Τρίτη, Ιανουαρίου 27, 2009


Ολοκληρώθηκε το πόρισμα για το «Sea Diamond».

Βγάζει «λάδι» τον πλοίαρχο και την εταιρία , δείχνει λάθος στο χάρτη
Σε 226 σελίδες κατέγραψαν οι ειδικοί πραγματογνώμονες τις συνθήκες του ατυχήματος.
«Το πλοίο δεν είχε πιθανότητες επιβίωσης» το συμπέρασμά τους.

Την ενημέρωση έχουμε από την εφημερίδα «Ναυτεμπορική» που παρουσίασε χθες την έκθεση πραγματογνωμοσύνης για το ναυάγιο του «Sea Diamond»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα με ημερομηνία 26.1.2009:
http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/01/26/1621025.htm


Στο συμπέρασμα ότι με βάση τον αριθμό και την έκταση των ρηγμάτων, μετά την πρόσκρουση το κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond» δεν είχε πιθανότητες επιβίωσης, καταλήγουν οι πραγματογνώμονες που συνέταξαν την έκθεση για το ναυάγιο του πλοίου. Την έκθεση των πραγματογνωμόνων διέταξε το λιμεναρχείο Θήρας σε συνεργασία με την εισαγγελία Νάξου.

Σύμφωνα με την εξέταση των στοιχείων οι πραγματογνώμονες επισημαίνουν στην έκθεση τους έκτασης 226 σελίδων ότι «δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πλοίο είχε υπερβολικές φθορές ή βλάβες ή ότι ήταν πλημμελώς συντηρημένο».

Επίσης τονίζεται στην έκθεση ότι «λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα όπως καταγράφονται, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα, οι πραγματογνώμονες είναι της άποψης ότι η εγκατάλειψη έγινε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των επιβατών, χωρίς πανικό ή βεβιασμένες ενέργειες, καθότι η κατάσταση του πλοίου ήταν σταθερή και υπό συνεχή παρακολούθηση, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του VDR μαύρου κουτιού».

Παράλληλα η άποψη των πραγματογνωμόνων είναι ότι η πρωτοβουλία για τη ρυμούλκηση του πλοίου, μετά την επιχείρηση αποβίβασης επιβατών και πληρώματος, στη θέση «Παλαιά Ορυχεία» ήταν ορθή και ενδεδειγμένη κάτω υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Σε ό,τι αφορά την μέτρηση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο συγκεκριμένο σημείο της πρόσκρουσης στο χάρτη που χρησιμοποιούσε το πλοίο η οποία εκ των υστέρων αποδείχθηκε λανθασμένη, οι πραγματογνώμονες απαντώντας στο ερώτημα αν επηρέασε ή συνέβαλε στην πρόσκρουση του πλοίου, οι πραγματογνώμονες αναφέρουν:

«Η μη σωστή αποτύπωση των αβαθών συνέβαλε στην πρόσκρουση του πλοίου στα αβαθή, αν ο πλοίαρχος λίγο πριν το συμβάν της πρόσκρουσης συμβουλεύτηκε το χάρτη».

Τι λέει η έκθεση

Σχετικά με τη λειτουργία των σωστικών μέσων από τις καταθέσεις μαρτύρων οι πραγματογνώμονες κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

«Η αναφορά για ηλεκτρικό πρόβλημα στην εκκίνηση της μιας λέμβου επιβεβαιώνεται και από τις συνομιλίες και τη σχετική ανακοίνωση που έκανε ο ύπαρχος από τη γέφυρα όπως αυτή έχει καταγραφεί στο VDR.

Κρίνοντας από την αναφορά ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η λέμβος καθαιρέθηκε και από το ότι όλες οι σωσίβιες λέμβοι λειτούργησαν, καθώς επίσης και από τη μεταγενέστερη εξέτασή τους από τους υπογράφοντες, όπου τις βρήκαμε σε καλή κατάσταση, θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν πρέπει να ήταν κάτι σοβαρό».

