Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 25, 2009

Πριν από τις εκλογές. Γιατί μετά δεν ξέρεις τι (σου) γίνεται….

Συνεδριάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Οίας – Θηρασιάς την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 17.00 με 23, τα εξής παρακάτω, θέματα

1. Έγκριση δαπανών – Ψήφιση πιστώσεων έτους 2009
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2009
3. Αίτημα ΙΝ.Μ.Π.Η.Σ. για αναβάθμιση δικτύου σεισμογράφων Σαντορίνης
4. Προμήθεια σύγχρονων διαγραμμάτων με φωτογραμμετρικές τεχνικές
5. Αιτήματα Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οίας και Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Γυμνασίου Θηρασίας για χρηματοδότηση
6. Αίτημα Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οίας για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
7. Έγκριση βεβαιωτικού καταλόγου τελών εναπόθεσης – ρήψης μπαζών και υλικών, έτους 2008
8. Σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ΄΄ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Οίας ΄΄ κατόπιν ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού
9. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτής Δημοπρασίας ΄΄ Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Βραχιές Κοινότητας Οίας Νήσου Θηρασίας ΄΄
10. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτής Δημοπρασίας ΄΄ Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στη θέση Άγιος Βασίλειος της Κοινότητας Οίας ΄΄
11. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτής Δημοπρασίας ΄΄ Επισκευή Αγροτικών Δρόμων Κοινοτικού Διαμερίσματος Θηρασίας Κοινότητας Οίας ΄΄
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου ΄΄ Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου 5x5 Θηρασίας ΄΄
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου ΄΄ Μικρό Αθλητικό Κέντρο στη Ν. Θηρασία ΄΄
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου ΄΄ Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Θηρασίας ΄΄
15. Έγκριση θεωρημένης μελέτης ΄΄ Τεύχη δημοπράτησης για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην οδό Οίας – Αμμουδίου Θήρας ΄΄
16. Έγκριση θεωρημένης μελέτης ΄΄ Μ.Π.Ε. για την κατασκευή δρόμου Οίας – Αμμουδίου / Αντιμετώπιση κατολισθήσεων ΄΄
17. Δημοπράτηση έργου ΄΄ Παραδοσιακή Κλίμακα Οίας – Αρμένης Κοινότητας Οίας ΄΄
18. Δημοπράτηση έργου ΄΄ Επισκευή Παραδοσιακής Κλίμακας Αμμουδίου Κοινότητας Οίας ΄΄
19. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου ΄΄ Κατασκευή πεζόδρομου στον οικισμό Οίας ΄΄
20. Καθορισμός και παραχώρηση χώρου εγκατάστασης περιπτέρου
21. Χωροθέτηση – Προέγκριση καταστήματος
22. Αιτήσεις πολιτών
23. Προέγκριση - Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Προέδρου - Ανάληψη σχετικής πίστωσης για την καταβολή σ’ αυτόν οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης



Επίσης, μια μέρα νωρίτερα, την ερχόμενη Τρίτη 29 του μήνα στις 10.00 το πρωί συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο της Σαντορίνης με 30, τα εξής παρακάτω, θέματα.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑΥΑΓΙΟΥ SEA DIAMOND.
2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΙΜΠΗΣ).
5. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
6. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
7. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙ) 85 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟ (20) ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
8. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ».
9. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΗΡΑΣ», ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
11. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ.
12. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.
13. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 cc ΤΟΥ κ. ΛΥΓΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ.
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ :• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΘΩΝΑ.• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΥΝΙΤΣΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ.• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ.
15. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» (ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ).
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ Δ.Ε. ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΗΡΑΣ & ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 5/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ Δ.Ε. ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΗΡΑΣ & ΘΗΡΑΣΙΑΣ.»
18. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΦΟΠ).
19. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ».
20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΗΡΩΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΣΑΡΠΑΚΗ», ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ.
21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (12) ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #14.712,60 # € ΜΕ ΦΠΑ.
22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (12) ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΤΟΥΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #14.600,05 # € ΜΕ ΦΠΑ.
23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: « ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ #11.490,00 # €.
24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΗΡΩΝ».
25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ».
26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».
27. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ.
28. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 16/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ».
29. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ) ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΩΤΗ (κ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ), ΣΤΟ ΒΟΘΩΝΑ, ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.
30. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 4 ΚΥΑ 33165/2006-ΦΕΚ Β΄780/2006 ) -ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Κώστας και ο Γιώργος

