτων.
Περιμένουμε εσάς και τις ιδέες σας ! Συνεχίζουμε !!!! γιατί είμαστε ακόμα ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ !!!
Η λέξη Αγανακτισμένοι δεν θέλει με τίποτα να υποκινήσει ή να υποδείξει τον τρόπο. Απεναντίας, δηλώσαμε από την αρχή ότι θέλουμε να βρεθούμε ειρηνικά και αυθόρμητα. Χωρίς σχέδιο και πλάνο. Μόνο να δηλώσουμε την ειρηνική διαμαρτυρία μας. Δηλαδή μια ειρηνική και αυθόρμητη σύναξη.
Στόχος μας είναι να κατεβούμε με τα παιδιά μας, να γνωριστούμε με κάποιους, να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς. Με αφορμή αυτό που όλοι ζούμε.
Χωρίς σημαίες και πλακάτ, χωρίς κόμματα και οργανώσεις. Αυθόρμητα.

Η συμμετοχή στην Σαντορίνη δεν είναι μεγάλη, αλλά αυτό δεν εκπλήσσει μιας και ως γνωστό η κοινωνία του νησιού είναι κλειστή, κάτι που μάλιστα αποτελεί ενα απο τα κύρια και πλέον αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της (ως αποτέλεσμα πολλών, και οικονομικών, παραγόντων που έχουν αναλυθεί πολλάκις στο παρελθόν) ενώ επιπλέον η Σαντορίνη έχει αποτελέσει ενα απο τα πλέον καλά οργανωμένα σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων νησιά. Παρά την έντονη παρουσία και οργάνωση των κομμάτων της Αριστεράς και ιδιαίτερα του ΚΚΕ, η παρουσία ανθρώπων που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες απο αυτές τις παρατάξεις είναι περιορισμένη. Ενδεχομένως, και λόγο του βασικού μηνύματος των διαμαρτυριών σε κεντρικό επίπεδο που είναι "πέρα απο τα κόμματα", σύνθημα το οποίο, σε πρώτο άκουσμα τουλάχιστο, δημιουργεί κάποιες αναστολές ως προς την συμμετοχή ανθρώπων που είχαν οργανωθεί στο παρελθόν ή είναι οργανωμένοι σε κάποιο κόμμα. Ενδεχομένως δε, κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν συνηθίσει να διαμαρτύρονται χωρίς κομματική πρόσκληση είτε να μην έχουν αποστασιοποιηθεί τόσο όσο να αισθάνονται άνετα να εκδηλώσουν αυτήν την συμμετοχή στην διαμαρτυρία, χωρίς να θεωρηθεί πολιτική ή κομματική απόκλιση.
Στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν κυρίως νέοι άνθρωποι, οι περισσότεροι μέτοικοι στο νησί, ενώ δεν είναι και λίγοι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που όντας πολιτικοποιημένοι, περνούν απο το σημείο των διαμαρτυριών, ενημερώνονται και εύχονται σε όσους κινητοποιούνται καλή συνέχεια.
Παράλληλα και σε οτι αφορά την Σαντορίνη η συγκεκριμένη περίοδος δεν ευνοεί την συμμετοχή σε εκδηλώσεις, πόσο μάλλον αυτού του χαρακτήρα, εξ αιτίας του φόρτου εργασίας λόγο της τουριστικής περιόδου.

Η συνέχεια του κειμένου, εδω

Ενίσχυση των πρανών στην Καλντέρα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος

Σειρά προληπτικών μέτρων, για την ενίσχυση της ασφάλειας των πρανών της Καλντέρας στη Σαντορίνη και τη Θηρασιά αποφασίστηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, υπό τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Σηφουνάκη, μετά και την συνάντησή του με τον δήμαρχο Σαντορίνης
Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:

- Η υφιστάμενη μελέτη για την ενίσχυση των πρανών στο νέο λιμάνι να επεκταθεί ώστε να καλύψει περιοχή 3,5 χλμ. Το έργο αυτό είναι και το πιο άμεσα υλοποιήσιμο, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
- Να επεκταθεί η αντίστοιχη μελέτη (που βρίσκεται σήμερα υπό εκπόνηση) για τα Φηρά και να συμπεριλάβει και την περιοχή του τελεφερίκ, ώστε να γίνει έλεγχος ευστάθειας των εγκαταστάσεων. Τα έργα στήριξης της Καλντέρας στα Φηρά και στην Οία θα προωθηθούν ταυτόχρονα, για λόγους μείωσης κόστους. Η μελέτη για τη στήριξη των πρανών στην Οία είναι έτοιμη.
- Να δοθεί προτεραιότητα στις διαδικασίες χωροθέτησης των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, αφαλάτωσης, βιολογικού καθαρισμού και ΧΥΤΥ.
- Να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης τελεφερίκ στο νέο λιμάνι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος της Σαντορίνης ζήτησε την οριοθέτηση των οικισμών Αμμούδι και Αρμένη (τα λιμάνια της Οίας), που συνεχώς επεκτείνονται αυθαίρετα και χωρίς σχέδιο προς τα πρανή.

νέο ΔΣ για την ένωση ζωοφίλων

Στις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία για την Εκλογή του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ζωοφίλων Θήρας. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύμφωνη γνώμη των Εκλεγμένων, το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως ορίζεται ως εξής : Πρόεδρος: Χριστίνα Καλούδη, Αντιπρόεδρος: Γιώργος Νυσταζόπουλος, Γραμματέας: Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου, Ταμίας: Barbara Zahnler, Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Majda Anderson , Helga Kussmaul, Helen Marinakis.

Election of SAWA’s new Board of DirectorsOn 9 May 2011, the Santorini Animal Welfare Association elected its new Board of Directors. Following the counting of the votes and the mutual agreement of the elected candidates, SAWA’s Board of Directors is constituted by its new members as stated here below:
President: Christina Kaloudi, Vice-President: George Nystazopoulos, Secretary: Evangelia Konstandopoulou , Treasurer: Barbara Zahnler, Board of Directors Members: Majda Anderson, Helga Kussmaul,Helen Marinakis.

οι Κυκλάδες δεν πήγανε Μετρό (επειδή πήγανε πρώτοι οι θυμωμένοι έλληνες..)

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι αναβάλλεται, επ’ αόριστον, η προγραμματισμένη από 1 ως 4 Ιουνίου η δράση προβολής των Κυκλάδων στο Μετρό του Συντάγματος, καθώς δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και του προωθητικού υλικού στο χώρο των περιπτέρων, εξ αιτίας των συγκεντρώσεων που οργανώνονται από τους πολίτες στην πλατεία Συντάγματος.
 
Σχόλιο. Γιατί δεν μοιράζετε στους πολίτες της πλατείας Συντάγματος το υλικό για τις Κυκλάδες;
Μια χαρά θα το διανείμουν. Και με ενθουσιασμό. "Κάτω η Βουλή - Ζήτω οι Κυκλάδες"
(κι εμείς τα ίδια λέμε..!)