Σχετικά με την αναφορά άλλου μάρτυρα «η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι πολύ δύσκολη καθότι ο μάρτυρας δεν είναι εξοικειωμένος με τη λειτουργία των συγκεκριμένων συστημάτων και η περιγραφή η οποία δίνει (κενά αέρος, τραντάγματα, θόρυβοι σκουριάς), θα μπορούσε κάλλιστα να περιγράψει τη συνήθη λειτουργία αυτών των μηχανημάτων.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι τα συστήματα καθαίρεσης των σωσίβιων λέμβων και σχεδιών λειτουργούν με τη βαρύτητα και χωρίς τη παρεμβολή ηλεκτρικών η υδραυλικών συστημάτων. Λόγω της κατασκευής τους τα συστήματα αυτά είναι θορυβώδη, καθότι υπάρχει τριβή μετάλλων κατά τη διάρκεια της καθαίρεσής τους (μεταλλικές ρόδες των βραχιόνων οι οποίες περιστρέφονται μέσα σε μεταλλικές γλίστρες των επωτίδων καθώς και αριθμός γραναζιών συρμάτων και τροχαλιών).

Λόγω του μεγάλου βάρους των λέμβων, (κενές ζυγίζουν μέχρι και επτά τόνους η μία) δημιουργούνται τραντάγματα κατά την καθαίρεσή τους, τα οποία μπορεί να είναι και πιο έντονα σε περίπτωση που καθαιρούνται με μεγάλη κλίση του πλοίου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση και να δημιουργούν φόβο η και αμφιβολίες στους μη εξοικειωμένους. Σε συνδυασμό με την καλή κατάσταση που διαπιστώσαμε κατά την εξέταση των σωστικών μέσων του πλοίου, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη κατάθεση δεν μπορεί να μας παρέχει αξιολογήσιμες πληροφορίες».

Η πορεία του πλοίου

Οι πραγματογνώμονες σχετικά με την πορεία του πλοίου πριν την πρόσκρουση και την λειτουργία των οργάνων πλοήγησης κρίνουν ότι: «Το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης της εταιρείας και του πλοίου λειτούργησαν με τα προβλεπόμενα των κανονισμών κατά τον πλου και τον κατάπλου του πλοίου, με εξαίρεση τη μη χρήση του βυθόμετρου.

Εν τούτοις η λειτουργία του δεν θα μπορούσε να αποτρέψει το ατύχημα καθ' ότι απλώς θα προειδοποιούσε τον πλοίαρχο όταν το πλοίο θα βρισκόταν ήδη πάνω από τα αβαθή, χωρίς να του παρέχει χρόνο αντίδρασης, αφού η μεταβολή του βάθους κατά την προσέγγιση στο σημείο της πρόσκρουσης δεν είναι σταδιακή αλλά απότομη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πομπός του βυθόμετρου βρισκόταν σε απόσταση 27 μέτρων από την πλώρη του πλοίου και ότι σε απόσταση 20 μέτρων από τον ύφαλο το βάθος μεταβάλλεται απότομα από τα 19 μέτρα στα 4,8 μέτρα στο σημείο πρόσκρουσης, προκύπτει ότι όταν το βυθόμετρο θα έδειχνε περίπου 20 μέτρα βάθος, το πρωραίο τμήμα του πλοίου θα είχε ήδη προσκρούσει στον ύφαλο».

Οι χειρισμοί πλοήγησης του πλοιάρχου

Σύμφωνα μα τα όσα αναφέρουν στην έκθεση οι πραγματογνώμονες «Κατά την προσέγγιση στο ναύδετο 3 και μέχρι την χρονική στιγμή της πρόσκρουσης στα αβαθή, οι αντιδράσεις στην έκπτωση του πλοίου και οι χειρισμοί δεν έγιναν υπό καθεστώς ανησυχίας πιθανόν διότι ο πλοίαρχος δεν γνώριζε την ύπαρξη του κινδύνου στο σημείο της πρόσκρουσης, νομίζοντας ότι η πορεία και η θέση του πλοίου ήταν ασφαλής (σύμφωνα με το χάρτη) και τα αναγραφόμενα στο σημείο αυτό βάθη κατά τον προαναφερόμενο υπ΄αριθμό 423/8 είναι μεταξύ 20,30 και 35 μέτρων», και μεταξύ άλλων τονίζει:

«Κατά την προσέγγιση στο ναύδετο 3 από έναν ποντοπόρο πλοίαρχο, το πλέον πιθανό ότι το ατύχημα θα αποφεύγονταν διότι λόγω νοοτροπίας και ελλιπούς γνώσης των ιδιομορφιών του λιμανιού θα επέλεγε πορεία στη μέση του διαύλου του Όρμου των Φηρών, δηλαδή κατευθείαν πλεύση προς των ναύδετο 3 από το στίγμα τις 15:41:50 τοπικής.