Αηδία καταντούν από ένα σημείο και μετά οι βαθυστόχαστες αναλύσεις των λογής - λογής ειδικών σχετικά με το στυλ και τον «αέρα» του κάθε πολιτικού αρχηγού και πιο συγκεκριμένα των δύο πρώτων. Κι ενώ τα πράγματα είναι τόσο απλά… να συγκρίνεις δυό εντελώς διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, τόσο διαφορετικών που δεν θα ανέχονταν ο ένας τον άλλο ούτε για να πιούνε ουζάκια στο Φάληρο.

Η σύγκριση είναι πανεύκολη πόσο μάλλον αν είσαι γυναίκα κι έχεις κάνει τις γνωριμίες σου στη ζωή και «κόβει το μάτι σου». Τον βλέπεις τον άλλον και του ράβεις κουστούμι. Μπορείς να μαντέψεις τις επιδόσεις του σε διάφορα επίπεδα.
Χτες πάντως, οι λογής – λογής που μιλούσαν στα κανάλια ήταν όλοι άντρες.
Καμια γυναίκα. Κρίμα γιατί όλο και κάτι έξυπνο θα χε να πει μια γυναίκα (γυναίκα, κι όχι κυρία με κουστούμι)


Ο μεν Κώστας, εκφράζει κάτι το πολύ λαϊκό, το πολύ μερακλίδικο, το πολύ καλοπαρείστικο, τον βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι ώρες ώρες ζορίζεται πολύ με δαύτους που έχει μπλέξει κι ότι πολύ θα το ήθελε να πίνει ουζάκια με την παρέα του κάτω από τον Λευκό τον Πύργο. Θα χε κανονίσει τις δουλειές του να πηγαίνουν καλά και πέρα βρέχει.
Ο Κώστας είναι λαρτζ. Τσαμπουκαλευεται, θυμώνει, βρίζει -άσχημα λένε όσοι γνωρίζουν- , καπνίζει κρυφά, θα θελε να πηγαίνει στα μπαράκια αλλά αυτή την εποχή δεν μπορεί γιατί πρέπει να ξυπνάει νωρίς, γενικώς είναι καλοπερασάκιας και πολύ καλά κάνει. Και στην πολιτική, πάντως, όσο μπορεί, τσαμπουκαλευεται, αλλά δεν είναι πάντα ευκολο. «ποίος μ… είναι αυτός και τι μ… κάνει; πες του να πάει να γ… ο μ….», λέει συχνά πυκνά ο πρόεδρος για να πάρει την απάντηση «μα τι λέτε κ. πρόεδρε, ηρεμίστε, είναι ο … και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα»
Κι ύστερα ο Κώστας για να ξεπεράσει τη στεναχώρια του, τρώει δυό τρία σουβλάκια και του περνάει….
Σα χαρακτήρας πάντως ο Κώστας είναι λαρτζ. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό. Αν μπορούσε, θα έλεγε στη γυναίκα του να μην δουλεύει «γιατί η γυναίκα του Κώστα είναι απαράδεκτο να τρέχει για το μεροκάματο». Μην κοιτάτε που στην περίπτωση τους πέφτουν από δίπλα οι επικοινωνιολόγοι και του λένε ότι η Νατάσσα πρέπει να πάει στον Ευαγγελισμό για να τη βλέπει ο λαός και να παρηγοριέται ότι δεν δουλεύει μόνο εκείνος σαν μ… όλη μέρα. Κι ο Κώστας να σκέφτεται από μέσα του «δεν πα να γ… ρε μ….εγώ γουστάρω τη γυναίκα μου με ποδιά και παντόφλες να μου μαγειρεύει σουτζουκάκια και γω να γυρνάω το μεσημέρι από τη δουλειά και να παίζω με τα κουτσούβελα, να τους ρίχνω και καμιά καρπαζά, έτσι για την πλάκα -βρέ τα άτιμα ίδια, φτυστά μου είναι- και μετά να την πέφτω για ύπνο ίσα με τα βράδυ που θα ξυπνήσω να δω μπάλα….»
Αυτά θέλει ο Κώστας και δεν πα να του λένε….
Γενικώς το προφίλ του είναι καθαρά ελληνικό -εως ανατολίτικο θα λέγαμε- και πιο πολύ θα του ταίριαζε να είναι αρχηγός στους Πασόκους -οι οποίοι τον γουστάρουν τρελά αλλά δεν το λένε- αλλά ένεκα η παράδοση….