Για τον ακτοπλόο πλοίαρχο επιβατηγού πλοίου με γνώσεις πλοηγού, γνώση του περιβάλλοντος, με πλοίο πολλαπλών ικανοτήτων και μικρού βυθίσματος και με επαναλαμβανόμενους κατάπλους στην ίδια περιοχή και το ίδιο λιμάνι, το σχέδιο κατάπλου και οι χειρισμοί είναι πάντα συνάρτηση της ασφάλειας και της ταχύτητας χειρισμών με πορείες πλησίον της ξηράς να είναι συνηθισμένες».

Τα αίτια της πρόσκρουσης

Οι πραγματογνώμονες, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα στοιχεία, εκτιμούν ότι η αποτύπωση των αβαθών στο σημείο της πρόσκρουσης στον υπό στοιχεία ΧΕΕ 423/8 χάρτη της υδρογραφικής υπηρεσίας του Π.Ν. είναι εσφαλμένη στο σημείο αυτό.

Εκτιμάτε ότι η πρόσκρουση του επιβατηγού - κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» οφείλεται στον εφησυχασμό του πλοιάρχου κατά την έκπτωση του πλοίου προς τη στεριά λόγω των επικρατούντων ανέμων και των πιθανών ρευμάτων, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου σε αβαθή που δεν σημειώνονται στο υπό χρήση χάρτη 423/8.

Δεν διαπιστώνεται η συνδρομή άλλης ενέργειας η παράλειψης του πλοιάρχου ή τρίτων που συνέβαλε καθ' οιονδήποτε τρόπο στο συμβάν της πρόσκρουσης του πλοίου.

«Η μη σωστή αποτύπωση των αβαθών συνέβαλε στην πρόσκρουση του πλοίου στα αβαθή, αν ο πλοίαρχος λίγο πριν το συμβάν της πρόσκρουσης συμβουλεύτηκε το χάρτη. Όλες τις άλλες προσεγγίσεις με διαφορετικές κατευθύνσεις δεν τις επηρεάζει και για το λόγο αυτό έχουμε χιλιάδες κινήσεις ετησίως μικρών και εξαιρετικά μεγάλων πλοίων στον Όρμο των Φηρών χωρίς να έχει σημειωθεί κανένα ατύχημα στα εν λόγω αβαθή που υπάρχουν στον όρμο των Φηρών και βορείως τα Άκρας Αλωνικής όπου προσέκρουσε το επιβατηγό - κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond».

Τα ρήγματα

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην έκθεσή τους οι πραγματογνώμονες τα ρήγματα που προκλήθηκαν από την πρόσκρουση του πλοίου στα αβαθή της αναφερόμενης θαλάσσιας περιοχής της νήσου Θήρας ήταν σημαντικά και επηρέασαν άμεσα τουλάχιστον τέσσερα και πιθανώς πέντε συνεχόμενα στεγανά διαμερίσματα.

Όπως προκύπτει και από το εγκεκριμένο εγχειρίδιο ευστάθειας μετά από ζημιά το πλοίο είχε πιθανότητα επιβίωσης με κατάκλυση δύο συνεχόμενων στεγανών διαμερισμάτων με την προϋπόθεση ότι δεν θα είχε υπερβεί τη γραμμή φόρτωσής του και δεν θα είχε διαγωγή πάνω από το επιτρεπτό όριο (0,5 μ ) σε άθικτη κατάσταση. Σύμφωνα με τις εγγραφές ήταν 0,02 μ και 0,01 μ κάτω από το επιτρεπόμενο όριο.

Κινήσεις πληρώματος

Μετά την απώλεια ισχύος που ακολούθησε την κατάλυση των διαμερισμάτων κυρίων και βοηθητικών μηχανημάτων και ηλεκτρικών πινάκων, το πλήρωμα του μηχανοστασίου παρέμεινε στη θέση του προσπαθώντας να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει την ηλεκτρική ισχύ σε ότι σύστημα μπορούσε να λειτουργήσει.

Έγιναν φιλότιμες προσπάθειες αποτροπής της βύθισης του πλοίου με εκούσια προσάραξη, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της απώλειας ισχύος που είχε αποτέλεσμα την ακυβερνησία του πλοίου, της ανεπαρκούς ιπποδύναμης του παρευρισκομένου ρυμουλκού και της απόκρυμνης φύσης της ακτής του νησιού στο σημείο στο οποίο επιχειρήθηκε η προσάραξή του, αναγνωρίζοντες ότι το συγκεκριμένο σημείο ήταν το πλησιέστερο και καταλληλότερο υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν, ενώ αποτελούσε και ένα εκ των καθορισμένων σημείων καταφυγής κινδυνευόντων πλοίων.

Μετά την εκκένωση του πλοίου από τους επιβάτες και την πλειοψηφία του πληρώματος, ομάδα πληρώματος παρέμεινε στο πλοίο μέχρι την άφιξή του στο σημείο που επιχειρήθηκε η εκούσια προσάραξή του.

Η ομάδα του πληρώματος εγκατέλειψε το πλοίο και παρέμεινε πλησίον του για την όποια ύστατη προσπάθεια, η οποία διεκόπη όταν ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος προσήχθησαν στο Λιμεναρχείο περίπου εννέα ώρες πριν την τελική βύθιση του πλοίου και τονίζεται πάλι ως ανωτέρω εν όψει του αριθμού και της έκτασης των ρηγμάτων, το πλοίο δεν είχε πιθανότητες επιβίωσης».

Η εγκατάλειψη

«Λαμβάνοντες υπόψη τα γεγονότα όπως καταγράφονται, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα, οι πραγματογνώμονες είναι της άποψης ότι η εγκατάλειψη έγινε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των επιβατών, χωρίς πανικό ή βεβιασμένες ενέργειες, καθότι η κατάσταση του πλοίου ήταν σταθερή και υπό συνεχή παρακολούθηση, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του VDR μαύρου κουτιού.

Η επιχείρηση, την οποία θεωρούμε επιχείρηση μαζικής εκκένωσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, (με εξαίρεση την περίπτωση των δύο Γάλλων αγνοούμενων), αφού δεν υπήρξε τραυματισμός η απώλεια ζωής εξ αιτίας της.

Η εγκατάλειψη του πλοίου με τη χρήση των σωστικών μέσων θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που τελικά ολοκληρώθηκε (περί τις δύο ώρες και 30 λεπτά), όμως μια τέτοια επιχείρηση θα εγκυμονούσε τον σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων».

Η τοποθεσία

Παρ' όλο που ο πλοίαρχος δε συμφώνησε με τη ρυμούλκηση του επιβατηγού - κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» στη θέση «Παλαιά Ορυχεία» - ως προς τη διαφωνία του αυτή δεν τίθεται αμφισβήτηση, η άποψη των πραγματογνωμόνων είναι ότι η πρωτοβουλία για τη ρυμούλκηση του πλοίου στην ως άνω θέση ήταν ορθή και ενδεδειγμένη κάτω υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι πραγματογνώμονες θεωρούν ότι η βύθιση του πλοίου ήταν αναπότρεπτη.

Θεωρούν ότι αυτό ισχύει και για την περίπτωση ρυμούλκησης του πλοίου σε απώτερο σημείο, αφού το πιθανότερο ήταν ότι θα βυθιζόταν κατά τη διαδικασία της ρυμούλκησης και για το σημείο όπου ρυμουλκήθηκε το πλοίο:

Σύμφωνα με τον υπ. Αριθμό 423/8 χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Π.Ν στο σημείο όπου ρυμουλκήθηκε το του επιβατηγό - κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond» οι ισοβαθείς κείτονται παράλληλα προς την ακτή, με τα βάθη σε απόσταση 30 μέτρων από την ακτή να κυμαίνονται 4 - 8,5 μέτρα σε απόσταση 50 μέτρων, από 10 έως 18,5 μέτρα σε απόσταση 70 μέτρων από την ακτή, από 30 έως 40 μέτρα και σε απόσταση 110 μέτρων από την ακτή από 50 μέτρα και πάνω.