Ο δεύτερος είναι αμερικάνος. Σου βγάζει κάπως και τον «πόνο του μετανάστη».
Τον κοιτάς δηλαδή, πόσο μάλλον όταν είναι συννεφιασμένος, και στο βλέμμα του διακρίνεις μια μελαγχολία, μια νοσταλγία για την πατρίδα του κι έναν καημό που η άτιμη η ζωή τον έστειλε στην μικρούλα ελλάδα για δουλειά. Γιατί εδώ έδρευε η οικογενειακή επιχείρηση και κάποιος από την οικογένεια έπρεπε να γυρίσει να δουλέψει το μαγαζί. Κι αυτό το συναίσθημα στο βγάζει ο Γιώργος, που σκέφτεται τον εαυτό του σε μιαν άλλη χώρα, σε ένα άλλο μέρος όπου θα του λέγανε μπράβο για τις σπουδές και τις διαχειριστικές ικανότητές του κι όχι σαν εδώ που όλη την ώρα τον κριτικάρουν και δεν τον αφήνουν ούτε ποδήλατο να κάνει με την ησυχία του.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε με τα χρόνια έγινε ο άνθρωπος ελληνάκι. Κι εκεί που τον δουλευανε και λέγανε ότι θα το πιάσουνε κορόιδο το Αμερικανάκι, εκείνος κατόρθωσε όχι μόνο να το δουλέψει το μαγαζί και μάλιστα εν μέσω κρίσης και σκληρού ανταγωνισμού, αλλά, να εφαρμόσει και νέες πολιτικές μάνατζμεντ.
Τι κι αν του λέγανε οι καλοθελητάδες ότι θα του φύγει το προσωπικό και τα στελέχη της επιχείρησης. Ο Γιώργος με υπομονή και επιμονή το κράτησε το μαγαζί και το έκανε πρώτο όνομα στην πιάτσα.
Σα χαρακτήρας πάντως, ο Γιώργος έχει κάτι το πιο τυπικό επάνω του. Το πιο κομ ιλ φό. Ο Γιώργος δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν βρίζει -άντε να σου πεί κανένα damn it, ή go to hell στα μπουρίνια του κι αυτό ήτανε-, δεν ξενυχτάει, δεν μερακλώνει, δεν νευριάζει και γενικώς είναι πολύ μετρημένος άνθρωπος τόσο πολύ που πολλοί τον έλεγαν και ξενέρωτο. Μια φορά μόνο που ήταν φοιτητής μας έχει πει ότι έκανε κοπάνα από την τριγωνομετρία για να πάει ραντεβού. Κι αυτό ήτανε.
Γενικώς το προφίλ του είναι τεχνοκρατικό και πιο πολύ θα του ταίριαζε να είναι αρχηγός της ΝΔ, αλλά ένεκα η παράδοση….


Τα πράγματα πάντως, μπορεί μια μέρα να αλλάξουν. Να πάει δηλαδή ο ένας στο ένα κόμμα και ο άλλος στο άλλο. Ξενοσπουδαγμένοι είναι κι οι δυό, με ανοιχτό μυαλό,
ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να θελήσουν να βρεθούν ο καθένας εκεί που του ταιριάζει καλύτερα.