Για να προσεγγίσει το πλοίο τα αβαθή και να προσαράξει με τη δεξιά του πλευρά έπρεπε να περάσει αβαθή 11 μέτρων. Με δεδομένο ότι το βύθισμα στη πλώρη ήταν τουλάχιστον 12 μέτρα (6,1 κανονικό βύθισμα, πλέον περίπου έξι μέτρων λόγω της κατάκλυσης) η διέλευση του πλοίου ώστε να καταλήξει στα αβαθή των 10 μέτρων και να προσαράξει δεν ήταν δυνατή.

Η άποψη των πραγματογνωμόνων είναι ότι η βύθιση του πλοίου δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και η ρυμούλκηση στο σημείο «Παλαιά Ορυχεία» ήταν η μόνη ενδεδειγμένη για την αποτροπή μεγαλύτερων κινδύνων.

Οι ενέργειες του πλοιάρχου και όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης ήταν οι ενδεδειγμένες υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις και θα πρέπει να τονιστεί η αυτοθυσία των πληρωμάτων του ρυμουλκού λέων και του αλιευτικού Καλόγερος».

Παράλληλα στο πόρισμα τους οι πραγματογνώμονες σχετικά με το Λιμεναρχείο Θήρας επισημαίνει ότι «εκτελέστηκαν στο ακέραιο».

Διαφάνεια, ανάπτυξη όραμα ;; (ή μισθός;)

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετές μέρες από το γεγονός και οι εξελίξεις να έχουν τρέξει, επειδή όμως η είδηση ήταν ,και συνεχίζει να είναι, από τις κυρίαρχες της τοπικής ειδησεογραφίας, αναφερόμαστε έστω και ετεροχρονισμένα στο γεγονός, ακριβώς λόγο της σοβαρότητάς του.

Με καθυστέρηση ,λοιπόν, αρκετών ημερών παρουσιάζουμε σήμερα την -περιβόητη πια- επιστολή που έστειλαν οι δύο πρώην αντιδήμαρχοι οι κύριοι Σιγάλας και Αργυρός στον δήμαρχο της Σαντορίνης, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που τους οδήγησαν στην ρήξη της σχέσης τους με τον δήμαρχο, στην αποστασιοποίησή τους και ,τελικά, στην απόφαση να συγκροτήσουν συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές του φθινοπώρου του 2010.

Σημειώνεται ότι η επιστολή στάλθηκε στον δήμαρχο στις 7.1.2009, δύο ημέρες πριν την ανακοίνωση των ανακατατάξεων στο διοικητικό σχήμα του δήμου Θήρας.

Αδιαφορία, υπεροψία ή ο κατάλληλος χρόνος;
Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι ο Δήμαρχος δεν έχει απαντήσει ή αναφερθεί δημόσια στην επιστολή, στις καταγγελίες που περιέχει αλλά και στο ιστορικό της ρήξης του με τους δύο πρώην στενούς φίλους αλλά και συνεργάτες του.

Από τα όσα ακούμε πάντως, από μέρα σε μέρα πάει η ανακοίνωση του δημάρχου για την υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές και οι σκέψεις και οι συσκέψεις για το εάν ναι ή όχι -της καθόδου- είναι αλλεπάλληλες. Οι σκέψεις και οι προβληματισμοί πάντως φαίνεται ότι είναι εντελώς διαφορετικοί από εκείνους στο φινάλε των προηγούμενων εκλογών που έκαναν τον δήμαρχο να δηλώνει αρχικά ότι δεν θα ξανακατέβει και στην συνέχεια να … αλλάζει γνώμη.