Σε αυτές τις εκλογές θα πέσουν κορμιά. μπλόγκερς.
Και δεν αναφέρομαι σε όσους -υποψήφιους- διεκδικούν αλλά δεν κατορθώσουν να κατοχυρώσουν καρέκλα, θεσούλα στο έδρανο δηλαδή,
αλλά σε αρκετούς εκ των οποίων στηρίζουν τους υποψήφιους της αρεσκείας τους μέσω των ,κατά τα άλλα, αντικειμενικών ιστοσελίδων τους (ή έτσι νομίζαμε…)
θέλει ο μπλόγκερ να κρυφτεί δηλαδή και η χαρά δεν τον αφήνει…

κάτι που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλες οι «ωραίες θεωρίες» που κατά καιρούς διάβαζα και που μου έλεγες τόσον καιρό, ήταν για να πάω να ψηφίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη.….
απογοητευτικό; τουλάχιστο…
κάτι που με οδηγεί δε και στο συμπέρασμα ότι η ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα ρε γαμώτο… (κι όσο να ναι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και .. όλο και κάποιος κολλητός βρίσκεται να σου κολλήσει κανα ένσημο…)

Ισχυρά φαν κλάμπ μεταξύ των πλέον «αξιόπιστων και ιστορικών» ελλήνων μπλόγκερς φαίνεται ότι έχουν οι κύριοι Παπουτσής, Ξενογιαννακοπούλου, Κ. Μητσοτάκης, Βαγγέλης Βενιζέλος, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κ.α
Οι υπόλοιποι αρκούνται στα sms για να ενημερώσουν για τα πάρτυ και τις συγκεντρώσεις τους..

Ειλικρινά πάντως, θέλω να δω, μετά τα τόσα «λιβάνια» με τι … πένα θα συνεχίσουν να αρθρογραφούν πολλοί αξιότιμοι και αξιόπιστοι μπλόγκερς.





Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2009

Στο προσκήνιο το πρόγραμμα των περιοδειών των υποψήφιων βουλευτών στον Νομό Κυκλάδων,
σε ότι αφορά τις επισκέψεις στην Σαντορίνη,
αύριο στις 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Εμπορείου η ομιλία του Παναγιώτη Ρήγα, ενώ στο νησί θα βρεθούν αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου όλοι οι υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο του Πασοκ.
Την ίδια μέρα, αύριο, την Σαντορίνη θα επισκεφθούν ο Χρήστος Καφτηράνης, πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κυκλάδων – υποψήφιος με την ΝΔ και ο Νίκος Συρμαλένιος, νομαρχιακός Σύμβουλος – υποψήφιος με τον Συριζα.




Κάλεσμα να συμμετέχουν οι νέοι στις εκλογές απευθύνει με ανακοίνωσή της η νεολαία Πασοκ του Νομού Κυκλάδων κάνοντας λόγω για την ανάγκη ανατροπής του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού και για «ανατροπή σε πολιτικές που τους πλήγωσαν, τους θύμωσαν, τους έθεσαν στο περιθώριο, τους απογοήτευσαν», αναφερόμενοι στην ΝΔ…..




Την επανύδριση του Υπουργείου Αιγαίου ζητούν με επιστολή τους σε όλα τα κόμματα, τους ΟΤΑ και τους φορείς του Αιγαίου, οι υπάλληλοι του πρώην υπουργείου Αιγαίου, σημερινής Γενικής Γραμματείας Αιγαίου μετά την συνένωσή του με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Στην ανοιχτή επιστολή του ο Σύλλογος υπαλλήλων της ΓΓ Αιγαίου αναφέρει ότι το «υπουργείο» είναι μόνον ένας τίτλος χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιωτών, ενώ εστιάζει στην ανάγκη επανίδρυσης του Υπουργείου.




Στις 200 οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία των Κυκλάδων σύμφωνα με το ΠΥΣΔΕ (Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και το μέλος του Χρήστο Φιρτινίδη.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες του κ. Φιρτινίδη, από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Νομού λείπουν 200 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να εμφανίζονται σε καθηγητές Ξένων Γλωσσών (25) φυσικής αγωγής (12) και πληροφορικής (24), την ίδια ώρα που στα χαρτιά τα σχολεία εμφανίζονται πλήρη μιας και για μια ακόμη φορά λειτούργησε η «φάμπρικα» των αποσπάσεων που προφανώς εξυπηρετεί το «πελατειακό -μας- σύστημα»
Ο κ. Φιρτινίδης χαρακτηρίζει τουλάχιστο άδικο να φαίνεται ότι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε δυσπρόσιτα νησιά του Νομού την ίδια ώρα που η φυσική τους παρουσία είναι .. σε μεγάλες πόλεις(!)
Αντίστοιχα, κακή είναι και η εικόνα και σε ότι αφορά τις ελλείψεις βιβλίων μιας και σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν αποσταλεί όλα τα βιβλία.
Αυτά σχετικά με το … έμψυχο υλικό των σχολείων και την… εν μέρει υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς να υπολογίσει κανείς και τα προβλήματα των κτηριακών εγκαταστάσεων ..

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 20, 2009


Αφιερωμένο στις εκλογές. Τις προσεχείς και τις επόμενες και στους μετέχοντες αυτών..


Η θυσία της Μαύρης

Συγκρίνουν τον Πολιτικό μαζί με τον πατέρα
που για την οικογένεια δουλεύει νύχτα μέρα
όλα τα απαραίτητα να της εξασφαλίσει
μέχρι τα κοκαλάκια του, σε μια γωνιά ν αφήσει

Κάνει θυσίες φοβερές, όλες με την καρδιά του
για ένα λόγο, επειδή λατρεύει τα παιδιά του.
ενώ οι κυβερνώντες μας δεν έχουν το θεό τους
την εξουσία αγαπούν και δη, τον εαυτό τους


μα ποιος μπαμπέσης σκέφτηκε να τους παραλληλίσει
και με το εύρημα αυτό τους νέους να κατηχήσει,
αφού οι κυβερνώντες μας, σαν άρχοντες περνάνε
και τα παιδιά τους, το λαό, στη φτώχεια τα κρατάνε;

Ξέρω μπαμπέση αρχηγό, που είναι καλύτερός τους
και που τους πιάνει σύγκρυο όταν τον δουν εμπρός τους.
Όλοι μαζί τον κυνηγούν να μην ορθοποδήσει
μα σαν αράχνη μέχρι εδώ τους εχει ξεγλιστρήσει…

Πήγε να γίνει Δήμαρχος, αυτοί τον σαμποτάρουν
(μόνο κοράκι σαν αυτούς αν είσαι σε γουστάρουν)
για να του περιορίσουνε τη μετακίνησή του,
του τρύπησαν τα λάστιχα, τα εμπρός, του αυτοκινήτου.

Ήταν στεγνός από λεφτά, με δεν έγιν’ επαίτης.
Στις δυσκολίες φαίνεται ο άξιος Ηγέτης.
Έχει γυναίκες, στη φωτιά για χάρη του που μπαίνουν
και Μαύρες, στον παράδεισο που αν θέλουν σε πηγαίνουν.

Μια τέτοια Μαυρη δέχτηκε για να τον συνοδεύσει
γα τις τιμές ελαστικών να πάρει κάποια γεύση.
Θέλω καινούργια λάστιχα, λέει του εισαγωγέα
τα μπροστινά τα τρύπησαν, βάλε και πίσω νέα

Πήγε να κόψει απόδειξη με μάτια θολωμένα
γιατί ‘τανε συνέχεια στη Μαυρη κολλημένα
Και ο μπαμπέσης ο άφραγκος που ‘ψαχνε λύση να βρει
επήρε τα ελαστικά και έδωσε τη Μαυρη.

Να ! ο καταλληλότερος να μας εξουσιάσει
Αφού μια Μαυρη δέχτηκε τα πάντα να θυσιάσει,
ένα Μπαμπέση αρχηγό να βγάλει από τη μπόρα
Γιατί τον βλέπει άξιο να κυβερνήσει χώρα.