Πρώην φίλοι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ευχόμαστε να μην υπάρξει «κόντρα» και σκληρές αλληλοκατηγορίες από την μια πλευρά στην άλλη (όπως συμβαίνει, σε κάποιες περιπτώσεις, στο τέλος, στις μεγάλες αγάπες και στις μεγάλες φιλίες!) γιατί αν μη τι άλλο, αυτό δεν θα ωφελήσει κανέναν! (αφήστε δε που θα καταστρέψει και τα όνειρα των ρομαντικών της Αυτοδιοίκησης, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι!)
πίσω απο τους θεσμούς υπάρχουν άνθρωποι
Η επιστολή πάντως στάθηκε αφορμή για ένα προσωπικό σχόλιο που αφορά το σύνολο σχεδόν των αιρετών της τοπικής μας κοινωνίας.
Δυστυχώς, είναι λίγες οι φορές που οι εκλεγμένοι, πέρα και πάνω από τις αναφορές στις προσπάθειες και στα οράματά τους για την καλυτέρευση της καθημερινότητας όλων μας, αναφέρονται και ευχαριστούν τους συνεργάτες τους, τους εργαζόμενους, στους φορείς στους οποίους διοικούν. Τους υπαλλήλους δηλαδή, μόνιμους ή με συμβάσεις, που καθημερινά, τηρώντας ωράριο και σεβόμενοι αυστηρούς κανόνες, εξυπηρετούν τον πολίτη. Αυτό άλλωστε, πέρα από τα όποια «έργα» είναι και το πραγματικό πρόσωπο του κάθε δήμου, επαρχείου, νομαρχίας, φορέα κλπ. Οι άνθρωποι που καθημερινά αφιερώνουν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη που βρίσκεται σε πολλές περιπτώσεις μπλεγμένος στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Άνθρωποι που με υπομονή και χαμόγελο, ξεπερνάνε τα όποια προσωπικά τους προβλήματα και την εργασιακή τους ρουτίνα (γιατί όχι κι αυτή στο πρόγραμμα είναι!) και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους. Δυστυχώς όμως, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή, αιρετών και εργαζομένων, κατά τα άλλα αυτονόητη, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει, και την μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι αιρετοί.Η επιστολή.

Αγαπητέ Δήμαρχε :
Έχοντας διανύσει ήδη τη μισή θητεία της δεύτερης τετραετίας μας ως Δημοτική αρχή αυτού του τόπου ,
θεωρούμε αναγκαίο να σου επισημάνουμε ορισμένα πράγματα , τα οποία όχι μόνον καθορίζουν
τη στάση μας, και τη μετέπειτα πορεία μας , αλλά και τα περιθώρια συνεργασίας μας για το υπόλοιπο
της τετραετίας.

Κατ αρχήν είμαστε υπερήφανοι για την συμμετοχή μας στα δρώμενα του Δήμου την περίοδο 2003 – 2006.

Λειτουργώντας ομαδικά και ενωτικά , παραλαμβάνοντας ένα Δήμο οικονομικά καταχρεωμένο,
αναξιόπιστο, και διοικητικά διαλυμένο, κατορθώσαμε να πετύχουμε την οικονομική του εξυγίανση,
την διοικητική του οργάνωση και πολλά άλλα , κερδίζοντας την εμπιστοσύνη ακόμη και
των πολιτικών μας αντιπάλων.
Η αλληλοϋποστήριξη , η καθημερινή στενή συνεργασία μας , η συλλογικότητα των αποφάσεων
και η αξιοποίηση όλων των στελεχών του συνδυασμού μας , κατόρθωσε να υπερκεράσει τα άδεια
ταμεία που παραλάβαμε και τις ουρές των πιστωτών, να δημιουργήσει υποδομές και να παράξει
έργο διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες και αποστομώνοντας και τον πλέον κακόβουλο επικριτή

Ο Δήμος έγινε το «σπίτι» του πολίτη, η καθημερινή επαφή μας με τους Δημότες έγινε επικοινωνία μεταξύ φίλων .
Ίσως τον τελευταίο χρόνο (2006) χαλαρώσαμε λίγο . Από την σιγουριά μας ; από το άγχος των εκλογών ;
από την θετική αποτίμηση των πεπραγμένων της τετραετίας ….. ;;;
Με αποτέλεσμα , να επανεκλεγούμε οριακά .Το μήνυμα των δημοτών ήταν σαφέστατο και εμείς τουλάχιστον το αντιληφθήκαμε :