Δημήτρης Γκλαβάς





Ένα ποίημα αφιερωμένο σε όλους τους υποψήφιους, διαχρονικά, όλων των εκλογών καθώς επίσης και στον άγνωστο υποψήφιο που μάχεται στην «μάχη της εκλογής».
Το ποίημα αφιερώνεται επίσης στην μάνα και στον πατέρα του κάθε υποψήφιου που καμαρώνουν τον μονάκριβο κανακάρη τους ή την χαριτόβρυτη θυγατέρα τους που αγωνίζονται στην μάχη της κάλπης.
Το ποίημα εχει αλληγορικό χαρακτήρα, και χαρακτηριστικά αναφέρεται στον αλτρουισμό που επέδειξε "η Μαυρη" προκειμένου να βγάλει από την δύσκολη θέση (πως λέμε, δύσκολη η ώρα της πληρωμής…) τον αρχηγό και ηγέτη της.
ο ποιητής εξάρει την «στάση της Μαύρης», η οποία για χάρη του αρχηγού της δεν δίστασε να κάνει το κορμί της θυσία (που τέτοιες γυναίκες, σήμερα όλες κοιτάνε να σου πάρουνε και τα σώβρακα, που λέει ο λόγος…)
Επίσης το ποίημα αναφέρετε και στην οδική μας ασφάλεια υπενθυμίζοντάς μας οτι συχνά πυκνά πρέπει να αλλάζουμε τα ελαστικά των αυτοκινήτων μας

Το ποίημα ήταν μια προσφορά της εταιρίας ελαστικών Πιρέλι καθώς και του Νιγηριανού εστιατορίου «μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύροι και στην Κολιάτσου»













Η διοίκηση του ΚΥ Θήρας ενημερώνει ότι ύστερα από ανάλογο αίτημα των Δημοτικών Σχολείων του νησιού, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της παιδιάτρου σε κάθε σχολική μονάδα, προκειμένου να ενημερώσει μαθητές, γονείς και δασκάλους
σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από την νέα γρίπη. Ήδη η παιδίατρος εχει επισκεφθεί το δημοτικό σχολείο των Φηρών και το δημοτικό σχολείο του Καρτεράδου, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί όλα τα δημοτικά σχολεία του νησιού.





Ώριμη, μεστή κι επί της ουσίας, χωρίς ακρότητες και κορώνες η προχθεσινή συνέντευξη των κυρίων Σπύρου Καβαλλάρη και Λουκά Καφούρου, μελών της Επιτροπής Πολιτών για την απομάκρυνση του Sea Diamond από την θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας.
Μια παρέμβαση που ήταν απαραίτητη, κι όχι τίποτε άλλο αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, για να θυμηθούμε ποιες ήταν οι τελευταίες υποσχέσεις που μας έχουν δώσει οι αρμόδιοι. Και για να εξηγιόμαστε, ο σημερινός υπουργός, μας έχει αφήσει στο ότι πρέπει να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να δούμε ποιες και αν είναι οι συνέπειες στο περιβάλλον από το ναυάγιο. Νεότερο ουδέν. Ήδη όμως έχουν ξεκινήσει οι μαντεψιές για το ποιος θα είναι ο επόμενος ΥΕΝ. Να ξέρουμε δηλαδή σε ποιόν θα φωνάζουμε….





Η κοινοπραξία πλοίων Σαντορίνης σας ενημερώνει ότι,
για την γιορτή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ αύριο Δευτέρα 21.9.2009 στην Θηρασιά, το F/B NISSOS THIRASSIA θα εκτελέσει τα παρακάτω δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών.

ΑΠΟ ΑΘΗΝΙΟ ΓΙΑ ΘΗΡΑΣΙΑ 07.00 , 09.00 , 13.00
ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΦΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΗΡΑΣΙΑ 07.20 , 09.20
ΑΠΟ ΘΗΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΦΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΙΟ 12.00 , 14.00 , 16.00

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2286 0 24355 , 23082