Ο Θηραίος πολίτης , αφού του εξασφαλίσαμε , τα προαναφερόμενα , απαίτησε :
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Με απλά λόγια μας υποχρέωσε να έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά παρακολουθώντας το σήμερα ,
προετοιμαζόμενοι για το αύριο και αφουγκραζόμενοι τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του,
να θωρακίσουμε το μέλλον του νησιού μας με σύγχρονες αναπτυξιακές δράσεις , με έργα υποδομής,
και παράλληλα με ποιοτικές παρεμβάσεις να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητα του.
Την βασική ευθύνη για την κατανόηση και υλοποίηση της λαϊκής εντολής ναι μεν την χρεωθήκαμε όλοι ,
αλλά εσύ ως επικεφαλής του συνδυασμού είχες την κύρια ευθύνη να χαράξεις το δρόμο για την
πραγματοποίησή της, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, αξιοποιώντας τους συνεργάτες και τα στελέχη της παράταξης .
Αποδεχόμενοι το αναφαίρετο δικαίωμά σου ( πρώτος μεταξύ ίσων) , και συναισθανόμενοι το καίριο και κρίσιμο
των επιλογών σου, δεν τις αμφισβητήσαμε , ούτε αντιδράσαμε για την καθημερινή μας υποβάθμιση,
ελπίζοντας ότι το αποτέλεσμα ίσως να σε δικαίωνε …..

ΟΜΩΣ :
Εφαρμόζοντας μια συγκεντρωτική ,απολυταρχική και αυταρχική πολιτική και επηρεαζόμενος από κάποιους
πολιτικούς σου «φίλους» από το πουθενά, αγνόησες και απομάκρυνες όχι μόνο συναγωνιστές και
μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να στρέψεις σύσσωμη τη Θηραϊκή κοινή γνώμη εναντίον μας.

Η λειτουργία του Δήμου ατόνησε , τα Τοπικά Συμβούλια των Δ.Δ. φιμώθηκαν και αδρανοποιήθηκαν ,
τα Φηρά πληρώνοντας το τίμημα της έδρας του Δήμου ,έπαψαν να εκπροσωπούνται έστω και τυπικά .

Ο Δήμος λειτουργεί χωρίς σχέδιο όραμα και προοπτική , με εχθρική συμπεριφορά στον πολίτη .
Αυτά και άλλα πολλά θέλαμε να συζητήσουμε στην κατ ιδίαν συνάντηση που επιδιώξαμε – προ τριμήνου - μαζί σου,
και από κοινού να βρούμε τον τρόπο αντιστροφής της αρνητικής εικόνας , και επανάκτησης της εμπιστοσύνης
των δημοτών και της αξιοπιστίας μας.Δυστυχώς αντί να αντιληφθείς τη σοβαρότητα της κατάστασης
και την ουσία των προβλημάτων, στάθηκες αφ ενός στον τρόπο επίδοσης της επιστολής και
αφ΄ εταίρου στο τόπο και την ώρα που θα γινόταν η συνάντηση .Ευελπιστούμε ότι για το συμφέρον
του Δήμου και του συνδυασμού , έστω και αργά θα κατανοήσεις την αναγκαιότητα διεξαγωγής αυτού του διαλόγου .

Οι δηλώσεις σου προεκλογικά και μετεκλογικά ότι δεν θα είσαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος , μαςανάγκασαν
να διατηρήσουμε μια κοινή στάση , έτσι ώστε και την τετραετία να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα , αλλά και να χαράξουμε από κοινού την πορεία μας στα Δημοτικά δρώμενα στο μέλλον.

Η Θηραϊκή κοινωνία γνωρίζει καλά τόσο από δηλώσεις μας στα Μ.Μ.Ε. , όσο και από τις καθημερινές μας επαφές
και συζητήσεις την ταύτιση αντιλήψεών μας και την από κοινού κάθοδό μας στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές.

Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει μια νέα Δημοτική Κίνηση , ανοιχτή στους Θηραίους , την οποία έχουν ήδη πλαισιώσει
πολλοί φίλοι μας αλλά και επιφανή και δραστήρια στελέχη του τόπου μας.Όπως καταλαβαίνεις η αλληλεγγύη μας ,
η πολιτική μας συμπεριφορά αλλά και η καθημερινή μας παρουσία στα Θηραϊκά δρώμενα , είναι τα μεγάλα μας
όπλα για την επίτευξη των στόχων μας. Τα δύο τελευταία χρόνια μας εμπιστεύθηκες τις θέσεις των Αντιδημάρχων ,
τις οποίες και αποδεχθήκαμε , δεχόμενοι τις διαβεβαιώσεις σου ότι θα έχουμε ουσιαστικές αρμοδιότητες και στενή
συνεργασία .

Δυστυχώς δεν υλοποίησες τις δεσμεύσεις σου , με αποτέλεσμα εμείς να φαινόμαστε οι στενοί συνεργάτες σου ,
αλλά άλλοι να είναι οι διαμορφωτές των εξελίξεων .

Ο δρόμος του μοναχικού καβαλάρη και του απόλυτου ηγέτη πού
ακολούθησες για μία ακόμη χρονιά ,μας ανάγκασε να αντιδράσουμε προσπαθώντας να περισώσουμε έστω και τμήμα της αξιοπιστίας μας . Ολοκληρώσαμε το μισό της θητείας μας , και είναι πλέον ορατό ότι είναι αδύνατον να υλοποιήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.Παρεκκλίναμε ανησυχητικά των στόχων και του προγράμματός μας .Δεν διέψευσες μόνο εμάς , αλλά
και όλους αυτούς που μας εμπιστεύθηκαν .Αν δεν αλλάξει η κατάσταση , και δεν επανασυνδεθούμε ως Δημοτική αρχή ,
σεβόμενοι τις αρχικές μας διακηρύξεις , τις αρχές και τα πιστεύω μας , δεν γίνεται να συμπορευθούμε στο μέλλον .

Είναι αυτονόητο λοιπόν από τα ανωτέρω ότι ζητούμενο για εμάς δεν είναι η επανάκτηση για μία ακόμη χρονιά
των θέσεων των Αντιδημάρχων με ρόλους καθαρά διακοσμητικούς.
Στόχος μας είναι οι ουσιαστικές και πλήρεις αρμοδιότητες τις οποίες από κοινού μπορούμε να αναλάβουμε υπεύθυνα ,
και να λογοδοτήσουμε ανά πάσα στιγμή όχι μόνο στο Δήμαρχο ,αλλά στον κύριο κριτή μας ,
που δεν είναι άλλος από τον Θηραίο πολίτη .

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για τις θέσεις που προτίθεσαι να μας εμπιστευθείς ,
αλλά τελικά η φιλοσοφία μας για το πώς ασκείται η εξουσία στο Δήμο διαφέρει.Αντιδρούμε στο συγκεντρωτικό
τρόπο λειτουργίας , στην έλλειψη διαλόγου , στην επιθετική συμπεριφορά προς τον πολίτη , στην ανύπαρκτη ή λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων ……

Πιστεύουμε στην αξιοποίηση όλων των στελεχών μας , στην διαβούλευση , στην συλλογικότητα των αποφάσεων , στις δημοκρατικές διαδικασίες ………. Και Εντάσσουμε τις δράσεις του Δήμου στην υπηρεσία των πολιτών και όχι στην εξυπηρέτηση των κολλητών .

Αν λοιπόν διαβάζοντας τα ανωτέρω θεωρείς ότι υπάρχουν περιθώρια μιας ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ μας , είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και μαζί να αποφασίσουμε για το μέλλον του Δήμου και το δικό μας .
Τέλος σου ζητάμε να αναλογιστείς τις προσωπικές σου ευθύνες και να πράξεις όπως περιμένει ο Θηραϊκός λαός , που σε τίμησε με την εμπιστοσύνη του , και σε έταξε να οδηγήσεις την Σαντορίνη μπροστά , για ένα καλύτερο αύριο για το νησί , για το δημότη , για όλους.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 7 / 1 / 2009